-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Lisy

Czajkowski 1783-84 r.
Lisowie att Godynic, parafia godynice, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: -.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Lis, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Godynice, własność rządowa. Ilość domów 2, ludność 19, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Lisy,  pustkowie, pow. sieradzki, gm. i par. Godynice, odl. od Sieradza w. 221. Ma 5 dm., por. Brąszewice. (Łaski, Lib. ben. I, 476, wymienia wś L. w par. Strońsk).

Spis 1925:
Lisy, wś, pow. sieradzki, gm. Godynice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 7. Ludność ogółem: 47. Mężczyzn 22, kobiet 25. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 47. Podało narodowość: polską 47.

Wikipedia:
Lisy-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Godynice dzieli się na gromady:
3. Czartorja, obejmującą: wieś Ciołki, wieś Czartorja, wieś Lisy, wieś Wiry.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Dziennik Łódzki 1952 nr 85

Jeszcze
przed 5-ciu laty-była tu goła ziemia.
Państwo pomogło Sowijakowi w gospodarce.
Spotkałem go przed budynkiem Gminnej Rady Narodowej w Brąszewicach. Liczy 42 lata, a wygląda na 35. Szczupły, średniego wzrostu. W rozmowie szczery i otwarty.
Idzi Sowijak posiada we wsi Lisy 5 ha ziemi, z których 1,5 ha stanowią nieużytki, krzaki, lisie jamy. Dzieci sześcioro w wieku od 7 do 18 lat.
Sowijak po wojnie otrzymał część poojcowskiej schedy. Właśnie owe 5 ha. Golutkie pole. Bez zabudowań. Ciężko było żyć. Lecz oto z pomocą przyszło mu państwo. Otrzymał 75.000 zł kredytu w gotówce i 50.000 zł. w materiałach budowlanych. Ze spłatą w ciągu 10 lat. Wkrótce więc wyrósł trzyizbowy domek ze stajnią, oborą i chlewnią. Potem stanęła stodoła.
Jasno i miło jest w naszym murowanym domku — mówi Sowijak, a w polu wszystko rośnie aż miło, bo ziemię uprawiam według nowych metod. Mam konia, dwie krowy rasy szwajcarskiej i stale hoduję trzodę. Jest więc dostateczna ilość obornika. Sródplony i poplony zapewniają paszę, użyźniają glebę. Sowijak regularnie spłaca raty kredytowe. Nigdy nie zalega z podatkiem. Wzorowo wykonuje wszystkie świadczenia na rzecz państwa.
W roku ub. odstawił na punkt skupu 3 tuczniki o wadze 500 kg. W pierwszym kwartale roku bież. Centrala Mięsna nabyła u niego buhaja ważącego 820 kg oraz dwa tuczniki po 120 kg każdy.
Zaznaczam, że obowiązkowa tu norma tuczu wynosi na moje gospodarstwo tylko 163 kg — mówi nie bez dumy Sowijak. Lecz norma normą, a ja do końca roku utuczę jeszcze dwa wieprze. A na dodatek wyhoduję na odsprzedaż dla hodowców trzody co najmniej 30 prosiąt.
Mimo tak rozwiniętej hodowli, która wymaga odpowiedniej bazy paszowej, Idzi Sowijak zakontraktował 10 arów lnu oraz 10 arów ziemniaków jadalnych.
Gdy u nas w Lisach więcej osób zrozumie jakie korzyści daje założenie spółdzielni produkcyjnej — oświadczył na zakończenie rozmowy Sowijak — to ja będę jednym z pierwszych jej członków.
(cm)

Dziennik Łódzki 1968 nr 218

Wczoraj w woj. łódzkim wyładowania atmosferyczne spowodowały trzy pożary.

(...) W Lisach pow. Sieradz spłonęła sterta zboża.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza