-->

niedziela, 26 maja 2013

Jankowice

Zajączkowski:
Jankowice-pow. poddębicki
1) 1136 kop. naśl., Łaszcz. 15: Janouici-villa circa Spitimir. W bulli gnieźnieńskiej J. wym. jako posiadłość arcbpstwa. 2) 1386 Hube, Zbiór Sier. 15. 26-27: Jancowicz, Jancouicz - Thomaco de J., Thomislaus de ibidem, Swanthoslaus de J. 3) 1392 Hube, Zbiór Sier. 68, 76; T. Sir. I f. 32, 41: Jancouicz- Swanthoslaus de J., Thomco de J., Derslaus de J., Albertus ibidem, Spithek ibidem, Andreas de J. 4) 1394 Hube, Zbiór. Sier. 114: Jankowice - Thomco de J. 5) 1398 Hube, Zbiór Sier. 145,148: Jankowicze - Thomislaus de J., Spitko de J.
6) XVI w. Ł. I, 344: Jankow - villa, par. Uniejów, dek. i arch. uniejowski. 7) 1511-1518 P. 189: Jankowicze - par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 245: Jankowice -wł. szl., jw. 8) XIX w. SG III. 408: Jankowice- kol., par. jw., gm. Niewiesz, pow. turecki.
Uwagi: Warężak (12 i 150) określa J. z 1136 r. jako wś obecnie nie istniejącą, jednakże na mapie zaznacza je na miejscu dzisiejszych Jankowic w par. Uniejów w pobliżu Niewiesza. Ze względu na określenie położenia J. z 1136 r. w pobliżu Spicymierza jest to jedyna możliwa lokalizacja tej nazwy. Z tego też względu mylna jest identyfikacja J. z Jankowem w par. Leźnica Mała, jak to czyni Kos. (I, 146). Arnold (Terytoria 51 przyp. 1) zwie J. z 1136 r. Jankowo, na mapie Janków, który identyfikuje, podobnie jak Warężak, z  J. pod Niewieszem.
W księgach sądowych sieradzkich występują często Jankowice, brak jednak tam wszelkich danych, które pozwalałyby związać je napewno z Jankowicami pod Niewieszem, względnie z drugą miejscowością tej nazwy, położoną na południowy wschód od Brzeźnicy (Ł. I, 484, 486; P. 206,281; SG II. 408) w par. Jedlno. gm. Radziechowice, pow. radomszczańskim. Koz. (I, 146) odnosi do tych ostatnich kilka zapisów z XV i początku XVI w., natomiast wszystkie inne zapisy z ksiąg sądowy sieradzkich łączy z J. pod Niewieszem. Stanowisko to wydaje się słuszne.  

Czajkowski 1783-84 r.
Jankowice, parafia uniejow (uniejów), dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: 3 części, Adamszewski, Kucielkowski, Lipski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Jankowice, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Unieiów, własność prywatna. Ilość domów 10, ludność 101, odległość od miasta obwodowego 7 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Jankowice,  kol., pow. turecki, gm. Niewiesz, par. Uniejów, odl. od Turka 28 i pół w., dm. 5, mk. 98. W 1827 r. było tu 14 dm., 101 mk.; folw. J. lub Ksawercin lit. ABCD, podług opisu z r. 1867 miał rozl. mr. 298; wś J. osad 17, z gruntem mr. 311. J. lit. A, w pobliżu rz. Warty. Rozl. wynosiła mr. 102, grunta orne i ogrody mr. 89, łąk mr. 8, pastwisk mr. 1, nieużytki i place mr. 4. Bud. mur. 1, drew. 4.

Spis 1925:
Jankowice, wś, pow. turecki, gm. Niewiesz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 7. Ludność ogółem: 66. Mężczyzn 33, kobiet 33. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 66. Podało narodowość: polską 66. 

Wikipedia:
Jankowice-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1616

Roku Pańskiego 1616, dnia 2 marca. Ja Adrian Cyrogrillus? proboszcz z kościoła we wsi Uniejowie ochrzciłem imieniem Adam, syna Szlachetnego Jana Rayskiego z Jankowic u Zofii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Bogusz mieszczanin z K? i Zofia Lipnicka.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1618

Roku Pańskiego 1618, dnia 5 września. Ja Przewielebny Cyrogrillus pleban uniejowski, ochrzciłem Jana syna Szlachetnego Jana Rayskiego z Jankowic i Zofii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Stanisław z Laska? Mazurkowicz dzierżawca ? i Szlachetna Anna Jankowska

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1620

Roku jak wyżej, dnia 26 marca było przeze mnie proboszcza Walentego ? wikarego w Niewieszu ochrzczone dziecko Szlachetnego Stefana Ja[n]kowskiego z Jankowic, któremu nadane zostało imię Zofia. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Jakub Jankowski i Ewa? Sakowska z Szarowa żona Mateusza?

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1621

Tego samego dnia. Ja Jan Marcin Karczyński pleban uniejowski, ochrzciłem Małgorzatę, córkę Stefana i Doroty Jankowskich z Jankowic, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Grzegorz dzwonnik uniejowski i Jadwiga Jankowska.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1640

Styczeń
Roku jak wyżej, dnia 15. Ja Stanisław Dombrowski pleban w Niewieszu, ochrzciłem córkę prawowitych i Szlachetnych rodziców z Andrzeja i Zofii Jankowskich z Jankowic, której imię Agnieszka. Rodzicami chrzestnymi [byli] Bartłomiej Szawarski i Dorota Lekińska z Ułanów.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1648

Styczeń
Roku jak wyżej, ten sam, ochrzciłem syna Szlachetnych małżonków Bartłomieja i Marianny z Jankowic, którego imię Sebastian. Rodzice chrzestni Jakub Rozdzałowski i Marianna Malska. ? Dambrowski pleban z Niewieszu.
Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1657

Roku jak wyżej, dnia zaś szóstego? lipca. Ja Stanisław Dzerdarski mansjonarz uniejowski, ochrzciłem Jana syna Stanisława i Bogumiły Jankowskich z Jankowic. Rodzicami chrzestnymi Szlachetny Jan Skotnicki ze Skotnik i Anna Łącka.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1665

Jankowice.

Roku jak wyżej, dnia zaś 14. marca. Ja Maciej Gąsiorowski, ochrzciłem Józefa, syna Jana Jankowskiego i Elżbiety, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi jego byli Szlachetni Sebastian Zaborowski i Marianna Jankowska.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1665

Wieś Jankowice

Roku jak wyżej, dnia zaś 4. czerwca. Ja Walenty Filipkowicz, ochrzciłem Mariannę, córkę Szlachetnch Jakuba Jankowskiego i Reginy, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi jej byli Bartłomiej Wesoły i Anna Jankowska.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1665

Jankowice
Roku jak wyżej, dnia zaś 29 listopada. Ja proboszcz, ochrzciłem Barbarę, córkę Szlachetnch Bartłomieja Jankowskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi jej byli Szlachetni Sebastian Jankowski i Zofia Bratkowska.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1693

Roku Pańskiego 1693, dnia 8 lutego. Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Dorota, córkę Szlachetnych rodziców Sebastiana i Katarzyny Jankowskich, prawowitych małżonków z Jankowic. Rodzice chrzestni jego Urodzony Krzysztof Jackowski i Urodzona Dorota Strzałkowska.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1693

Roku jak wyżej, dnia 1 listopada. Ja Wawrzyniec Klonowski kapłan w Niewieszu, ochrzciłem imieniem Karol, syna Szlachetnych rodziców Jana i Zuzanny Jankowskich z Jankowic, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni jego Urodzony Marcin Borzewicki z Lipnicy i Marianna Jankowska z Jankowic.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1696

Roku jak wyżej, dnia 9 lutego. Ja jak wyżej ochrzciłem dwoma imionami syna Szlachetnych rodziców Urodzonego Sebastiana i Katarzyny Jankowskich z Jankowic, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi jego Urodzony Stanisław Skotnicki z Biernacic i Urodzona panna Jadwiga Pstrokońska z Niewiesza.[brak imion dziecka]

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1696

Roku jak wyżej, dnia 21 sierpnia. Ja ten sam, ochrzciłem dwoje bliźniąt Mariannę i Bartłomieja, Szlachetnych rodziców Marcina i Marianny Jankoskich z Jankowic, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi córki Urodzony Stanisław Pstrokoński i panna Jadwiga siostra jego rodzona, zaś syna Urodzony Wawrzyniec Pstrokoński i Jadwiga Przybysławska z Lipnicy.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1698

Roku jak wyżej, dnia 23 czerwca. Ja ten sam, ochrzciłem dwoma imionami Elżbieta i Marianna, córkę Szlachetnych rodziców Marcina [brak matki] Jankowskiego z Jankowic, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi jej Urodzony Stanisław Budzisz Pstrokoński i Urodzona panna Barbara Starzyńska z Lipnicki.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1699

Roku jak wyżej, dnia 8 listopada Znakomity Przewielebny Jan Graleski kustosz wieluński, kanonik uniejowski, kapłan niewieszski ochrzcił dwoma imionami Karol i Józef, syna Szlachetnych rodziców Urodzonego Mikołaja i Konstancji Mroczkowskich z Jankowic, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi jego Urodzony Franciszek Relski i Urodzona Szlachetna panna Konstancja siostra jego rodzona.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1703

Roku jak wyżej, dnia 10 lipca.
Ja ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Magdalena, córkę Szlachetnych rodziców Marcina i Marianny Jankowskich z Jankowic, prawowitych małżonków. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Pan Stefan Borzewicki z Lipnicy i Barbara ze Szlachty.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1705

Jankowice
19 marca Wielebny Jan Bugaj mansjonarz kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzcił Kazimierza, syna Szlachetnego Jana Jankowskiego i Petroneli, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Hipolit Kwiatkowski i Urodzona Marianna Jankowska.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1706

Jankowice
26. grudnia Wielebny Kukulski, ochrzcił imieniem Stefan, syna Urodzonego Jana Jankowskiego i Petroneli, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Andrzej Drazniachowicz kupiec i Szlachetna Marianna Jankowska.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1711

Ten sam jak wyżej, 2 kwietnia ochrzciłem imieniem Albert, syna Szlachetnych Jana i Petroneli Jankowskich z Jankowic, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi Urodzony Albert Idzikowski i Barbara Kwiatkowska, oboje z Jankowic.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1711

Ten sam jak wyżej, 9 kwietnia ochrzciłem imieniem Albert, syna Szlachetnych Hipolita i Barbary Kwiatkowskich z Jankowic, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi Urodzony Jan Pstrokoński z Niewiesza z Urodzoną Agnieszką Jankowską z Jankowic.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1712

16. czerwca ten sam jak wyżej, zachowując to co ma być zachowane, błogosławilem małżeństwo Urodzonych Feliksa Porczyńskiego z Reginą Jankowską z Jankowic. Obecni świadkowie Urodzony Franciszek Świder Jankowski, Urodzony Albert Idzikowski i wielu innych.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1715

Czepowo
Roku Pańskiego 1715, dnia 19 sierpnia. Ja Jan Chrzanowski wiceprepozyt kapłan kościoła kolegiaty uniejowskiej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami błogosławiłem małżeństwo Szlachetnego Michała Zdzenickiego wdowca z ? z Katarzyną Miaskowską panną z Czepowa. Asystowali Szlachetny Andrzej Dzierzawski z Jankowic i Łukasz Żmijewski z ?

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1715

Jankowice
Roku Pańskiego 1715, dnia 14 listopada. Ja Jan Chrzanowski zastępca prepozyta i kapłan kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem imionami Marcin, Mikołaj, syna Urodzonych Zygmunta i Marianny Borzęckich, prawowitych małżonków z Jankowic. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Antoni i Marianna Olszewscy miecznikostwo dobrzyńscy.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1715

Jankowice
Roku jak wyżej, dnia zas 18 listopada, Wielebny Franciszek Bielski ochrzcił imieniem Andrzej, syna Urodzonych Franciszka i Krystyny z Zaleskich, prawowitych małżonków Jankowskich z Jankowic. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wawrzyniec Pstrokoński podstoli sieradzki i Urodzona Marianna Olszewska miecznikowa dobrzyńska.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1718

Jankowice
Roku jak wyżej, dnia zaś 27 maja. Ja jak wyżej ochrzciłem Magdalenę Urodzonych Franciszka i Krystyny z ..., prawowitych małżonków Świdrów Jankowskich. Rodzice chrzestni Znakomity Wielebny Jan Chryzostom Gralewski kustosz wieluński, kanonik uniejowski, prepozyt niemy? i Wielmożna Pani Marianna Olszewska miecznikowa sieradzka.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1719

Październik
22. Ja ten sam ochrzciłem Łukasza, syna Szlachetnych Stefana i Ewy Jarockich, prawowitych małżonków z wsi Jankowice. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzozny Albert Budzisz Pstrokoński i Urodzona Strzałkowska z Szarowa.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1719

Listopad
? bieżącego. Ja ten sam ochrzciłem dwoma imionami Marianna i Magdalena córkę Szlachetnych Franciszka i Elżbiety Kłosowskich, prawowitych małżonków obecnie mieszkańców wsi Jankowice. Rodzice chrzestni jego Urodzony Pan Wawrzyniec Bud[zisz Pstrokoński] podstoli [sieradzki] ...

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1726

Jankowice
Roku jak wyżej, dnia 23 czerwca, ten sam ochrzciłem Annę Urodzonych Adama i Marianny z Jankowskich, prawowitych małżonków Grabskich. Rodzice chrzestni Urodzeni Franciszek Świder Jankowski i Eleonora Linowska.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1728

Jankowice
Roku jak wyżej, dnia 22 listopada, ten sam, ochrzciłem Katarzynę Urodzonych Stanisława i Magdaleny z Jankowskich, prawowitych małżonków Zielonackich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Marianna Piotrkowska i Jan Skąpski.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1731

Jankowice
Ja Piotr Szymański proboszcz janiszewicki, dnia 1 stycznia ochrzciłem Agnieszkę Urodzonych Stanisława i Magdaleny Zielonackich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzeni Seweryn Woliński i Teresa Zielonacka.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1733

Jankowice
Ja ten sam jak wyżej, dnia 8 lipca ochrzciłem Elżbietę Urodzonych Stanisława i Magdaleny Zielonackich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Konstanty Kociałkowski i panna Barbara Piotrkowska.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1735

Jankowice
Ja ten sam jak wyżej, dnia 30 listopada ochciłem Józefa Andrzeja dwóch imion Urodzonych Tomasza i [brak matki] Zielonackich, mieczników sieradzkich. Rodzice chrzestni Wielmożne małżeństwo Radoszewskich.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1737

Maj
11. Urodzony Franciszek Jankowski z Jankowic pochowany w grobowcu pod ołtarzem świętych Ciała ? kościoła kolegiaty uniejowskiej.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1738

Listopad
Sęputki
Roku Pańskiego 1738, dnia 7-go tego samego miesiąca. Ja Mateusz Gadecki kapłan Niewiesza, ochrzciłem dwoma imionami Salomea i Elżbieta, córkę Urodzonych Stefana i Elżbiety Korzenickich. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Szlachetny Jan Jankowski z Jankowic i Urodzona panna Anna Walewska z Niewiesza.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1741

Jankowice
Ja ten sam jak wyżej, dnia 22 maja ochrzciłem Petronelę Urodzonych Józefa i Wiktorii Zaborowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Stefan Korzenicki i panna Franciszka Jankowska.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1754

Jankowice
Roku Pańskiego 1754, dnia 20 kwietnia zakończył życie Urodzony Marcin Korzenicki z innej parafii tu przybyły, pochowany na cmentarzu lecz w pobliżu parafii, opatrzony sakramentami.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1762

Jankowice
Roku 1762, dnia 7 sierpnia. Ja Paweł ?, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami i z udziałem przywołanych świadków Urodzonego Pana Antoniego Skulskiego, Bogumiła Jankowskiego, Antoniego Czaykowskiego i innych, błogosławilem małżeństwo Urodzonych Józefa Rychłowskiego z Katarzyną z Jezierskich panną, oboje z Jankowic...

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1762

Jankowice
Dnia 19 listopada. Ja ? ochrzciłem imieniem Jadwiga, córkę Urodzonego Tomasza Zielonackiego i Heleny z Magnuskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli sławetni Stanisław Scibor i Agnieszka Sciborowa.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1763

Dnia 14 listopada Jankowice
Ja Grzegorz Pieniaszkiewicz senior mansjonarzy, ochrzciłem imionami Marcin Stanisław Kostka, syna Szlachetnych Jana Zielonackiego i Heleny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Józef Wiśniewski i Urodzona Agnieszka Roykowa.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1766

Roku jak wyżej, dnia 19 lipca poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel, nie znajdując żadnych przeszkód, ja ten sam jak wyżej ? Urodzonego Jana Korzenickiego z Ułanów i Urodzoną Zofię Jezierską panną z Jankowic, zapytałem a mając ich wzajemna zgodę przez słowa przysięgi, w obecności świadków Urodzonych Pana Antoniego Skupskiego, Józefa Bartoszewicza, Stefana Dionizego Kociełkowskiego parafian uniejowskich, potem małżenstwo błogosławiłem według zasad naszej świetej matki, kościoła.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1769

Jankowice
Dnia 1. stycznia. Ja Paweł Trzeszkiewicz wiceprepozyt kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem urodzoną dziś córkę Urodzonych Antoniego i Marianny z Zielonackich Płochockich, której nadalem imię Agnieszka. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Walenty Korzenicki i Ludwika Kolczyńska.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1769

Dominikowice
Roku jak wyżej, dnia 4-go grudnia ochrzciłem dwoma imionami Piotr Chrystolog i Mikołaj, syna Urodzonego Józefa i Katarzyny Rychłowskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Wojciech Radoszowski starosta szadkowski i Wielmożna Pani Ludwika Kolczyńska posesorka dóbr Jankowice.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1773

Jankowice
Dnia 6-go maja. Ja Paweł Trzonkiewicz wiceprepozyt, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w obecności świadków Urodzonych Jana Magnuskiego, Stanisława Babieskiego?, Wojciecha Bogdańskiego i innych, błogosławilem małżeństwo Urodzonych Józefa Rychłowskiego z Agnieszką Zielonacką panną.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1778

Jankowice
Roku jak wyżej, dnia 25 lutego. Znakomity Jan Szteynlan? i ?, pominąwszy wszystkie trzy zapowiedzi w kościele na mocy indultu miejscowego ordynariusza pod datą 13 lutego 1778 roku w obecności świadków Wielmożnego Urodzonego Pana Kazimierza Chodykiewicza chorążego oddziału, Wojciecha Chodykiewicza z zamku sochaczewskiego i innych wiarygodnych, błogosławił małżeństwo Wiemożnych i Urodzonych Józefa Lipskiego kawalerzysty z oddziału Urodzonego Bykowskiego z panną Joanną Jankowską

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1781

Jankowice
17 czerwca. Ja Jan Mroze? wikary kościoła kolegiaty uniejowskiej ochrzciłem urodzonego dnia 14 bieżącego miesiąca, syna Wielmożnego i Urodzonego Pana Jakuba Lipskiego i Joanny z Jankowskich, prawowitych małżonków, któremu zostały nadane imiona Jan, Bazyli, Antoni. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Ignacy Suchecki chorąży sieradzki i Justyna Mileska łowczanka.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1785

Jankowice.
Dnia 15 tego samego. Ja Ksawery Bogumił Oczkowski ?wikary tej samej kolegiaty uniejowskiej, dopełniłem ceremonię chrztu z wody z konieczności nad dzieckiem dwóch imion Domicela i Zofia Urodzonych Jakuba Lipskiego chorążego oddziału JKM i Rzeczpospolitej i Joanny Jankowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Stanisław Cielecki szambelan JKM ze swoją siostrą Wielmożną i Urodzoną Michaliną Cielecką chorążanką szadkowską.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1785

Jankowice parafia Uniejów
Dnia 20. stycznia. Ja Ignacy Domański kanonik i dziekan zewnętrzny uniejowski, kapłan tego kościoła, za pozwolenem proboszcza uniejowskiego, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel w kościele kolegiaty uniejowskiej, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, mając zgodę stron, błogosławiłem w obliczu kościoła małżeństwo Urodzonego Pana Bonifacego Lipskiego kawalera z Urodzoną Katarzyną Jadamczewską panną. Świadkowie Wielmożni i Urodzeni Panowie Stefan Kociełkowski, Wojciech Jadamczewski, Błażej Michniewski i inni.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1785

Jankowice parafia Uniejów.
Dnia 7. maja. Ja ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Salomea, urodzoną dnia 1. bieżącego miesiąca córkę Urodzonego Pana Bonifacego Lipskiego i Katarzyny z Jadamczewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Badowski i panna Marcjanna Michniewska.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1786

Jankowice
Dnia 27 sierpnia, jak wyżej ochrzciłem dziecko Urodzonych Jakuba Lipskiego i Joanny z Jankowskich, prawowitych małżonków, któremu zostały nadane dwa imiona ? i Marianna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Roch Ra? kasztelanic z Kunegundą ..., Wielmożny Pan Michał Skotnicki i Wielmożna Brzychwowa.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1796

Grudzień
Jankowice.
Dnia tego samego zmarł Urodzony Pan Jakub Lipski lat 75, opatrzony wszystkimi sakramentami, jego cialo zostało pochowane w grobowcu pod kaplicą głuch? ? kolegiaty.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1803

Jankowice
Dnia 11 sierpnia poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kolejnych dniach świąt, z których pierwsza 11 sierpnia, 2-ga 15, trzecia dnia 18-go tego samego, które były podczs uroczystych mszy parafialnych, nie znajdując żadnych przeszkód, ja jak wyżej Urodzonego Pawła Dąbrowskiego wdowca i Urodzoną Domicelę Lipską pannę z parafii Uniejowskiej w kościele zapytałem obydwojga, a mając ich wzajemną zgodę przez słowa przysięgi, połączyłem obecnych małżenstwem w obecności świadków Urodzonego Ditmara Ma?, Urodzonego Bazylego Lipickiego, następnie błogosławiłem zgodnie z zasadami świętej matki kościołem.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1828 nr 17

OBWIESZCZENIE.
Rejent Kancellaryi Powiatu Wartskiego.
Zawiadamia Sz. Publiczność, iż na mocy Uchwały Rady familiyney, w opiece nieletnich po ś, p. JW. Józefie Walewskim pozostałych dzieci, w Sądzie Pokoiu Powiatu Wartskiego spisaney, Dobra Jankowice z przyległością Pełkowszczyzna zwaną, Powiecie Watskim położone, drogą publiczney licytacyi w trzech-letnią dzierżawę, poczynaiąc od S. Jana Chrzciciela r. b. przez podpisanego Rejenta w dniu 2. Czerwca r. b. rano o godzinie 10. w mieście Warcie więcey daiącemu wypuszczone zostaną. Warunki tego wydzierżawienia każdego czasu u podpisanego Rejenta w mieyscu, lub u JW. Izabelli Walewski, opiekunki, w Balinie przeyrzane bydź mogą.
Warta dnia 20. kwietnia 1828 r.
Woyciech Morkowski.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1831 nr 21

Rejent Powiatu Wartskiego.
Zawiadomia Szano. Publiczność iż na żądanie JW Izabeli z Radolińskich Walewskiey matki i naturalney Opiekunki nieletnich, Leona i Władysława Walewskich iako Sukcessorów beneficyalnych po ś. p. Józefie Walewskim pozostałych, przed podpisanym Rejentem w mieście Warcie w dniu 8 Czerwca r. b. o godzinie 11 przedpołudniem będzie wypuszczony Folwark Jankowice zwany z przyległościami w Pcie Wartskim położony, na lat 3 po sobie idące. O warunkach wiadomość w Kancellaryi Rejenta powziąść można.

Warta dnia 18 Czerwca 1831 roku. Wojciech Morkowski.  

Dziennik Powszechny 1833 nr 72

Z powodu zgonu Zofii z Kawieckich lmo Jackowskiey, 2do Truszkowskiey otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Reient zawiadamia, że do przeniesienia summ, to iest: 14,000 złp. z większey summy 20,000 złp. pochodzącej, na dobrach Górki A, C, w Powiecie Szadkowskim położonych i 14,200 złp. z większego kapitału złp. 21,200 wynikaiącey, na dobrach Balinie i Jankowicach A, B, C, D, w Powiecie Wartskim sytuowanych, na rzecz zmarłey lokowanych, termin na dzień 5 Kwietnia r. b. w kancellaryi podpisanego wyznaczony został. Kalisz dnia 4 Stycznia 1833 r. Reient Kan. Ziem. Wtwa Kaliskiego, F. Bajer.

Dziennik Powszechny 1834 nr 231

Po nastąpioney śmierci: 
6. Anny z Psarskich 1mo voto Kęczyckiey 2do Kossakowskiey, właścicielki summy 42,000 złp. na dobrach Balinie, w Powiecie Wartckim, Woiewództwie Kaliskiem będących, w dziale IV, pod Nr. 5, i na dobrach Jankowice w tymże Powiecie i Woiewództwie położonych, w dziale IV, pod Nr. 10 mieszczącey się, ogłasza się wiadomość otwarcia spadków, z wyznaczeniem terminu do regulacyi spadków tych na sukcessorów zmarłych, w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, mianowiciey: co do pierwszego na dzień 4, (…) co do piątego i szóstego na dzień 7 Marca 1835 roku. Kalisz dnia 11 Sierpnia 1834 r. Pisarz Kanc. Ziem. Woi. Kaliskiego D. Dzierożyński.

Dziennik Powszechny 1835 nr 247

Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Wojewodztwa Kaliskiego. Przez śmierć Joanny z Gadów Mejerowej, po Józefie Ludwiku Mejer pozostałej wdowy, w dniu 5 Czerwca 1834 r. nastąpionej, otworzonem zostało postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Rejent, zawiadamia wszystkich kogo to interesować może, iż celem przepisania własności:
3. Summy 18,666 gr. 20, z większego kapitału 56,000 złp. na dobrach Jankowice, częściach A, B, C, D, w Powiecie Wartskim położonych, w dziale IV pod Nr. 7 hypotekowanego, pochodzącej;(...) Na imie sucessorów, do brania po zmarłej spadku wylegitymować się mających, wyznaczonym został sześciomiesięczny termin, na d. 5/17 Lutego 1836 r., w Kancellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego, przed podpisanym Rejentem. Kalisz d. 5/17 Sierpnia 1835 r. Fr. Nowosielski.


Dziennik Powszechny 1836 nr 255

Po nastąpionej śmierci: 1mo, Romany Siemińskiej, współwłaścicielki dóbr Masłowic, w Powiecie Radomskim sytuowanych; 2do, Karola Kęszvckiego, współ-wierzyciela:
A. summy złp. 18,437. gr. 14, szeląg. 9 3/15 wdziała IV, pod Nr. 4;
B. schedy z tej samej summy po Angeli Kęszyckiej pozostałej;
C. summy 19.488 złp., 3 gr., 16 1/2 szelągów, w tymże dziale ad 4 lit. b, na dobrach Wola Dzierlińska, Powiatu Sieradzkiego, i
D. summy 42.000 złp. w dziale IV, pod Nr. 10. na dobrach Jankowice, Powiatu Wartskiego hypotekowanych; 3tio, Józefa Trąmpczyńskiego, wierzyciela summy złp. 18 000 w dziale IV, pod Nr. 6, na dobrach Chwalęcice, Powiatu Kaliskiego lokowanej, otworzył się spadek, zawiadamia się więc osoby interesowane, iż do przepisania na pozostałych po tychże zmarłych sukcessorów tytułu własności, tak dóbr ziemskich jako i kapitałów wyż wymienionvch, wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego, przed podpisanym Rejentem: ad 1mum na dzień 12/24 Marca, ad 2dum na dzień 13/26 Marca i ad 3ium na dzień 16/28 Marca 1837 r. Kalisz dnia 11/23 Sierpnia 1836 roku. Józef Białobrzeski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1840 nr 11

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernij Kaliskiej.
Zawiadonia Publiczność, iż na żądanie Władysława Hrabi Radolińskiego Dziedzica Dóbr Jarocina, tamże w Jarocinie Powiecie Pleszewskim Xięstwie Poznańskim mieszkaiącego, zamieszkanie zaś prawne do tego interessu u Franciszka Bielskiego Patrona Trybunału tutejszego w Kaliszu obrane maiącego, od którego pomieniony Patron do popierania tej subhastacyi ustanowionym został Obrońcą , oraz na satysfakcyą summ 21,659 i 18,000 Złotych Polskich z procentami zaięte zostały, na sprzedaż publiczną w dro­dze przymuszonego wywłaszczenia przez Tomasza Kozłowskiego Komornika przy Trybunale tutejszym mianowicie Aktem zaięcia w dniu 4/16 Stycz­ nia 1840 roku sporządzonym na gruncie Dóbr Balina.
Dobra Ziemskie Balin:
składaiące się z Folwarku i Wsi Zarobnej Balin, oraz Wsi Zarobnej Łęgi Balińskie, zaś drugim oddzielnym Aktem zaięcia przez tegoż samego Komornika na gruncie Wsi Jankowic w dniu 5/17 Stycznia 1840 roku spi­sanym:
Dobra Ziemskie Jankowice
składaiące się z Folwarku i Wsi Zarobnej Jankowice, oboje Dóbr zwszystkiemi przyległościami i użytkami, w Powiecie Wartskim Obwodzie i Gubernii Kaliskiej w Gminie Balin położone, z sobą graniczące, oddzielne zaś Księgi Wieczyste maiące, dawniej Józefa Kolumna Walewskiego, a teraz Sukcessorów Jego to iest: a. Władysława i b. Leona braci nieletnich Wa­ lewskich dziedziczne, których iest opiekonką ich matka Izabella z Radolińskich pierwszego ślubu Walewska, teraz Jana Chryzostoma Guillaume Małżonka Dziedziczka Dóbr Charłupi Wielkiej w tychże Dobrach Charłupi Wielkiej Powiecie Sieradzkim wraz z swym Mężem mieszkaiąca, i zamiesz­kałe, z których:
A. Dobra Balin z przyległościami przez które płynie rzeka spławna Warta zajmują Rozległości uważając sposobem przybliżonym w szczególności:
1. w Placach pod Zabudowaniami dworskiemi w podwórzach i ogrodach około — morg 4 kp. 150.
2. w Gruntach ornych Dominialnych klassy I. II.
i III. około — morg 150 — —.
3. w Łąkach — — morg 150 — —.
4. w Drogach rowach granicach wodach błotach i nieużytkach około — — 90 —.
5. w Lasach około — — 30 — —.
6. w Placach pod zabudowaniami włościan wsi Balina w podwórzach i ogrodach tychże około 9 — —.
7. w Gruntach ornych tychże włościan około 70 — —.
8. w Łąkach około — — 30 — —.
9. w Placach pod zabudowaniami włościan wsi
Łęgi z podworzami i ogrodami — 7. — —.
10. w Gruntach ornych tychże włościan około 60 — —.
11. w Łąkach — — 44 — —.
12. w Pastwiskach — — 150 — —.
Razem morg 794 pk 150
Czyli około włok 26 morg 14 pkw. 150 miary Nowopolskiej. W Dobrach Balinie iest włościan pańszczyznę robiących mianowicie w wsi Balinie a) zagrodników siedmiu robiących po dni trzy pańszczyzny na tydzień przez cały rok sprzężaiem lub ręczno b) Komorników siedmiu z których sześciu z nadanej im roli robią po dni trzy a siódmy z kopczyny po dni dwa na tydzień ręczno, zaś w wsi Łęgi zagrodników trzech któ­rzy tę samą pańszczyznę odrabiaią iak wsi Balinie oraz komorników iedenastu którzy po dni dwa na tydzień ręczney pańszczyzny odrabiaią. Wszys­ cy powyżsi włościanie oprócz powyż wyrażonej pańszczyzny powinności odbywaią i daniny daią w akcie zaięcia wyszczególnione.
Czynszownicy niestali są następni:
W wsi Balinie: 1. Antoni Zwoliński karczmarz. 2. Bogumił Kokolicki młynarz. 3. Jgnacy Binkowski i 4. Filip Gożdziewicz krawcy. 5. Jan Jdczek szewc.
W wsi Łęgi. 6 Franciszek Kuśmierczyk. 7. Jan Skrzypek. 8 Jan Krieger cieśla i 9. Marcin Sędziak rybak, od których czynsz wynosi rocznie Złotych Polskich 888.
Dobra te Balin zostaią w possessyi zastawnej od lat trzech do trzech Jzabelli z Radolińskich pierwszego ślubu Walewskiej i Jej Męża Jana Chryzostoma Guillaume czyli obojga małżonków Guillaumow, a to w procencie od summy 50000 zp. na dobrach tych lokowanej, zaś:
B. Dobra Jankowice zajmuią Rozległości uważaiąc także sposobem przybliżonym:
a. w placach pod zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi podwórzach i ogrodach około morg . 10
b. w gruntach ornych tak dominialnych iak i wiejskich klassy II. III. i IV. około — 290.
c. w pastwiskach — 6.
d. w borach około — 90.
e. w drogach, granicach, wygonach. i nieużytkach około — 15.
Razem morg 411
Czyli około włok 13 morg 21 miary nowo polskiej.
W dobrach Jankowice iest włościan:
a. Zagrodników czterech robiących pańszczyzny po dni trzy na tydzień sprzężaiem lub ręczno 1.
b. Komorników sześciu którzy także po dni trzy robią pańszczyzny na tydzień za kopczyznę i oprócz tego powinności odbywaią.
Czynszownik niestały tylko iest ieden Bogumił Kalisty karczmarz który płaci rocznie zp. 36.
Dobra te Jankowice zostaią w posiadaniu dzierzawnem Jzabelli z Radolińskich i Jana Chryzostoma małżonków Guillaumow za iaką zaś cenę komornik zajmuiący dla nieokazania mu kontraktu dzierzawnego i dla nieoświadczenia przez Zarządcę w akcie zaięcia zamieścić nie mógł.Obydwa akta zaięcia tak Dóbr Balina iak i Dóbr Jankowice wyż daty powołane Aloyzemu Kamieńskiemu iako ustanowionemu Dozorcy i zarazem Zastępcy Wojta Gminy Balin i Jankowic oraz Walentemu Ulatow­ skiemu Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Wartskiego w dniach 5/17 i 8/20 Stycznia 1840 roku wręczone i zostawione, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do właściwych ksiąg wieczystych pod dniem 13/25 Lutego 1840 roku podane, a do księgi zaregestrowań Trybunału Cywilnego Gubernii tutejszej w dniu 17/29 tego miesiąca i roku wpisane i
zaregestrowane zostały.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń a to w dwóch oddziałach to iest w oddziale Iszym Dobra Balin z przyległościami, zaś w oddziale IIgim Dobra Jankowice, do czego warunki licytacyi i przedaży oraz zbiór obiaśnień w Biórze Pisarza Trybunału i u Patrona popieraiącego Franciszka Bielskiego każden z interessentów przej­rzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedarzy Dóbr tych na Audyencyi Trybunału tutejszego w dniu 29 Marca (10 kwietnia) r. b. 1840 o godzinie 10 z rana nastąpi. w Kaliszu dnia 17/29 Lutego 1840 r.

Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1843 nr 256

(Ν. D. 5370.) — Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Dо regulacyi spadków;
1) Po Karolu Wierusz Kowalskim Patronie Trybunału Kaliskiego, jako właścicielu dóbr Mantyki z przyległościami w Okręgu Sieradzkim, i Dąbrówka zgniła w Okręgu Wartskim leżących; tudzież summ zł. 24000 czyli rs. 3600 na dobrach Jankowice Okręgu Wartskiego i zł. 132,780 gr. 25 w Listach zastawnych polskich na dobrach Kalinowa równie Okręgu Wartskiego ubespieczonych.
(...) wyznacza się termin przed podpisanym Rejentem na dzień 14 (26) Maja 1844 r. w którym Jnteresenci do spadków tych z prawami swemi zgłosić się są winni pod prekluzyą.
Kalisz dnia 3 (15) Listopada 1843 r.
Nowosielski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 123

(N. D. 1161) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do ukończenia postępowań spadkowych:
4. Po Józefie z Truszkowskich Mycielskiéj jako współwierzycielce summy rs. 3180 na dobrach Jankowicach i Balinie z Okręgu Wartskiego zahypotekowanéj.
(…) wyznacza termin na dzień 31 Sierpnia (12 Września) 1848 r. w kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz dnia 6 (18) Lutego 1848 roku.
N. Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 187

(N. D. 3754) Regent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza toczące się postępowanie spadkowe jako to:
5, Po Franciszku, Andrzeju i Juliuszu właściwie Julianie Korzenickich jako współwierzycielach summy rs. 2664 kop. 89 1j2 z procentem na dobrach Jankowicach z Okręgu Wartskiego, i po Katarzynie Jackowskiej później zamężnej Korzenickiej jako wierzycielce summy rs. 300 z procentem na dobrach Górki część A. C. z Okr. Szadkowskiego zahypotekowanych, do ukończenia których postępowań spadkowych wyznacza się termin na d. 14 (26) Lutego 1854 r. w Kaliszu w kancellaryi hypotecznej przed podpisanym Regentem.
Kalisz d. 5 (17) Sierpnia 1853 r.
Nep. Wojciechowski.
Dziennik Powszechny 1864 nr 3

Z Kaliskiego. Mieszkaniec wsi Jankowice Tomasz Miklas, potajemnie bez księdza w obecności dwóch krewnych pochował zwłoki zmarłego 25-letniego syna swego. Przy śledztwie zapytany dla czegoby się tego dopuścił, odpowiedział: że miejscowy ksiądz za pochowanie żony Miklasa nie dawno zmarłej, wziął od niego 20 rs., a obecnie zaś nie był w możności poniesienia takiego kosztu na pogrzeb zmarłego syna.

Dziennik Warszawski 1865 nr 11

(N. D. 119) Naczelnik Powiatu Kaliskiego.
Na zasadzie rozporządzenia Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu z dnia 5 (17) Września r. b. Nr. 42930j5332, podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11 (23) i 12 (24) Stycznia 1865 r. o godzinie 11-ej z rana, w biurze Naczelnika Powiatu, odbywać się będzie głośna licytacja in plus na wydzierżawienie dochodu propinacyjnego do d. 19 Czerwca (1 Lipca) 1865 r. a mianowicie; w d. 11 (23) Stycznia 1865 r.
7. Z dóbr Jankowice, od sumy rs. 18 kop. 90.
Mający przeto chęć przystąpić do licytacji winni w terminie i miejscu oznaczonem złożyć vadjum w gotowiźnie wyrównywające 1j4 części sumy ustanowionej do licytacji, które wówczas zwrócone zostanie plus licytantowi, gdy kaucją wystawi, innym zaś konkurentom z chwilą odstąpienia od licytacji.
Że utrzymujący się przy dzierżawie obowiązani będą w stosunku postąpionej sumy rocznej uiścić opłatę za przeciąg czasu od dnia oddania im propinacji, do dnia 19 Czerwca (1 Lipca) r. 1865, opłatę tę wnosić kwartalnie z góry do Kasy tutejszego Powiatu, oraz że zaraz po licytacji obowiązani są wystawić kaucję wyrównywającą półrocznej sumie dzierżawnej w gotowiźnie lub w papierach publicznych przez Rząd na kaucję przyjmowanych.
Inne zaś warunki licytacyjne każdego dnia oprócz dni świątecznych w biurze Naczelnika Powiatu przejrzane być mogą.
Kalisz d. 8 (20) Grudnia 1864 r.
w z. Sulikowski.

Gazeta Kaliska 1899 nr. 222


Sprzedaż majątku. Za zaległe raty towarzystwa kredytowego ziemskiego, sprzedane zostały Jankowice w pow. tureckim. Nabył je p. Walenty Kaźmierczak.

Gazeta Kaliska 1903 nr 246

Otrucie. We wsi Jankowice, pow. tureckiego, zmarła wskutek otrucia czteroletnia dziewczynka Magdalena Rajkowska. O spełnienie tej zbrodni podejrzaną jest jej babka, Apolonja Rajkowska.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 26

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Walentym Kaźmierczaku, właśc. 3 dz. 1409 sąż. z osady Nr. 4. w maj. Halin i części maj. Jankowice lit. A., i wierzycielu sum: 2.000 rb.. 10.000 rb., 4.298,40 marek i 4.250 rb., zabezpieczonych na maj. Ułany, pow. tureckiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na d. 11 października 1926 r„ w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Echo Tureckie 1931 nr 6

Ogłoszenie
Komornik Sądu Powiatowego w Turku, II-go rew. z siedzibą w Uniejowie, na za­sadzie art. 1030 ust. post. cyw., niniejszem ogłasza, że w dniu 21-go lutego 1931 r., od godz. 10-ej z rana, we wsi Jankowice gmina Niewiesz, sprzedawany będzie w drodze publicznej licytacji, majątek ruchomy należący do Józefa Galocha, składający się z maciory, źrebaka, jałówki i kieratu, na za­spokojenie pretensji Antoniego Zawadzkiego.
Podlegający sprzedaży majątek oszaco­wany został na Zł. 700, i takowy można obejrzeć na miejscu w dniu licytacji.

Nr. spr. E. 9 I 31

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
IX. Obszar gminy wiejskiej Niewiesz dzieli się na gromady:
1. Balin, obejmującą: kol. Balin, folw. Jankowice i wieś Balin.
5. Dominikowice, obejmującą: wieś Dominikowice, folw. Dominikowice i wieś Jankowice.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza