-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Dzierżązna Szlachecka

Taryfa Podymnego 1775 r.
Dzierząźna, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność szlachecka, 24 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Dzierzązna, parafia wierzchy, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: 3 części, pierwsza Masłowski, druga Chmielinski, trzecia Druzdowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Dzierząznia szlachecka, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Wierzchy, własność prywatna. Ilość domów 12, ludność 103, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Dzierżązna Szlachecka,  wieś, pow. sieradzki, gm. Krokocice, par. Małyń, przestrzeni morg. 631, w tem gruntów dworskich m. 595, włościańskich 36; osad 21; ludności katolickiej 104. R. 1827 było tu 12 dm., 103 mk.

Spis 1925:
Dzierzązna, wś, pow. sieradzki, gm. Krokocice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 12. Ludność ogółem: 81. Mężczyzn 43, kobiet 38. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 81. Podało narodowość: polską 81.

Wikipedia:
Dzierzązna Szlachecka-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
DZIERZĄZNA SZLACHECKA par. Małyń, p. szadkowski, w 1783 roku dwu właścicieli, Masłowski i Drozdowski. Ma powierzchni 595 gruntów dworskich, włościańskich 36, osad 21, a ludności 104 mieszkańców. Józef Dunin w 1806 r. sprzedał cz. A, B za 75 tys. zł, Helenie Mołodeckiej. W 1937 r. Stanisława Wolskiego 31 ha. (SGKP t.2, s.277)

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1665

Styczeń
Ja ojciec Kazimierz Frąckowicz proboszcz małyński, ochrzciłem syna Szlachetnych Kazimierza Żabokrzeckiego i Marianny, małżonków ze wsi Dierzązna parafii wierzchowickiej, któremu nadałem imię Baltazar. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Szymon Dzierząrzyński i Urodzona panna Teofila Bielska z Jeżewa.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1708

 Dzierzązna.
Roku jak wyżej, dnia 10 grudnia zmarł Szlachetny Jan Wolski. Pochowany został na cmentarzu.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1710

 Dzierzązna
Roku, jak wyżej. Ja, Adam Chrzanowski proboszcz kościoła wierzchowskiego, zgodnie ze spełnionymi zapowiedziami, połączyłem małżeństwem zgodnie ze zwyczajem kościoła katolickiego, Szlachetnego Wojciecha Raczyńskiego i Szlachetną pannę Ewę Wolską z Dzierząznej. Świadkami byli Szlachetny Wojciech Dzierzanowski, Jan Gawroński.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1713

 Dzierzązna
7 lutego. Ja, Adam Chrzanowski proboszcz katolickiego wierzchowskiego, w zgodzie ze zwyczajem kościoła katolickiego po trzech zapowiedziach w dniach świąt wobec zgromadzonego ludu i Boga, po zapytaniu i uzyskaniu wzajemnej zgody połączyłem małżeństwem, Franciszka Wałowskiego z panną Jadwigą Wolską z Dzierząznej. Świadkowie Jan Mikołajewski, Antoni Kokowski, Gawroński.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1724

 Dnia 26 sierpnia.
Ja ten sam, ochrzciem imieniem Ludwika, córkę Urodzonego Antoniego Miniszewskiego z Dzierzązny i Ewy, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Antoni Łącki i Anna Przybylska z Dzierzązny.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1727

 4 lutego
? ochrzciłem imieniem Konstancja córkę Urodzonych Antoniego i Ewy prawowitych małżonków Miniszewskich z Dzierząznej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Adam Zamojski i Urodzona Franciszka Wiewiorowska.  

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1728

 Ja ten sam, jak wyżej 1728, dnia 29 lutego potwierdziłem małżenstwo między Urodzonymi Albertem Wolskim i Zofią Michałowską z Dzierząznej, zachowując uroczyście [tradycję] kościoła, nie znajdując żadnych przeszkód, w obecności dwóch świadków Urodzonego Jakuba Malinowskiego i Urodzonego Pawła Chrzanowskiego.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1728

 Dzierzązna.
Ja ten sam, roku jak wyżej, dnia 1 września ochrzciłem imieniem Marianna córkę Urodzonych Mikołaja i Krystyny Gawrońskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Adam Zamojski i Urodzona Helena Kłosowka.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1729

Dzierzązna
Ja Krzysztof Zdzienicki proboszcz wierzchowski, w tym wypadku w księdze metrycznej został ochrzczony prawowity syn imieniem Jan przez Wielebnego Kwiatkowskiego proboszcza Małynia w swoim kościele w Małyniu dnia 23 czerwca 1729 roku. Rodzice tego dziecka Urodzony Ludwik Chmieliński i Aleksandra z domu Karlińska. Rodzice chrzestni Urodzony Józef Nieznański i Urodzona Zuzanna Pągowska.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1732

 20 maja. Ja jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Piotr Celestyn, syna Urodzonego Antoniego Miniszewskiego i Ewy, prawowitych małżonków z Dzierzążny. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Paweł Chmieliński i Urodzona Aleksandra Chmielińska.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1738

 Dzierzązna.
Roku, jak wyżej, dnia 20. lutego. Ja, ten sam, jak wyżej, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Franciszkiem Gosławskim a Urodzoną Małgorzatą Paprocką, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga w obecności Urodzonego Antoniego Łuby i Urodzonego Ludwika Chmielińskiego i innych wiarygodnych.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1738

 Dzierzązna
Roku jak wyżej, dnia 16 października.
Ja ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Jadwiga, córkę Urodzonych Pawła Turowskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Zdzenicki i Urodzona panna Helena Duninowna.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1738

 Dzierzązna.
Tego samego roku, ja, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami wobec zgromadzonego ludu i Boga, potwierdziłem małżeństwo między Urodzonymi Franciszkiem Gosławskim i Małgorzatą Paprocką, w obecności Urodzonych Antoniego Łuby i innych wiarygodnych.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1739

 Dzierzązna
Roku, jak wyżej, dnia 31 marca zmarl Urodzony Michał Głuszkowski, wyspowiadany podczas spowiedzi wielkanocnej, pochowany w kościele. Niech spoczywa w pokoju.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1742

 Dzierzązna.
Roku, jak wyżej, dnia 3. lipca, ja, ten sam, jak wyżej, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Stanisławem Kwiatkowskim a Urodzoną Katarzyną Dzierzążyńską, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga, w obecności Urodzonego Baltazara Pągowskiego i Urodzonego Jana Gołembowskiego i innych wiarygodnych.  

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1742

 Dzierzązna.
Roku, jak wyżej, dnia 19. sierpnia, ja, ten sam, jak wyżej, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Piotrem Chmielińskim a Urodzoną Elżbietą Wągrowską, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga, w obecności Urodzonego Jabkowskiego i Urodzonego Ludwika Chmielińskiego i innych.  

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1743

 Dzierzązna
Roku, jak wyżej, dnia 11. sierpnia zmarla córka Urodzonego Stefana Zdzenickiego imieniem Magdalena lat 9, wyspowiadana. Pochowana na cmentarzu.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1743

 Dzierzązna.
Roku jak wyżej, dnia 11 sierpnia zmarła Urodzona pobożna panna Magdalena Zdzenicka. Pochowana została na cmentarzu.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1743

 Dzierzązna.
Roku jak wyżej, dnia 16 sierpnia zmarła Urodzona Ewa Miniszewska wdowa, opatrzona sakramentami. Pochowana na cmentarzu.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1744

 Dzierzązna
Roku i dnia, jak wyżej. Ja, ten sam, jak wyżej, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Stanisławem Miniszewskim a Urodzoną Panią Magdaleną Roykowną, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga w obecności Urodzonego Józefa Dunina, Urodzonego Piotra Chmielińskiego, Wojciecha Głuszkowskiego i innych.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1744

 Dzierzązna
Roku Pańskiego 1744. Dnia 6. stycznia. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Kacper, syna pracowitego Józefa i Ewy, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Mateusz Zdzenicki mój ojciec i Urodzona Małgorzata Gosławska.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1747

 Dzierzązna.
Roku Pańskiego 1747-go. Dnia 5. lutego. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziewczynkę imieniem Agata, córkę Urodzonej Klary Gawrońskiej, ojca zaś nieznanego. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona Małgorzata Gosławska i Urodzony Stanisław Miniszewski.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1747

 Dzierzązna.
Roku, jak wyżej, dnia 29. lutego. Ja, ten sam, jak wyżej, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Stanisławem Poniatowskim a Urodzoną Marianną Malińską, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga, w obecności Urodzonego Antoniego Chmielińskiego, Urodzonego Stanisława Kwiatkowskiego, Urodzonego Ludwika Miniszewskigo i innych.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1748

 Dzierzązna
Roku, jak wyżej. Dnia 25. czerwca. Ja, Krzysztof Zdzenicki proboszcz wierzchowski, ochrzciłem dwoma imionami Antonina i Marianna, córkę Urodzonego Stanisława Kwiatkowskiego i Katarzyny prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Rokoszewski i Urodzona Petronela Kwiatkowska.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1748

 Dzierzązna.
Wciągam do księgi metrycznej córkę dwóch imion Marianna i Jadwiga, córkę Urodzonego Stanisława i Marianny Poniatowskich, ochrzczoną w kościele małyńskim, Wielebny Stanisław Gajewski w jego kościele parafialnym. Roku, jak wyżej, dnia 7. października. Jego rodzicami chrzestnymi [byli] ja Krzysztof Zdzenicki proboszcz wierzchowski i Urodzona Nagórska.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1749

 Dzierzązna.
Roku, jak wyżej, dnia 11 lutego. Ja, ten sam, jakw wyzej, błogosławiłem małżenstwo między Urodzonym Janem Zdzenickim a Uodzoną Franciszką Chmielińską, poprzedziwszy wcześniej 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga w obecności Urodzonego Stanisława Poniatowskiego i Urodzonego Józefa Paprockiego i innych wiarygodnych.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1749

 Dzierzązna.
Roku, jak wyżej, dnia 22. września. Ja, Krzysztof Zdzienicki proboszcz wierzchowski, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonego Piotra Chmielińskiego i Elżbiety, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi tego dziecka byli Urodzony Andrzej Zdzenicki mój rodzony brat i Urodzona Małgorzata Gosławska.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1750

 Dzierzązna.
Roku Pańskiego 1750. Dnia 18. lipca. Ja, ten sma, jak wyżej, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Konstantym Zdzenickim a Urodzoną Katarzyną Kolczyńską, poprzedziwszy wcześniej 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga w obecności Urodzonego Stanisława Kwiatkowskiego, Urodzonego Józefa Paprockiego i Urodzonego Stanisława Poniatowskiegio i innych wiarygodnych.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1751

 Dzierzązna
Roku, jak wyżej, dnia 18. listopada zmarła Urodzona Teresa Pągowska, wyspowiadana, pochowana została na cmentarzu. Niech spoczywa w pokoju.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1752

 Dzierzązna.
Roku, jak wyżej, dnia 14 lutego. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Konstancja, córkę Urodzonych Stanisława i Mariany Poniatowskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Dunin i Urodzona Katarzyna Kwiatkowska.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1752

 Dzierzązna.
Roku, jak wyżej, dnia, jak wyżej, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Walenty i Szymon, syna Urodzonego ... i Franciszki Zdzenickich. Rodzicami chrzestnymi tego dziecka byli Urodzony Józef Dunin i Urodzona Katarzyna Kwiatkowska.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1753

 Dzierzązna.
Roku, jak wyżej, dnia 5. lutego. Ja, ten sam, jak wyżej, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Piotrem Miniszewskim a Dorotą Głuszkowską panną, poprzedziwszy wcześniej 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga, w obecności Urodzonego Wojciecha Rembiewskiego, Urodzonego Szymona Chmielińskiego i innych wiarygodnych.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1753

Magnusy.
24 lutego. Ten sam, ochrzciłem imieniem Kazimierz, syna Urodzonych Antoniego Chrzanowskiego i Urszuli, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Wolski i Marianna Turowska z Dzierzążni.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1753

 Dzierzązna
Roku, jak wyżej, dnia 19 grudnia. Ja, ten sam, jak wyżej ochrzciłem imieniem Tomasz, syna Urodzonych Piotra i Doroty Miniszewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Kanty Gołembowski i Urodzona Katarzyna Kwiatkowska.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1754

 Dzierzązna
Roku, jak wyżej, dnia 11. września. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Rozalia, córkę Urodzonych Stanisława Ciołka i Marianny Poniatowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Tomasz Kobiel[ski] i Urodzona Małgorzata Gosławska.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1755

 Dzierzązna.
Roku Pańskiego 1755. Dnia 22. marca. Ja, Krzysztof Zdzenicki proboszcz wierzchowski, ochrzciłem imieniem Józef, syna Urodzonego Kacpra Pągowskiego i Jadwigi, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Michał Kolczyński i Urodzona Jadwiga Zdzenicka moja matka.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1755

 Dzierzązna.
Roku, jak wyżej. Dnia 19. grudnia. Ja, Krzysztof Zdzenicki kapłan wierzchowski, ochrzciłem imieniem Adam, syna Urodzonych Piotra i Doroty Miniszewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona Klara Gawrońska i sławetny Józef organista kościoła wierzchowskigo.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1756

 Dzierzązna.
Roku, jak wyżej, dnia 16. lutego. Ja, Krzysztof Zdzienicki kapłan w Wierzchach, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Mikołajem Molskim a Urodzoną Klarą Gawrońską, poprzedziwszy wcześniej 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi w dniach niedziel wobec zgromadzonego ludu i Boga. Obecni Urodzoeni Jakub Maliński i Józef Paprocki i inni wiarygodni.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1756

 Dzierzązna.
Roku, jak wyżej, dnia 28. maja zmarł Urodzony Cyprian Kwiatkowski, opatrzony sakramentami, pochowany został w kościele koło drzwi. Niech spoczywa w pokoju.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1756

 Dzierzązna.
Roku, jak wyżej, dnia 14. listopada zmarł Urodzony Mikołaj Molski, opatrzony sakramentami. Pochowany został na cmentarzu tej wsi. Niech spoczywa w pokoju.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1757

Dzierzążna spoza parafii.
14. kwietnia. Ja Stanisław Gajewski kapłan małyński, ochrzciłem imieniem Stefan Wojciech, syna Urodzonych Jakuba Wągrowskiego i Elżbiety z Wolskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Stanisław Kwiatkowski i Elżbieta Kamińska.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1757

Dzierzązna
Roku, jak wyżej, dnia 29. maja zmarł Urodzony Antoni Dzierzążyński, opatrzony sakramentami, pochowany został w kościele przed ołtarzem św. Józefa. Niech spoczywa w pokoju.  

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1757

 Dzierzązna.
Roku Pańskiego 1757, dnia 20. listopada. Ja, Krzysztof Zdzienicki proboszcz wierzchowski, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Tomaszem Dzierzążyńskim a Urodzoną Marianną Bielską panną, poprzedziwszy wcześniej 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel, ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga, w obecności Urodzonego Szulmierskiego, Urodzonego Warzęskiego i innych wiarygodnych.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1758

 Dzierzązna
Roku Pańskiego 1758 dnia 26. stycznia zmarł Urodzony Piotr Chmieliński, opatrzony sakramentami, pochowany na cmentarzu przed dużymi drzwiami. Niech spoczywa w pokoju.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1758

Dzierzązna spoza parafii.
Roku 1758, dnia 17 września ochrzciłem dwoma imionami, Kajetan i Mateusz, syna Urodzonych Józefa Paprockiego i Rozalii z Orzelskich Paprockiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Stanisław Kwiatkowski i Helena Kobierzycka.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1760

 Dzierzązna.
Roku, jak wyżej dnia 7. lutego zmarła Urodzona Anna Zdzenicka, opatrzona sakramentami. Pochowana została w kościele koło dużych drzwi . Niech spoczywa w pokoju.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1760

 Dzierzązna.
Roku, jak wyżej, dnia 10. lutego zmarł Urodzony Ludwik Chmieliński, opatrzony sakramentami i pochowany został w kościele przy chórze. Niech spoczywa w pokoju.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1760

 Dzierzązna.
Roku, jak wyżej, dnia 23. marca. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonego Jakuba Wągrowskiego i Heleny z Wolskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Cygański i Urodzona Katarzyna Kwiatkowska.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1760

 Dzierzązna.
Roku, jak wyżej, dnia 26 kwietnia zmarła pobożna Urodzona Klara Molska, opatrzona sakramentami i ostatnim namaszczeniem. Pochowana została na cmentarzu koło dzwonnicy. Niech spoczywa w pokoju.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1761

 Dzierzązna
Roku jak wyżej, dnia zaś 3. listopada Ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami wobec zgromadzonego ludu w obecności Urodzonego Stanisława [Po]niatowskiego i Urodzonego Wojciecha K? kowskiego iinnych wiarygodnych, ? małżeństwo między Urodzonym Stefanem Zdzenickim i Urodzoną Dorotą Miniszewską wdową.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1761

 Dzierzązna
Roku jak wyżej, dnia 18 listopada. Ten sam jak wyżej ochrzciłem imieniem Elżbieta, córkę z nieprawego łoża. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Cygański i Urodzona Elżbieta Chmielińska.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1762

 Dzierzązna.
Roku jak wyżej, dnia 2 lutego. Ten sam jak wyżej ochrzciłem imionami Franciszek Salezy Rafał, syna Urodzonego Michała Chmielińskiego i Marianny z Pawłowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Gołembowski i Urodzona Franciszka Duninowa.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1762

Ten sam, 11-go marca 1762 roku ochrzciłem dwoma imionami, Grzegorz i Józef, syna Urodzonych Jakuba Wągrowskich i Heleny z Wolskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Baltazar Pągowski i Teresa z Malowskich Pągowska jego małżonka z Dzierzążnej.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1764

Dzierzązna spoza parafii.
Dnia 12 lutego 1764. Ja, Stanisław Ostoja Gajewski kapłan małyński, z upoważnienia Przewielebnego Krzysztofa Zdzenickiego kapłana w Wierzchach, ochrzciłem dwoma imionami Marianna i Apolonia, córkę Urodzonych Walentego Bielawskiego i Weroniki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Antoni Walewski kasztelanic spisymirski i Eufrozyna Gajewska.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1764

 Dzierzązna
Roku jak wyżej, dnia 10 marca. Ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Józef, syna Urodzonego Jakuba Wągroskiego i Urodzonej Heleny z Wolskich, prawowitych małzonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Kwiatkowski i Urodzona panna Julianna Duninowna.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1764

 Dzierzązna
Roku, jak wyżej, dnia 26. listopada zmarło dziecko imieniem Stanisław, syn Urodzonego Stefana Zdzenickiego, pochowany został na cmentarzu.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1765

 Dzierzązna
Roku jak wyżej, dnia 2. lutego. Ten sam jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Brygida i Agata, córkę Urodzonego Stanisława Poniatowskiego Ciołka i Urodzonej Marianny z Malińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Krąkowski i Wielmożna Krystyna Gołembowska.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1765

 Dzierzązna
Roku jak wyżej, dnia 21 września. Ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Justyna, córkę Urodzonego Michała Chmielińskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Bielski i Urodzona Helena z Truszkowskich Krąkowska.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1766

 Dzierzązna.
Roku Pańskiego 1766, dnia 12. lipca. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel, wobec zgromadzonego ludu i Boga, mianowicie pierwsza 22 czerwca, druga 29 czerwca, zaś trzecia 6-go lipca, nie znajdując żadnych przeszkód, zapytałem Urodzonego Józefa Ożegalskiego syna Urodzonego Stanisława z parafii Juliszkowice i Urodzoną Antoninę córkę dziedzica Urodzonego Stanisława Kwiatkowskiego z Dzierząznej w kościele parafialanym, a mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi połączyłem ich małżeństwem. Świadkowie Urodzony Maciej Jordan Krąkowski z Chodaków, Józef Szpot Donin z Piotrowa i inni wiarygodni.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1767

 Dzierzązna.
Roku Pańskiego 1767, dnia 24 lutego. Ja [jak] wyżej ochrzciłem urodzone dnia 19 lutego dziecko Urodzonych rodziców Michała Chmielińskiego i Marianny z Pawłowskich, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Maciej. Rodzicami chrzestnymi [byli] Urodzony Stanisław Kwiatkowski syn Urodzonego Cypriana i Urodzona Rozalia z Wolskich Bilska z Iwonic.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1768

 Dzierzązna
Roku Pańskiego 1768, dnia 14. lutego, ten sam jak wyżej ochrzciłem urodzone 10 tego samego dziecko Urodzonych rodziców Stanisława Ciołka Poniatowskiego i Marianny z Malińskich, prawowitych małżonków, któremu zostało nadane imię Walenty, Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożna Anna Mogilnicka starościna nieszawska i Urodzony Albert Bielski.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1773

 Dzierzązna.
Roku Pańskiego 1773, dnia zaś 13. stycznia Przewielebny Piotr Dzikowicz zarządca parafialnego kościoła drużbin? ochrzcił urodzone dnia 11. tego samego miesiąca, dziecko Urodzonych Stefana i Doroty Zdzenickich, prawowitych małżonków, któremu danałem imię Paweł. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Jaguszewski i Urodzona panna Marianna Głuszkowska.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1773

 Dzierzązna.
Roku, jak wyżej, dnia zaś 6. lipca. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 2-go tego samego miesiąca, dziecko Urodzonych Stanisława Ciołka Poniatowskiego i Marianny, prawowitych małżonków, któremu danałem imiona Józef Kalasanty. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Karol Dąbski wojewoda sieradzki i Wielmożna Anna Mogilnicka.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1774

 Dzierzązna
Roku, jak wyżej, dnia zaś 8-go lipca, Urodzony Stefan Zdzenicki lat 80, w przymierzu ze Świętą Matką Kościołem, oddał ducha Bogu, pobożny ?, opatrzony sakramentami, świętymi olejami i pokrzepiony. Cialo jego pochowane zostało na cmentarzu przy sztachetach tej wsi.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1799

 Dzierząznia
14 ? pochowana została dziewczynka imieniem Julianna, córka Wielmożnego Kacpra i Magdaleny z Sulimierskich Chrzanowskich, prawowitych małżonków. Spoczęła w sklepieniu kościoła. Wiek 1 rok.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1807

 21 lutego
Dzierzązna dwór.
Pochowana została Wielmożna Pani Rozalia z Dziembowskich Dzierzbicka, która zmarła dnia 18 bieżącego miesiąca w wieku lat ponad 58. Opatrzona sakramentami, spoczęła w grobowcu kolatorów.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1810

 Dzierzązna dwór
Dnia 16 października
Pochowany został Wielmożny Józef Dzierzbicki posesor wsi Dzierzązna. Zmarł nagle dnia 14 bieżącego miesiąca w wieku 80 lat. Pochowany został na cmentarzu w południowej stronie...grobowcu.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1815

 Dzierzązna.
1815, dnia dwudziestego drugiego marca. Wielmożny Urodzony Ignacy Truszkowski lat 35, syn Adama Truszkowskiego i Deograty z Rzelisławskich Truszkowskiej, małżonek Marianny z Krajewskich Truszkowskiej zakończył życie dnia 21. bieżącego miesiąca, opatrzony sakramentami. Jego ciało zostało pochowane na cmentarzu tej wsi w pólnocnej stronie.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1819

 Dzierzązna.
Roku Pańskiego tysięcznego osiemsetnego dziewiętnastego, dnia zaś czwartego września zmarł Urodzony Pan Maksym Dzierzbicki lat trzydzieśći pięć, pod numerem pierwszym. Ciało zostało pochowane dnia dziewiątego bieżącego miesiąca przeze mnie po pogrzebie ? na cmentarzu . Świadkowie Marcelli Truszkowski młodzian lat dwadzieścia cztery i Urodzony Pan Tomasz Pętkowski lat trzydzieści z Opiesina.

Gazeta Warszawska 1826 nr 71

Komornik Sądowy Powiatu Szadkowskiego.
Zawiadomia Szanowną Publiczność, iż Dobra Ziemskie Dzierzązna w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem położone, będą wypuszczone przez publiczną licytacyią w trzechletnie wydzierżawienie poczynaiąc od 24 Czerwca r. b. do tegoż samego dnia w roku 1829, dnia 28 Czerwca r. b. o godzinie 9tey zrana w Mieście Powiatowem Szadku przed W. Wincentym Kobyłeckim Rejentem Powiatu Szadkowskiego; cena zaś dzierżawna wsi Dzierzązny dotychczas 1600 zł: Pol: wynosi; o warunkach licytacyynych każdego czasu w Biórze wspomnionego Rejenta dowiedzieć się można.
W Szadku d. 25 Kwietnia 1826 r.
Ignacy Tchorzewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 245

(N. D. 5237*) Sąd Policyi Prostej Okręgu Szadkowskiego.
W nocy z d. 28 na 29 Września r. b. z aresztu detencyjnego przez wyłamanie drzwi zbiedz zdołał Jan Niewiadomski zamieszkanie we wsi Dzierzążny Szlacheckiej, mający za kradzież różnych przedmiotów osadzony lat 32 mający, katolik, wzrostu niskiego, szczupły, twarzy ściągłej, nosa takiegoż ócz burych, czoła wysokiego włosów ciemnych z małemi wąsami, ubrany w spodniach i w koszuli płóciennych białych, w kamizelce sukiennej wypłowiałej czerwonej, w kaszkiecie sukiennym czarnym zupełnie złym, boso który ze znaków szczególnych ma ten, że idąc czyni poruszenie jakby kulał, wzywa wszelkie Władze tak cywilne jako i wojskowe nad porządkiem i bezpieczeństwem w kraju czuwają, aby wrazie dostrzenia tegoż złoczyńcy onegoż ujęły i ujętego Sądowi tutejszemu lub najbliższemu pod strażą odstawiły.
Szadek d. 28 Wrześ. (10 Paźd.) 1854 r.
J. Sztandynger, Podsęk.

*nieczytelne

Kurjer Warszawski 1856 nr 14

W d. 25 z. m., umarł we wsi Dzierżąznie Szlacheckiej, przeżywszy lat 42, ś. p. Jan-Nep: Szymanowski, tejże wsi Właściciel.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 84

(N. D. 1856) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2, Andrzeja Hofmana właściciela dóbr Dzierżązna A Β z Ogu Szadkowskiego; (…) otworzyły się spadki do regulacyi których wyznaczam termin ostateczny na d. 9 (21) Października r. b.
Kalisz d. 26 Marca (7 Kwietnia) 1857 r.
J. N. Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 204

(N. D. 2773) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Jana Nepom: Szymanowskiego, co do summ: rs.1151 k. 25 pod Nr. 1 rs. 3300 pod N. 2 i rs. 3225 pod N. 3 wykazu dóbr Dzierzązna Α. Β. z Ogu Szadkowskiego;
(…) otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznaczam termin prekluzyjny na dzień 9 (21) Grudnia r. b. 
Kalisz d. 28 Maja (9 Czerwca) 1858 r.
J. N. Zengteller.
Dziennik Powszechny 1863 nr 179

(N. D. 3678) Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci: 1. Ludwika Mamroth, właściciela dóbr Dobroń w Okręgu Szadkowskim, oraz współwłaściciela nieruchomości w Kaliszu, pod Nr. 65 i 361 położonych, niemniej wierzyciela sum:
a) Rs. 9015 kop. 2, na dobrach Ruda w Ogu Szadkowskim pod Nr 9.
b) Rs. 4035 na dobrach woli Będkowskiej w Okręgu Sieradzkim pod Nr. 6b i 7.
c) Rs. 3750 na dobrach Blizanowie Okręgu Kaliskim pod Nr. 21.
d) Rs. 1000 na nieruchomości w Kaliszu pod Nr, 30 położonej, pod Nr. 10 działu IV.
e) Rs. 748 kop. 10 1/2 na dobrach Brudzice z Okręgu Radomskiego pod Nr. 19.
f) Rs. 562 kop. 50, pod Nr. 9, i rs. 720, pod Nr. 10 działu IV. na nieruchomości w Kaliszu pod Nr. 199 położonej, z których pierwsza suma rozciąga się także na nieruchomości w Kaliszu pod Nr. 260 położonej.
g) Rs. 300, sposobem ostrzeżenia, na dobrach Niemojewie z Okręgu Sieradzkiego pod Nr. 20.
h) Rs. 2730, na dobrach Parzklin, w Okręgu Piotrkowskim pod Nr. 4 lit. n.
i) Rs. 825 na dobrach Dzierżążna z Okręgu Szadkowskiego pod Nr. 1b i 2.
k) Rs. 3321 pod Nr. 12 i rs. 4965, sposobem ostrzeżenia pod Nr. 15, na dobrach Brzeżno z Okręgu Konińskiego.
l) Rs. 443 kop 15, na dobrach Budzisław Górny z Okręgu Pyzdrskiego, pod Nr. 35.
ł) Rs. 1680 kop. 91 sposobem ostrzeżenia, na dobrach Czernice z Okręgu Wieluńskiego, pod Nr. 11 lit. o, działu IV.
m) Rs. 900, na dobrach Chmielnik z Okręgu Kaliskiego pod Nr. 3 działu III.
n) Rs. 1800 sposobem ostrzeżenia, przez zastrzeżenie na dobrach Prusicko, z Okręgu Radomskiego, pod Nr. 11 działu IV. i co do ostrzeżenia względem apelacji od decyzji Wydziału Hypotecznego, w księdze tych dóbr, na d. 5 (17) Grudnia 1861 r. wydanej, w przedmiocie spłaty kapitału 10,000 talarów w frydrychsdorach, w dziale IV. pod Nr. 2 hypotekowanego, bez evaluacji.
(…) Otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznaczam termin ostateczny na dzień 5 (17) Lutego 1864 r., w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej, i pod prekluzją
Kalisz dnia 19 (31) Lipca 1863 r.
J. Ziemięcki.

Dziennik Powszechny 1863 nr 241

(N. D. 3350) Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
2. Jana Nepomucena Szymanowskiego i Fabiana Chmieleńskiego co do własności dóbr Dzierzązna lit C. z Okręgu Szadkowskiego.
Otworzyły się spadki, do uregulowania których termin na dzień 22 Stycznia (3 Lutego) 1864 r. w Kancelarji Ziemiańskiej, Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, przed sobą wyznaczam.
Kalisz d. 6 (18) Lipca 1863 r.
Stanisław Rościszewski.

Dziennik Powszechny 1864 nr 89

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
(N. D. 1762) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Arona Szykier, wierzyciela sum: a) złp. 2820 z procentem i kosztami na dobrach Bronowie z Okręgu Wartskiego w Dziale IV Wykazu pod N. 29 zahypotekowanej, rozciągającej swe bezpieczeństwo na kapitało złp. 150000 na tychże dobrach pod N. 19 stojącym, i b) sumy rs. 375 z procentem i kosztami na dobrach Dzierzążna z Okręgu Szadkowskiego, w Dziale IV wykazu pod N. 6 przez ostrzeżenie sposobem zastrzeżenia zabezpieczonej, rozciągającej swe bezpieczeństwo i na kapitałach złp. 7675, 11000 i 21500 złp. na tychże dobrach w Dziale IV pod N. 1, 2 i 3 zahypotekowanyeh.
(...) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin przed sobą na dzień 19 (31) Października 1864 r. godzinę 10 zrana w Kancelarji hypotecznej w Kaliszu.  
Kalisz d. 1 (13) Kwietnia 1864 r.
Emiljan Ordon. (N 222—1)

Dziennik Warszawski 1865 nr 267

(N. D. 7092). Pisarz Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
W myśl artykułu 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Marjanny z Hoffmanów Szymanowskiej, po Janie Nepomucenie Szymanowskim pozostałej wdowy, z własnych funduszów utrzymującej się, we wsi Dzierzązny lit. C. Okręgu Szadkowskim, Jana Albrecht dzierżawcy wsi Starego Brześcia, tamże w Okręgu Brzeskim Gubernji Warszawskiej zamieszkałych, a zamieszkanie prawne do tego interesu u Teodora Rościszewskiege Obrońcy przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego, urzędującego w Kaliszu, sprzedażą dyrygującego, obrane mających, w poszukiwaniu sumy rs. 6,525, z procentem 5 od sta zaległym i bieżącym i kosztów; protokółem Komornika przy tutejszym Trybunale Franciszka Roweckiego w dniu 26 Marca (7 Kwietnia) 1865 roku zajęte zostały na przymuszone w drodze Sądowej wywłaszczenie
DOBRA ZIEMSKIE
Dzierzązna lit. А. В. C. Szlachecka
składające się z wsi Dzierzązna Szlachecka lit. A. B. i folwarku tegoż nazwiska, oraz folwarku Dąbrówka zwanego, niemniej folwarku Dzierzązny lit. C., z przyległościami i przynależytościami, poleżone w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gub. Warszawskiej, prawem własności Dzierzązna lit. A. B. i folwark Dąbrówka należące do nieletnich Ludwika Bartłomieja dwóch imion, Julji Franciszki dwóch imion, Edmunda Jana dwóch imion, po niegdy Andrzeju Hoffman pozostałych dzieci, dłużników, których opiekunką główną jest matka Adolfina z Albrechtów powtórnego ślubu Roezer, wspólnie z mężem Rajnholdem Roezer tamże we wsi Dzierzązną zamieszkali, opiekunem zaś przydanym Adolf Hoffman w Chrapach Okręgu Zgierskim zamieszkały pozostające w posiadaniu, mianowicie: wieś i folwark Dzierzązna litera A. B. Władysława Basińskiego na zasadzie kontraktu dzierżawnego z d. 12 (24) Czerwca 1862 roku na lat sześć, poczynając od d. 12 (24) Czerwca 1862 roku, a kończącego się w tymże dniu 1868 roku. Dzierzązna lit. C. w posiadaniu małżonków Roezer.
Włościanie na skutek Ukazu Najwyższego z d. 19 Lutego (2 Marca) 1864 r. zostali uwłaszczeni i od płacenia czynszu, robocizny i wszelkich danin są wolni.
Budynki dworskie wsi Dzierzązny Szlacheckiej są: dwór, sklep, kloaka, obory, stajnia wozownia pod jednym dachem, chlewy, spichrz stodoły dwie, szopa, owczarnia, olearnia, studnia balami ocembrowana, przytem drzew owocowych sztuk 120, dzikich sztuk 30.
Zabądowania wiejskie we wsi Dzierzązny A. i B. są: chałup sześć, z tych jeden gościniec, trzy stodoły, dwie obory, kuźnia, dwie studnie drzewem ocembrowane, w tych mieszkają: Szczeciński propinator, który szynkuje trunki dworskie, kowal Karol Sztender, który odrabia robotę dworską i pobiera ordynarją, komornicy i ludzie dworscy.
Budynki na folwarku Dąbrówki są: dworek, kuchnia w podwórzu, obory, stajnie, stodoły pod jednym dachem, chałupa, w tej mieszkają ludzie dworscy.
Budynki na folwarku Dzierzązną lit. C. są: dwór, stajnia, obora, stodoła, studnia, przytem w ogrodzie drzew owocowych około sztuk 26.
Dobra te mają ogólnej rozległości włók 22 mórg 13 pręt. 100 miary Nowo Polskiej, w gruncie kl. II., III. i IV., a mianowicie:
1. Gruntu ornego dworskiego Dzierzązny lit. A. B. i folwarku Dąbrówka włók 13 mórg 10
2. Ogrodu przy dworze morga 1 pręt. 150.
3. W podwórzu i pod zabudowaniami dworskiemi mórg 2 pręt. 100.
4. Ogrody i role, które posiadają włościanie, gminny kowal wsi Dzierzązny mórg 20 prętów 150.
5. Pod zabudowaniami wiejskiemi mórg 2 pręt. 100.
6. Łąk dworskich mórg 5.
7. Pastwisk mórg 22.
8. Zarośle mórg 16.
9. Boru młodocianego włoka 1 mórg 50.
10. Rudunku po wyciętym boru mórg 12.
11. Gruntu ornego na folwarku Dzierzązna lit. C. włók 3 mórg 5.
12. Borku młodocianego mórg 4.
13. Łąk morg 20.
14. Pastwisk mórg 4.
15. Drogi w całem terytorjum mórg 6.
16. Wody morga 1 pręt. 200.
17. Miejsce gdzie była cegielnia morga 1.
Razem włók 22 mórg 13 pręt. 100.
Graniczą na wschód słońca z dobrami Jeżewem, na południe z dobrami Zygry, na wschód z dobrami Chodaki i Iwonie, na północ z dobrami Jeżewem. Pomiędzy Dzierzązną А. В i Dzierzązną C. granice dziś niewiadome.
Szczegółowy opis stanu tych dóbr z wykazem wysiewów, inwentarzy, opłacanych podatków skarbowych i ciężarów gruntowych, obejmuje wspomniony tu protokul zajęcia tych dóbr daty 26 Marca (7 Kwietnia) r. b., który doręczony został przez woźnego Trybunału tutejszego Tomasza Kowalskiego, Wójtowi Gminy Krokocice Adamowi Wejch d. 11 (23) Maja 1865 r. i Pisarzowi Sądu Pokoju O-gu Szadkowskiego Konstantemu Rozwadowskiemu d. 11 (23) Maja t. r., do rąk ich własnych.
Wpisanie protokółu zajęcia do księgi hypotecznej nastąpiło w d. 22 Października (3 Listopada) 1865 r. do księgi zaregestrowań w kancelarji Pisarza Trybunału tutejszego dnia 25 Października (6 Listopada) t. r.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się w d. 8 (20) Grudnia 1865 r. o godzinie 10-ej z rana na audjencji publicznej Trybunału Kaliskiego w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Józefina w pałacu Sądowym.
Kalisz, d. 26 Paźdz. (7 Listop.) 1865 r.
Asesor Kolegialny, J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1866 nr 225

(N. D. 6134). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności lub ostrzeżenia są umieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra te, jako zalegające w opłatach rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych wystawiona są na pierwszą przymusową przedaż przez licytacje publiczną w mieście Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
5. Dzierzązna A. B z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w O-gu Szadkowskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych summę rs. 72 kop. 63 1/2, iż przedaż odbywać się będzie przed Rejentem Kowalskim dnia 8 (20) Maja 1867 r., że vadjum do licytacji oznaczone zostało na rs. 375, że licytacja rozpocznie się od sumy rs. 1,118, i że zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z pobytu Antoniego i Małgorzaty z Chyczewskich, zamężnej Wilkoszewskiej rodzeństwa Chyczewskich mających swą wierzytelność zabezpieczoną w Dziale IV pod N. 2 wykazu hypotecznego dóbr powołanych, i do niewiadomych z imion nazwisk i pobytu SS-rów niegdy Arona Szykier wierzyciela sum w Dziale IV pod Nr. 1, 2, 3 i 6 tegoż wykazu zabezpieczonych.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające powinno być w gotowiźnie lub listach zastawnych w właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r).
Kalisz, dnia 14 (26) Września 1866 roku.
za Prezesa, Kęszycki.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1867 nr 64

(N. D. 1461). Naczelnik Powiatu Sieradzkiego.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż z mocy upoważnienia Rządu Gubernialnego Kaliskiego z dnia 16 (28) Lutego r. b. Nr. 163 w biurze Naczelnika Powiatu Sieradzkiego o godzinie 11 z rana odbywać się będzie głośna in plus licytacja na wydzierżawienie dochodu propinacyjnego z gruntów włościańskich na lat dwa, poczynając od d. 20 Sierpnia (1 Września) 1866 r. do dnia 20 Sierpnia (1 Września) 1868 r. z obniżeniem o 1/4 część sumy dzierżawnej.
b. dnia 28 Marca (9 Kwietnia) 1867 r.
w dobrach Dzierzązna Szlachecka od sumy rocznej rs 28 k. 50.
Mający chęć licytowania obowiązany zaraz przy licytacji złożyć vadium 1/4 części sumy do licytacji oznaczonej, a utrzymujący się dokompletować takowe do sumy wyrównywającej 1/4 części postąpionej ceny dzierżawnej. Inne warunki mogą być przejrzane w każdym czasie w Biórze Naczelnika Powiatu w godzinach służbowych.
Sieradz d. 21 Lutego (5 Marca) 1867 r.

Dziennik Warszawski 1868 nr 216

N. D. 6374. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
6. Wincentego Chyczewskiego, współwłaściciela części dóbr Rajsko z Okręgu Kaliskiego, współwłaściciela sumy rsr. 1,500, na dobrach Dzierzążna A. z Okręgu Szadkowskiego, w Dziale IV pod Nr. 2 subintabulowanej  
Otworzyły się spadki do regulacji których, oznacza się termin na dzień 8 (20) Kwietnia 1869 r. w Kancelarji podpisanego Rejenta w Kaliszu.
Kalisz d. 24 Wrześ. (6 Paźdz.) 1868 r.
W. Grabowski.

Dziennik Warszawski 1869 nr 210

N. D. 4605. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci: 3. Walentego Moszczeńskiego, współwierzyciela: a) rs. 2,250 z procentem i kosztami pod Nr. 15 czystym wpisem; i b) rs. 3,375, z procentem i kosztami pod Nr. 18, przez ostrzeżenie, w dziale IV wykazu dóbr Rajsko z okręgu Kaliskiego zabezpieczonych z których wierzytelność z pod Nr. 15, mieści się także na kapitale rs. 1,500, w dziale IV, pod Nr. 2, wykazu dóbr Dzierżązna lit A. z okręgu Szadkowskiego lokowanym, (…) Otworzyły się spadki, do uregulowania których, termin na d. 4 (16) Stycznia 1870 r. przed sobą w Kaliszu wyznaczam.
Kalisz d. 9 (21) Czerwca 1869 r.
Zenon Łopuski.
  
Kurjer Warszawski 1870 nr 90

Ś. p. Alexy Zabokrzecki, Prezes Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemsk. w Warszawie, w wieku lat 63, zakończył życie w sobotę to jest dnia 23 kwietnia 1870 r, we wsi Dzierzązna w powiecie Łęczyckim. Exportacja zwłok nastąpi z wsi Dzierzązna do wsi Modlna w poniedziałek dnia 25 kwietnia, pogrzeb zaś 26 we wtorek, na które pozostałe córki, zięciowie i wnuki zapraszają.

Dziennik Warszawski 1871 nr 127

N. D. 3246. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych nie mających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w Gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w Kancelarji Rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
4. Dzierżązna A, B, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Szadkowskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych rsr. 94 kop. 58, sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Zenonem Łopuskim dnia 3 (15) Listopada 1871 г., vadium do licytacji oznaczone zostało na rsr. 200, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 1,125.
Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z pobytu i niemających w hypotece obranego zamieszkania prawnego wierzycieli hypotecznych dóbr Dzierżązna A, B, 1° Antoniego i Małgorzaty z Chyczewskich zamężnej Wilkoszewskiej rodzeństwa Chyczewskich; 2. Maszy z Szykierów Wolman; 3. Hindy z Szykierów Swędziewiewicz v. Sędziejewicz; 4. Izraela i Lejbusa Szykier; 5. Lai z Szykierów Fuchs; 6. Abrahama Icka Szykier; 7. Jekiela v. Jakóba Szykier; 8. Marji z Szykierów Toruńczyk; 9. Mendeli z Szykierów Rejchert; 10. Szai z Goldbergów Horowicz; 11. Iły Goldberg.  
Sprzedaż wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej.
Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu Giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliszskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży, dla braku licytantów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (artyk. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku).
Kalisz dnia 3 (15) Maja 1871 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1873 nr 82

N. D. 1875. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych głównie wierzycieli hypotecznych, niemających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w m. Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
Dzierzązna części A i B. z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w okręgu Szadkowskim położonych, zalegających w opłacie rat towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu przynależnych rs. 101 kop. 32. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Teofilem Józefem Kowalskim, dnia 6 (18) Września 1873 r. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 200. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 1,118.
Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z pobytu i niemających w hypotece obranego zamieszkania prawnego wierzycieli hypotecznych dóbr Dzierzązna А. В. 1. Antoniego i Małgorzaty z Chyczewskich zamężnej Wilkoszewskiej, rodzeństwa Chyczewskich, 2. Maszy z Szykierów Wolman, 3. Hindy z Szykierów Swędziewicz vel Swędziejewicz, 4. Izarela i Lejbusia Szykier, 5. Lai z Szykierów Fuchs, 6. Abrachama Icka Szykier, 7. Ickiela vel Jakoba Szykier, 8. Marji z Szykierów Toruńczyk, 9. Mendeli z Szykierów Rejchert, 10. Szai z Goldbergów Horowicz, 11. Ity Goldberg.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec Delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać, był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług Kursa Giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia we właściwych Księgach wieczystych w Biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń, w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25. Postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 3 (15) Marca 1873 r.
Prezes Załuskowski
Pisarz, Bierzyński.
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1927 luty
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

  Ziemia Sieradzka 1930 marzec _________________________________________________________________________________


Echo Sieradzkie 1932 23 wrzesień

DWA WYROKI ZA FAŁSZERSTWO.
Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej Sieradzu rozpatrywał sprawę Władysława Kaczorowskiego z Dzierżązny gm. Zadzim oskarżonego o przerobienie legitymacji rowerowej z roku 1930 na 1931 rok. Oskarżony skazany został na [...] m. więzienia z zawieszeniem na 2 lata.
Również rozpatrzona została sprawa Przybylaka z Próchny, gm. Wróblew oskarżonego o sfałszowanie podpisów na zamówieniach obrazów firmy [...] Józefa Szwankowskiego z Sieradza, Sąd skazał Przybylaka na 3 m. więzienia.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 IX. Obszar gminy wiejskiej Krokocice dzieli się na gromady:
3. Dzierżązna Szlachecka, obejmującą: kolonję Dąbrówką, wieś Dzierżązna Szlachecka, folwark Dzierżązna Szlachecka A. B. C., osadę Dzierżązna Szlachecka, kolonję Janin, wieś Sikory, wieś Ruda Jeżewska.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Gazeta Świąteczna 1935 nr 2863

Wystawę urządziło koło gospodyń wiejskich z Zadzimia, Balewic, Górek-Zadzimskich i Dzierzązny w Sieradzkiem w dniu 10 listopada, jako w wigilję odzyskania niepodległości Polski. W niedzielę na kazaniu ks. proboszcz zachęcił zgromadzonych w kościele do zwiedzenia wystawy, urządzonej w szkole powszechnej, a mocno potępił te gospodynie i tych, którzy nie pracują spólnie dla dobra własnego i ogółu. Zaciekawienie wystawą było wielkie, bo ci, co nie należą lub nie należeli, nie mogli sobie wytłomaczyć, czem się może taka kobieta ze wsi pochwalić. Szeptano pomiędzy sobą:—Ano, chodźmy zobaczyć— i tak prawie wszyscy ludzie zeszli się na wystawie. Zaraz po mszy św. była przed kościołem zbiórka kół gospodyń wiejskich z doradczynią z Sieradza na czele. Sfotografowały się z księdzem proboszczem i przy dźwiękach kapeli strażackiej idą raźno w szeregach gosposie i tłum ciekawych — otworzyć wystawę. Spojrzałem na szeregi kobiece, o dziwo! Nietylko są tam młode i starsze, ale nawet i takie, co po kopie lat na sobie niosą. Kroczą w takt muzyki, wytężając siły, aby dotrzymać kroku młodszym swemi spracowanemi nogami. Po krótkim pochodzie stajemy przed szkołą, aby wysłuchać krótkiego przemówienia. Na otwarciu wystawy tłok, że aż żebra trzeszczą. Prawie godzinę jedni wychodzili, drudzy przychodzili. Pokazały gosposie, co im dała spólna praca. Każde koło gospodyń miało swoje stojisko, a w stojisku znalazły się te wyroby, które każda kobieta wiejska powinna umieć zrobić. Kompoty różne, konfitury, wina owocowe, sery, masło i wiele, wiele różnych smakołyków. Dumna może być każda gosposia, że sama umie przerobić wytwory swego gospodarstwa. Najgodniejszy podziwu był len polski, a gospodynie wystawiły ubiory z lnu ładnie wyszywane, a wzorów bez liku, i to wszystko ze swego lnu. Jak wiejska szata ślicznie wygląda! A nawet koło z Górek Zadzimskich wystawiło doskonałą umywalnię, którą może każda gospodyni urządzić w domu w kącie bez żadnego wydatku. Przyglądano się z wielkiem zaciekawieniem, a na niektórych twarzach to i rumieniec wstydu wystąpił. A gdy przyglądano się kompotom i innym różnościom, to ślinkę łykano, że można sobie smaczny obiadek zrobić, byle tylko umieć i chcieć. A jak dumnie czuły się te gosposie, które swe prace wystawiły na pokaz. Bo i mają się z czego szczycić: to, co powstrzymała w kraju niewola, to po 17-tu latach niepodległości zdążyły dopełnić, przekazując swemu potomstwu wzór, jak należy pracować spólnie dla dobra własnego i ogółu, a swą świadomością nietylko wydźwignąć samych siebie z biedy, ale i kraj cały. J. Płosz.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza