-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Tomczyki

Czajkowski 1783-84 r.
Tomczyki att Godynic, parafia godynice, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: -.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Tomczyk, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Godynice, własność rządowa. Ilość domów 2, ludność 24, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Tomczyki,  wś nad rzeką t. n., pow. sieradzki, gm. i par. Godynice, odl. od Sieradza 27 w., 7 dm., 52 mk. W 1827 r. 2 dm., 24 mk.

Spis 1925:
Tomczyki, wś, pow. sieradzki, gm. Godynice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 14. Ludność ogółem: 112. Mężczyzn 57, kobiet 55. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 112. Podało narodowość: polską 112.

Wikipedia:
Tomczyki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Godynice dzieli się na gromady:
9. Sokolenie, obejmującą: wieś Karsznie, wieś Kurpie, wieś Sokolenie, wieś Tomczyki, kolonję Tomczyki A.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. PotockiWicewojewoda

Z Otchłani Wieków 1935 nr 1

POLSKA ŚRODKOWA. Prace archeologiczne w woj. łódzkiem. Z ramienia Miejskiego Muzeum Etnograficznego w Łodzi przeprowadzał badania archeologiczne mgr. Jan Fitzke na terenie województwa łódzkiego. Stwierdził istnienie zabytków przedhistorycznych w następujących miejscowościach:
(...) Prawdopodobnie występuje jeszcze materjał przeddziejowy w Tomczykach, w pow, sieradzkim i w Gronowie, w pow. sieradzkim. 


Echo Łódzkie 1937 grudzień

Trup kłusownika w zaroślach. Skutki strzelaniny w lesie. SIERADZ, 31.12. — W lasach państwowych nadleśnictwa Foluszczyki gajowi przed paru dniami zorganizowali obławę na kłusowników, którzy w miejscowych lasach czynią wielkie spustoszenia. W czasie obławy doszło do wymiany strzałów pomiędzy gajowym Ignacym Tarczewskim a kłusownikami, którzy ukryli się w zaroślach. Wczoraj zupełnie przypadkowo gajowi znaleźli w krzakach zwłoki mężczyzny. Powiadomiona o tym policja przeprowadziła dochodzenie i ustaliła, że zabitym jest kłusownik 35-letni Pawelec Feliks ze wsi Tomczyki, gminy Klonowa pod Sieradzem. Został on zastrzelony właśnie w czasie wymiany strzałów z gajowym Tarczewskim. Gajowego zatrzymano do czasu ukończenia śledztwa, a zwłoki kłusownika wydano rodzinie po dokonaniu sekcji lekarskiej.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza