-->

wtorek, 28 maja 2013

Banasie

Spis 1925:
Banasie, pustk., pow. wieluń, gm. Skomlin. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 7. Ludność ogółem: 68. Mężczyzn 31, kobiet 37. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 68. Podało narodowość: polską 68.

Młyn Banasz (mapa Reymann'a)

1992 r.

Echo Sieradzkie 1933 3 sierpień

ZA KRADZIEŻ ŚWIŃ.
Henryk Jenczał mieszk. wsi Banasie gm. Skomlin za kradzież 3-ch świń na szkodę Fr. Drygały z Krzyworzeki — skazany na 1 rok więzienia przez Sąd Grodzki w Wieluniu.

Echo Sieradzkie 1933 22 sierpień

Z SĄDU.
AMATORZY WIEPRZOWINKI...
Henryk Jonczl mieszk. wsi Banasi gm. Skomlin za to że dokonał kradzieży 2 świń na szkodę Fr. Drygały z Krzyworzeki skazany przez Sąd Grodzki w Wieluniu na 1 rok więzienia. Antoni Jeruzal mieszk. tejże wsi za przyjęcie od Henryka Jeruzala 5 kg. mięsa wiedząc o jego pochodzeniu skazany na 2 miesiące aresztu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.

XX. Obszar gminy wiejskiej Skomlin dzieli się na gromady:
6. Ożarów, obejmującą: wieś Banasie, wieś Dobijacz. os. Głęboki-Ruczaj, wieś Kocilew, wieś Lasek, wieś Morzykobyłę, kol. Nowy-Folwark, wieś Ożarów, tow. Ożarów, folw. Ożarów, wieś Słoniny, wieś Sikornik.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Sieradzkie 1933 6 październik

SPRAWCY KRADZIEŻY MASŁA W OŻAROWIE ZA KRATKAMI
Pisaliśmy swego czasu o dokonaniu kradzieży masła z mleczarni Kosmy Zająca w Ożarowie, jak również o tem, że policja w krótkim czasie sprawców wykryła, odbierając 57 klg. masła.
W tych dniach odpowiadał przed Sądem Grodzkim za powyższą kradzież Józef J[...]szczak, mieszk. wsi Banasie gm. Skomlin — karany już kilkakrotnie za kradzieże.
Sąd Grodzki w Wieluniu skazał wymienionego na 2 lata więzienia.
Pociągnięto również do odpowiedzialności sądowej Agnieszkę Raczyńską z Krzepic za to, że od sprawcy kradzieży przyjęła masło na sprzedaż, wiedząc o tem, iż masło pochodzi z kradzieży.

Niefortunną sprzedawczynię notorycznego złodziejaszka — skazał Sąd Grodzki w Wieluniu na 1 rok więzienia i 200 zł. grzywny.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza