-->

niedziela, 21 kwietnia 2013

Sabinów

Słownik Geograficzny:  
Sabinów,  wś włośc., pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka, par. Rusiec, ma 15 dm., 75 mk., 87 mr. Wchodziła w skład dóbr Głuchów.

Spis 1925:
Sabinów, wś, pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 23. Ludność ogółem: 127. Mężczyzn 65, kobiet 62. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 127. Podało narodowość: polską 127.

Wikipedia:
Sabinów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Konopnica nad Wartą. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Piotr Tameczka:
Wieś powstała w roku 1830 w miejscu zwanym Studzienki, które przemianowano na Sabinów. Akt nadania ziemi otrzymało jedenastu osadników. Każdy otrzymał równy dział ziemi po 13 morgów i 73 pręty miary reńskiej. Osadnicy nazywali się: Tomasz Chudowski, Paweł Kwak, Gotlib Stefański, Wojciech Stanecki, Tomasz Piotrowski, Stanisław Perdek, Michał Perdek, Piotr Lipiński, Bogusław Młody (Gottlieb Jung?), Michał Keiozwym?, Gotlib Werft.Wszyscy pochodzili z pobliskiego Głuchowa.
(źródło informacji:  Notariusz Antoni Pstrokoński, akt nr. 133, r. 1830)

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1924 nr 12

Zawiadomienie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie zawiadamia wierzycieli sum hipotecznych, oraz osoby, mające ujawnione swe prawa w dziale III wykazu hipotecznego dóbr ziemskich Głuchów, położonych w powiecie Łaskim, że w dniu 27 marca 1924 roku o godz. 9-ej rano na posiedzeniu niejawnem Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie (w lokalu przy ul. Bykowskiej Nr. 77) rozpoznawane będą sprawy dobrowolnej likwidacji serwitutów, obciążających powyższe dobra na rzecz włościan wsi Fanin, Głuchów i Sabinów.
Wymienione osoby o ile życzą sobie brać udział w akcji likwidacji łącznie ze stronami, winny zawiadomić Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie o miejscu zamieszkania, oraz stawić się na posiedzenie Okręgowej Komisji Ziemskiej.
Piotrków, dnia 12 marca 1924 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Dąbrowa-Rusiecka dzieli się na gromady:
7. Głuchów, obejmującą: wieś Głuchów, folwark Głuchów, wieś Sabinów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1939 nr 15

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 lipca 1939 r. L. SA. II. 15/6/38 o utworzeniu gromady Sabinów w gminie Dąbrowa-Rusiecka, pow. łaskiego.
Zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 9 grudnia 1938 roku na podstawie art 16 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) na wniosek Wydziału Powiatowego Łaskiego i po wysłuchaniu opinii rady gromadzkiej gromady Głuchów, oraz rady gminnej gm. Dąbrowa-Rusiecka, postanawiam co następuje:
§ 1.
Z gromady Głuchów, gm. Dąbrowa-Rusiecka, powiatu łaskiego wyłącza się miejscowość wieś Sabinów.
§ 2.
Z wyłączonej miejscowości wsi Sabinów tworzy się gromadę p. n. „Gromada Sabinów".
§ 3.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 4.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w/z. (—) J. Jellinek

Wicewojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza