-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Karsznie

Czajkowski 1783-84 r.
Krasnia att Godynic, parafia godynice, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: -.

Słownik Geograficzny:  
Karsznica,  por. Godynice.

Spis 1925:
Karsznia, wś, pow. sieradzki, gm. Godynice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 50. Mężczyzn 21, kobiet 29. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 50. Podało narodowość: polską 50.

Wikipedia:
Karsznie-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Warszawska Gazeta Policyjna 1848 nr 6

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
We wsi i gminie Karsznie pow. Sieradzkim, owczarnia murowana na rs. 750 ubezpieczona. Pożar wynikł z podpalenia a podejrzany o dopuszczenie się tej zbrodni miejscowy owczarz, przyaresztowanym został.

Kaliszanin 1873 nr 67

Wypadki w gubernji kaliskiej: a) pożary: 28 lipca, we wsi Karszen gminie Godymie, pow. Sieradzkim, spalił się dom wartości rs. 120;

Gazeta Kaliska 1907 nr 193

We wsi Karsznia, w pow. sieradzkim, utonął w rzece pozostawiony bez dozoru Andrzej Paś, lat 3.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Godynice dzieli się na gromady:
9. Sokolenie, obejmującą: wieś Karsznie, wieś Kurpie, wieś Sokolenie, wieś Tomczyki, kolonję Tomczyki A.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
WicewojewodaBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza