-->

niedziela, 26 maja 2013

Karnice

Zajączkowski:
Karnice -pow. poddębicki
1) 1391 Hube, Zbiór Sier. 44; T. Sir. I f. 22, 26: Carnicze, Carnice, Carnicz - Stephanus de C., Bernardus de C. 2) 1392 Hube, Kilka aktów 8 przyp 4: Carnicze - Stephanus de C. 3) 1394 T. Sir. I f. 56, 61: Carnicz - Stephanus de C.
4) XVI w. Ł. I, 369-370; Carnycze - villa, par. Niewiesz, dek. i arch. uniejowski. 5) 1511-1518 P. 189: Czarnycze - par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 233: Karnycze - jw. 6) XIX w. SG III, 846: Karnice -wś, par. i gm. Niewiesz, pow. turecki.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Karnice, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 18 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Karnice, parafia niewiesz, dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Szanguszkowa kszna.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Karnice, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Niemysłów, własność prywatna. Ilość domów 20, ludność 175, odległość od miasta obwodowego 9 1/2.

Słownik Geograficzny:
Karnice,  wś, pow. turecki, gm. i par. Niewiesz. W 1827 r. było tu 20 dm., 75 mk. Obecnie dobra Karnice, wraz z Niewieszem, Wilczkowem, i Sempółkami, liczą 3338 mr. rozl. (1351 lasu).

Spis 1925:
Karnice, wś i kol., pow. turecki, gm. Niewiesz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 28, kol. 6. Ludność ogółem: wś 200, kol. 70. Mężczyzn wś 102, kol. 36, kobiet wś 98, kol. 34. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 200, kol. 70. Podało narodowość: polską wś 200, kol. 70.

Wikipedia:
Karnice-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1671

Roku tego samego, jak wyżej, dnia zaś 3 października. Ja ten sam jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Michał, Franciszek, syna Szlachetnych Jana Chlewskiego i Marianny, prawowitych małżonków z Szarowa. Rodzicami chrzestnymi jego byli Urodzony i Wielmożny Kazimierz Karol Lopatecki posesor w Karnicach i Urodzona panna Regina Chlewska z Szarowa.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1676

Roku tego samego jak wyżej, dnia 29 marca. Ja brat Mikołaj Gędzicki z zakonu ? ochrzciłem dziecko Urodzonego Pana Samuela Pstrokońskiego i Urodzonej Teresy, prawowitych małżónków z Niewiesza, którego imię Wojciech. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Kazimierz Łopatecki z Urodzoną Panią Katarzyną swoją małżonką z Karnic.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1679

Roku tego samego, dnia zaś 20 sierpnia, ten sam jak wyżej ochrzcił dwoma imionami Franciszek i Bartłomiej, syna Urodzonych rodziców Stanisława i Marianny Skotnickich z Biernacic. Rodzicami chrzestnymi jego byli Szlachetni Florian Skotnicki z Karnic i Dorota Borzewicka z Borze?

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1684

Roku Pańskiego 1684, dnia 14 lutego. Ja Wawrzyniec Płonoski obecnie wikary Niewiesza, ochrzciłem dwoma imionami Józef, Bogumił, syna Szlachetnych rodziców Urodzonego Floriana i Jadwigi Skotnickich, prawowitych małżonków, obecnie posesorów Karnic. Rodzice chrzestni jego Urodzony Stanisław Skotnicki i Szlachetna Helena Orzelska z Lele?

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1692

Roku jak wyżej, dnia 30 września. Ja jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Mateusz i Michał, syna Urodzonego Władysława Spinka i Zofii z Karnic, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni jego Urodzony Stanisław Pawłowski i Urodzona panna Helena Spinkowa

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1695

Roku jak wyżej, dnia 4 października. Ja ten sam, ochrzciłem imieniem Mikołaj, syna Szlachetnych rodziców Krzysztofa i Marianny Zbikoskich z Karnic, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi jego Urodzony Stanisław Pstrokoński i Urodzona Marianna Bykowska.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1702

Roku jak wyżej, dnia 11 grudnia?. Ja jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Barbara i Katarzyna, córkę Szlachetnych rodziców Urodzonego Pana Jakuba i Maria[nny] Stokowskich posesorów wsi Karnice, prawowitych małżonków. Rodzicami jej chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef z Walewic Walewski i Urodzona Pani Katarzyna Rat?ska.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1705

Roku jak wyżej, dnia 13 stycznia.
Ja ten sam, ochrzciłem imieniem Paweł, syna Tomasza i Marianny mieszkańców Karnic, prawowitych małżonków z Szarowa. Rodzicami jej chrzestnymi byli ... Pan Jan Pstrokoński i ... Jadwiga Modrzejewska z Karnic.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1705

Roku jak wyżej, dnia 16 stycznia.
Ja ten sam, ochrzciłem dwoma imionami Antoni i Sebastian, syna Szlachetnych rodziców Jana i Zofii Skrzyńskich z Wilczkowa, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli ... Pan Wojciech ... i Pani Jadwiga Moli...ska, oboje z Karnic.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1711

Ten sam jak wyżej, 20 stycznia ochrzciłem dwoma imionami Agnieszka i Marcjanna, córkę szlachetnych Franciszka i Marianny Mroczkowskich ze wsi Posułki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Rafał Mroczkowski brat rodzony z Urodzoną Marianną Stokowską z Karnic.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1720

Wrzesień
11 bieżacego błogosławiłem związek małżeński Urodzonego Stanisława Otockiego z Woli ...pińskiej z Urodzona Zofią Żłobnicką panną z Karnic na mocy indultu, ? Świadkowie Urodzony Pan Jacek Dramiński ze wsi ...skawiec, Urodzony Marcin ...ski ze wsi Zygry i wielu innych.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1723

Marzec
... bieżacego ochrzciłem urodzoną dnia 11 lutego córkę Urodzonych Jana i Teresy Skotnickich z Biernacic, prawowitych małżonków, której nadalem imię Teresa. Rodzice chrzestni jej Urodzony Sędziwój Sławianowski i Urodzona Katarzyna Sławianowska z Karnic.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1734

... dnia 3 marca ja ten sam błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Pana Wojciecha Pieskowskiego z Pieskowic z Urodzoną Franciszką Trepczanką z Karnic, na mocy indultu, popzedziwszy zapowiedziami. Świadkowie Wielmożni i Urodzeni Panowie Andrzej Nekanda Trepka rodzic nowozaślubionej, Jan ...ka podkomorzy chełmiński, Franciszek Wardęski skarbnik ziemski sieradzki i inni.

Akta metrykalne (Parafia Poddębice) 1734

27 czerwca potwierdziłem związek małżeński Urodzonych Stanisława Idzikowskiego z Urodzoną Agnieszką z Pawłowskich Ostrowską, wdową z Chropów, także wojską?, z upoważnienia Znakomitego i Wielebnego Jana Bugajskiego oficjała łęczyckiego, opuszczając zapowiedzi, w obecności Urodzonych Pana Andrzeja Nekandy Trepki posesora zastawnego dóbr Karnic, Jana Pruszkowskiego, Andrzeja Łyszkowskiego generalnego komisarza i ekonoma ?, Józefa Rękawieckiego i wielu innych żołnierzy , którzy stacjonują czasowo w dobrach Poddębice itd.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1737

Karnice 18 września.
Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Wawrzyniec, syna Urodzonych Andrzeja i Marianny Trepków, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pieszkowski i Urodzona panna Anna Walewska z Niewiesza.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1740

Z Karnic
Roku jak wyzej, dnia 14 września. Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Mikołaj z Tolentino, syna Szlachetnych Andrzeja Nekandy Trepki i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Michał Radoszewski stolnik gostyński z Wielmożną swoją małżonką Marianną z domu Olszewską.

Akta metrykalne (Parafia Poddębice) 1743

Wrzesień Poddębice
3. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Rozalia Marianna, córkę Urodzonych Szymona i Konstancji Lutosławskich administratorów dworu poddębickiego. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Trzebicki z Urodzoną Magdaleną swoją siostrą rodzoną. Przy ceremonii zaś asystowali Urodzony Andrzej Nekanda Trepka z Karnic i Urodzona Barbara Trzebicka z Poddębic.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1744

Z Karnic
Roku jak wyżej, dnia 10 listopada, ten sam, ochrzciłem imieniem Salomea, urodzoną dnia 6 listopada córkę Szlachetnych Andrzeja Nekandy Trepki i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Franciszek ...ruski i Szlachetna Rozalia Wolska.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1745

Z Karnic
Roku jak wyżej, dnia 15 lutego, błogosławiłem związek małżeński Szlachetnego Franciszka Pruskiego i Teresą Trepczanką, na mocy indultu opuszczając trzecią zapowiedź. Świadkowie Wielmożny Michał Radoszewski stolnik gostyński i Wielmożny Stanisław Ostrowski skarbnik inowłodzki.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1746

Z Karnic
Roku jak wyżej, dnia ... stycznia, ten sam, ochrzciłem imionami Karol, Franciszek, syna Szlachetnych Franciszka Pruskiego i Teresy. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Jan Walewski chorąży sieradzki starosta wartski i Wielmożna jego małżonka Konstancja z domu Radolińska.

Akta metrykalne (Parafia Poddębice) 1749

Listopad
Bugaj Chropski
25. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Andrzej, syna uczciwego Walentego Kowalskiego karczmarza i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Andrzej Trepka z Karnic i Urodzona Ludwika Szypowska z Chropów.   

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1752

Z Karnic
Roku jak wyżej, dnia 14 lutego, ja ? mansjonarz kościoła kolegiaty uniejowskiej za zgodą własnego proboszcza, potwierdziłem i błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Adama Krasińskiego z Mrowna i Krystyny Wąrowskiej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami. Świadkowie Urodzony Stefan ...rawski i Urodzony Józef Szypowski i wielu innych.

Akta metrykalne (Parafia Poddębice) 1759

Maj
Chropy
22. Dopełnionej ceremonii. Ochrzciłem syna imionami Feliks Antoni Urodzonych Marcina i Katarzyny Szypowskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Tomasz Szypowski i Urodzona panna Aniela Bogusławska. Przy ceremonii asystowali Urodzony Pan Michał Besiekierski z Karnic i Urodzona Pani Anna ze Skąpskich Rzepecka, Urodzony Pan Kazimierz Jarochowski i Urodzona Pani Konstancja Szołowska.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1765

Tego samego roku. Ja jak wyżej ? ... błogosławiłem małżeństwo ? Urodzonego Józefa Jana Bartos[zewskiego]? z Zuzanną Trepczanką panną, poprzedziwszy ? zapowiedziami w kościele wobec Boga i zgromadzonego ludu, nie znajdując żadnych przeszkód. Obecni świadkowie Wielmożny Pan Pruski ze wsi Karnice, Wielebny Stefan Waleski i Józef Mi?kowicz organista kościoła Niewiesza i inni.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1773

Tego samego dnia, ten sam, ochrzciłem dziecko urodzone dziś, syna Urodzonego Stefana i Anny z Nagórskich Ostrowskich, prawowitych małżonków, któremu zostały nadane imiona Albin i Kazimierz. Rodzicami chrzestnymi jego Wielmożny Michał i Petronela z Ostrowskich Biesiekierscy małżeństwo, posesorzy dóbr Karnice, posesorzy zastawni dobr Wilczkowa.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1773

Karnice
Dnia 2-go kwietnia w Roku Pańskim 1773 pochowałem dziewczynkę imieniem Honorata, córkę Urodzonych Państwa Bogdańskich, która zmarła we wsi Karnice lat około trzy i pół, w kościele Niewiesza przy dużych drzwiach.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1774

17 kwietnia, roku jak wyżej, ochrzciłem dziecko Anastazję prawowitych małżonków Wielmożnych Walentego i Agnieszki Bogdańskich, którego rodzicami chrzestnymi jego Wielmożny Franciszek Pruski ze wsi Karnice i Wielmożna Jadwiga Łopatecka ze wsi Ułany.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1774

Wilczków
31 sierpnia, roku jak wyżej, ochrzciłem imionami ?, Ludwika, Tekla Wielmożnych Stefana i Anny Ostrowskich, prawowitych małżonków, posesorów dóbr Wilczkowa, którego rodzicami chrzestnymi jego Wielmożny Michał Biesiekierski ze swoją małżonką Petronelą, posesorzy ze wsi Karnice z których uczestniczyli wierni ...

Akta metrykalne (Parafia Poddębice) 1775

Chropy
10 kwietnia, ten sam, ochrzciłem urodzone ?, dziecko Wielmożnych Tadeusza i Marianny z Szypowskich Sojeckich regentów bydgoskich, prawowitych małżonków, któremu zostały nadane imiona Izydor, Dionizy i Józef. Rodzicami jego chrzestnymi byli Wielmożny Dionizy Mikołajewski burgarbia grodzki gostyński i Petronela z Ostrowskich Biesiekierska z Karnic parafii Niewiesz.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1791

Wilczków
Dnia 27 listopada. Ja Igancy Domański kanonik uniejowski, kapłan tego kościoła, ochrzciłem imieniem Katarzyna, Barbara, córkę Wielmożnego i Urodzonego Pana Jana Myszkewicza towarzysz kawalerii narodowej i Franciszki z Miłoszewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Ksawery Wyssogotta Zakrzewski cześnik gnieźnieński odznaczony Orderem św. Stanislawa i Antonina ze Szczanieckich jego małżonka. Asysta Urodzony Pan Adam Sro?wadzki posesor dóbr Karnice i Urodzona Pani Julianna Miłoszewska wdowa, oboje posesorzy z Wilczkowa.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1793

Karnice
Dnia 9-go stycznia. Ja Jan Nepomucen Pidłos? ? archikolegiaty łęczyckiej, kanonik uniejowski, zarządca w Niewieszu, ochrzciłem natychmiast w chorobie, urodzoną dnia 4 bieżącego miesiąca, córkę Jaśnie Wielmożnych Andrzeja Jabłkowskiego i Marianny z Obnińskich, prawowitych małżonków, trybunów bydgoskich, we dworze opuszczając świętą ceremonię, której nadałem imiona Anna, Kunegunda, Honorata. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Walenty Korzynicki z parafii wartskiej i panna Franciszka Dzierzbicka z parafii Niewiesz. Dnia 12. czerwca dopełniłem ceremonię w kościele drużbińskim.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1794

Karnice.
Dnia 8-go września. Ja jak bezposrednio wyżej, ochrzciłem trzema imionami Walerian, Mikołaj i Ksawery, syna Jaśnie Wielmożnych Andrzeja Jabłkowskiego i Marianny z Obnińskich trybunów bydgoskich. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Jakub Zbierzchowski z Barbarą swoją żoną, starostwo brodnickie. Asysta Kunegunda Jabłkowska i Bogumił Załuski, Agnieszka Załuska i Joachim Obniński szambelam JKM.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1798

Karnice
Dnia 28-go marca zmarł Urodzony Pan Paweł Kosobucki lat wieku 89, przed śmiercią wyspowiadany, wzmocniony komunią świętą i odpuszczeniem zupelnym ?. Pochowany w grobowcu tego kościoła.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1806

Karnice
Roku jak wyżej, dnia 15 listopada zmarł Urodzony Pan Józef Lipski posesor dóbr Karnice, lat prawie 34, reszty życia mąż Urodzonej Pani Serafiny. Jego ciało zostało pochowane w ? tego kościoła.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1807

Karnice Dwór
Dnia 20-go lutego. Ja Jan Nepomucen Pigłosiewicz ... kościoła łeczyckiego i kanonik uniejowski, kapłan w Niewieszu, w niebezpieczeństwie z konieczności ochrzciłem z wody w domu dziecko nieżyjącego Urodzonego Aleksego Lipskiego syna nieżyjącego Urodzonego Józefa z Urodzonej Ludwiki ze Słuckich Lipskiej małżeństwa rodziców syna z Serafiny z Białkowskich córki nieżyjącego Urodzonego Maurycego z Urodzonej Antoniny z Prądzyńskich Białkowskiej małżeństwa rodziców córki, prawowitych małżonków. Dziecku urodzonemu 14 o godz. 7. bieżącego miesiąca nadalem dwa imiona Józef Walenty. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Dominik Białkowski młodzian i Teresa Lipska siostra tego dziecka.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1807

Karnice Dwór
Dnia 5-go kwietnia. Ja jak bezpośrednio wyżej dopełniłem ceremonię w kościele części Niewiesza nad Wielmożnym Józefem Walentym Lipskim. Asysta Wielmożni Urodzeni Państwo Klemens Zakrzewski dziedzic dóbr ze swoją żoną Józefą z Lipskich Zakrzewską, Wielmożny Antoni Zakrzewski i Barbara Wywiorowska z ... [Chropy]

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1807

Karnice
Dnia 26-go października. Ja Jan Nepomucen Pigłowicz ?, kanonik uniejowski, proboszcz tego kościoła, ochrzciłem dziecko Wielmożnych i Urodzonych Wojciecha syna nieżyjącego Wielmożnego i Urodzonego Eustachego Suchorskiego z Wielmożnej i Urodzonej Katarzyny z Orzelskich Suchorskich małżeństwa rodziców syna i Petroneli córki Wielmożnych i Urodzonych Walentego z Anieli z Bogusławskich Kłodzińskich małżeństwa rodziców córki, prawowitych małżonków. Dziecku urodzonemu dnia 24 tego miesiąca nadałem dwa imiona Jozefata i Krispina. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Antoni Czyżewski z Sędowa? i Urodzona Pani Aniela Kłodzińska z Karnic.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1808

Karnice Dwór
Dnia 27-go listopada. Ja Jan Nepomucen Pigłowicz, kanonik uniejowski ?, proboszcz tego kościoła, ochrzciłem dziecko Wielmożnych i Urodzonych Wojciecha syna nieżyjącego Wielmożnego i Urodzonego Eustachego Suchorskiego z Wielmożnej i Urodzonej Katarzyny z Olszewskich Suchorskich małżeństwa rodziców syna i Petroneli córki Wielmożnych i Urodzonych Walentego z Anieli z Bogusławskich Kłodzińskich małżeństwa rodziców córki, prawowitych małżonków. Córce urodzonej dnia 23-go listopada nadałem imię Katarzyna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni i Urodzeni Państwo Roch Radoszewski kasztelan brzeziński, dziedzic dóbr Dominikowice ? ze swoją żoną Kunegundą z Wierscheiskich [Wierzchlejskich] Radoszewską.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1810

Karnice
Dwór
Dnia 11-go lutego. Ja jak bezpośrednio wyżej, ochrzciłem dziecko Wielmożych i Urodzonych Wojciecha syna nieżyjącego Wielmożnego i Urodzonego Eustachego Suchorskiego z Wielmożnej i Urodzonej Katarzyny z Ożelskich Małżonków Sucharskich rodziców syna i Petroneli córki Wielmożnych i Urodzonych Walentego z Anieli z Bogusławskich Kłodzińskich małżonków rodziców córki, urodzone dnia 4-go tego miesiąca, któremu zostały nadane dwa imiona Agata i Marianna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Klemens Zakrzewski dziedzic dóbr Poddębic z przyległościami ze swoją żoną Jozefatą z Lipskich.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1810

Niewiesz
Dwór
Dnia 2-go października Wielmożnego i Urodzonego Ksawerego Madalińskiego. Ja Jan Nepomucen Pigłowski archidiakon ? kolegiaty łęczyckiej i kanonik uniejowski, kierownik tego kościoła, ochrzciłem imionami Marianna, Tekla i Michalina, córkę Wielmożnego i Urodzonego Ksawerego Madalińskiego i Małgorzaty ze Stanisławskich, urodzoną dnia 12-go września o ósmej wieczorem. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Wojciech Suchorski posesor dóbr Karnice i Wielmożna Urodzona Jozefata Galiszewska? dziedziczka z Poddębic.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1814

Dwór Niewiesz
Roku Pańskiego tysięcznego osiemsetnego czternastego, dnia dziewiętnastego grudnia. Ja Urban Szpakiewicz przedstawiony na urząd zarządcy kościoła niewieszskiego, ochrzciłem chłopca i nadałem mu imiona Ksawery, Łazarz i Gracjan, urodzonego dnia szóstego tego miesiąca o godzinie szóstej rano, syna Wielmożnych Innocentego Kokowskiego i Franciszki z Suchorskich jego małżonki, dziedziców wsi Zaborów parafii Małyń powiatu szadkowskiego, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Wojciech Suchorski dziadek dziecka, zastawca dóbr Karnice i Niewiesza, dóbr Sędowa i Businy i Wielmożna Pani Małgorzata ze Stanisławskich Madalińska posesorka ze wsi Niewiesz.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1818

Ułany
Nr 47 Wielmożnych Michala Łaszewskiego i Józefy Krobanowskiej.
Roku tego samego jak wyżej, dnia osiemnastego października. Ja Urban Szpakiewicz kapłan Niewiesza, ochrzciłem dziewczynkę w bezpośrednim niebezpieczeństwie śmierci w domu z wody święconej, nadając jej imiona Maksymilianna i Eugenia, urodzoną dwunastego października o godzinie czwartej wieczorem, córkę Wielmożnych Michała Łaszewskiego dziedzica dóbr Ułan i Józefy z Krobanowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Wojciech Suchorski z Karnic i Wielmożna panna Antonina Suchorska z tego samego dworu Karnic.

Dziennik Powszechny 1832 nr 321

Po zgasłem życiu Józefy z Lipskich Zakrzewskiey, Klemensa Zakrzewskiego małżonki, którey śmierć nastąpiła w dniu 13 Kwietnia 1830 roku, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Reient, zawiadamia wszystkich których to interessować może, że do przepisania w właściwych księgach wieczystych, na imię sukcessorów zmarłey:
1. Tytułu własności dóbr ziemskich Niewiesz, do których należą: Karnice, Wilczków, Grocholice, Boczki i Sempułki, z przyległościami w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem.
2. Tytułu własności całey schedy dóbr Maykowa, do których należy część wsi Chmielnika z przyległościami w Powiecie, Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położonych.
3. Tytułu własności iedney trzeciey części dóbr Ułany w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem leżących; termin sześciomiesięczny, a w szczególe na dzień 28 Lutego 1833 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, przed podpisanym Reientem iest wyznaczony. Kalisz dnia 28 Sierpnia 1832 roku. Reient Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, Fr. Nowosielski.

Kaliszanin 1874 nr 101

Wypadki w Gubernji Kaliskiej.
Wypadki nagłej śmierci: — (...) Dnia 6 listopada we wsi Kanice, gm. Niewierz, pow. turekskiego, dwuletnie włościańskie dziecię Łukasz Wornicki, pozostawione w izbie bez do­zoru, poszło do komina, na którym palił się ogień; od takowego zajęła się na nim odzież i z poparzenia umarło.

Gazeta Świąteczna 1890 nr. 492

Smutny wypadek zdarzył się niedawno we wsi Karnicach, w powiecie Tureckim, gub. Kaliskiéj. Dwaj szwagrowie, J. Śmigielski i J. Szadkowski, siedzieli wieczorem przy stole; wtém jakiś łotr strzelił z dubeltówki przez okno do Śmigielskiego i trafił go w kark. Zraniony padł nieprzytomny, a Szadkowski wybiegł na podwórze, chcąc schwytać zbója,-lecz zpowodu ciemnego wieczoru nie mógł łotra zobaczyć. Na drugi dzień Śmigielski, opatrzony Św. sakramentami, odwieziony został do szpitala powiatowego. Doktór orzekł, że Śm. ma w karku 24 ziarna śrótu, więc dla wyjęcia ich miała być robiona operacja. Śledztwo w celu wykrycia zbrodniarza prowadzi się. (Z listu W. Kowalskiego.) c.

Gazeta Kaliska 1894 nr. 79

Dnia 28 września r. b. we wsi Karnice, gminy Niewiesz, powiatu tureckiego, o godz. 2-giej po południu spaliła się stodoła A. Matuszewskiego ubezpieczona na 30 rs., pozostały materjał oceniono na 6 rs.

Rozwój 1920 nr 171

Zuchwała kradzież.
a) Do majątku Karninie, gmina Niewierz, pow. łódzkiego, własność p. Żurawskiego, zakradli się złodzieje, którzy rozbili zamki i uprowadzili ze stajni 4 klacze, 2 źrebięta, wóz bryczkę, uprząź i t. p. i znikli bez śladu. Poszkodowany oblicza straty na 300,000 Marek.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1921 nr 46

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Kaliszu ogłasza niniejszym sprzedaż ośrodków z budynkami z rozparcelowanych majątków państwowych.
W powiecie Tureckim:
1. Karnice, gm. Niewiesz, obszar ośrodka 41 mg.
Podania na powyższe ośrodki z dołączeniem życiorysu zaświadczeń, stwierdzających poprzednią działalność społeczną, wykształcenie i fachowość petenta, winny być składane do miejscowych Komisarzy Ziemskich lub do Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Kaliszu do dnia 1 stycznia 1922 roku.
Prezes p. o. J. NEJMAN.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 3

Starostwo Tureckie,
L. 8162/35.
WYKAZ
wydanych duplikatów zagubionych kart ewidencyjnych w pow. Tureckim za czas od przeglądu do 1-go
października 1925 r.
9. Franciszek Kubiak, zam. w Karnicach, gm. Niewiesz, zagubił kartę ewid. Nr. 77907/VII (niezdatne). Dupl. wystawiono za Nr. 61506/VII.
Turek, dnia 20 października 1925 r.
Starosta (—) podpis.

Echo Tureckie 1926 nr 23

Wypadki:
Straszny wypadek z bronią
palną.
Dnia 29 maja r. b. mieszkaniec wsi Kar­nice, gm. Niewiesz, powiatu Tureckiego, Andrzej Stefański, wypożyczył od swego sąsiada Walentego Studzińskiego dubeltów­kę, celem zabicia wrony, która robiła mu szkodę porywając małe kurczęta.
Stefański po zabiciu wrony postawił strzelbę nabitą jednym nabojem w stajni, mając zamiar oddać ją z powrotem swemu sąsiadowi.
Syn Stefańskiego 18sto letni Adam, wi­dząc w stajni strzelbę pozostawioną przez swego ojca, w nocy w powyższym dniu zabrał ją ze stajni, udając się z nią do mieszkania. W mieszkaniu, na łóżku spał już jego ojciec oraz matka jak również kilkuletnia siostra.
Adam Stefański widząc, że rodzice śpią począł manipulować strzelbą powodując wystrzał. Cały nabój grubego śrutu wszedł w prawy policzek ojca, łamiąc szczękę i powodując ciężkie uszkodzenie podniebienia.
Adam Stefański ogarnięty strachem rzucił strzelbę na podłogę, sam zaś wypadł na podwórze i zniknął w ciemnościach nocy.
Żona śmiertelnie ranionego Stefańskiego zbudziwszy się na odgłos strzału zauważyła obok siebie na łóżku leżącego bez przyto­mności swego męża oraz o krok od łóżka leżącą na ziemi strzelbę.
Andrzeja Stefańskiego ciężko ranionego, po opatrzeniu go przez lekarza z Uniejowa p. Bojakowskiego odwieziono do szpitala w Łodzi, gdzie obecnie dogorywa.
Syn śmiertelnie ranionego przyznał się do popełnionego czynu, dodając na swoje usprawiedliwienie, że niewiedział, że strzel­ba była nabita. Policja w Niewieszu prowa­dzi w powyższym kierunku dochodzenie pociągając również do odpowiedzialności Wa­lentego Studzińskiego za nielegalne posia­danie broni palnej.
W. F.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 11

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 9 marca 1928 r. postanowił:
rozszerzyć obszar scalenia gruntów wsi Karnice przez włączenie 2,9548 ha gruntów z rozparcelowanego majątku państwowego Karnice, a należących do: 1) Antoniego Kwapicza, 2) Michała Matuszewskiego, 3) Antoniego Chałupnika, 4) Józefa Studzińskiego, 5) Michała Pawlaka, 6) Józefa Matuszewskie, go i 7) Franciszka Kubiaka.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 2 maja 1928 r.
Z polecenia Prezesa:
Naczelnik Wydziału (—) Jaroński.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 14

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW, ZAREJESTROWANYCH PRZEZ WOJEWODĘ ŁÓDZKIEGO.
L. p.
7. 5. 1928 L. B. P. 2973 Kółko Rolnicze w Karnicach, pow. Turek.


Echo Tureckie 1928 nr 52

Działalność Instruktorjatu O.T.R. w roku 1928.
Okres zimowy—Styczeń, Luty zużytkowa­no na opracowanie preliminarza, oraz pogadanki w kółkach, zresztą instruktor nowy musiał zapoznać się z terenem i nawiązać kontakt z instytucjami współpracującemi.
Na kółkach propagowano stosowanie usz­lachetnionych nasion i uprawę buraków pastewnych, zebrano zamówień na 800 kg. lnu Łotewskiego i len ten O. T. R. sprowadzi­ło i rozdzieliło wśród 120 rolników, mamy obecnie podziękowania za to nasienie.
Zorganizowano 3 sekcje maszynowe. W kwietniu przeniesiono biuro do Uniejo­wa. Przeprowadzono zakup, sądzenie i wy­jednanie kredytu, przez kasę Stefczyka w Niemysłowie na 2300 drzewek w kwocie 7500 zł. Sady handlowe założone na 45 morgach u 29 gospodarzy. Jednocześnie przy akcji sadowniczej organizowano Rolnika, którego zebranie organi­zacyjne odbyło się 26 maja, początkowo zapisało się członków 29, na udział wpłaci­li 700 zł. dzisiaj jest 219 członków, a kwo­ta udziałów przekracza 5500 zł.
W maju założono 10 pólek z potasowa­niem ziemniaków. Działalność w okresie przednówkowym skierowaliśmy na tworze­nie sekcji maszynowych przy kółkach, powstało ich 31. Instruktorjat udzielał informacji i pomocy w szczepieniu świń gdyż jeden pracownik ma w tym względzie praktykę.
Z chwilą uruchomienia Rolnika i umiesz­czenia go w lokalu O. T. R. wszystkie sprawy natury handlowej mogły być znacz­nie lepiej i w szerszym zakresie uwzględ­nione, a Instruktorjat ograniczył się do na­dawania kierunku.
Szczególne życzenia O. T. R. uwzględ­nione przez Rolnika: sprowadzenie na za­mówienie kółek 45 kg. rzepy ścierniskowej, 17 ctm. wyki ozimej, 120 ctm. zbóż siew­nych w tem 70 z Kościelca.
W okresie przedżniwnym zorganizowano dobrze udane wycieczki do Kościelca. O. T. R. wzięło udział w dożynkach w Spale, złożyliśmy wieniec P. Prezydentowi.
Na ten czas p. Prezes zakupił dla O. T. R. piękny sztandar, wycieczka nasza składa­jąca się z 65 osób, pojechała do Spały z orkiestrą Strzelca, uczestnicy jej są zado­woleni.
Zorganizowano nowych Kółek 5: w Dzierzążnie, Karnicach, Niewieszu, Grzybkach i Spićmierzu. Tylko dzięki posiadaniu brat­niej organizacji Rolnik, O. T. R. jesienią było w stanie zakupić i rozdzielić na kre­dyt z P. B, R. 12500 drzewek, tworząc liczne sady handlowe, gęsto rozmieszczone w okolicy Uniejowa, lecz dotarliśmy z tą pracą i do reszty gmin (Grzybki 600 drzew) 11 listopada O. T. R. wzięło udział ze sztandarem w Uniejowie. W b. okr. odb. tyg. kursy gospodarstwa kobiecego obejmujące naukę gotowania, hygjenę i uspołecznienie odby­ły się już w Świnicach, Popowie, Luboli, a teraz są w Karnicach, wszędzie z dużem powodzeniem. Instruktor Jan Małecki w tym roku brał często udział w różnych zebraniach, konferencjach i dużo razy w spra­wach O. T. R. wyjeżdżał do Warszawy i Łodzi. Personel O. T. R. składa się z in­struktora, pomocnika, sekretarza oraz na okres 3 m-cy zaangażowanego instruktora— ogrodnika. Środki lokomocji: koń i brycz­ka, rower własny pomocnika i motocykl oddany do użytku O. T. R. przez spółdzielnię „Rolnik" Kółek należy do O. T. R. 33.
Działalnością swą celujemy: w organi­zacji sekcji maszynowych jest 31 narzędzi zakupiły za sumę powyżej 65000 zł.
Utworzenie "Rolnika" też nie jest pow­szednim plonem pracy O. T. R., a posa­dzenie w jednym roku u włościan około 15000 drzewek owocowych i to racjonalne uważamy za rezultat, wątpliwe, czy gdziekolwiek w innym powiecie w Polsce
osiągnięty.
Obecnie przygotowujemy, też tylko dzięki współpracy z „Rolnikiem " plantacje ce­buli na 65 morgach, na które wydamy rol­nikom nasiona, nawozy, narzędzia, sami im zasiejemy, gotówkę na pielonkę oraz gwarantujemy im zbyt, za wszystko to za­płacą po sprzęcie.
Działalność ta jest wywołana żądaniem Min. Roln. rozwijania hodowli cebuli. Upowszechniamy myśl i energicznie zmie­rzamy do tego aby w Uniejowie powstała spółdzielcza przetwórnia warzyw i owoców.
Okręgowe Towarzystwo Rolnicze
w TURKU.
Jan Małecki.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 86

Wydział hipoteczny przy sądzie pokoju w Turku obwieszcza, że na dzień 3 lutego 1929 r. wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek dla:
1) nieruchomości we wsi Karnice, gminy Nieświerz, pow. tureckie­go, składającej się z trzech osad włościańskich, zapisanych w tabeli pod Nr. Nr. 6, 7 i 31, ogólnej przestrzeni 37 morg. 224 pr. czyli 21 hek. 13 arów ziemi, z budynkami i należącej do Michała i Władysławy małżonków Plag (...).

Osoby interesowane winny w oznaczonym terminie zgłosić swoje prawa w kancelarji wydziału hipotecznego w Turku, pod skutkami prekluzji.

Echo Tureckie 1929 nr 53

Ogłoszenia drobne.
Zaginął weksel na 200 zł. podpisany przez Walen­tego Srogosza m. wsi Karnice, gm. Niewiesz, który unieważnia się.

Gazeta Świąteczna 1929 nr 2506

Ze wsi Karnic w powiecie tureckim piszę do nas jeden czytelnik: Hej, bracia rolnicy, proszę, posłuchajcie, co tu u nas słychać, w Świątecznej czytajcie. Choć zimy szmat jeszcze, krówki porykują, bo w wielu stodołach siana nic nie czują; niejeden gospodarz drapie się po głowie i wciąż się trasuje, co jutro da krowie. Chociażby dokupić, lecz zkąd wziąć pieniędzy? A tu ci podatku wołają co prędzej, a zkąd ty zapłacisz, o to nie pytają, lecz coraz większego podatku żądają, bo to o podwyżkę płacy wciąż im chodzi, a ten, co ją płaci, niech w butach nie chodzi. Nie chcę już dziś biadać, ni żalić się z niczem, lepiej wspomnę jeszcze o kółku rolniczem; dopiero ci roczek, jak ono istnieje, lecz wiele dobrego już przez nie się dzieje: już drobni rolnicy sieją siewnikami, a nawet nie młócą już ręcznie cepami, bo do tego służy harda „kutnowianka”, która raźno młóci i słomy nie targa. Na wiarę nawozów sztucznych sprowadzono i sadów handlowych sporo zasadzono. A koroną pracy kółka rolniczego był kurs dla gospodyń grudnia dziewiątego. Przez cztery dnie ciągle smażono, warzono, a na wieczór w czwartek „kurs” ten zakończono. Był i podwieczorek — różne smakołyki; szkoda, że był adwent, nie było muzyki, i tak wszystkim gościom aż się serca śmiały, bo nasze gosposie ślicznie nam śpiewały. Gdy się przyszło rozstać z nauczycielkami, niejedna z uczennic zalała się łzami. Składam tu podziękę panu prezesowi i mocno też ściskam rękę skarbnikowi, że w kółku rolniczem wcale nie próżnują i pracy dla dobra ludzi nie żałują. Oby każde kółko takich członków miało, a napewno w kraju lepiej by się działo. A roboty dużo, tylko chcieć pracować, bo się na to żyje, aby nie próżnować. Ale dość na dzisiaj już tego pisania, bo noc jest już późna, a oczy chcą spania. A. Powłoka.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 4

OBWIESZCZENIE.
Wydział hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Turku obwieszcza, że na dzień 26 maja 1931 roku wyznaczony został termin pierwiastkowej regulacji hipotek dla trzydziestu trzech osad pochodzących ze scalonych gruntów wsi Karnice, gminy Niewiesz, powiatu tureckiego.
Osoby interesowane winny w oznaczonym terminie zgłosić swoje prawa w kancelarji hipotecznej w Turku, pod skutkami prekluzji.
Pisarz hipoteczny w Turku:
(—) St. Bielecki

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
11. Karnice, obejmującą: wieś Karnice i kol. Karnice.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Tureckie 1934 nr 12

Nieszczęśliwy wypadek.
W dniu 18 marca rb. w godzinach po­południowych, Antoniakowa Michalina, lat 61, mieszkanka wsi Karnice, gm. Niewiesz, pow. tureckiego, wyszła do szopy po torf i w czasie nabierania torfu zwaliła się na nią ściana gliniana tejże szopy, przygniata­jąc ją swem ciężarem. Antoniakowa niewraca dłuższy czas do mieszkania. Za­niepokojeni tem domownicy udali się do szopy, gdzie oczom ich przedstawił się straszny widok. Pod gruzami muru leżała Antoniakowa. Nieszczęśliwą wydobyto z pod gruzów, po kilku jednak minutach nieodzyskawszy przytomności zmarła.


Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 56

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych.
7) Marcinie Antoniaku, właścicielu działki ziemi Nr. 14, obszaru 12 ha 3585 metrów kw. z pod. Nr. 13 działu II wykazu hip. folwarku Karnice, powiatu tureckiego;
Termin dla zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczo­no na dzień 17 stycznia 1935 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winne zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wy­działu hipotecznego celem ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji.


Echo Tureckie 1938 nr 14

Postrzelenie

W dniu 23 III r.b. około godz. 18-ej w czasie połowu ryb w torfowiskach wsi Kar­nice, gm. Niewiesz, pomiędzy rybakami wynikła kłótnia w trakcie której rybak Cze­sław Kazan z Józefowa wydobył broń i strzelił do rybaka Redeła Antoniego z Podębic raniąc go w udo lewej nogi. Postrzelony Redeł w stanie ciężkim odstawiony został do szpitala w Turku. Kazan broń posiadał nielegalnie, którą sam doręczył na Posterunek Policji i jednocześnie został zatrzymany do dyspozycji władz sądowych.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 21

Regulacje hipoteczne.
Wydział Hipoteczny przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, I Sekcji, obwieszcza, że na dzień 20 czerwca 1938 roku, wyznaczony został ter­min pierwiastkowej regulacji hipoteki dla przestrzeni 1452 m kw., położonej we wsi Karnice, powiatu tureckiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, pod budowę Kolei Herby - Nowe — Gdynia.

W oznaczonym terminie osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii Wydziału Hipotecznego powołanego Sądu, pod skutkami prekluzji 17/38. 


Echo Tureckie 1938 nr 26

Z Obozy Zjednoczenia Narodowego w TURKU.
Przewodniczący Okręgu Poznańskiego Obozu Zjednoczenia narodowego poseł dr. Leon Surzyński za aprobatą Szefa Obo­zu gen. St. Skwarczynńkiego mianował przewodniczącym Obwodu Tureckiego p. senatora Tomasza Szymańskiego, który zkolei przedstawił do zatwierdzenia Władzom O.Z.N. skład Prezydium Obwodu Ra­dy Obwodowej i poszczególnych Prezy­diów Obwodu Tureckiego.
Jak się dowiadujemy składy te in ex­tenso zostały przez Władze Obozu zatwier­dzone, wobec czego podajemy je poniżej:
PREZYDIUM
Przewodniczący: Szymański Tomasz, no­tariusz, b. senator, Turek, l' Vice-przewodniczący: Bagiński Bronisław, notariusz, Uniejów, II Vice-przewodniczący Ks Dr Portych Teodor, proboszcz, Grodzisko, III Vice- przewodniczący Kawecki Antoni, burmistrz m. Turku, Sekretarz Czarniawski Jan, nau­czyciel, Żuki pow. Turek Skarbnik Budkie­wicz Kazimierz, pracownik umysłowy, Tu­rek.
RADA OBWODOWA
Poseł Felicjan Sławoj-Skladkowski, War­szawa, Poseł Feliks Karśnicki Warszawa, Cieślak Stanisław, rolnik, Bibianna, Mło­dzianowski Tomasz, ziemianin, Kawęczyn, Czyżo Józef, rolnik, Smólsko, Stefaniak Piotr, rolnik, Strachocice, Grzybowski Ma­teusz, rolnik, Orzeszków, Bętkowski Zy­gmunt, rolnik, Kossew, Bednarek Józef, rol­nik, Lubola, Jędrzejczak Walenty, rolnik, Karnice, Szewczyk Józef, rolnik, Wroniawy, Formański Józef, rolnik, kol. Tomisławice, Kawecki Antoni, burmistrz, Turek, Ks. Dr. Portych Teodor, proboszcz, Grodzisko, Mu­szyński Tomasz, burmistrz, Dobra, Stach Franciszek, dyrektor, Gimnazjum, Turek, Szeffel Roman, przemysłowiec, Turek, Opitz Roman, tkacz, Turek, Orzechowska Krystyna, ziemianka, Zbylczyce, Swierczyński Aleksander, inżynier rolnik, Turek, Szy­mańska Zofia, prezeska Zw. Strzeleckiego Żeńskiego Turek, Ks.Dr. Florczak Józef, prałat, Turek, Bauerowa Weronika, nauczy­cielka, Uniejów, Gębicka Cecylia, gospody­ni wiejska, Strachanów, Łaziński Aleksan­der, nauczyciel, Dobra, Dzierzbicki Włady­sław, ziemianin, Biernacice, Walerych An­toni, rolnik, Tomisławice, Szewczyk Józef, nauczyciel, Przykona, Marczyńska Rozalia, gospodyni wiejska, Jakóbka, Scibior Józef, nauczyciel, Bibianna, Puławski Józef, rol­nik, Strachanów, Bartosik Leonard, rolnik, Zdzenice, Scbior Ignacy, prezes Związku Rzem. Chrze. Turek, Kolska Kazimiera b. ziemianka, Turek.
ZARZĄDODDZIAŁÓW
(...) Gm. Niewiesz przewodniczący Jędrzej­czak Walenty, rolnik, Karnice zast. przewodn. Janiak Walenty, rolnik. Sędów sekretarz Stefański Zenon, nauczyciel, Nie­wiesz skarbnik Bonikowski Roman, rolnik, Lipnica członkowie zarządu 1) Lewandowski Kazimierz, rolnik, Lipnica 2) Papierkowski Władysław, rolnik, Konopnica (...).


Echo Tureckie 1938 nr 33

Kronika.
Odznaczeni Krzyżami Zasługi.
Pan Prezydent Rzeczypospolitej zarządzeniem z dnia 10 sierpnia 1938 roku na­dał Krzyże Zasługi następującym osobom z powiatu tureckiego:
(...) Srebrny Krzyż Zasługi
Za zasługi na polu pracy społecznej — (...) prof. Janusz Gołąb z Popo­wa, (...)
Brązowy Krzyż Zasługi
Za zasługi na polu pracy zawodowej— (...) Jan Cieślak z Niewiesza, Stanisław Gliczyński, Mateusz Jadwiszczak z Tomisławic, (...) Józef Pietrzak z Śmiechowa, Józef Przybylski z Zalesia, (...).
Za zasługi na polu podniesienia stanu sanitarno-porządkowego Tad. Bartkiewicz z Zagórek, (...)Stan. Gasiński, Wal. Grochowski z Pęczniewa, Marta Hubnerowa, Wal. Jędrzejczak z Karnic, (...) Wład. Kowalski z Pęczniewa, (...) Bol. Leszczyński z Antonina, Ant. Olbiński ze Strachanowa, Wład Papierkowski z Konopnicy, Stan. Pawełczyk z Brodni, Tomasz Pawlak z Dzierzązny, (...).


Echo Tureckie 1939 nr 22

Na Dozbrojenie Lotnictwa złożyli.
Gminna Kasa P.O. w Niewieszu 3 obli­gacje PN na 300 zł. z kuponami.
Smigielski Józef z Lipnicy 5 zł.
Walczak Feliks z Lipnicy 5 zł.
Jabłoński Bronisław weksel na 100 rubli.
Płeszaj Walenty z Dominikowic 5 zł.
Gromada Bronów 58.50 zł.
Świderski Bronisław z Bronowa 1/2 ru­bla srebn. 1/2 marki sreb. marki sreb.
Piotrowski Wincenty z Bronowa 1 koro­nę srebn.
Śmigielski Stefan z Lipnicy 5 zł.
Szkoła Karnice 5,90 zł.
Pełczyński Stanisław z Niewiesza 14 monet sreb. po 20 kop. 9 monet sreb. po 15 kop. 7 monet sreb. po 10 kop. 12 monet sreb. po 1 krajca.
Bodlak Wincenty z Konopnicy 1,50 zł.
Galach Antoni z Niewiesza 1 rubel sreb.
Dwornicki Andrzej z Wojciechowa 1 1/2 rubla sreb. i 11 monet sreb. po 20 kop.
Pańczyk Józef z Wojciechowa 1 monetę sreb. 10 kop. i monetę sreb. 15 kop. 2 monety reb. po 1/2 rubla i 1 sreb. markę
Pańczyk Czesław z Wojciechowa 2 1/2 rubla sreb. i 2 monety sreb. po 10 kop.
Zych Józef z Szarowa 5 zł.
Nikołaj Adolf z Leśna 2 zł.
Dąbrowski Wacław z Wilczkowa 5 zł.
Szwandt Florentyna z Pauliny 5 zł.
Hałupnik Józef z Dominikowic 5 zł.
Zagłoba Józef z Dominikowic 2 zł.
Szymański Józef z Dominikowic 2 zł.
Tomczyk Andrzej z Polesia 2 zł.
Andrzejczak Walenty z Polesia 1 zł.
Łukasik Władysław z Lipnicy 2 zł.
Gromada Biernacice 24 zł.
Wojtasik Edward Ułany 4 zł. i kupkę torfu wart. 8 zł.
Paprocki Stefan z Niewiesza 2 zł.
Król Kazimierz Kmdt. Z.S. Pododdz. Ewelinów zebrane przez niego ofiary 4.60 zł.
Skoweranda Andrzej i inni z Borzewiska 6 zł.
Jarszkiewicz Stefan z Borzewiska 2 zł.
Szkopik Antoni z Sempułek 2 zł.
Jaszczur Anna z Niewiesza 10 zł.

Szafarz Wojciech z Lipnicy 5 zł.

Echo Tureckie 1939 nr 22


Dzień 3-go maja
Dzień 3 Maja 1939 roku w Niewieszu obchodzony był bardzo uroczyście, a program uroczystości był następujący:
O godzinie 10 rano uroczyste nabożeń­stwo w miejscowym kościele zostało odprawione przez ks. proboszcza J. Olejnika, który następnie wygłosił bardzo podniosłe kazanie okolicznościowe. W nabożeństwie brały udział organizacje z terenu gminy Niewiesz i całej masy okolicznej i miejscowej ludności.
Po nabożeństwie odbyła się akademia na którą złożyły się:
a) Zagajenie, którego dokonał Prezes Komitetu Obywatelskiego ks. proboszcz Julian Olejnik.
b) Deklamacje dzieci szkolnych z Lip­nicy.
c) Przemówienie Walentego Dutkiewicza vice prezesa ZS i prezesa Akcji Katolic­kiej.
d) Deklamacje dzieci szkolnych z Karnic.
e) Przedstawienie amatorskie, p.t. „Woj­skowa kuracja" odegrane przez młodzież z Karnic.
W akademii miejscowa i okoliczna lu­dność wzięła masowy udział, tak, że duża sala parafialna wypełniona była po brze­gi. Obecni na akademii złożyli dobrowol­ne ofiary na F.O.N. które wynoszą 31.25zł.
Na zakończenie zebrani odśpiewali „Nie rzucim ziemi".


Echo Tureckie 1939 nr 22

Ofiarność szkół.
Powiat Turecki wykazał wielką ofiarność subskrybując przeszło 405 000 zł. na POP i około 100 000 na FON. Za pokoleniem starszych poszły również dzieci. Dziatwa szkolna, odmawiając sobie nieraz różnych przyjemności, składała chętnie swoje gro­sze na dozbrojenie Armii, dla której ży­wi najgłębsze uczucia miłości i podziwu. Z tych groszy urosły tysiące, złożone przez naszych najmłodszych obywateli powiatu na Obronę Ukochanej Ojczyzny.
Oto lista ofiarodawców — szkół:Szkoła
FON
POP
Jadwichna Nowa
5.00

Tomisławice

20.—
Konopnica
10.24
34.—
Szarów

20.—
Józefów
2 00

Niemysłów

20.—
Pęczniew
35.00

Kiki
14.00

Zelgoszcz

20 —
Kowale-Ks.
20.00

Goszczanów
72.00
100.—
Karolina
2...62

Chlewo

17. —
Cielce
14.16
40.—
Kaszew
59.48

Jeziorsko
48.61
80. —
Niewiesz

80. —
Karnice
5.90
20.—
Lipnica
5.11.2019

Ziemięcin
9.13

Popów
15.01Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza