-->

piątek, 26 kwietnia 2013

Zamłynie

Słownik Geograficzny:  
Zamłynie,  os. nad rz. Warta, pow. sieradzki, gm. Majaczewice, par. Burzenin, odl. 16 w. od Sieradza, stanowi część Witowa, ma 11 mk., 30 mr.

Spis 1925:
Zamłynie, osada, pow. sieradzki, gm. Majaczewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 13. Mężczyzn 6, kobiet 7. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 13. Podało narodowość: polską 13.

Zamłynie, obecnie część wsi Burzenin w gminie Burzenin.

1992 r. 

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 71

(N. D. 1288) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze nad bezpieczeństwem i porządkiem w kraju czuwające, aby na Andrzeja Mrozowskiego, rodem ze wsi Zamłynia, Powiatu Sieradzkiego, dawniej we wsi Kozubach Starych Okręgu Szadkowskim zamieszkałego, lat 37 mającego, wzrostu dobrego, twarzy ściągłéj, oczu szarych, nosa miernego, włosów blond, przed wymiarem kary się ukrywającego, baczną uwagę zwracały, i w razie ujęcia Sądowi Poprawczemu w Kaliszu, lub najbliższemu odstawić zechciały.
w Kaliszu dnia 1 (13) Marca 1847 roku.
Sędzia Prezydujący,
Radca Dworu, Swierczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 97

(N. D. 1877) Komornik Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Dobra ziemskie Burzenin z folwarkiem Zamłynie i dobra Witów w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiéj położone, wydzierżawione zostaną przez publiczną licytacyę na lat trzy, poczynając od dnia 12 (24) Czerwca 1850 r. w dwóch oddziałach to jest: dobra Burzenin z folwarkiem Zamłynie jednym, a dobra Witów w drugim. Cena dzierżawna roczna z dóbr Burzenina rs. 900, a z dóbr Witowa rs. 750 wynosić może. Termin do licytacyi oznaczony jest na dzień 19 (31) Maja r. b. godzinę 10 z rana przed Józefatem Chmielińskim Regentem w Sieradzu u którego warunki przejrzane być mogą.
Kalisz d. 1 (13) Kwietnia 1850 r.
Józef Sikorski.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza