-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Przygoń / Bugaj

Słownik Geograficzny:
Przygoń  al. Bugaj, folw., pow. łaski, gm. Wymysłów, par. Łask, odl. 6 w. od Łasku, posiada dystylarnią wódek słodkich z prod. na 39,000 rs.; 4 dm., 24 mk. W 1885 r. rozl. mr. 139: gr. or. i ogr. mr. 71, łąk mr. 18. lasu mr. 46, nieuż.mr. 4; bud. mur. 8, z drzewa 7. Fol. ten oddzielony został od dóbr Poleszyn i Orpelów. Br. Ch.

Słownik Geograficzny:  
Bugaj,  fol., pow. łaski, gm. Wymysłów, ma 4 dm., 24 mk., 139 morg. por. Przygoń

Spis 1925:
Przygoń, folw., pow. łaski, gm. Wymysłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 3. Ludność ogółem: 28. Mężczyzn 16, kobiet 12. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 28. Podało narodowość: polską 28.

Wikipedia:
Przygoń-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Dobroń. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 279

(Ν. D. 5102*) Sąd Policyi Prostej Okręgu Szadkowskiego.
Uwiadamia wszelką publiczność, kogo dotyczeć może że człowiek z nazwiska i imienia niewiadomy porą wieczorną dostrzeżony został dnia 11 b. m. i r. leżący za stajnią Przygoń zwaną w Gminie Orpelów bardzo chory tak że już niemówił, który pozniesieniu go do stajni dnia następnego życie zakończył, był wzrostu miernego, lat około 50 mający, twarzy okrągłej, włosów i brody niemniej oczu niebieskich, ust wypukłych, nosa małego zadartego, ubiór jego składał się ze spancerka siwego, spodni podartych sgrzebnych czapki chłopskiej zuszami łachmanów jakiemi miał nogi poowijane i trepów z drzewa i wzywa aby o imieniu, i nazwisku i miejscu pochodzenia Sąd tutejszy i Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego zawiadomić zechciały.
Szadek d. 4 (16) Listopada 1850 roku.
Uziębło Pisarz.

*nieczytelne


Dziennik Warszawski 1866 nr 35

(N. D. 697) Sąd Policji Poprawczej Wydziału Łęczyckiego.
W osadzie Przygoń, gminie Dobroń Okręgu Szadkowskim, Powiecie Sieradzkim, w studni przy szosie pomiędzy karczmą a kuźnią znajdującej się d. 16 (28) Grudnia 1865 r., znalezione zostały zwłoki dziecięcia płci męzkiej świeżo urodzonego, którego rodzice ani sprawcy utopienia dotąd wykryci nie zostali.
Podając o tym wypadku do publicznej wiadomości, wzywa każdego ktoby o pochodzeniu i matce rzeczonego dziecięcia, tudzież przyczynie jego śmierci jaką wiadomość posiadał, aby takową Sądowi tutejszemu lub najbliższemu okręgowemu udzielić zechciał.
Piotrów, dnia 13 (25) Stycznia 1866 roku.
Sędzia Prezydujący, Chmieleński.

Dziennik Warszawski 1873 nr 136

N. D. 3942. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Stanisława Karasińkiego wierzyciela sum:
b) rs. 1,200 na folwarku Przygoń z okręgu Szadkowskiego w dziale IV Nr. 1  
(…) otworzył się spadek do regulacji którego wyznaczony został termin na d. 19 (31) Grunta 1873 roku w kancelarji podpisanego Rejenta.
Kalisz d. 11 (23) Czerwca 1873 r.
Wilhelm Grabowski.

Dziennik Warszawski 1876 nr 11

N. D. 366. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Zawiadamiam, iż termin do regulacji spadków:
2. po Leonie Walewskim, co do własności dóbr Kuźnica, oraz sum rs. 2,000 i rs. 13,061 kop. 86, na dobrach Strobin, rs. 2,500, rs. 200 i rs. 30 na dobrach Łaszew, rs. 2.100 na dobrach Krzętle z okręgu Wieluńskiego, sum rubli 3,000 na dobrach Dąbrowa Wielka, rs. 4,000 na dobrach Nowa Wieś, w okręgu Sieradzkim.
Sum rs. 3,000 i 750 na dobrach Podole Górnem i Dolnem, rs. 3,000 na dobrach Przygoń, w okr. Sieradzkim.
Oraz rs. 7,500 na dobrach Głaniczew, w okręgu Wartskim położonych, na imię Leona Walewskiego zapisanych.
Oznaczone zostały na dzień 19 (31) Sierpnia 1876 r. Regulacje odbywać się będą przedemną w Kancelarji mojej w Kaliszu.
Kalisz d. 2 (14) Stycznia 1875 r.
Jan Daniel Wojciechowski.

Tydzień Piotrkowski 1883 nr. 6

W d. 9 (21) lut., w urzędzie wójta gm. Wymysłów we wsi Przygoń, na sprzedaż drzewa ze starych zabudowań osady leśnej od sumy 23 rs.

   Dziennik Łódzki 1892 nr. 193  

Banda złodziejska. W okolicy Łasku operuje jakaś banda złodziejska, która w ostatnich dwu tygodniach dopuściła się jednego napadu i kilku kradzieży koni. Napad dokonany był na wóz frachtowy, który zatrzymał się we wsi Przygoń. Złodzieje ze zdobyczą uciekli w poblizki zagajnik, gdzie ją ukryli. Dzięki energicznym poszukiwaniom, zarządzonym przez miejscowego naczelnika straży ziemskiej, zraboane rzeczy odnaleziono i dwu członków bandy ujęto.

Rozwój 1906 nr 20

W karczmie Przygoń
pod Łaskiem potrzebny jest SZYNKARZ
od Nowego Roku. Wiadomość na miejscu.

Rozwój 1906 nr 95

Letnie mieszkania
w Przygoniu pod Łaskiem —do wydzierżawienia, woda bieżąca i las w miejscu. Wiadomość na miejscu. 

Rozwój 1907 nr 132

FOLWARK PRZYGON
do sprzedania z wolnej ręki, bez pośrednictwa osób trzecich. Wiadomość: poczta Pabianice.


Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 80

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że to­czą się postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Stanisławie Otockim, synu Szymona, współwłaśc. folw. Przygoń vel Bugaj, pow. łaskiego;

Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na d. 12 stycznia 1926 r. co do punktów Nr Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktów Nr Nr 1 i 11 w kancelarji Seweryna Żarskiego, zaś co do punktu Nr 2 w kancelarji Feliksa Kokczyńskiego, notarjuszy przy tymże wydziale, w którym to dniu osoby interesowane mają się stawić, pod skut­kami prekluzji.


Rozwój 1925 nr 275

Katastrofa samochodowa na szosie
Łask - Pabianice.
AUTOBUS Z 32 OSOBAMI PRZEWRÓCIŁ SIĘ DO ROWU 5 OSÓB LEKKO RANNYCH
Onegdaj o godz. 11,30 po południu na szosie pomiędzy Łaskiem i Pabjanicami zdarzyła się poważna katastrofa samochodowa. Od strony Łasku jechał szosą autobus osobowy „Rywal" kursujący na .......* i Pabjanice—Łask. Autobus był przeładowany; wbrew przepisom. Zamiast 16 osób w autobusie znajdowały się 32 osoby, ponadto autobus zamiast przepisowej maksymalnej szybkości 30 kilometrów na godzinę jechał z szybkością 60 kilometrów.
W odległości 8 kilometrów od Łasku tuż pod wsią Przygoń mijał autobus samochód starosty łaskiego Słupczyńskiego*. Autobus pomimo, że był ostrzeżony sygnałem przez szofera, który prowadził auto starosty, nie skręcił na środek szosy, tak jak wogóle powinien był jechać, lecz trzymał się lewej strony szosy. Samochód starosty mijał autobus z właściwej strony, — lewej, przyczem wskutek piaszczystego terenu samochód starosty przy mijaniu lekko zarzucił tak, że tył samochodu otarł się o przód autobusa.
Szofer autobusu, który wskutek przeciążenia samochodu słabo panował nad kierownicą gwałtownie skręcił wskutek czego autobus jadący z nadmierną szybkością runął do przydrożnego rowu, wywracając się do góry kołami.
W pierwszej chwili zdawało się, że skutki katastrofy będą straszne, gdyż w małej klatce automobilu dusiło się 30 osób, jednakże tylko 5 osób odniosło niezbyt ciężkie rany reszta osób wyszła bez szwanku.
Starosta swój automobil wysłał natychmiast po lekarza sam zaś wezwał telefonicznie władze sądowe i policyjne celem przeprowadzenia na miejscu dochodzenia.
Samochód starosty wyszedł bez szwanku, autobus zaś poważnie uszkodzony został na miejscu katastrofy. Rannych przewieziono natychmiast do szpitala miejskiego w Łasku. Szofer autobusu, który najbardziej został poraniony, już jutro opuszcza szpital.


*nieczytelne, przypis autora bloga


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 15

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
27) Aleksandrze z Hildebrantów Skoneckiej wierzycielce sumy 759 rb. 14 kop., zabezpieczonej na dobr. „Folw. Przygon vel Bugaj, pow. łaskiego;
28) Józefie Otockim, synu Szymona-Tadeusza, wierzycielu sumy 219 rb. 04 kop. z proc., zabezp. na dobr. „Folwark Przygon vel Bugaj", pow. łaskiego;
29) Stanisławie Otockim, synu Szymona, wierzyc. sumy 500 rb. z proc. i kosztami w kwocie 47 rb. 98 kop. zabezp. na dobr. „Folwark Przygon vel Bugaj", pow. łaskiego;
Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczo­ny został na dzień 31 sierpnia 1928 r. co do punktów 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 i 32 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotr­kowie, co do punktu 8 w kancelarji Marjana Byczkowskiego, co do pun­ktu 11 i 18 w kancelarji Feliksa Tadeusza Kokczyńskiego, zaś co do punktu 17 i 26 w kancelarji Seweryna Żarskiego, notarjuszy przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 32

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułów 218 i 219 ustawy Towarzystwa za­wiadamia.
II. Okrąg Piotrkowski
31. Wierzycieli hipotecznych dóbr Folwark Przygoń vel Bugaj, powiatu łaskiego, a mianowicie: 1. Nieujawnionych spadkobierców Stanisława Otockiego, syna Szymona, 2. Nieujawnionych spadkobier­ców Aleksandry z Hildebrantów Skoneckiej, 3. Nieujawnionych spad­kobierców Józefa Otockiego, 4. Jama Jakowickiego, 5. Pabianickie To­warzystwo Wzajemnego Kredytu;


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułu 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
II. Okrąg piotrkowski.
45) wierzycieli hipotecznych dóbr Folwark Przygoń vel Bugaj, pow. łaskiego, a mianowicie: 1) nieujawnionych spadkobierców Józefa Otockiego, 2) Jana Jakowickiego, 3) Pabjanickie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu, 4) Władysława - Jakóba Skoneckiego;
Jako mających wpisy hipoteczne, bez obranego miejsca zamieszka­nia z księgi hipotecznej wiadomego, że dobra poniżej wymienione, na za­sadzie art. 221 tejże ustawy, obciążone pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, za zaległe raty będą sprzedawane w kancelarjach niżej wymienionych notarjuszów:
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecz­nych, lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie, lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie oznaczonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych;
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dalszych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna ozna­czy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów dobra te, na zasadzie art. 234 ustawy przechodzą na wła­sność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościel­ne. lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprze­daż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 100

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spadkowe, a mianowicie, po zmarłych:
2) Konradzie Lękawskim, synu Jana, właścicielu dwóch działek gruntu Nr. Nr. 15 i 16, ogólnej przestrzeni 1 morga 133,7 prętów kw. w „Części dóbr Przygoń czyli Bugaj lit. A", powiatu łaskiego;
Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 20 czerwca 1931 roku w kancelarji wydziału hipo­tecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zainte­resowane winny się stawić i zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 15

I OBWIESZCZENIE WYDZIAŁU HIPOTECZNEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W PIOTRKOWIE
z dnia 21. VII. 1932 r. Nr. 1119
o postępowaniu spadkowem.
Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczy się postępowanie spadkowe, a mianowicie po zmarłych:
8) Chaimie - Wolfie Brzezińskim, synu Arona, właścicielu niepodzielnej połowy placu Nr. 22, obejmującego 7.866,20 metrów kw. wchodzącego do składu dóbr „Część dóbr Przygoń czyli Bugaj lit. A", pow. Łaskiego.
Termin do regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 23 lutego 1933 roku co do punktów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9 w kancelarji Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Piotrkowie, zaś co do punktu 8 w kancelarji Feliksa-Tadeusza Kokczyńskiego, notarjusza przy tymże Wydziale Hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić osobiście lub przez swych pełnomocników i zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 62

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spadkowe, a mianowicie po zmarłych:
8) Chaimie - Wolfie Brzezińskim, synu Arona, właścicielu niepo­dzielnej połowy placu Nr. 22, obejmującego 7866,20 mtr. kw., wchodzą­cego do składu dóbr „Część dóbr Przygoń czyli Bugaj lit. A", powiatu łaskiego;

Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 23 lutego 1933 roku co do punktów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9, w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrko­wie, zaś co do punktu 8 w kancelarji Feliksa - Tadeusza Kokczyńskiego, notarjusza przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić osobiście lub przez swych pełnomocni­ków i zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Dobroń dzieli się na gromady:
2. Dobroń, obejmującą: wieś Dobroń, folwark Przygoń, osadę Przygoń vel Bugaj.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 39

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia.
OKRĄG ŁÓDŹ
23. Wierzyciela hipotecznego dóbr Folwark PRZYGOŃ vel BUGAJ, powiatu łaskie­go, a mianowicie: Jana Jakowickiego.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 39

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi, sekcja ziemska, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
8) Władysławie-Jakóbie Skonieckim, zmarłym w dniu 19 maja 1932 r., wierzycielu sumy 750 rb. 14 kop., pod Nr. 3, dz. IV wykazu fol­warku Przygoń, rep. Nr. 144, pow. łaskiego;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 22 listopada 1934 roku, w tutejszym wydziale hi­potecznym.
We wskazanym terminie osoby zainteresowane, osobiście lub przez pełnomocników, winne zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji. Nr. 192/34.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 78

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja III Ziem­ska niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą sie postępowania spadkowe:
1) Oskarze Krusche, zmarłym w Piątkowisku w dniu 15 listopada 1928 r., właścicielu działki nr 34, o pow. 1 morga 150 prętów kw, ure­gulowanej w dz. II pod nr 1 wykazu hipotecznego Część dóbr Przygoń, vel Bugaj A, pow. łaskiego, rep. hip. nr 15281;
18) Janie-Justynie Jakowickim, zmarłym w dn. 9 kwietnia 1919 r., wierzycielu sumy 2.616 rub., zabezpieczonej w dziale IV pod nr 5, wy­kazu hipotecznego folwarku Przygoń, vel Bugaj, pow. łaskiego, rep. hip. nr 144 oraz w dziale IV do nr 3 wykazu hipotecznego osady Przy­goń, vel Bugaj nr I, pow. łaskiego, rep. hip. nr 152-100.
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 5 stycznia 1939 roku w tutejszym Wydziale Hi­potecznym.
We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji. 661/38.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 64

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja III Ziemska, niniejszym obwiesz­cza, że poniżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
5) Cyprianie Raczyńskim, zmarłym w War­szawie w dniu 13 czerwca 1939 r., właścicielu niepodzielnej połowy nieruchomości w dobrach Przygoń vel Bugaj nr II, pow. łaskiego, rep. 152-106;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 15 lu­tego 1940 roku, w tutejszym Wydziale Hipotecz­nym.

We wskazanym terminie osoby zaintereso­wane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji. 

Dziennik Łódzki 1962 nr 175

Na koloniach w Kolumnie i Przygoniu
Wilcze apetyty i uśmiechnięte twarze
Kiedy kilka lat temu Kolumna stała się ośrodkiem wczasów pracowniczych, ci, którzy chcieliby wszystkie wczasowiska widzieć nad morzem, jeziorami i w górach, zaczęli tę uroczą miejscowość nazywać z przymrużeniem oka „Kolumną — Zdrojem".

Po jednodniowym pobycie w pełni sezonu, ma się jednak ochotę nazwać tę miejscowość jeszcze inaczej — Kolumną — Rajem. Rajem dziecięcym. Na mapie Kolumny jest bowiem kilka punktów, które niepodzielnie należą w tym okresie do najmłodszych obywateli. Aby się zapoznać z opinią młodych wczasowiczów na temat wakacji spędzanych w Kolumnie, odwiedziliśmy kilka ośrodków kolonijnych.
Największy z nich jest ośrodek PZPB im. Rewolucji 1905 r. w Pabianicach. Ośrodek ten zajmujący rozległy teren, rozrósł się ostatnio do rozmiarów prawdziwego kolosa. Spędza w nim wczasy 402 dzieci włókniarzy z Piotrkowa, Zgierza, Pabianic, Moszczenicy, a także z ośrodków przemysłu bawełnianego Śląska. Ten kombinat wypoczynkowy, mimo obecnych, naszym zdaniem zbyt już wielkich rozmiarów, może zaimponować sprawnością i wyposażeniem. W wybudowanej dwa lata temu nowoczesnej stołówce, w ciągu pół godziny cała kolonia może spożyć posiłek.
A kuchnia? Z przeprowadzonej w gromadce dzieci błyskawicznej ankiety wynika, że jest „na medal". Jadzia Kotula z Moszczenicy twierdzi, że specjalnością kuchni jest znakomita botwinka oraz smakowita pasta jajeczna. Ania Nochowicz, która przyjechała do Kolumny z Jadzią i 8 innymi dziewczętami z Moszczenicy dodaje, że w ciągu trzech dni przybyła półtora kg. Teresa Kaczmarek ze Zgierza, która pierwszy raz jest w Kolumnie, tak jak pozostałe dzieci, żałuje jednego — że wkrótce trzeba będzie stąd wyjechać. W wielkiej tajemnicy dowiedzieliśmy się, że dzieci przygotowują się już do Dnia Samorządu. Odwracają się wtedy role: personel staje się grupą kolonijną, a funkcje sprawują dzieci. To będzie przeżycie!
Kierownictwo kolonii włókniarzy, dysponując doświadczonym personelem, poszło w tym roku na eksperyment. Dzieciom pozostawiono większą swobodę. Trzy razy dziennie spędzają czas według własnych upodobań w czasie zajęć dowolnych. Pierwsze spostrzeżenia przemawiają za słusznością tej formy bardziej dyskretnego kierowania zajęciami.
Odwiedziliśmy także kolonię ZHP w Przygoniu. Przed wejściem uśmiecha się do nas promiennie żółta tarcza słońca. Jesteśmy oblatani w problematyce harcerskiej i rozumiemy, że na tej kolonii jest miejsce tylko dla uśmiechniętych. Kierowniczka — druhna Kawczyńska przedstawia nam swoja gromadę — 80 dzieci pracowników ze Związku Inwalidów i Budowlanych. Jesteśmy zaskoczeni. Spodziewaliśmy się harcerzy a zastaliśmy cywilów. „Cywil-banda", która pierwszy raz zetknęła się z obrzędami i zabawami harcerskimi zachwycona jest kolonią. Dzieci mają wilcze apetyty. Mimo kaloryczności „jak dla górników", dzieci zjadają więcej niż wychowawcy.
Od Krysi Grabskiej z Piotrkowa, Janki Grzegorczyk z Głowna, Zbyszka Piotrowskiego ze Zduńskiej Woli,
Kazika Krajewskiego ze Skierniewic i Władka Męcina z Tomaszowa słyszymy wielokrotnie już powtarzane: „Och, żeby tu jeszcze zostać na drugi turnus".
Nasz rajd po koloniach kończymy w ośrodku PSS. Od dyżurnych — Danusi Pichoty i Jadzi Chlewskiej z Koluszek dowiadujemy się, że dzieci korzystając ze słonecznego dnia, są na plaży. Obie dziewczynki twierdzą z przekonaniem, że jest to najlepsza na świecie kolonia. Wyżywienie wspaniałe i bez ograniczeń. Możliwości kuchni mierzy się apetytami dzieci. Rekordy padają przy kluskach na parze, a „chudzielcy" codziennie jeszcze przed śniadaniem piją mleko z miodem i masłem. Mimo nie najlepszej pogody, nikt jeszcze na kolonii nie chorował.
Kolumnę opuszczamy z przeświadczeniem, że dzieciarnia może doskonale odpocząć również na terenie własnego województwa np. w „Kolumnie-Zdroju".

M. KRAJÓWNA

Dziennik Łódzki 1970 nr 174


Wczoraj w miejscowości Przegon, pow. Łask, jadący motocyklem 19-letni Zbigniew P. uderzył w stojącego „Żuka". Motocyklista ma złamaną rękę.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza