-->

sobota, 4 maja 2013

Chrusty

Wikipedia:
Chrusty-Wieś całkowicie włączona do Wielunia w 1988 roku, składa się na nią kilka ulic, z których najistotniejszą jest ulica Jagiełły

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXV. Obszar gminy wiejskiej Wydrzyn dzieli się na gromady:
1. Bieniądzice, obejmującą: wieś Bieniądzice, kol. Chrósty.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Dziennik Łódzki 1969 nr 240

Pożar

W Chrustach, pow. Wieluń, spłonęła stodoła Jana Krysztofińskiego. Straty 15 tys. zł.

Dziennik Łódzki 1970 nr 145

2 domy, 2 obory i 2 stodoły spłonęły w Chrustach, powiat Wieluń. Rolnicy ponieśli 80 tys. zł strat. Przyczynę pożaru ustali komisja.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza