-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Rembów

Słownik Geograficzny:  
Rembów,  folw., pow. sieradzki, gm. i par. Brzeźno, odl. od Sieradza 15 w., ma 2 dm. i wraz z folw. 43 mk. Dobra R. -Zgórz, w 1874 r. oddzielone od dóbr Nowa Wieś, składają się w 1884 r. z folw. R. i Zgórz rozl. mr. 395; folw. R. gr. or. i ogr. mr. 256, łąk mr. 7, past. mr. 8, lasu mr. 24, nieuż. mr. 10; bud. mur. 2, z drzewa 2; folw. Zgórz gr. or. i ogr. mr. 78, łąk mr. 3, past. 2, nieuż. mr. 5; bud. mur. 5, z drzewa 6.

Spis 1925:
Rembów, kol., pow. sieradzki, gm. Brzeźno. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 24. Ludność ogółem: 156. Mężczyzn 74, kobiet 82. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 156. Podało narodowość: polską 156. 

Wikipedia:
Rembów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brzeźnio. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1915 r.

 1992 r. 

Rozwój 1900 nr 198

Z powodu parcelacyi folwarku
sprzedam cały majątek
Żywy i martwy
w tem 30 krów rasy oldemburskiej, 15 jałówek, 30 koni fornalskich. Wiadomość w Rembowie przez Złoczew, powiat sieradzki.


Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 35

POSTĘPOWANIA SPADKOWE.
Notariusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski niniejszem obwieszcza, ze zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Stanisławie Sikorze, właścicielu działki gruntu ze składu maj. Rembów Zgórz, pow. Sieradzkiego, przestrzeni 7 dzies. 1650 saż.


Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 15 listopada 1920 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego Kaliszu, dokąd osoby interesowane winny się stawić z dowodami, usprawiedliwiającemi ich prawa do spadków, pod skutkami prekluzji.  

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 36

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
9) Józefie Pawłowskim, współwłaścicielu działki gruntu Nr 16, przestrzeni 7 dzies. 420 saż., ze spółki bankowej „Rębów", pow. Sieradzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 15 listopada 1920 r. w kancelarji hipotecznej w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 58


Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Bronisławie Miłoszowej, współwłaścicielce działu gruntu Nr 14, obszaru 5 dzies. 300 sąż. z majątku Rębów, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipot. w Kaliszu na d. 15 lutego 1921 r.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Brzeźno dzieli się na gromady:
18. Rembów, obejmującą: kolonję Rembów, wieś Zgórz.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Dziennik Łódzki 1970 nr 259

W Rembowie pow. Sieradz samochód ciężarowy prowadzony przez Mieczysława S. uderzył w przydrożne drzewo. W wypadku śmierć poniosła jadąca w kabinie Teresa Ł. Druga pasażerka Maria Ł. doznała poważnych obrażeń i przebywa w szpitalu. Przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy.

Dziennik Łódzki 1974 nr 219


W Rembowie pow. Sieradz kierowca "Nysy" IT X 8413 Stefan M. uderzył w tył „Stara" doznając ciężkich obrażeń. Przewieziono go do szpitala.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza