-->

wtorek, 28 maja 2013

Dekandów / Nekandów

Słownik Geograficzny:  
Nekandów,  por. Rychłocice.

Spis 1925:
Niekandów, folw., pow. wieluń, gm. Konopnica. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 9. Mężczyzn 5, kobiet 4. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 9. Podało narodowość: polską 9.

Dekandów, obecnie część wsi Rychłocice w gminie Konopnica.

1965 r.

Kaliszanin 1886 nr. 52

Na folwarku Niekandów, w pow. wieluńskim, spaliła się murowana stodoła, ubezpieczona na 1000 rs.

Przegląd Leśniczy 1926 marzec

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
166. Nazwa majątku leśnego: Wronisko-Nekandów, powiat Łask. Właściciel: Adam Trepka. Obszar ha: (serw.) 378, 35.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza