-->

piątek, 26 kwietnia 2013

Wola Będkowska

Taryfa Podymnego 1775 r.
Wola Będkonska, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 9 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Wola Bątkowska, parafia burzenin, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Wolscy.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wola bętkowska, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Burzenin, własność prywatna. Ilość domów 21, ludność 127, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Wola Będkowska,  wś i folw., pow. sieradzki, gm. Barczew, par. Burzenin, odl. 18 w. od Sieradza. Folw. (rozparcelowany) ma 4 dm., 42 mk., wś 30 dm., 320 mk. W nowszych spisach nazywany: Wólka Będkowska. W r. 1827 było 21 dm., 127 mk. Na początku XVI w. wś Banthkowska Wolia dawała dziesięcinę z łan. km. na stół arcybiskupi, z folw. plebanowi w Burzeninie. Kmiecie dawali plebanowi za kolędę po groszu z łanu (Łaski, L. B., I, 428).

Słownik Geograficzny:  
Wólka Będkowska,  wś i fol., pow. sieradzki, gm. Barczew, par. Burzenin, odl. od Sieradza 18 w. Wś ma 30 dm., 320 mk.; folw. 4 dm., 42 mk. W r. 1827 Wola Będkowska ma 21 dm., 127 mk.

Spis 1925:
Będkowska Wola, wś, kol., folw., pow. sieradzki, gm. Barczew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 50, kol. 11, folw. 2. Ludność ogółem: wś 315, kol. 84, folw. 32. Mężczyzn wś 146, kol. 35, folw. 16, kobiet wś 169, kol. 49, folw. 16. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 239, kol. 43, folw. 22, ewangelickiego wś. 59, kol. 41, innego chrześcijańskiego wś 1, mojżeszowego wś 16, folw. 10. Podało narodowość: polską wś 296, kol. 61, folw. 22, niemiecką wś 11, kol. 23, żydowską wś 8, folw. 10.

Wikipedia:
Wola Będkowska-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Burzenin. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Wieś leży w odległości 8 km na północny zachód od Burzenina, zamieszkują ją 252 osoby w 68 gospodarstwach (2002 r.). Na terenie wsi jest 6 kapliczek, OSP założona w 1928 r., sklep i zlewnia mleka.

Jakub Jurek (Dobra Ziemskie):
Dobra ziemskie Będkowska Wola części litt. A i B z przyległościami i przynależytościami w powiecie i obwodzie sieradzkim, województwie kaliskim położone
1 VI 1796 - Michał Wolski sprzedaje Będków cz. B i Wolę Będkowską cz. B Tomaszowi Kowalskiemu, dziedzicowi Rakowic, za 67 000 złp przed Powiatową Komisją Sprawiedliwości w Sieradzu
9 XI 1806 – Seweryn Tyminiecki, właściciel Będkowa, Ligoty i Prażmowa, sprzedaje Będków cz. A i Wolę Będkowską cz. A synowi Wincentemu za 118 000 złp (19 666 talarów i 16 osm. [?])
1807 – powstaje mapa planowa dóbr Będków i Wola Będkowska, autorem jest geometra przysięgły Opitz (mapa nieodnaleziona)
1820 - założona zostaje księga hipoteczna dóbr
4 III 1820  –Józefa Honorata Wężykowa nabywa Będków cz. A od Wincentego Tymienieckiego przed notariuszem Franciszkiem Nowosielskim w zamian za przekazanie mu Woli Będkowskiej cz. B (wartości 67 000 złp). Właścicielem obu części Woli Będkowskiej jest odtąd Wincenty Tyminiecki h. Zaremba.
Przy okazji kontraktu z 1820 r. powstaje mapa graniczna między Wolą Będkowską i Będkowem (mapa nieodnaleziona)
1835 – po śmierci Wincentego Tyminieckiego dobra dziedziczą dzieci: Emma Kossobudzka, Seweryn, Ludomiłła, Wanda, Antoni, Edward i Bolesław.
13 V 1844 - dobra zostają poddane licytacji publicznej, na której za 106 000 złp nabywa je Piotr Wilhelm Harlan.
8 XI 1845 – dobra od Harlana kupuje Karol August Osterloff, dając 66 666 złp
13 III 1856 – dobra od Osterloffa kupuje Piotr Kitzmann za 5850 rbs.
1864 - mocą ukazu o uwłaszczeniu chłopów od dóbr odłączono 384 morgi 282 prętów (wieś Wola Będkowska), 60 mórg (wieś Niebiosy) i 235 mórg (wieś Świerki).
8 VII 1868 – dobra oraz 12,5 włóki gruntu wieczyście-dzierżawionego kupuje od Kitzmanna Stefan Nowicki, dziedzic Barczewa.
3 VII 1879 – dobra kupuje, przed notariuszem kaliskim za 12.960 rbs, wdowa Konstancja Jaraczewska z domu Chwalibóg.
1874 – powstaje mapa i rejestr pomiarowy dóbr
18 X 1879 – dobra nabywają Karol Strajbel i Gottlieb Szwartz za 19.800 rbs
1897 – powstaje mapa dóbr autorstwa Włodzimierza Dymitrowicza.
5 VII 1897 – 7 mórg ziemi z dóbr nabywa za 280 rbs Szczepan Bolesław Michalski.
16 IX 1897 – (?) podział dóbr na części o wartościach po 6600 rbs (folwark Wola Będkowska lit. A – Gottlieba Szwartza i folwark Wola Będkowska lit. B – Karola Strajbel), już w 1895 r. powstały zaś dwie nowe, odrębne księgi hipoteczne[i]
~1905 – po śmierci Gottlieba Szwartza połowa dóbr Wola Bedkowska lit. A należy do żony, Augusty Pauliny Szwartza z domu Sztrejbel, a połowa do dzieci: Reinholda, Amalii Pomazanowej, Natalii Burmistrzowej, Berty i Bogumiła/Gottlieba.
14 VIII 1906 – Augusta Paulina odkupuje drugą połowę Woli Będkowskiej lit. A od dzieci.
17 XI 1906 – dobra Wola Będkowska lit. A nabywają Jan i Natalia z Szwartzów Burmistrzowie za 424 rbs [?].
23 VII 1917 – Karol Streibel sprzedaje Wolę Będkowską lit. B Izydorowi Mośkowiczowi Skorupie i Idlowi Abramowiczowi Lewkowiczowi za 58.000 mk
1927 – powstaje plan folwarku Wola Będkowska B przeznaczonego do parcelacji, autorstwa Jerzego Henniga
[i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Folwark Wola Będkowska A, sygn. 107; ks. hip. dóbr Folwark Wola Będkowska B, sygn. 65.

 1992 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1826 nr 554

STAN
Funduszów Towarzystwa Ogniowego Wsiów w Królestwie Polskiém z Roku 1825.

ROZCHOD z Roku 1825
Mieysce Pogorzeli Data Pogorzeli Summa przyznana
WOJEWODZTWO KALISKIE
Obwód Sieradzki
Złote gr
Wolka Będkoska 18 Grudnia 1825 7000

Dziennik Powszechny 1835 nr 60

Po zgasłem życiu niegdy Wincentego Zaręby Tyminickiego (którego śmierć nastąpiła w dniu 13 Września 1834 r.) otworzyło się postępowanie spadkowe. Zawiadamia się przeto ninieyszem kogo to interesować może, iż doprzepisania na rzecz iego sukcessorów tytułu dziedzictwa dóbr ziemskich Prażmowa z przyległościami, i dóbr Będkowskiey Woli, części Lit. A i B, także z przyległościami w Pcie Sieradzkim leżących, oraz własności summy złp. 11,700 na dwóch kapitałach, mianowicie: na 100,000 złp. i 30,000 złp. dla Martyny z Goczałkowskich powtórnego zamęzcia Brodzkiey należących, i dla niey na dobrach Zalesiu z przyległościami Wólka Janowska czyli Zebrać, w Powiecie Szadkowskim położonych, dotąd ieszcze ustalonego tytułu dziedzictwa niemaiących, hypotekowanych, ubezpieczoney, termin sześciomiesięczny, a w szczególe na dzień 28 Lipca r. b. 1835 w kancellaryi ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego przed podpisanym Reientem iest wyznaczony. Kalisz dnia 28 Stycznia 1835 roku. Reient Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, Fr. Nowosielski.Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1843 nr 145

(Ν. D. 3127). Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Do regulacyi spadków po:
2 Antoniego Pstrokońskiego właściciela dóbr Młodawina Wygiełzowa w Okręgu Szadkowskim, tudzież w łaściciela Kapitałów to jest 156 rs. z karą 15 rs. na dobrach Kościerzуnie, 423 rs. na dobrach Będkowskiej Woli w Okręgu Sieradzkim; 150 rs. na dobrach Młodawinie Dolnym; 76 rs. kop. 50 i, na dobrach Karczówku i ewikcyi względem900 rs. na dobrach Podłówku w Okręgu Szadkowskim, tych dwóch ostatnich kwot, sposobem tylko zastrzeżenia zapisanych, wreszcie współwłaściciela summy 3,300 rs. na dobrach Charłupi Wielkiej w Okręgu Sieradzkim położonych, wszystkich w dziale IV zabezpieczonych.
(...) wyznacza się termin na dzień 2 (14) Stycznia 1844 r. przed podpisanym Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej zwezwaniem na tenże termin Interessentów pod prekluzyą.
w Kaliszu dnia 18 (30) Czerwca 1843 r.
Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 91

(N. D. 1949) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Wiadomo się czyni o toczących się postępowaniach spadkowych po osobach zmarłych:
1. Macieju Wyrzykowskim jako wierzycielu summ rs 1500 na dobrach Będkowskiej woli z okręgu Sieradzkiego (...)  
(…) Do ukończenia tych postępowań spadkowych wyznaczony jest termin na dzień 18 (30) Października r. b. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej.
Kalisz dnia 5 (17) Kwietnia 1847 r.
Nepomocen Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 282

(Ν. D. 5381) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
W dniu 28 Maja (9 Czerwca) r. b. dwaj więźnie Wawrzyniec Nowakowski, i Jan Rosiński za kradzież na oddanie do poprawczych aresztanckich rot zawyrokowani i przed odesłaniem ich do domu kary w Sieradzu w tutejszym domu badań karę cierpiący ułatwili sobie ucieczkę z więzienia w gmachu X. Franciszkanów urządzonego; wzywa przeto wszelkie Władze cywilne i wojskowe nad bezpieczeństwem i porządkiem w kraju czuwające, aby na tych zbiegów baczne zwracały oko i wrazie ujęcia wprost Sądowi naszemu lub najbliższemu, pod pewną strażą i przy zabezpieczenia od ucieczki odstawić ich rozporządziły. Rysopis zbiegłych jest następujący: Nowakowski ma lat 27, katolik, wzrostu dobrego, twarzy pociągłej, włosów na głowie szatyn, czoła i nosa miernego, oczu szarych, pochodzenia jest gminnego, utrzymywał się ze służby, z wyrobku i szynkarstwa ma żonę w mieście Widawie. Rosiński lat 37 katolik pochodzenia także gminnego jest wzrostu miernego, twarz ma pociągłą, włosy na głowie i brodzie czarne, czoło wysokie, oczy szare, nos mierny, a na lewej nodze zastarzałe wrzody, matkę rodzeństwo, żonę i córkę ma w Wólce Będkowskiej Okr. Sieradzkiem; obadwa w czasie ucieczki ubrani byli w sukienne spodnie więzienne, koszulę i trzewiki, lecz że uciekając skradli służącemu od X. Franciszkanów, kożuch barani, oras spancer i spodnie płócienne, przeto zapewne przebrali się w ten ostatni ubiór.
Tyniec dnia 18 (30) Września 1851 r.
Sędzia Prezydujący, Radca Dworu,
Swierczyński.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 14

( N. D . 226) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywu Mikołaja Zientarę wyrobnika, dawniej we wsi Wólce Będkowskiej Ogu Sieradzkiego: zamieszkałego nateraz z pobytu niewiadomego aby się w ciągu dni30 od niniejszego ogłoszenia w Sądzie naszym do posłuchania wyroku zgłosił; w przeciwnym bowiem razie stosowne środki przeciwko niemu użyte będą.
Kalisz d. 19 (31) Grudnia 1851 r.
Sędzia Prezydujący Radca Dworu,
Swierczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 65

(N. D. 1245) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1, Krysztofa Kitzman (…) oraz wierzyciela złotych polskich 6000, na prawie wieczystej dzierżawy w dz. III. pod N. 6, dóbr Wola Będkowska Ogu Sieradzkiego zapisanych,—i
2. Alexandra Puławskiego wierzyciela złp 4500, na dobrach Naramice w Ogu Wieluńskiego w dziale IV. pod N. 2 dawniej zahypotekowanych, na teraz w depozycie Dyrekcyi Głównéj Towarzystwa Kredytowego znajdujących się; otworzyły się spadki do uregulowania których wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu przed podpisanym Rejentem co do1go na d. 1 (13), a co do 2go na dzień 4 (16) Października 1852 r. Kalisz dnia 4 (16) Marca 1852 r.
J. Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 152

(N. D. 3398) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza się toczące postępowanie spadkowe po osobach zmarłych następujących:  
5. Po Salomej Laurencyi Wyrzykowskiej jako współwierzycielce summ (...) i rs. 1500 z procentem na dobrach Woli Będkowskiej z Ogu Sieradzkiego. 
(…) Do ukończenia tych postępowań spadkowych wyznacza się termin na d. 10 (22) Stycznia 1855 roku w Kaliszu w Kanc. Ziemiańskiej.
Kalisz d. 24 Czerw. (6 Lipca) 1854 r.
Nepomucen Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 169

(N. D. 3916) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie władze tak cywilne jako też i wojskowe nad bezpieczeństwem i porządkiem w kraju czuwające aby Majchra Pietrzaka włościanina z wsi Woli Bentkowskiej Okręgu Sieradzkiego pochodzącego, o kradzież obwinionego, i przed wymiarem sprawiedliwości ukrywającego się śledziły, a w razie dostrzeżenia i ujęcia, pod scisłą strażą do Sądu tutejszego lub najbliższego dostawić rozporządziły. Rysopis, ma lat około 40, wzrostu wysokiego, twarzy okrągłej pełnej, włosów blond, oczów siwych, ubrany w kapotę granatową, czapkę granatową z daszkiem, spodnie letnie w paski, bóty chłopskie, znaków szczególnych żadnych.
Piotrków d. 27 Czerwca (9 Lipca) 1856 r.
Sędzia Prezydujący,
Assessor Kollegialny, Chmieleński.

Dziennik Powszechny 1863 nr 179

(N. D. 3678) Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci: 1. Ludwika Mamroth, właściciela dóbr Dobroń w Okręgu Szadkowskim, oraz współwłaściciela nieruchomości w Kaliszu, pod Nr. 65 i 361 położonych, niemniej wierzyciela sum:
a) Rs. 9015 kop. 2, na dobrach Ruda w Ogu Szadkowskim pod Nr 9.
b) Rs. 4035 na dobrach woli Będkowskiej w Okręgu Sieradzkim pod Nr. 6b i 7.
c) Rs. 3750 na dobrach Blizanowie Okręgu Kaliskim pod Nr. 21.
d) Rs. 1000 na nieruchomości w Kaliszu pod Nr, 30 położonej, pod Nr. 10 działu IV.
e) Rs. 748 kop. 10 1/2 na dobrach Brudzice z Okręgu Radomskiego pod Nr. 19.
f) Rs. 562 kop. 50, pod Nr. 9, i rs. 720, pod Nr. 10 działu IV. na nieruchomości w Kaliszu pod Nr. 199 położonej, z których pierwsza suma rozciąga się także na nieruchomości w Kaliszu pod Nr. 260 położonej.
g) Rs. 300, sposobem ostrzeżenia, na dobrach Niemojewie z Okręgu Sieradzkiego pod Nr. 20.
h) Rs. 2730, na dobrach Parzklin, w Okręgu Piotrkowskim pod Nr. 4 lit. n.
i) Rs. 825 na dobrach Dzierżążna z Okręgu Szadkowskiego pod Nr. 1b i 2.
k) Rs. 3321 pod Nr. 12 i rs. 4965, sposobem ostrzeżenia pod Nr. 15, na dobrach Brzeżno z Okręgu Konińskiego.
l) Rs. 443 kop 15, na dobrach Budzisław Górny z Okręgu Pyzdrskiego, pod Nr. 35.
ł) Rs. 1680 kop. 91 sposobem ostrzeżenia, na dobrach Czernice z Okręgu Wieluńskiego, pod Nr. 11 lit. o, działu IV.
m) Rs. 900, na dobrach Chmielnik z Okręgu Kaliskiego pod Nr. 3 działu III.
n) Rs. 1800 sposobem ostrzeżenia, przez zastrzeżenie na dobrach Prusicko, z Okręgu Radomskiego, pod Nr. 11 działu IV. i co do ostrzeżenia względem apelacji od decyzji Wydziału Hypotecznego, w księdze tych dóbr, na d. 5 (17) Grudnia 1861 r. wydanej, w przedmiocie spłaty kapitału 10,000 talarów w frydrychsdorach, w dziale IV. pod Nr. 2 hypotekowanego, bez evaluacji.
(…) Otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznaczam termin ostateczny na dzień 5 (17) Lutego 1864 r., w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej, i pod prekluzją
Kalisz dnia 19 (31) Lipca 1863 r.
J. Ziemięcki.

Kurjer Warszawski 1866 nr 242

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 4,570, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 11 (23) Października r. b., Piotrowi Kitzman, właścicielowi dóbr BędkowskaWola, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Sieradzkim, Gminie Barczew, wysłane zostało do Kassy Powiatu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Dziennik Warszawski 1867 nr 64

(N. D. 1461). Naczelnik Powiatu Sieradzkiego.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż z mocy upoważnienia Rządu Gubernialnego Kaliskiego z dnia 16 (28) Lutego r. b. Nr. 163 w biurze Naczelnika Powiatu Sieradzkiego o godzinie 11 z rana odbywać się będzie głośna in plus licytacja na wydzierżawienie dochodu propinacyjnego z gruntów włościańskich na lat dwa, poczynając od d. 20 Sierpnia (1 Września) 1866 r. do dnia 20 Sierpnia (1 Września) 1868 r. z obniżeniem o 1/4 część sumy dzierżawnej.
a. dnia 27 Marca (8 Kwietnia) 1867 r.
W dobrach Wola-Bendkowska od sumy rocznej rs. 148 k. 50.
Mający chęć licytowania obowiązany zaraz przy licytacji złożyć vadium 1/4 części sumy do licytacji oznaczonej, a utrzymujący się dokompletować takowe do sumy wyrównywającej 1/4 części postąpionej ceny dzierżawnej. Inne warunki mogą być przejrzane w każdym czasie w Biórze Naczelnika Powiatu w godzinach służbowych.
Sieradz d. 21 Lutego (5 Marca) 1867 r.

Kaliszanin 1874 nr 34

Wypadki w gubernji kaliskiej. — Pożary: (...) d. 26 marca r. b., w kolonji Wólka Bendkowska, gm. Barczew, w pow. sieradzkim, z powodu podpalenia wybuchł pożar, skutkiem którego spaliła się stodoła, na­leżąca do kolonisty Szwartza, zabezpieczona na rs. 700; (...).


Kaliszanin 1875 nr 10

Wypadki w Gubernji Kaliskiej.
Wypadki nagłej śmierci.
Tegoż dnia we wsi Wólka, gm. Barczew, pow. sieradzkiego, jadący bryką nieznajomi ludzie najechali przypadkiem na włościanina Jana Szy­manka, który skutkiem otrzymanego w lewy bok uderzenia dyszlem, na drugi dzień umarł.

Opiekun Domowy 1875 nr 11

Sieradz, d. 19-go Lutego 1875 r.
(…) Przechodząc obecnie do cale innych przedmiotów, muszę słów kilka poświęcić przesiedleniom, jakie w ostatnim czasie w naszym zakątku uskutecznione zostały. Jeszcze w m. wrześniu r. z. 15 familij kolonistów, przesiedliło się ze wsi Woli-Będkowskiej, do gubernii Siedleckiej, na wieść, że ziemia tameczna o połowę od tutejszej ma być tańszą i żyzną. W skutek, propozycyi do przesiedlenia do pustych miejscowości Chersońskiej gubernii i Besarabskiego obwodu zgłosiło się w tym celu do Magistratu w krótkiem czasie 5 osób a mianowicie: 3 z samego Sieradza, jeden wieśniak z gminy Monice i jeden z osady Złoczew. Wedle warunków, na wychodźców kwalifikują się tylko: bezrolni włościanie dymisyjonowani i na nieograniczonym urlopie w domu przebywający żołnierze. Przestrzeń do rozdania przeznaczonej ziemi wynosi 22,816 dziesięcin i 114 sążni rosyjskich. (...)
Maksymilijan Kempiński.Dziennik Warszawski 1875 nr 162

N. D. 4466. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwu Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż publiczną, która odbędzie się w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina w kancelarjach hipotecznych poniżej wymienionych  
2. Dobra Będkowska Wola części lit A В z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe po datę sprzedaży obliczone rs. 924 k. 21, vadium do licytacji rs. 1600, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 17200, termin przedaży d. 1 (13) Marca 1876 r., nieumorzony dług Towarzystwa przy dobrach pozostający w terminie sprzedaży wynosić będzie rs. 8,179 kop. 66, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Wilchelmem Grabowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno bydź w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy, i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 1 (13) Lipca 1875 r.
Prezes Chełmski.
Pisarz Bierzyński.

Gazeta Kaliska 1899 nr 132

Na posiedzeniu komitetu ochrony leśnej, odbytym w dniu 9-ym b. miesiąca, postanowiono: 5) Pozwolić wyrąbać w majątku Wola-Będkowska pow. sieradzkiego 2 morgi lasu pod warunkiem zalesienia tej przestrzeni w ciągu lat dwóch.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1899 nr 165

+ Ochrona lasów.
Kaliski komitet ochrony lasów na posiedzeniu z d. 9-go b. m. postanowił, co następuje:
(…) pozwolić wyrąbać w majątku Wola Będkowska, w pow. sieradzkim, 2 morgi lasu pod warunkiem zalesienia tej przestrzeni w ciągu lat dwóch; (...) 

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1899 nr 168

Echa kaliskie.
Korespondent nasz z Kalisza pisze d. 14-go b. m.:
Na ostatniem posiedzeniu komitetu ochrony leśnej w d. 9 -ym b. m. postanowiono: (…) 5) pozwolić wyrąbać w majątku Wola Będkowska, w pow. sieradzkim, dwie morgi lasu;  (...)

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1900 nr 175


Pożary, w maju w obrębie gub. kaliskiej było 20 pożarów, a mianowicie spaliły się: (…) 2) w Woli Bentkowskiej, pow. sieradzkim, dom i zabudowanie gospodarcze; (…) Straty wynoszą: w ubezpieczonych nieruchomościach i ruchomościach 39,070 rb., w nieubezpieczonych zaś 46,455 rb. 

Gazeta Kaliska 1901 nr. 166

We wsi Wola Bentkowska, pow. sieradzkiego (spalił się) dom mieszkalny i stodoła Tomasza
Klas, ubezpieczona na 850 rb.


Gazeta Kaliska 1904 nr 191

W majątku Wola Bentkowska spaliła się stodoła, należąca do spółwłaściciela Gotliba Szwarca, ubezpieczona na 610 rb.


Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 41

Wpisy do rejestru handlowego.

Do rejestru handlowego sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod NrNr:
d. 23 lutego 1924 r.
5340 „Jan Burmistrow", sklep kolonjalny we wsi Wola Będkowska, gm. Barczew, pow. Sieradzkiego; właśc. Jan Burmistrow, zam. w Woli Będkowskiej.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 104

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Janie Gundrum, wierzyc. sumy 37.500 mk. z %, zabezpieczonej na folw. Wola-Będkowska, pow. Sieradzkiego,
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 15 czerwca 1925 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 88

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Michale Fiszerze, właśc. działki gruntu Nr. 3 — 14 morgów 200 pr. z majątku Wola Będkowska, star. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 6 maja 1927 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego, w Ka­liszu.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 54

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Władysław Tęsiorowski, zam. w Kaliszu przy ul. Fabrycznej 13, obwieszcza, że w dn. 15 października 1927 r., od godz. 10-ej rano, w sali posiedzeń sądu okręgowego w Kaliszu, będzie sprzedawany folwark Będkowska-Wo­la, lit. B. (B.), w jednym dziale, pochodzący z majątku ziemskiego Będkowska Wola, położony w gm. Barczew, pow. sieradzkim, prze­strzeni 195 mórg 156 prętów ziemi, w tej liczbie: około 10 mórg dzie­sięcioletniej brzeziny, około 8 mórg zagaju, około 10 mórg łąki i około 15-tu mórg nieużytków, czyli ziemi piaszczystej — należącej do Bolesła­wa i Pelagji z Pilarskich małż. Jarosińskich. Na folwarku tym znajdu­ją się: a) zabudowania: 1) dom mieszkalny murowany, pokryty w po­łowie słomą i w połowie dachówką, 2) stajnia murowana pokryta sło­mą, 3) chlewy z bali, pod słomą, 4) kloaki z desek, pod gontami, 5) parnik z desek, pod dachówką, 6) drwalniki z wozownią z desek i regli pod gontami, 7) śpichlerz z bali sosnowych, pod gontami, 8) stodoła murowana pod słomą, 9) chlewy z gliny pod słomą, 10) dom mieszkal­ny dla służby folwarcznej z bali pod słomą, 1 szopą z desek pod sło­mą; b) ogród owocowy; c) zasianego żyta około 50 mórg i pszenicy około 5 mórg, koniczyny około 5 mórg, owsa 20 mórg, jęczmienia 3 morgi i kartofli 10 mórg i d) żywy inwentarz oraz narzędzia rolnicze: 8 koni roboczych, 6 krów, 2 młocarni na prostą i targaną słomę, kie­rat czterokonny z drągami, sieczkarnia, dwa półtoraczne i trzy ko­lejne wozy, dwa pługi dwuskibowe, dwa kultywatory, osiem zwyczaj­nych bron drewnianych, trzy pojedyńcze pługi, siewnik rzędowy i gra­biarka.
Folwark Będkowska-Wola B. w zastawie ani dzierżawie nie znajduje się, ma urządzoną hipotekę przy sądzie okręgowym w Kali­szu, prawo własności zapisane jest w dziale II czystym wpisem na imię dłużników Bolesława i Pelagji m. Jarosińskich i wyznaczony został na sprzedaż w całości według opisu komornika Grzesika z dn. 17 ma­ja 1926 r., na żądanie Tadeusza Plucińskiego, w poszukiwaniu długu w sumie 4.579 zł. z % i kosztami; obciążony jest długami według wy­kazu hipotecznego w sumie 9.300 rb., 41.250 mk., 83 dolary 91 ct. i 3101 zł. z odnoszącemi się do tych sum rygorami zapisanemi w dziale III wykazu.
Licytacja rozpocznie się od sumy 30.000 zł.
Każdy, kto zechce wziąć udział w licytacji, winien jest złożyć vadium w sumie 3.000 zł.
Akta i dokumenty, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawia­damia:
I. Okrąg Kaliski:
16. Wierzycieli hipotecznych dóbr Folwark Będkowska Wola lit. B, powiatu sieradzkiego, a mianowicie: 1) Karola Gundrum, 2) Rejnholda Gundrum, 3) Roberta Gundrum, 4) Juljannę Abram, 5) Annę Bern­hardt, 6) Melidę Gundrum.
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipo­tecznych lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie oznaczonej przez Dyrekcję Główną, wraz z bieżącymi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dal­szych nowych zawiadomień, w terminie jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku 2-ej sprzedaży z powodu braku licy­tantów dobra te na zasadzie art. 234 Ustawy przechodzą na własność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościel­ne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprze­daż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 90

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Władysław Tęsiorowski, zam. w Kaliszu przy ul. Fabrycznej 13, obwieszcza, na zasadzie art. 1146 U. P. C., że w d. 15 lutego 1928 r., o godz. 10 zrana, w sali po­siedzeń sądu okręgowego w Kaliszu będzie sprzedawana nieruchomość ziemska, mianowicie: folwark Będkowska Wola lit. B., wydzielony z majątku ziemskiego Wola Będkowska, położony w gm. Barczew, pow. sieradzkim, należący do Bolesława i Pelagji małż. Jarosińskich. W fol­warku tym znajdują się: a) budynki: dom mieszkalny i 10 innych bu­dynków gospodarczych i b) narzędzia rolnicze: dwie młocarnie, kierat, sieczkarka, 5 wozów, 2 kultywatory, 8 bron, 3 pługi, siewnik i grabiar­ka. Powierzchnię folwarku stanowi: las brzozowy na przestrzeni 10 mórg, zagaj — około 8 mórg, łąka — około 15 mórg, piaski — około 15 mórg, pozostała zaś reszta — ziemia pod pługiem.
Folwark Będkowska Wola lit. B w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem w dziale II wykazu na imię powyżej wymienionych właścicieli.
Nieruchomość powyższa obciążona jest długami na sumę: 9.300 rb., 41.250 mk., 83 dol. 81 cent. i 3.101 zł., sprzedana będzie w całości w/g opisu z dn. 20 lipca 1927 r., wraz ze znajdującą się krescencją.
Licytacja rozpocznie się od sumy 40.000 zł., ze złożeniem vadium w sumie 4.000 zł.
Akta i dokumenty, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sadu okręgowego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 37a

Wpisy do rejestru handlowego.

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

W dniu 31 grudnia 1927 r.
8764. „Stanisława Tomicka" — sklep kolonjalno-spożywczy we wsi Wola-Będkowska, gm. Barczew, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1927 r. Właśc. Stanisława Tomicka, zam. w Woli-Będkowskiej.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 1

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW, ZAREJESTROWANYCH PRZEZ WOJEWODĘ
ŁÓDZKIEGO,
L. p. 1990 d. 22.10 1928 r. L. B. P. 7415 Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Będkowskiej, powiat Sieradz.


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 19


Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 18 sierpnia 1928 r. zostało wdrożone postępowanie o uznanie za zmarłego Piotra Włodarczyka, wobec cze­go sąd wzywa go, aby w terminie 6-cio miesięcznym od dnia wydruko­wania niniejszego zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie po upły­wie tego terminiu zostanie przez sąd uznany za zmarłego; wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Piotra Włodarczyka, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyż­szym terminie; nadto sąd nadmienia, że Piotr Włodarczyk był stałym mieszkańcem wsi Wólki-Będkowskiej, gm. Majaczewice, star. sieradz­kiego (Nr. II Z. 191/28).

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 24

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Józefie Jezierskim, współwł. 15 ha 6872 m. z fol. Wola Będkow­ska B., pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 30 września 1929 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 9

Komornik sądu grodzkiego w Błaszkach, z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Pułaskiego Nr. 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 10 kwietnia 1931 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawane będą 2 par­cele rolne, położone w kol. Wólka Będkowska, gminy Barczew, powiatu sieradzkiego, a mianowicie: 1) parcela, należąca do Kazimierza i Anto­niny małż. Wojtysiaków, oznaczona Nr. 7, 12, 20 i 25 rej. pomiarowego, zawiera powierzchni 13 ha 725 mtr., w tem około 2 morgi łąki w miej­scowości „pod Świerkami", na której znajdują się budynki: a) dom mu­rowany, łącznie z oborą; b) stodoła z desek z przystawką i 3) dom dre­wniany niewykończony, należący do Wojciecha Olejnika i 2) parcela, na­leżąca do Marcina i Marjanny małż. Zając, oznaczona Nr. 9, 11, 21 i 24 rej. pom., ogólnej powierzchni 23 ha 810 mtr., w tem około 3 morgi łąki w miejscowości pod „Świerkami", na której znajdują się budynki: a) dom murowany z oborą, b) stodoła w reglówkę z 2 przystawkami, c) piec murowany do pieczenia chleba.
Powyższe dwie parcele w zastawie nie znajdują się, mają książkę hipoteczną przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem na imię powyżej wymienionych właścicieli, obciążone są długami: parcela pierwsza na sumę 12.500 zł., parcela druga na sumę 19.300 zł. z ostrzeżeniami, zapisanemi w III dziale wykazu hi­potecznego; sprzedane będą każda oddzielnie w całości, według proto­kółu zajęcia z dnia 8 marca 1930 roku, na żądanie Bolesława Jarosiń­skiego.
Licytacja rozpocznie się: pierwszej parceli od 12.500 zł., ostatniej od 20.000 zł., przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie po 10 proc.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.


Łowiec Polski 1931 nr 15

Walka z kłusownikami. — W nadleśnictwie Będkowska Wola, pow. brzezińskim (woj. łódzkiem), gajowy Karol Piekarski spotkał dwu uzbrojonych kłusowników, którzy zaczęli do niego strzelać, na co odpowiedział również strzałami i ranił ciężko jednego z kłusowników, Karczmarczyka. Drugi zdołał zbiedz. Rannego kłusownika odwieziono do szpitala.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 60

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, IV rewiru, z siedzibą w m. Kaliszu, przy ul. Pułaskiego Nr. 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 2 października 1931 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie osada Nikodema i Marjanny małż. Zawieja, poło­żona we wsi Wola - Będkowska, gminy Barczew, powiatu sieradzkiego, pochodząca z folwarku Wola - Będkowska lit. B., która składa się z czterech parceli, oznaczonych Nr Nr. 5, 15, 26 i 32, ogólnej powierzch­ni 16 ha 2118 mtr., a mianowicie: 1) parcela Nr. 5 powierzchni 4 ha 5979 mtr. w miejscowości „Kontrewers", 2) parcela Nr. 15 powierzchni 6 ha 7888 mtr. położona we wsi, 3) parcela Nr. 26 łąka powierzchni 9198 mtr. w miejscowości ,,pod Świerkami" i 4) parcela Nr. 32 powierzchni 3 ha 9058 mtr. w miejscowości „Niebiosy". Na osadzie znajdują się: dom murowany parterowy, obórka, stodoła oraz 30 drzew rosnących owocowych, zasianego żyta 13 metr., krowa, cielę, koń, wóz, pług, brona i sieczkarnia.
Powyższa osada w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipo­teczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, pra­wo własności zapisane jest czystym wpisem na imię powyżej wymie­nionych właścicieli. Nieruchomość obciążona jest długami na sumę 12924 zł., sprzedana będzie w całości według protokółu zajęcia z dnia 8 listopada 1930 roku, na żądanie Tadeusza Plucińskiego.
Licytacja rozpocznie się od sumy 15.000 zł. przyczem do przetar­gu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10 proc.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Barczew dzieli się na gromady:
14. Wola-Będkowska, obejmującą: kolonję Brzeziny, folwark Chojary, wieś Wola Będkowska, folwark Wola Będkowska, kolonję Wola-Będkowska.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 34a

Wpisy do rejestru handlowego.

Do rejestru handlowego sądu okręgowego w Kaliszu, Działu A,, wciągnięto następujące firmy pod Nr.:
dnia 29 grudnia 1932 roku.
12974. Weronika Tomicka — sklep kolonjalno-spożywczy w Woli Będkowskiej, gm. Barczew, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1932 roku. Właścicielka Weronika Tomicka, zamieszkała w Woli Będkowskiej.

Na Sieradzkich Szlakach 2007/1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza