-->

niedziela, 5 maja 2013

Czarnysz

Taryfa Podymnego 1775 r.
Czarnysz, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 1 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Czarnyż folwark, parafia kwiatkowice, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Jan Mniewski, woyski sieradzki.


Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Czarnyż, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Małyń, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 6, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:
Czarnyż, kol., pow. łaski, gm. Wodzierady, ma 6 dm., 34 mk., 91 morg. 

Spis 1925:
Czarnyż, wś, pow. łaski, gm. Wodzierady. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 18. Ludność ogółem: 128. Mężczyzn 56, kobiet 72. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 128. Podało narodowość: polską 128.

Wikipedia:
Czarnysz-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Wodzierady. Miejscowość położona jest na Wysoczyźnie Łaskiej. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
CZARNYŻ, Wrząsawa, par. Kwiatkowice, p. łaski, w 1783 roku Jana Mniewskiego wojskiego orłowskiego. (SGKP t.15 cz.I, s.354)

1992 r.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1840 nr 14

Na żądanie W. Adolfa Wehr w wsi Leszczynach Powiecie Brzezińskim Gubernii Mazowieckiej mieszkaiącego przydanego opiekuna nieletnich Pauliny, Teodora Teofili, Maryi rodzeństwa Wehrów po niegdy Michale Wehr pozostałych dzieci, i wskutek wyroku Trybunału Cywilnego 1 Instancji Gubernii Kaliskiej na dniu 4/16 Stycznia r. b. z temczasową exekucyą pomiędzy temiż nieletniemi a Wilhelmem Nenckim zapadłego, zawiadamia publiczność że: Dobra Ziemskie Pioronów, Pioronowek, Wrząsowa i Czarnyż z przyległościami w Powiecie Szadkow­skim Gubernii Kaliskiej, położone wypuszczone zostaną na lat trzy poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. do tegoż dnia 1843 przez publiczną licytacyą przedemną Reientem w mej Kancellaryi w Mieście Powiatowym Szadku Gubernii Kaliskiej dnia 23 Kwietniu (5 Maia) roku bieżącego o godzinie 10 z rana odbyć się maiącą, o warunkach każdego czasu u mnie lub podopiekuna dowiedzieć się można.
w Szadku dnia 19/31 Marca 1840 roku.

Kaietan Prawdzic Szczawiński Rei. Pow. Szadk.

Dziennik Warszawski 1875 nr 42

N. D. 525. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7, Postanowienia b. Rady Administracyjnej Król. Pol. z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż publiczną, która odbędzie się w mieście Kaliszu w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
13. Dobra Piorunów, Piorunówek, Wrząsawa i Czarnysz z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w okręgu Szadkowskim położone. Raty zaległe po datę sprzedaży obliczone rs. 722 kop. 13, vadium do licytacji rs. 1200, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 14960 kop. 40, termin sprzedaży d. 3 (15) Września 1875 r., nieumorzony dług Towarzystwa przy dobrach pozostający w terminie sprzedaży wynosić będzie rs. 6247 kop. 65, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Władysławem Jawornickim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi lecz w takiej ilości, jaka podług kursu Giełdowego wyrównywać będzie cyfrze w gotowiźnie oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń, w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia b. Rady Administracyjnej z d. 29 Czerwca (10 Lipca 1860 r.)
Kalisz d. 18 (30) Grudnia 1874 r.
Prezes Chełmiński.
Pisarz Bierzyński.

Dziennik Urzędowy dla Obwodu Administracyjnego Cesarsko-Niemieckiego Prezydjum Policji w Łodzi 1917 nr 20

Włościanina Stanisława Jędrzejczaka z Piorunowa zatwierdziłem na stanowisku sołtysa we wsiach Piorunów, Piorunówek, Czarny Las*, gminy Wodzierady, powiatu Łaskiego.
Łódź, 23-go kwietnia 1917 r.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policji
Loehrs.

*Czarnysz? Przypis autora bloga.Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Wodzierady dzieli się na gromady:
11. Piorunów, obejmującą: Czarnysz Piorunowsko-Wrząsawski, wieś Piorunów, osadę młyn Piorunów, osadę Piorunów, folwark Piorunów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1937 nr. 137
_________________________________________________________________________________Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza