-->

czwartek, 2 maja 2013

Fajnów / Fanin

Słownik Geograficzny:  
Fanin, wś, pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka, par. Rusiec.

Spis 1925:
Fajnów, wś, pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 10. Ludność ogółem: 66. Mężczyzn 33, kobiet 33. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 66. Podało narodowość: polską 66.

Wikipedia:
Fajnów -wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Rusiec. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

1992 r.
 
Notariusz Antoni Pstrokoński 1843 r.

W 1843 roku Julian vel Juliusz Pstrokoński właściciel dóbr Głuchowa zamieszkały w tej wsi 75 morgów miary nowopolskiej ziemi po wyciętym kilka lat temu lesie zwanej Poręba pokrytej teraz zapustami osiczyny i brzeziny sprzedaje kolonistom. Kupującymi są:
Tomas Chudowski, rolnik z Głuchowa.
Szymon Stachurski, rolnik z Siemiechowa.
Jakub Mikoś, rolnik z Siemiechowa
Mikołaj Głuszyński, kolonista z dóbr Pożdżenice.
Tomasz Kempa, rolnik z wsi Buczek.
Maciej Kuzia, rolnik z gminy Łask.

Sprzedana ziemia graniczy z polem należącym do egzystującej tu karczmy Fanin (Fajnów). Od niej kolonia otrzymuje nazwę kolonia Fanin (obecnie zwana Fajnów). Do aktu zostaje dołączona mapa.

Opis mapy (kliknij)

źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Notariusz Antoni Pstrokoński Sieradz Sieradz, sygn. 39/36 akt nr. 50.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1924 nr 12

Zawiadomienie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie zawiadamia wierzycieli sum hipotecznych, oraz osoby, mające ujawnione swe prawa w dziale III wykazu hipotecznego dóbr ziemskich Głuchów, położonych w powiecie Łaskim, że w dniu 27 marca 1924 roku o godz. 9-ej rano na posiedzeniu niejawnem Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie (w lokalu przy ul. Bykowskiej Nr. 77) rozpoznawane będą sprawy dobrowolnej likwidacji serwitutów, obciążających powyższe dobra na rzecz włościan wsi Fanin, Głuchów i Sabinów.
Wymienione osoby o ile życzą sobie brać udział w akcji likwidacji łącznie ze stronami, winny zawiadomić Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie o miejscu zamieszkania, oraz stawić się na posiedzenie Okręgowej Komisji Ziemskiej.
Piotrków, dnia 12 marca 1924 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Dąbrowa-Rusiecka dzieli się na gromady:
18. Zakurowie, obejmującą: kolonję Fajnów, kolonję Salomejów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza