-->

wtorek, 28 maja 2013

Krzywko

Spis 1925:
Krzywko, pustk., pow. wieluń, gm. Konopnica. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 2. Ludność ogółem: 9. Mężczyzn 4, kobiet 5. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 9. Podało narodowość: polską 9.

Krzywko, obecnie część wsi Szynkielów w gminie Konopnica.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.


VIII. Obszar gminy wiejskiej Konopnica dzieli się na gromady:
10. Szynkielów, obejmującą: pustk. Krzywko, wieś Szynkielów, kol. Szynkielów A., leśniczówkę Urocze.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza