-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Łyszczarze

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Łyszczasz, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Woyków, własność rządowa. Ilość domów 1, ludność 12, odległość od miasta obwodowego 4.


Słownik Geograficzny:  
Łyszczarz,  pust., pow. sieradzki, gm. Godynice, par. Wojków, odl. od Sieradza w. 26, dm. 2; por. Brąszewice.

Spis 1925:
Łyszczarz, pustk., pow. sieradzki, gm. Godynice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 3. Ludność ogółem: 25. Mężczyzn 13, kobiet 12. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 25. Podało narodowość: polską 25.

Wikipedia:
Łyszczarze-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Godynice dzieli się na gromady:
6. Kamieniki, obejmującą: wieś Grabostaw, leśn, Grabostaw, wieś Kamieniki, wieś Łyszczarze, pustkowie Narty, wieś Pipie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza