-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Szczesie

Czajkowski 1783-84 r.
Szczesiowie att Godynic, parafia godynice, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: -.

Słownik Geograficzny:  
Szcześ,  os., pow. sieradzki, należy do Godynic. Ob. Jonczyki.

Spis 1925:
Szczesie, wś, pow. sieradzki, gm. Godynice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 15. Ludność ogółem: 120. Mężczyzn 54, kobiet 66. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 120. Podało narodowość: polską 120.

Wikipedia:
Szczesie-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Kaliszanin 1885 nr. 7

We wsi Szcześ, pow. sieradzkim, stał się pastwą płomieni dom drewniany włościanina Marcina Szcześ ubezpieczony na 200 rs.

Gazeta Świąteczna 1898 nr. 907

Staruszki. We wsi Szczesiu pod Sieradzem, w guberńji kaliskiéj, umarła pod koniec zeszłego miesiąca niejaka Gertruda Nowakowa, o któréj cała okolica wiedziała, że jest bardzo a bardzo stara. Długo bo też, aż 105 lat patrzyły jéj oczy na ten świat Boży, a choć widziały na nim pewni więcéj smutków niż radości, jednak staruszka z żalem je na wieki zamykała.

Ziemia Sieradzka 1919 listopad

Tegoż dnia we wsi Szczesie, gm. Godynice, Pawłowi Gwiazda skradziono różnej garderoby na sumę 5000 mk.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Godynice dzieli się na gromady:
14. Zadębiniec, obejmującą: pustkowie Jonczyki, wieś Pędziwiatry, wieś Pluty, wieś Szczesie, wieś Zadębiniec.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 6 lipiec

NICZEM W AFRYCE...
Jesienią ub. roku Marcin Pianka wraz z synem zam. w Szczesiach gm. Godynice rozpoczął sianokosy. W pewnym momencie zauważył że sąsiad Franciszek Ubych zadaleko wysiekł trawę. Udali się więc obaj do sąsiada. Stary Pianka przytrzymał sąsiada a syn wówczas uderzył go kosą w rękę. Rana okazała się ciężka.
Sąd po rozpoznaniu sprawy skazał obydwóch na 6 m. więzienia, oraz przyznał powództwo cywilne w kwocie 200 zł.

Dziennik Łódzki 1971 nr 211

Kronika wypadków

Z nie ustalonych jeszcze przyczyn wybuchł pożar w miejscowości Szczesie (pow. Sieradz). Spaliła się tam stodoła ze zbiorami i inwentarz żywy — suma strat ok. 50 tys. złotych.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza