-->

piątek, 19 kwietnia 2013

Wygoda

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r. 
Wygoda, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Biała, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 6, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:
Wygoda, kol., pow. wieluński, gm. Naramnice, par. Biała, odl. 10 w. od Wielunia, ma 3 dm. R. 1827 był 1 dm., 6 mk.

Wikipedia:
Wygoda-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Biała.

1992 r.

Echo Sieradzkie 1932 22 sierpień

POŻAR.
We wsi Wygoda gm. Naramice spaliły się zabudowania gospodarcze Fr. Dziuby. Pastwą płomieni padła stodoła napełniona zbożem w słomie obora i szopa oraz narzędzia rolnicze.
Jak zostało ustalone pożar powstał od porzuconego niedopałka papierosa.
Straty skutkiem pożaru poszkodowany oblicza na 1.550 złotych.
Powstały pożar dzięki energicznej akcji przeciwpożarnej nie zdołał przybrać większych rozmiarów.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.

XV. Obszar gminy wiejskiej Naramice dzieli się na gromady:
19. Wiktorów, obejmującą: wieś Wiktorów, kol. Wiktorów, wieś Wygodę.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza