-->

wtorek, 28 maja 2013

Antonin

Spis 1925:
Antonin, kol., pow. wieluń, gm. Skrzynno. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 3. Ludność ogółem: 21. Mężczyzn 10, kobiet 11. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 21. Podało narodowość: polską 21.

Antonin, obecnie część wsi Nietuszyna w gminie Ostrówek.

1965 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXIII. Obszar gminy wiejskiej Skrzynno dzieli się na gromady:
7. Nietuszyna, obejmującą: kol. Antonin, wieś Nietuszynę, kol. Nietuszynę A.

§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza