-->

niedziela, 26 maja 2013

Jeżew

Zajączkowski:
Jeżew-pow. poddębicki
1) 1386 T. Sir. I f. 1: Ieszowa - Spithco de I. 2) 1391 T. Sir. I f. 27: Iessowo -Nicolaus de I., Janussius ibidem. 3) 1392 T. Sir. I f. 32, 36: Iessowo, Jessow- Thomco, Nicolaus frater suus de I. 4) 1398 Hube, Zbiór Sier. 144: Yezewo - Nicolaus de Y. 5) 1399 Hube, Zbiór Sier. 165: Yezewo - Zawissius de Y.
6) XVI w. Ł. I, 374-375: Jezow - villa, par. Małyń, dek. i arch. uniejowski. 7) 1511-1518 P. 191: Jeżow - wł. szl., par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 236: Jezow -jw. 8) XIX w. SG III, 584: Jeżów - wś i folw. nad Nerem, par. jw., gm. Krokocice, pow. sieradzki.
Uwagi: z faktu istnienia Rudy Jeżewskiej (v.) z końcem XIV w. wynika, że przedtem musiała istnieć w jej pobliżu dzisiejsza miejscowość Jeżew, występująca zresztą w XVI w., od której Ruda Jeżewska wzięła swą nazwę. Do tego Jeżewa, dawniej Jeżowa, odnosi Koz. (I, 155) przytoczone powyżej wzm. z lat 1386-1399, co nie jest całkowicie pewne 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Jezów, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 27 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Jeżew, parafia małyń, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Gaiewski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Jersów, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Małyń, własność prywatna. Ilość domów 6, ludność 38, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Jeżów, wieś i folw. nad rz. Nerem, pow. sieradzki, gm. Krokocice, parafia Małyń, odl. od Sieradza 35 w. Wieś ma dm. 18, mk. 300; folw. dm. 7, mk. 47. Dobra J. składają się z folwarków J. i Ruda, wsi J., Ruda, Feliksów i Budy Rudzkie. Rozl. wynosi m. 1230: folw. J. grunta orne i ogrody m. 397, łąk m. 151, nieużytki i place m. 14, razem m. 562, bud. mur. 6, drew. 8; folw. Ruda grunta orne i ogrody m. 55, łąk m. 23, pastw. m. 218, lasu m. 363, nieużytki i place m. 9, razem m. 668, bud. mur. 1, drew. 3. Wieś Jeżów osad 32, z gruntem m. 177; wieś Ruda osad 12, z gruntem m. 55; wieś Feliksów (ob.) osad 17, z gruntem m. 293, wś Budy Rudzkie osad 2, z gruntem m. 61.

Słownik Geograficzny:  
Jeżów, wś, pow. sieradzki. Starożytna osada. R. 1875 odkryto tu rozległe cmentarzysko przedhistoryczne.

Spis 1925:
Jeżów, wś, kol., folw., pow. sieradzki, gm. Krokocice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 33, kol.3, folw. 6, inne zamieszkałe wś 1. Ludność ogółem: wś 187, kol. 27, folw. 130. Mężczyzn wś 150, kol. 15, folw. 61, kobiet wś 137, kol. 12, folw. 69. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 287, kol. 14, folw. 128, ewangelickiego kol. 13, folw. 1, prawosławnego folw. 1. Podało narodowość: polską wś 287, kol. 27, folw. 129, rosyjską folw. 1.

Wikipedia:
Jeżew-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. Miejscowość położona jest na Wysoczyźnie Łaskiej. Pierwsza wzmianka o Jeżewie, który wraz z sąsiednim Kłoniszewem był własnością Porajów Jeżewskich, pochodzi z 1386 r. Zawisza z Jeżewa był w latach 1405 - 1416 wojskim mniejszym sieradzkim, a Jan z Jeżewa w latach 1437 54 podczaszym sieradzkim. W XVIII w. Jeżew był własnością Radoszewskich, a następnie aż do II wojny światowej Wituskich. Ostatnim jego właścicielem był Feliks Wituski, który w 1917 r. odkupił go od swego ojca, także Feliksa. W 1945 r. majątek przeszedł na własność państwa. We wsi szkoła zbudowana w 1938 r. ze składek społecznych nosząca imię Krystyny Wituskiej, w szkole kącik poświęcony jej pamięci. W dniu 4 grudnia 1863 r. w lasach jeżewskich (pomiędzy Jeżewem a Kłoniszewem) starł się z Moskalami oddział kpt. Jana Birtusa i Żuława liczący 62 jeźdźców. W czasie bitwy ranny Jan Birtus dostał się do niewoli i został rozstrzelany w Łodzi. Na miejscu bitwy znaleziono ciała 5 powstańców. Rozpoznano: Kaczajkę z Prusinowic, lat 24 i Walerego Rugaczewskiego z Puczniewa, lat 22. Nie ma mogiły poległych. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Wikipedia: 
Jeżew PGR-osada w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
JEŻÓW par. Małyń, p. poddębicki, w 1783 roku Gajewskiego, potem Jeżew, Zamłynie i Ruda kupione w 1817 r. od Stefana-ojca przez Feliksa Wituskiego asesora tryb. Cyw. w. mazowieckiego. Stefan kupił je w 1788 r. Jeżew za 80, a Małyń za 91 tys. zł. Wieś nad Nerem ma 18 domów i 300 mieszkańców. Dobra Jeżów obejmują wsie: Jeżów, Rudę, Feliksów i Budy Rudzkie łącznie 1230 mg. Folwark Jeżów 562 mg budynków drewnianych 8, murowanych 6, folwark Ruda 668 mg w tym lasu 363 mg, budynki 4, 31 wieś Jeżów osad 32, 177 mg, wieś Ruda osad 12, 177 mg, wieś Feliksów osad 17, 293 mg i wieś Budy Rudzkie osad 2, 61 mg. W 1937 r. Jeżów i Kłoniszew mają 351 ha, właściciel Feliks Wituski. (SGKP t.3, s.584)

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1645

Zawady
26 marca. Ten sam, jak wyżej, ochrzcilem imieniem Albert, urodzonego 25 tego miesiąca syna Szlachetnych Macieja Pęgowskiego i Agnieszki, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Andrzej Kujanek z Rzekty i Urszula z Jeżowa żona Alberta Fris.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1664

Wrzesień
Ja, ojciec Kazimierz Frąckowicz proboszcz małyński, ochrzciłem syna Urodzonych Marcina Bogusławskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków z Magnusów, któremu nadałem Franciszek. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Marian Skrzyński z Jezewa i Urodzona Urszula Wolska z Piorunowa.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1665

Styczeń
Ja ojciec Kazimierz Frąckowicz proboszcz małyński, ochrzciłem syna Szlachetnych Kazimierza Żabokrzeckiego i Marianny, małżonków ze wsi Dierzązna parafii wierzchowickiej, któremu nadałem imię Baltazar. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Szymon Dzierząrzyński i Urodzona panna Teofila Bielska z Jeżewa.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1665

Marzec
Ja, jak wyżej, ochrzciłem syna Urodzonych Jana Taczanowskiego i Marianny Marzyńskiej, małżonków z Magnusów, któremu nadałem imię Józef. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetni Maciej Bogusławski z Magnusów i Szlachetna panna Zofia Wolska z Jeżowa.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1666

Czerwiec
Ja, Piotr Frąckowicz, ochrzciłem bliźnięta Szlachetnej N. Biernackiej nieznanego zaś ojca z Jezowa, którym zostały nadane imiona Jan i Ewa. Rodzicami chrzestnymi Jana byli Urodzony Stefan Skrzyński student kaliski i Urodzona Jadwiga panna Swierklińska z dworu Państwa Skrzyńskich, Ewy zas rodzicami chrzestnymi byli Mikołaj piwowar i Marianna krawcowa, wszyscy z Jezowa.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1735

Piorunów
Roku Pańskiego 1735, styczeń.
Dnia 20 stycznia, ja, Rafał Chyliński z Zakonu œw. Franciszka Braci Mniejszych Konwentualnych, ochrzciłem imionami Paweł i Polikarp, syna Urodzonych Państwa prawnych małżonków Józefa i Marianny? Starzyńskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan kasztelan Skrzyński z Jezowa i Urodzona Pani Anna Radziątkowska z Piorunowa.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1751

Sierpień
Jeżów
Dnia 1-go tego samego, ten sam ochrzciłem imieniem Marianna, córkę uczciwego Antoniego Cichockiego i Barbary, prawowitych rodziców, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kacper Stokowski dziedzic z Przyrownicy i Aleksandra z Bezanów Kiedrowska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1751

Jeżów
Dnia 19 października ten sam, ochrzciłem dwoma imionami Łukasz, Piotr z Alkantary, syna pracowitych Macieja karczmarza jeżowskiego i Petroneli, prawowitych rodziców, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Grabieński i Urodzona Marianna Kwiatkowska ze Skrzyńskich wdowa.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1752

Jeżów
Dnia 5 lipca, roku jak wyżej. Ja Stanisław Gajewski prepozyt ? kościoła, ochrzciłem imieniem Jan, syna Szlachetnych Józefa i Katarzyny Grabieńskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jakub Kamiński i Urodzona Anna z Przenieskich Chrzanowska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1753

Jeżew
25-go maja roku 1753. Ten sam ochrzciłem imieniem Jan Nepomucen, syna Urodzonych Jakuba Kamińskiego i Heleny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Ludwik Zakrzewski podczaszyc łęczycki i Urodzona Agnieszka Bezanowa z Kłoniszewa.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1755

Jeżów
19 maja 1755-go roku ochrzcilem imieniem Justyna, córkę z nieprawego łoża pracowitej Agnieszki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Stanisław Kwiatkowski i panna Marianna Kurczewska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1758

Jeżew.
15 czerwca 1758 roku. Ja Stanisław Gajewski kapłan kościoła małyńskiego, ochrzciłem dwoma imionami, mianowicie Franciszek [Regis?] i Alojzy, syna Urodzonych Michała Gajewskiego i Eufrozyny ze Sromockich Gajewskiej mojej bratanicy, prawowitych małżonków . Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Kacper Stokowski podczaszy pielni? i jego małżonka Łucja z Oczosalskich Stokowska z Przyrowni.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1761

Jeżów
Dnia 10 kwietnia roku 1761. Ja, ten sam jak wyżej ochrzciłem dwoma imionami, mianowicie Franciszka i Eleonora, córkę Wielmożnych i Urodzonych Państwa Michała Gajewskiego i Eufrozyny z Sromockich Gajewskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Kazimierz Wolski wikary Małynia i Konstancja z Gajewskich Wolska jego matka.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1762

Lipiec
Małyń
Roku Pańskiego 1762, dnia 18 lipca. Ja Stanisław Gajewski kapłan w Małyniu, ochrzciłem imieniem Bonawentura, syna Jaśnie Wielmożnego Adama Rokossowskiego starościca bach? i Marianny z Bezanów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Michal Gajewski z Jeżowa i Konstancja z Bezanów Kossowska z Łobudzic.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1763

Jeżów.
Dnia 21 lipca 1763 ochrzciłem imieniem Maria Magdalena, córkę Urodzonych Michala Gajewskiego i Eufrozyny ze Sromockich Gajewskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni Adam Rokossowski starościc bacht? i Marianna z Bezanów jego małżonka.

Gazeta Warszawska 1824 nr 154

Ogłasza się ninieyszem po pierwszy raz wiadomość otwarcia spadku po ś. p. Franciszce z Wituskich Grądzkiey we wsi Brzeźniu Powiecie Sieradzkim zamieszkałey, na skutek Artykułu 125 i 127 prawa hypotecznego, z doniesieniem, iż do przeniesienia tytułu własności Summ: pierwszej 48,585 złotych 6 1/4 gr: w Dziale IV pod Nrem 7 na dobrach Zbylczyce w Powiecie Wartskim, drugiey 22,925 zł: pod Nrem 6 na dobrach Małyń, trzeciej 10,000 zł: pod Nrem 7 na dobrach Jerzów, w Powiecie Szadkowskim, z prowizyami zahypotekowanych, przeznaczonym iest termin roczny, mianowicie na dzień 13 Października 1825 roku o godzinie 10 zrana, przed podpisanym Rejentem w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego. — Kalisz dnia 19 Września 1824 roku.
Rejent Kancel. Ziem. Woiew. Kaliskiego, Ignacy Główczewski.


Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1826 nr 531

NRO 94254/35287 — WYDZIAŁ SKARBOWY, SEKCYA SKARBOWA.
KOMMISSYA WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Umieszczając poniżéy Listę dłużników kar Kontrawencyinych, z mieysca zamieszkania niewiadomych, na skutek Odezwy Kommissyi Wtwa Kaliskiego z dnia 13go Października r. z. poleca Wóytom i Burmistrzom, ażeby wyszczególnione w tymże Wykazie Osoby w Gminach swych iak nayściśley śledzili, od wyśledzonych należność przypadaiącą ściągnąwszy, do Kontrolli Skarbowéy przy Sądach Woiewództwa Kaliskiego franco odesłali, o skutku zaś właściwym Kommissarzom Obwodów donieśli.
Działo się w Warszawie dnia 4 Lutego 1826 r.
Radca Stanu, Prezes Kommissyi
w Zastępstwie KOŻUCHOWSKI. Filipeckit Sekr: Jener:
Lista dłużników kar kontrawencyinych dawniéy w Woiewództwie Kaliskiém zamieszkałych, którzy z teraźnieyszego pobytu nie są wiadomi
33. Kubiaki Wawrzeniec i Paweł, zamieszkali dawniéy w Jerzewie, Obwodzie Sieradzkim, złł: 12. gr: 20. z akt Sądu Spornego Szadkowskiego.

Dziennik Powszechny 1833 nr 310

Po śmierci niegdy Maryanny z Górskich pierwszego ślubu Jabłkowskiey, powtórnego Kraszewskiey, (która w dniu 14 Kwietnia 1833 roku w Berlinie nastąpiła), otworzonem zostało postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Reient zawiadamia wszystkich, których to interessować może, iż celem przepisania własności: 1. Summy posagowey 50,000 złp. na dobrach Sulmowo z przyległościami w Powiecie Wartskim położonych, w dziale IV, pod nr. 7 hypotekowaney. 2. Summy 28,000 złp. na dobrach Jeżowie w Powiecie Szadkowskim leżących, w dziale tymże pod Nrem 8, intabulowaney, na rzecz sukcessorów do brania spadku po teyże Maryannie Kraszewskiey wylegitymować się maiących, termin sześcio-miesięczny naydaley w dniu 28 Kwietnia 1834 r. przed podpisanym Reientem Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa tuteyszego został wyznaczonym. w Kaliszu dnia 28 Października 1833 r. Reient Kancellaryi Ziemianskiey Wdztwa Kaliskiego, Franciszek Nowosielski.


Tygodnik Rolniczo-Technologiczny 1836 nr. 36

9. Jeżów nad rzeką Nerem, w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim, mil 4 od Sieradza. Kuźnica żelazna, była tam, gdzie teraz wieś Ruda 1424 r. Zapis zaręczenia na tej kuźnicy 1545 r. Ta kuźnica położona była w ścianie granicznej między Górą i Jeżowem. 1580 r. kuźnica spustoszała.1652 r. kuźnica żelazna, gdzie stoi Pustkowia Ruda nad rzeką Nerem.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 249

(N. D. 5155.) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:
2. Po Józefie Joachimie dwóch imion Wituskim co do tytułu własności dóbr Małynia w Powiecie Szadkowskim.
3. Po Michale Wituskim i oraz tymże Józefie Joachimie dwóch imion Wituskim co do summy 4,110 złp. 5 gr. w dziale IV pod Nr. 6, i co do schedy z summy 60,000 złp. w dziale IV, pod Nr. 7 na dobrach Jerzowie w Powiecie Szadkowskim, dla tegoż Michała Wituskiego wpisanej, z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 10 (22) Maja 1841 r. godzinę 9tą z rana tu do kancellaryi podpisanego Rejenta, celem zgłoszenia się osób prawo do spadków tych mających pod prekluzyą.
Kalisz dnia 22 Paźdz. (3 Listop.) 1840 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 116

(Ν. D. 2170) Sąd Policyi Prostéj Okręgu Szadkowskiego.
Zawiadamia szanowną publiczność, iż w wsi Jerzewie Okręgu Szadkowskim w korycie rzeki Ner przez ludzi tamecznych znalezionym zostało w dniu 15 Kwietnia r. b. dziecię świeżo na świat wydane płci żeńskiej ktoby więc wiadomość mógł posiadać do kogo dziecię to należy, albo któraby z kobiet życiem nierządnym się trudniąca dziecko to w téj rzece utopić mogła, aby takową Sądowi tutejszemu, lub téż Sądowi Poprawczemu Wydziału Piotrkowskiego udzielić raczył.
Szadek d. 21 Kwietnia (3 Maja) 1845 r.
Borowski, Podsędek.

Gazeta Codzienna 1847 nr 32

Dnia 10 stycznia r. b ., po krótkiej słabości, zgasł w Sieradzu Feliks Wituski, dziedzic dóbr Jeżewa. Wprawdzie uczucie wdzięczności, ów święty dług w dziecinnych latach jeszcze zaciągniony, wywołał to wspomnienie, ale słowa prawdy nie są czczym odgłosem osobistego interesu. Odwołuję się też do tych współobywateli i kolegów zmarłego, którzy z jego światła, życzliwości i dobroci serca w trudnych stosunkach życia korzystali. Szczególnem zdarzeniem, w 56 roku swego żywota, będąc już Nestorem okolicy, jako przyjaciel a zawsze bezstronny sędzia, jako dawny urzędnik i znawca prawa, jasnem jego tłómaczeniem, serdeczną uprzejmością umiał pogodzić zwaśnionych, i nikt, nikt, wcałem znaczeniu tego wyrazu, nie opuścił jego progów bez pociechy. Prawy obywatel, mąż i ojciec, jeżeli żonie i trojgu osierociałym dzieciom nie pozostawił błyszczących zaszczytów, i innych tytułów nad imie szlachetnego i poczciwego człowieka, to i tak na długo pozostanie pamięć w sercach, które go bliżej znały i rozumiały. Wieczny pokój twoim cieniom Feliksie. J. B.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 61

(N. D. 1291) Pisarz Trybunału Суwilnego I Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, iż dobra ziemskie Jerzów i Gatki, składające się z folwarku wsi zarobnéj tegoż nazwiska, z wsi zarobnéj i folwarku Ruda, z kolonii Felixów, i z młyna Ruda zwanego, z wszystkiemi przyległościami w Powiecie Sieradzkim Okręgu Szadkowskim Gubernii Warszawskiej w Gminie Jerzów położone, aktem zajęcia na gruncie tychże dóbr przez Franciszka Roweckiego Komornika Sądowego w dniach 4 (16) i 5 (17) Listopada 1846 r. sporządzonym, na rzecz Maryаnnу z Morzkowskich Stefana Mączyńskiego żony właścicielki dóbr Lutomirska, w Lutomirsku mieszkającej, na satysfakcyą summy rs. 1200, z procentami na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia odbyć się mającej, zajęte zostały, które to zajęcie teraz popieranem zostaje na rzecz Adama Chrzanowskiego dziedzica dóbr Szynczyce w tychże dobrach Szynczycach Okręgu Piotrkowskim Gubernii Warszawskiej mieszkającego, a zamieszkanie prawne do tego interessu w Kaliszu u Antoniego Ruszkowskiego Patrona przy Trybunale tutejszym do popierania tej subhastacyi ustanowionego, obrane mającego, jako nabywcy praw przez akt cessyi przed Adamem Łukaszewiczem Rejentem Okręgu Szadkowskiego pod dniem 19 Lutego (3 Marca) 1847 r. sporządzonym.
Dobra te Jerzów były własnością Felixa Wituskiego, teraz zaś są dziedziczne sukcessorów jego, to jest: a) Zuzanny z Wituskich Cieleckiej wdowy; b) Antoniego Wituskiego doletniego i Juliana Wituskiego nieletniego, w osobie swéj matki Róży z Kożuchowskich Wituskiej wdowy, jako głównéj opiekunki i zarazem w imieniu własnem działającej, wszystkich z własnych funduszów utrzymujących się, we wsi Jerzowie Okręgu Szadkowskim mieszkających, obejmują w sobie rozległości, uważając sposobem przybliżonym około 72 włók 253 prętów kw. miary nowopolskiéj, których grunta należą do 2, 3 i 4 klassy.
W dobrach tych jest włościan: zagrodników 21 i komorników 8 pańszczyznę robiących.
Czynszownicy niestali: 1) Ludwik Walaszek; 2) Maryanna Tomasiaczka: 3) Walenty Pijanowski; 4) Andrzéj Trojanowski; 5) Grzegorz Forysiak; 6) Roch Bieniak.
Okupnicy: 1) Jan Tomaszewski; 2) Wilhelm Hak; 3) Karol Patora; 4) sukcessorowie Jana Polińskiego, a dziś ich dzierżawca Stanisław Komorowski; 5) Joachim Suckman; 6) Krystyan Golcz; 7) Antoni Łuszczyński; 8) Jan Jaruga; 9) Grzegorz Patora; 10) Jan Glesman; 11) Bogumił Golcz; 12) Jan Boguchwał Szytz; 13) Beata Polińska; 14) Gotlieb Poliński; 15) Ludwik Hegne; 16) Bogumił Szultz; 17) Bogumił Celke; 18) Maciéj Kwast; 19) Bogumił Klauze; 20} Henryk Szuman, 21) Michał Smolaut; 22) Karol Szuman.
Opis zabudowań dworskich i wiejskich, inwentarz żywy i martwy na gruncie znajdujący się, pańszczyzna od włościan, czynsze stałe i niestałe, ilość podatków, wysiew, rozległość i wszystkie szczegóły aktem zajęcia są objęte i szczegółowo opisane.
Dobra te zostają w posiadaniu właścicieli sukcessorów Felixa Wituskiego.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Antoniemu Wituskiemu Wójtowi Gminy Jerzowa w d. 5 (17) Listopada 1846 r., zaś Fabianowi Uziembło Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego w d. 13 (25) Lutego 1847 r. doręczony, następnie do księgi dóbr Jerzowa w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w d. 26 Lutego (10 Marca) 1847 r. wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 1 (13) Marca 1847 r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki licytacyi i sprzedaży, oraz zbiór objaśnień w biurze Pisarza Trybunału i u popierającego Ruszkowskiego Patrona każden z interessentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i sprzedaży dobr tych na audyencyi Trybunału tutejszego w d. 11 (23) Kwietnia 1847 r. o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 3 (15) Marca 1847 roku.
Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 77

(N. D. 1662) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Feliksa Wituskiego, właściciela dóbr Jerzowa z przyległościami w Okręgu Szadkowskim położonych, oraz wierzyciela summy złp. 15,600, czyli rs. 2340 z procentem większego kapitału złp. 49,000, na tychże dobrach w dziale IV. pod Nr. 7 B, ubezpieczonego, przynależnej.
(…) Otworzyły się spadki do ukończenia których i przepisania tytułu własności, dóbr i kapitałów powyższych wyznacza się termin na dzień 8 (20) Października, 1847 r. w kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu.
Kalisz dnia 19 (31) Marca 1847 roku.
Jan Niwiński.


Kurjer Warszawski 1863 nr 290
Dziennik Powszechny 1863 nr 289

Z prowincji. Z Gubernji Warszawskiej. Ostatnie doniesienia otrzymane z gubernji Warszawskiej w zupełności stwierdzają poprzednie wiadomości, że w tej gubernji znaczniejszych band nie ma; tułają się jeszcze w niektórych okolicach małe bandy, lecz te są ścigane energicznie przez oddziały wojska, wysyłane w celach administracyjno-wojennych. Oddziały wysłane z Sieradza pod dowództwem Sztabs Kapitana Dmitrjewa i porucznika Tińkowa (Dz: Pow: Nr 287) łącznie, podług poprzednio ułożonego planu, doścignęły w dniu 22 Listopada (4 Grudnia) i oskrzydliły w lesie przy wsi Jeżowie, (powiecie Sieradzkim) połączone bandy Birtusa i Żuawa z 150 pieszych i 9 konnych powstańców składające się. Banda ta prawie zupełnie zniesioną została. Jeden przywódca zabity, a drugi Birtus, dymisjonowany oficer austrjacki wzięty do niewoli, prócz tego ujęto 7miu jeńców z końmi, zabrano mnóstwo broni. Ze strony wojska zabito lgo szeregowca, 2ch raniono, a 1 otrzymał kontuzję.

Dziennik Warszawski 1866 nr 171

(N. D. 4299). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 23 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na 1-szą sprzedaż przymusową przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
19. Jerzów, do których należą: folwark Gatki, Ruda i młyn tegoż nazwiska oraz kolonja Feliksów z wszystkiemi ich przyległościami i przynależytościami w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 680 kop. 43, vadium do licytacji rs. rs 2,250, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 10,574, termin sprzedaży d. 9 (21) Maja 1867 roku, przed Rejentem Wilhelmem Grabowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej. Wreszcie Dyrekcja Szczegółowa uprzedza interesowanych, że gdyby w dniu do licytacji oznaczonym przypadło święto kościelne lub też uroczystość dworska galowa, sprzedaż przez odroczenie odbędzie się w dniu następnym i przed Rejentem do jej odbycia właściwym. Kalisz d. 1 (13) Lipca 1866 r.
Prezes Chełmski.
Pisarz Roman Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1873 nr 73

N. D. 1893. Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Juljana Wituskiego, wierzyciela sum: rs. 6000 pod Nr. 31; rs.1493 kop. 23 2/3, pod Nr. 32 i rs. 10,500 pod Nr. 34; wszystkich w dziale IV wykazu hypotecznego dóbr ziemskich Jerzów z okręgu Szadkowskiego hypotekowanych.  
(…) otworzyły się spadki do regulacji których wyznaczam ostateczny termin w tutejszej kancelarji Ziemiańskiej na dzień 1 (13) Października 1873 r.  
J. Korycki.


Dziennik Warszawski 1873 nr 82

N. D. 1875. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych głównie wierzycieli hypotecznych, niemających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w m. Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
Jeżów, do których należą nowo założone folwarki Gatki, Ruda i młyn tegoż nazwiska oraz kolonja Feliksów, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w okręgu Szadkowskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu przynależnych rs. 990 kop. 1 1/2. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Edwardem Milewskim, dnia 7 (19) Września 1873 r. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 1800. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 10574.
Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion i nazwisk i pobytu SS-ów Juljana Wituskiego, wierzyciela hypotecznego dóbr Jeżów.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec Delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać, był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług Kursa Giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia we właściwych Księgach wieczystych w Biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń, w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25. Postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 3 (15) Marca 1873 r.
Prezes Załuskowski
Pisarz, Bierzyński.

Kurjer Warszawski 1875 nr 17

We wsi Jeżewie, powiecie sieradzkim w d. 7 b. m. zmarł ś. p Józef Stawiski b. oficer b. W P. Żył lat 75.

Kurjer Warszawski 1875 nr 202

Według zdania JX. Kochanowicza proboszcza we wsi Jeżewie w parafii Małyńskiaj położonej nad rzeczką Ner, na granicy powiatu Sieradzkiego i Łęczyckiego, znajduje się starożytne cmentarzysko mogące mieć około 2,600 lat na którem obecnie poszukiwania archeologiczne robi p. Pawiński, profesor tutejszego Uniwersytetu. Cmentarzysko ocienione jest wspaniałym gajem, na którem zgromadzono setki kamieni, tworzące oddzielne groby. Na kamieniach odnaleziono pod warstwą 8-o-calowej ziemi, litery-a pod kamieniami urny.  
_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1886 nr. 14
_________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1887 nr. 39
_________________________________________________________________________________


Sport: Tygodnik Ilustrowany 1901 nr 13

JARMARK W KALISZU.
Cechą tegorocznego jarmarku na konie w Kaliszu było przedewszystkiem-fiasco. Koni przyprowadzono mało, bo zaledwie około 300, a i te z nielicznym wyjątkiem nie mogły być uważane jako świadectwo chluby naszej hodowli. Wtajemniczeni w sprawę jarmarków w Kaliszu twierdzą, że upadają one stale, bo też ani pora ku temu nie właściwa, ani plac jarmarczny nie jest odpowiednio utrzymany, dla pomieszczenia i prób koni droższych, ani też komunikacja ułatwiona. Szczególniej w tym roku śniegi, jakie spadły nagle w wielkiej ilości, powstrzymały wielu hodowców od przybycia z końmi, a kupców od dalekiej i trudnej podróży. Bo też droga do Kalisza obecnie przedstawia się tak okropnie, że za ciężkie tylko grzechy można ponosić karę podróży do tego grodu. Dość powiedzieć, że w podróży powrotnej jechałem 16 mil blizko 20 godzin, a odbywałem podróż sankami, powozem, wozem drabiniastym (z obawy popękania resorów) i nareszcie ostatnią stację znów powozem. Taki to dojazd do Kalisza.
Zagraniczni kupcy koni opowiadali mi, że na pierwszy jarmark do Kalisza przywieźli z sobą 100000 marek i z tej sumy wydali przeszło 60000, obecnie przywożą po 15000 i te napowrót odwożą do domu.
Wyróżniających się koni było mało. Kilka zaledwie sztuk zasługiwało na uwagę, a mianowicie: klacz p. H . Rathla z Olszówki, sprzedana za granicę za 1000 marek, ogier kary p. Kręskiego, para skarogniadych klaczy trakeńskich p. Bronikowskiego i para gniadych koni p. Niemojowskiego.
Ogółem sprzedano koni zaledwie trzydzieści kilka, a ceny wahały się od rbl. 125 do rbl. 450.
W stajniach na placu jarmarcznym pomieścili konie następujący właściciele: Zabłocki z Osieka 2, Górecki z Żelazkowa 5, Jarociński z Kamienacza 5, Domaniewski z Ostrowa 4, Glicenstein z Milejewa 10, Kohn z Błaszek 6, Jedwab z Błaszek 10, Charłupski z Błaszek 5, Grossman z Warszawy 10, jenerał Baryszew z pod Warszawy 9, pułk. Szymanowski z Koła 3, Borysow z Kaługi 16, Szaniawski ze Zduńskiej Woli 9, drowa Rażniewska z Sieradza 1, Zieliniewska ze Smolic 6, Mazurkiewicz z Mikołajewic 3, Taczanowska z Wilczyna 5, Kręski z Masłowic 6, Zaborowski z Korzenicy 2, Lissowski z Ostałowa 3, Szczepkowski ze Śmiłowa 3, Bronikowski ze Szczypiorna 4, Rathel z Olszówki 8, Tymowski z Ustkowa 3, Puławski z Leszcz 3, Niemojowski z Marchwacza 3, Żychliński z Czepowa 9, Gólcz z Brudzewa 4, Krzymuski ze Świnic 9, Garczyński ze Zborowa 1, Pauli z Mieleczyna 5, Kurcewski z Zakrzewa 2, Karłowski z Kościelnej Wsi 5, Szamowski z Wysokiego 16, Tarnowski z Kluczkowa 9, Gościmski z Rożdżał 3, Żyżemski z Koła 3, Maringe ze Smoliny 14, Raruser z Potworowa 15, Repphan ze Zbierska 16, Muszynowski z Kalinowy 3, Krzyżanowski z Garbowa 2, Bogdański ze Szczytnik 1, Fogel z Koźminka 7, Frenkel z Kalisza 7, Chrzanowski z Jastrzębnik 3, Dutkowski z Kasch 4, Ciesielski z Dąbroszyna 3, Sobolnicki z Janiszewa 6, Skórzewski z Dobry 3, Kokczyński z Wielgiego 6, Sulimierski z Żernik 2, Stifter ze Stawiszyna 4, Mikołajewski z Koła 2, Antoniewicz z Chruszczyny 3, Abe z Łodzi 8, Freideks z Warszawy 6.
Z inwentarza żywego dostarczyli tylko: p. Garczyński 2 stadniki holenderskie i p. Adolf Wejgt z Noskowa 10 krów dojnych, które sprzedał po rbl. 96 i 4 stadniki holendry, które sprzedał po rbl. 100.
Z tranzakcji na konie droższe jest zaledwie kilka do zanotowania: p. Rathel sprzedał jedną klacz za 1000 marek oraz wałacha i klacz po rbl. 200, remontjer austrjacki Szmelc nabył 8 koni, płacąc za nie od 150 do 240 rbl. Szmelc przybył po 16 koni, ale tyle nie znalazł przydatnych dla siebie. P . H . Chrzanowski z Prus sprzedał klacz za rbl. 300, hr. Dunin nabył od p. Tupińskiego z Poradzewa wałacha za 1200 marek, p. Olszyński kupił od tow. akc. Zbiersk klacz za 225 rbl. i p . Wituski z Jeżewa od tegoż towarzystwa nabył parę klaczy za 500 rbl.
Koni włościańskich dostarczono zaledwie 150 sztuk, a i te miały mały pokup i wartości wielkiej nie przedstawiały.
Urzędowo jarmark otwarto dopiero w poniedziałek o godz. 2 -ej po południu, a we wtorek o 5 i pół rozdano przysądzone nagrody następującym właścicielom:
Medale srebrne: pp. Henryk Rathel z Olszówki za klacz 4-letnią Grażynę, Włodzimierz Kręski z Masłowic za 4-letnią klacz Strzałę i rubli 100 od Tow. Wyśc. Kon. za prawidłową hodowlę koni; akc. tow. Zbiersk za 3-letnią klacz Bertę i rbl. 100 od Tow. Wyśc. Kon.; W. Szamowski z Wysokiego za 4-letnią klacz Łysą.
Medale bronzowe: pp. Wacław Niemojowski z Marchwacza za 5-l. klacz Bertę i rbl. 100 za prawidłową hodowlę koni; Stefan Bronikowski ze Szczypiorny za 4-letnią klacz Bertę; Józef Kurcewski z Zakrzewa za 5-let. ogiera Olesia; akc. tow. Zbiersk za klacz 3-letnią Notkę; Henryk Chrzanowski z Jastrzębnik: za 4-letnią klacz Kaśkę i rbl. 100 za prawidłową hodowlę koni i za klacz 4 letnią Marysię.
Listy pochwalne: akc. tow. Zbiersk za 4-letnią klacz Baśkę, za 4-letnią klacz Żółtą; pp. Antoni Tarnowski z Kluczkowa za 4-letnią klacz Almę; Żyżymski z Gaju za 2-letniego ogiera Balcerka i 50 rbl. od Tow. Wyśc. Kon. i Karłowski z Kościelnej-Wsi za 4-letnią klacz Łyskę oraz rbl. 50 od Tow. Wyśc. Konnych.
Za konie włościańskie otrzymali nagrody pieniężne następujący gospodarze po rbl. 40; Walenty Antoniewski, Wawrzyniec Przyjazny i Jan Klimek; po rbl. 30: Wawrzyniec Roga i Ludwik Kucza; po rbl. 25: Ludwik Wiprzycki i Stefan Staszak; po rbl. 20: Rejnhold Hempel, Ignacy Gwóźdź, Mikołaj Miłek i Błażej Wojciechowski; po rbl. 15: Józef Michałkiewicz i Michał Franckiewicz; po rbl. 10: Jan Olszyna, Leon Mania, Józef Wdowczyk, Jan Maciak, Józef Czapka i Józef Bencki.
ST. K.


Sport: Tygodnik Ilustrowany 1905 nr 15

Jarmark w Zduńskiej Woli. Doroczny jarmark wiosenny, trwający od d. 3. do 6. kwietnia, nie odznaczał się tym razem ani ilością koni, ani też większem ożywieniem. Przyprowadzono zaledwie kilka stajen z lepszemi cugowemi końmi, mianowicie: p. Wejl z Pęczniewa 5 koni i 15 bardzo pięknej jałowizny, holendry, p. Wejl 6 koni, p. Butanowicz 4 konie, p. Kazimierz Mniewski 4 konie, p. Świniarski z Konopnicy 4 konie, p. Czarnowski z Prusinowa 5 koni, p. Jarociński z Kamionacza 3 konie, p. Wiśniewski z Jeżewa 2 konie, p. Golcz z Wólki Bałuty 2 konie, p. W. Putiatycki z Piotrkowa 9 koni, p. Michał Walicki 5 koni, p. Siemiątkowski z Wojsławic 2 konie, p. Włodzimierz Iwanow z Łasku 2 konie, p. Goldman z Łodzi 12 koni, p. Jedwab z Kalisza 8 koni, p. Abel z Łodzi 10 koni, p. Wagner z Łodzi 4 konie, p. Charłupski z Sieradza 8 koni, p. Kośmiński z Kaszewic 2 konie. Koni roboczych przyprowadzono również bardzo niewiele, a sprzedano je już we wtorek po cenie o 30 % wyższej, niż na jarmarkach w Skaryszewie i Piotrkowie. Prócz handlarzy z Kalisza, Łodzi i Piotrkowa, konie kupowali: p. radca Wojciech Wyganowski z Pietrzykowej, który nabył 2 konie od p. W. Putiatyckiego, p. Bagowut z Bogusławic 6 fornalskich od kolonistów, p. Arkuszewski ze Strugi 1 wierzchowca, p. Wagner z Łodzi 4 cugowe, p. Roman Wagner ze Strońska i w. in. Pomiędzy ogierami, sprowadzonemi na sprzedaż, było kilka reproduktorów: Prinz, sk. -gn. hannowerski p. W. Putiatyckiego, Gryf, arab siwy p. Wejla. 2 araby siwe p. Siemiątkowskiego z Wojsławic i perszeron deresz, p. Jedwabia. Wszystkie prawie konie znalazły nabywców. Ruch jarmarczny przeniósł się następnie do Kalisza. Zaznaczyć wreszcie należy, iż obora holenderska p. Wejla z Pęczniewa wyróżniła się w dziale bydła doborem i jednolitością swojej jałowizny holenderskiej.

Rozwój 1919 nr 325

Dom. Jeżów
poczta Szadek, sprzeda 2 pary koni powozowych: 1) para ogierów 7 i 4 lata, piękne, łyse kasztany, zupełnie spokojne, bez błędów, z nich starszy (traken) wyjeżdżony pierwszorzędnie pod wierzchem, zmiana nóg, trawerzy, nie strachliwy, 2) klacz gniada, źrebna i wałach br. kasztan typu karosjerowego po lat 5; konie zdrowe i pięknie utrzymane.
______________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1919 sierpień
______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1920 luty
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 12a

Rejestry handlowe.
Do rejestru handlowego działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod numerami:
2885 „Franciszek Przybylski", handel mięsem i artykułami spożywczemi w Jeżewie, gm. Krokocice, pow. Sieradzkiego; właściciel: Franciszek Przybylski w Jeżewie.


Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 18

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Michale Kubiaku, współwłaśc. 15 mórg gruntu z części maj. Jerzów lit. B., pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na. d. 7 września 1922 r. i w dniu tym osoby interesowane stawić się winny w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 113

Wydział hipoteczny w Zduńskiej Woli obwieszcza, że na d. 1 kwietnia 1925 r. wyznaczony został termin regulacji pierwiastkowej hipoteki dla nie­ruchomości we wsi Jeżewie, gm. Krokocice, pow. Sieradzkiego, oznaczonej tab. nadawczej Nr 6, zawierającej w sobie 6 mórg 194 pręt. gruntu z zabu­dowaniami i należącej do Stanisława i Marjanny z Kołczaków małż. Pio­trowskich.

Osoby interesowane winny w powyższym terminie zgłosić prawa swo­je w kancelarji tutejszego wydziału hipotecznego, pod skutkami prekluzji przez prawo przewidzianemi.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 101

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Marjannie Cyrulińskiej, współwłaśc. części maj. Jeżów, pow. sieradz­kiego,

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 30 czerwca 1927 r. w którym to dniu osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 59a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dn. 6 maja 1927 r.

7791 „Aleksy Lorenc" — handel kolonjalny ze sprzedażą wy­robów mięsnych we wsi Jerzów, gm. Krokocice, pow. sieradzkiego. Ist­nieje od 1 lipca 1926 r. Właśc. Aleksy Lorenc, zam. we wsi Jerzów.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 66

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
9) Rafale Kądzieli i Marjannie Owczarek, właśc. 6 m. i 15 mor. z części dóbr Jeżów, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 27 lutego 1928 r., w którym to dniu osoby interesowane win­ny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1929 grudzień
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 26

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Feliks Bruśnicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Mateuszu Witaszewskim. współwłaścicielu działki ziemi, zapi­sanej pod Nr. 2 działu II. cz. majątku Jeżów B rosyjskie, powiatu sie­radzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 30 września 1930 roku, w którym to terminie osoby zainte­resowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego notarjusza, w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1930 luty
_________________________________________________________________________________


Łowiec Polski 1930 nr 42

Wypadki na polowaniu. — Pod Łodzią na polach w pobliżu Jeżowa odbyło się polowanie, w którem uczestniczyło kilku myśliwych. Polowanie zakończyło się smutnym wypadkiem, jakiemu uległ inżynier elektrowni łódzkiej, dyr. Dzieniakowski. Po daniu strzału przez jednego z myśliwych, rozsypujący się śrut trafił inż. Dzieniakowskiego w oko, przebijając gałkę. Drugie oko jest również uszkodzone.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 7

OBWIESZCZENIE
STAROSTY POWIATOWEGO SIERADZKIEGO
z dnia 18 lutego 1931 r.
o kolejności osób obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli.
Na podstawie §§ 4 i 8 Rozp. Min. Spr. Wewnętrznych i Min. Spr. Wojsk. z dnia 29. VII. 1930 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Robót Publicznych o obowiązku dostarczenia jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju samochodów, motocykli i rowerów (Dz. Ust. R. P. Nr. 58, poz. 470) podaję poniżej do powszechnej wiadomości, celem zapewnienia kolejności i równomierności przy powoływaniu do świadczeń listę kolejności osób powiatu sieradzkiego, obowiązujących do dostarczenia samochodów i motocykli w roku 1931.
39. Wituski Feliks, Nr. rejestr. 82752, sam. osobowy — Ford — m. postoju: folw. Jeżów, gm. Krokocice.
W ciągu dwóch tygodni od chwili ogłoszenia listy kolejności w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim osoby zainteresowane mogą wnosić do Starostwa Powiatowego Sieradzkiego uzasadnione reklamacje, w razie uwzględnienia których poprawiona zostanie odpowiednio lista kolejności, co jednak nie wstrzymuje wejścia w życie tejże listy kolejności z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Starosta Powiatowy:
(—) Bukowski.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 41

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Karol Wyganowski, obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób zostały otwarte postępowania spadkowe:
1) Feliksa Wituskiego, wierzyciela sumy 50.000 mk., zabezpieczo­nej w IV dziale wykazu hipot. dóbr Jeżów, pow. sieradzkiego, pod Nr. 8;

Termin zamknięcia postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na 1 grudnia 1931 roku i w dniu tym osoby w spadku zainteresowane winny stawić się w kancelarji notarjusza Karola Wyganowskiego w Ka­liszu.Rozwój 1932 nr 286 (Prąd)

W pięty mierzył, a nos uderzył
(a) Na terenie wsi Jeżów, powiatu Sieradzkiego odbywało się polowanie z nagonką w której udział, jako nakaniacz między innymi brał również 21-letni Józef Furmańczyk z Jeżowa.
W pewnym momencie w chwili zamykania koła tak zwanego kotła, jeden z myśliwych, najwidoczniej niezbyt jeszcze zaprawiony do polowania oddał strzał tak nieostrożnie, że postrzelił Furmańczyka.
Ładunek śrutu utkwił nieszczęśliwemu w prawej piersi raniąc go ciężko.
Rannego w stanie groźnym przewieziono do szpitala powiatowego w Sieradzu.

Policja wdrożyła dochodzenie celem pociągnięcia winnego do odpowiedzialności karnej.

_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1932 październik
_________________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 IX. Obszar gminy wiejskiej Krokocice dzieli się na gromady:
5. Jeżew, obejmującą: wieś Jeżew, folwark Jeżew.
11. Ruda, obejmującą: kolonję Jeżew A, kolonję Jeżew B, część wł. Jeżew, wieś Ruda, kolonję Zygmuntów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 38a


Do rejestru handlowego sądu okręgowego w Kaliszu, Działu A, wciągnięte zostały następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 9 lutego 1933 roku.
13048. „Jan Bujnowicz", sklep kolonjalno-spożywczy we wsi Jeżew, gminy Krokocice, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1932 roku. Właściciel Jan Bujnowicz, zamieszkały w Jeżewie.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 19 kwiecień

ECHA ZBRODNICZEJ DZIAŁALNOŚCI AKUSZERKI.

Sąd Okręgowy w Kaliszu na sesji wyjazdowej w Sieradzu rozpatrywał sprawę akuszerki ze Zd.-Woli Emilji Kratowej lat 57, Kazimiery Mistrzakówny lat 23, Stefanji Bujnowiczówny l. 22, zam. we wsi Jeżów gm. Krokocice i Augusta Wagnera ze Zd.-Woli — oskarżonych o to, że K. Mistrzakówna, będąc w poważnym stanie za namową Stei. Bujnowiczówny i Augusta Wagnera, udała się do akuszerki, która miała dokonać niedozwolonej operacji; w konsekwencji czego K. M. była poważnie chora. Po przesłuchaniu szeregu świadków przemówienia prokuratora i obrony adw. Jaźwińskiego Sąd skazał akuszerkę Kratową na 6 miesięcy więzienia. Kazimierę Mistrzakównę na 6 m. aresztu, lecz wykonanie kary K. M. zawiesił na lat 5 — pozostałych sąd uniewinnił.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1938 nr 25

OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATOWEGO SIERADZKIEGO
z dnia 6 grudnia 1938 roku Nr. AWd 1/14/38 o zatwierdzeniu statutu spółki wodnej Jerzew w gm. Krokocice.
Zgodnie z art. 222 ustęp 5 ustawy wodnej z dnia 19 września 1922 roku w brzmieniu, ustalonym rozporządzeniem Min. Rob. Publ. z dnia 13 września 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 574 z 1928 roku), podaję do wiadomości, że w dniu 6 grudnia r. b. zatwierdziłem statut spółki wodnej Jerzew, zawiązanej dobrowolnie na podstawie zgody i uchwały wszystkich interesowanych (art. 143 ustęp 2 p. 1 ustawy wodnej) z dnia 25 czerwca 1938 roku.
Spółka nosi nazwę: Spółka wodna Jerzew, siedzibą jej jest Jerzew, gm. Krokocice, pow. sieradzki.
Celem spółki jest nawadnianie łąk maj. Jerzew oraz wsi Jerzew, Kłoniszew, Ruda-Jerzewska, Mianów, Jieziorsko i Wola Puczniewska wodą z rzeki Neru za pomocą rowów otwartych, według operatów technicznych, sporządzonych przez inż. Eug. Klechodę i technika melior. Stanisława Pawlińskiego.
Statut spółki uchwalony został jednogłośnie na rozprawie komisyjnej w dniu 25 czerwca 1938 roku.
Zwoływanie zgromadzenia członków z podaniem terminu i porządku obrad musi być ogłaszane przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania; ogłoszenia winny być wywieszane u przewodniczącego zarządu, zastępcy przewodniczącego i u sołtysów właściwych gromad — w miejscach do ogłoszeń przeznaczonych, widocznych i dla każdego dostępnych. Również na tydzień naprzód przewodniczący zarządu obowiązany jest zawiadomić pisemnie władzę nadzorczą o zwołaniu walnego zgromadzenia członków z podaniem terminu i porządku obrad.
Ogłoszenia, dotyczące spółki, a mające na celu powiadomienie o danym przedmiocie szerszego ogółu, czynione będą w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim i według uznania zarządu, w innych czasopismach. Ogłoszenia podpisuje przewodniczący spółki.
Protokół obrad zgromadzenia członków wraz z uchwałami Wpisuje się do osobnej księgi protokółów. Każdy protokół podpisuje przewodniczący i członkowie zarządu.
Do ważności uchwał walnego zgromadzenia członków potrzebna jest obecność nie mniej niż połowy członków, którzy nadto muszą przedstawiać właścicieli przynajmniej połowy obszaru gruntów, włączonych do spółki. W razie niezebrania się ilości członków, dostatecznej dla prawomocności uchwał zgromadzenia, walne zgromadzenie członków zwołuje się z tym samym porządkiem obrad w terminie od 7—14 dni po upływie terminu pierwotnie wyznaczonego. Uchwały zgromadzenia, zwołanego w drugim terminie, są prawomocne bez względu na ilość obecnych na nim członków. Zwykłe uchwały walnego zgromadzenia członków zapadają większością głosów obecnych; do powzięcia uchwały, dotycz. rozwiązania spółki, potrzebna jest większość 2/3 głosów obecnych.
Do zakresu czynności walnego zgromadzenia członków należy:
a) wybór przewodniczącego, zastępcy i członków zarządu oraz komisji rewizyjnej,
b) uchwalanie, na podstawie projektu, sposobu i ogólnego planu przeprowadzenia przedsięwzięcia oraz sposobu pokrycia kosztów wykonania i utrzymania w należytym stanie urządzeń spółkowych,
c) uchwalanie regulaminu czynności, związanych z nawadnianiem łąk i odprowadzaniem wody,
d) zatwierdzaniem przedłożonych przez zarząd rocznych sprawozdań, rachunków, budżetu i bilansu,
e) ustanowianie wynagrodzeń dla płatnych funkcjonariuszów spółki,
f) uchwalanie zmian w statucie spółki,
g) uchwalanie rozwiązania spółki, zgodnie z postanowieniami art. 178 ustawy wodnej oraz sposobu zlikwidowania interesów spółki.
Uchwały walnego zgromadzenia, wymienione w punktach c, d, e, f, a nadto dotyczące wyboru przewodniczącego zarządu i jego zastępcy wymagają dla uzyskania prawomocności zatwierdzenia władzy nadzorczej.
Starosta Powiatowy:

(—) Mgr. K. Łazarski.

 Łódź w Ilustracji 1939 nr 33


 1 komentarz:

  1. Fajne opracowanie.Rodzinna wieś mojej babki,Marianny Dybilas z domu Tameczka...

    OdpowiedzUsuń