-->

niedziela, 21 kwietnia 2013

Sobkowizna

Słownik Geograficzny:  
Sobkowizna,  os., pow. wieluński, ob. Rychłocice.

Spis 1925:
Sobkowizna, wś, pow. wieluń, gm. Konopnica. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 3. Ludność ogółem: 21. Mężczyzn 14, kobiet 7. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 21. Podało narodowość: polską 21.

Sobkowizna, obecnie część wsi Rychłocice w gminie Konopnica.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.

VIII. Obszar gminy wiejskiej Konopnica dzieli się na gromady:
8. Rychłocice, obejmującą: wieś Rychłocice, wieś Rychłocice-Poduch., maj. Rychłocice, wieś Sobkowiznę, wieś Zabieniec.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

1 komentarz:

  1. Czy to nie "Pus. Potasznia" z mapy kwatermistrzostwa (Kol. II, Sek. V)?

    OdpowiedzUsuń