-->

wtorek, 28 maja 2013

Kolonia Dąbrowice / Dąbrowice

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Dąbrowice, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Osiaków, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 7, odległość od miasta obwodowego 2.

Spis 1925:
Dąbrowice, folw., pow. wieluń, gm. Radoszewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 2. Ludność ogółem: 35. Mężczyzn 19, kobiet 16. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 20, ewangelickiego 5, mojżeszowego 10. Podało narodowość: polską 35.

Kolonia Dąbrowice, obecnie wieś w gminie Osjaków.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 22

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 31 października 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 19 z dnia 16. IX. 1933 r. poz. 242, str. 473 rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 16. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/15/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu wieluńskiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 16. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/15/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu wieluńskiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 19 z dnia 16. IX. 1933 r. poz. 242, str. 473) ulega następującym zmianom:
26) w § 1 p. XVII. w gromadzie Dolna-Czernicka, oznaczonej liczbą 5, po słowach: „kol. Dolinę Czernicką" dodaje się „kol. Dąbrowice".
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza