-->

wtorek, 30 kwietnia 2013

Wielkopole

Słownik Geograficzny:
Wielopole,   fol., pow. turecki, gm. Lubola, par. Pięczniew, odl. od Turka 35 w.; ma 2 dm., 17 mk.

Spis 1925:
Wielkopole, folw., pow. turecki, gm. Lubola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 2. Ludność ogółem: 47. Mężczyzn 19, kobiet 28. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 47. Podało narodowość: polską 47.

Wielkopole, obecnie przysiółek w gminie Pęczniew.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 74

(N. D. 1334) Patron Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do publicznej wiadomości iż na skutek wyroku tegoż Trybunału z powództwa Stefanii z Kossowskich Alfreda Nieszkowskiego dziedzica dóbr Chotowa w tychże dobrach Okręgu Wieluńskim zamieszkałego żony naprzeciw Franciszkowi Kossowskiemu dziedzicowi dóbr Pięczniewa, jako opiekunowi nieletniej Ludwiki i Bolesława, oraz Kazimierza nateraz Teodora Jabłkowskiego dziedzica dóbr Ralewic żony, rodzeństwa Kossowskich pierwszemi w Kaliszu, ostatnim w tychże dobrach Ralewicach Okręgu Szadkowskim, tudzież na przeciw Bugusławie z Żychlińskich Kossowskiéj wdowie, jako opiekunce nieletniego Karola Kossowskiego w Rudnikach zamieszkałym, na dniu 14 (26) Września 1850 r. ocznie zapadłego, sprzedane będą w drodze działów też dobra Rudniki w Okręgu Wartskiin położone, podopiekunem wspomnionych nieletnich Kossowskich jest Xewery Potworowski dziedzic dóbr Dąbroczyna w tychże dobrach zamieszały. Dobra Rudniki składają się z folwarku głównego i wsi tegoż nazwiska, z folwarków pomocniczych Karola i Wielopole, kolonii czynszowych Osowiedz, Przywidz, Jasiewie, zwanych. Dobra te mają znaczną ilość łąk, lasu znaczną ilość robocizny, budowle wszystkie bardzo kosztowne, dobre, grunta bardzo urodzajne i bardzo dobrze urządzone, mają rozległości w ogóle włók 128 morgów 27 pr. kw. 294 miary nowopolskiéj. Położone są w bliskości rzeki Warty o mil 2 od miasta tegoż nazwiska o mil 3 od miasta fabrycznego Zduńskiej Woli, o mil б od miasta Kalisza. Dobra te oszacowane na rs. 69,975 kop. 55, sprzedane będą przed delegowanym Sędzią Skotnickim w Kaliszu w sali posiedzeń Trybunału. Tymczasowe przysądzenie odbędzie się w dniu 19 Kwietnia (l Maja) 1851 r. o godzinie 3 z południa.
Kalisz dnia 8 (20) Marca 1851 roku.
Nowicki.


Gazeta Kaliska 1899 nr 242


Z za Warty. (Kor. wł. „Gaz. Kal.“) Ze smutkiem przychodzi mi zanotować o wypadku nagłego zgonu, który świadczy o ciemnocie i niemiarkowaniu ludzi. Na fol. Wielkopole, należącym do dóbr Rudniki, zmarła w tych dniach kucharka dworska na zakażenie krwi; przyczyną zakażenia było puszczenie krwi z ręki przez „babę lekarkę“. Z tego powodu wyprowadzono śledztwo sądowne. Tu powtórzyć trzeba, za konającym Gőthem „Światła! więcej światła!“ A może wiara w zabobony i znachorów by zniknęła.Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Lubola dzieli się na gromady:
9. Rudniki, obejmującą: wieś Rudniki, folw. Rudniki, folw. Rudniki-Młynek i folw. Wielgopole.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Tureckie 1933 nr 46

Skutki nieostrożności przyczyną śmierci.
W dniu 27 października 1933 r. w folw. Wielkopole, gm. Lubola, pow. Tureckiego, podczas chwilowej nieobecności osób do­rosłych w mieszkaniu, w którem palił się ogień w kuchni, zajęło się ubranko na 4-ro letniej dziewczynce Genowefie Szczybyłkiewicz, córce Ignacego i Stanisławy. Niesz­częśliwa doznała b. ciężkiego poparzenia ciała i po paru godzinach zmarła.

Echo Tureckie 1939 nr 17

Czy samobójstwo?
W dniu 6 kwietnia r.b. około godz 24-ej w folwarku Wielopole, gm. Pęczniew, zna­leziono w pobliżu mieszkania gajowego Kędzierskiego Idziego — jego syna Jana Kędzierskiego lat 28 z raną postrzałową w brzuch. Po wniesieniu rannego do miesz­kania ranny wyjawnił że nie chce aby kogoś za niego szarpano, poczym stracił przy­tomność i po 3-ch godzinach zmarł.
Obok rannego znaleziono jego legalnie posiadany pistolet F N. kal. 7.65 Nr. 188834. Z przeprowadzonych dotychczas wywia­dów i dochodzeń wynika, ze Kędzierski postrzelił się sam przypadkowo, lub też w celu samobójczym.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza