-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Szczerki

Spis 1925:
Szczerki, wś, pow. łaski, gm. Wymysłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 7. Ludność ogółem: 47. Mężczyzn 25, kobiet 22. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 39, ewangelickiego 8. Podało narodowość: polską 47.

Wikipedia:
Szczerki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Dobroń. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:

§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Dobroń dzieli się na gromady:
3. Dobroń Poduchowny, obejmującą: wieś Dobroń Poduchowny, folwark Dobroń, grunty rozparcelowanego majątku Dobroń, kolonję Szczerki, kolonję Zakrzewki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

 Orędownik 1935 nr. 197

Poznał swa własność. W roku ubiegłym nieznani sprawcy dokonali kradzieży narzędzi rolniczych we wsi Szczerki, gm. Dobroń, na szkodę Lorentowicza. W dniu wczorajszym Lorentowicz będąc w Pabjanicach, poznał swe narzędzia u Nochowicza Nikodema (Bugaj 37). O swojem spostrzeżeniu Lorentowicz powiadomił komisarjat P. P. w Pabjanicach, który w tej sprawie prowadzi dochodzenie.


Echo Łódzkie 1935 sierpień

Lorentowicz Andrzej zamieszkały we wsi Szczerki gm. Dobroń doniósł, że skradziony mu przed rokiem drapak znajduje się u Nochowicza Nikodema, Bugaj 37. Policja prowadzi dochodzenie.

 Orędownik 1937 nr. 129

Ostrożność nie zawadzi. Królnik Stefan mieszkaniec wsi Szczerki przyjechał do Pabianic wozem celem sprzedania wełny i poczynienia różnych zakupów, łatwowierny Królik oddalił się na chwilę od wozu, po powrocie spostrzegł brak wełny wartości 60 zł, którą skradli nieznani sprawcy. Rozpaczony właściciel musiał więc wracać do domu bez wełny i bez sprawunków.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza