-->

sobota, 4 maja 2013

Chodaki

Wikipedia:
Chodaki-kolonia wsi Jodłowiec położonej w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Wieluń.W latach 1975-1998 kolonia administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Świąteczna 1890 nr. 473

Nie zostawiajcie dzieci samych, gdy w piecu się pali. W jednej tylko guberńji kaliskiej w ciągu zaledwie dwunastu dni, od 7-go do 19-go grudnia, popaliły się następujące dzieci włościańskie: Stefan Stańczyk na folwarku Wieleninie w powiecie tureckim, Wiktorja Kowalska w osadzie Ostrowie-Warckim w tymże powiecie, Szymon Betka we wsi Chodakach w pow. wieluńskim i Józefa Witaślakówna w Skarszewie w pow. kaliskim.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXIV. Obszar gminy wiejskiej Starzenice dzieli się na gromady:
3. Jodłowiec, obejmującą: pustk. Chodaki, kol. Jodłowiec-Dąbrowę, kol. Jodłowiec Józefów, kol. Jodłowiec-Łęg, wieś Jodłowiec.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza