-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Szymaszki

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r. 
Szymaszek, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Woyków, własność prywatna. Ilość domów 2, ludność 20, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Stare Szymaszki,  pustk., pow. sieradzki, gm. Godynice, par. Wojków, odl. od Sieradza w. 27. Należy do Brąszewic. W 1827 r. 2 dm., 20 mk. 

Spis 1925:
Szymaszki, wś, pow. sieradzki, gm. Godynice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 55. Mężczyzn 30, kobiet 25. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 55. Podało narodowość: polską 55.

Wikipedia:
Szymaszki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Godynice dzieli się na gromady:
11. Wiertelaki, obejmującą: pustkowie Bukowskie, wieś Sowiżdżały, wieś Salamony, wieś Szymaszki, wieś Wiertelaki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. PotockiWicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza