-->

środa, 29 maja 2013

Lipicze Górne

Wikipedia:
Lipicze Górne-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Goszczanów. Do 2007 roku nosiła nazwę Lipicze G. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 73

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Michale Pakule, właśc. działki gruntu z majątku Lipicze G., pow. Tureckiego, powierzchni 10 mórg 15 pręt.;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 20 marca 1924 r., w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego
w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 17

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 275, 293, 301, 3091 U. P. C, wzywa Macieja Opasa, ostatnio zamieszkałego we wsi Lipicze, gm. Tokary, pow. tureckiego, obecnie z miejsca pobytu niewiadomego, aby w terminie 4 miesięcznym, od daty niniejszego obwieszczenia, stawił się w tymże sądzie okręgowym, wydział cywilny (Aleja Józefiny 11) w sprawie Nr II. C. 284/24, z powództwa Władysława i Józefy małż. Mąka przeciwko Maciejowi Opa­sowi o prawo własności, oraz aby złożył wymagane przez art. 309 U. P. C. oświadczenie pod skutkami w art. 311—718 i 722 tejże ustawy przewidzianemi.

Powództwo wnosi w imieniu powodów, adw. Engelhardt z żądaniem: uznać powodów za właścicieli działki ziemi oznaczonej Nr 15 w Towarzyst­wie Lipicze G., gm. Tokary, pow. tureckiego, o przestrzeni 5 dziesięcin i 503 sążni i nakazać przepisanie tytułu własności powyższej działki na powodów.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
XVI. Obszar gminy wiejskiej Tokary dzieli się na gromady:
9. Lipicze „G", obejmującą: kol. Lipicze G., kol. Lipicze W.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza