-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Pluty

Czajkowski 1783-84 r.
Plutowie att Godynic, parafia godynice, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: -.

Słownik Geograficzny:  
Pluty,  os., pow. sieradzki, gm. i par. Godynice, odl. od Sieradza 23 w., ma 4 dm. Ob. Godynice.

Spis 1925:
Pluty, wś, pow. sieradzki, gm. Godynice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 7. Ludność ogółem: 53. Mężczyzn 25, kobiet 28. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 53. Podało narodowość: polską 53.

Wikipedia:
Pluty-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1872 nr 3

N. D. 77. Sąd Policji Poprawczej w Kaliszu.
Wzywa wszelkie władze nad bezpieczeństwem i porządkiem w kraju czuwające, aby na mieszkańca pustkowia Pluta, gminy Godynice, Sieradzkiego powiatu Antoniego Plutę, lat 19, wzrostu średniego, twarzy okrągłej, włosów blond, nosa i ust umiarkowanych, oczów szarych, podbródka okrągłego, znaków szczególnych: krzywy palec, pilną uwagę zwracały i wrazie ujęcia Sądowi tutejszemu, lub najbliższemu miejsca ujęcia, pod strażą dostawić zechciały.
Kalisz d. 15(27) Grudnia 1871 r.
Sędzia Prezydujący,
Radca Dworu, Bromirski.

Echo Sieradzkie 1932 21 kwiecień


KARY ADMINISTRACYJNE.
Starostwo sieradzkie ukarało trybem administracyjnym następujące osoby.

Pluta Józef, wieś Pluty gm. Godynice. za posiadanie broni bez zezwolenia — na 150 zł. grzywny oraz konfiskata broni.  (...)

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Godynice dzieli się na gromady:
14. Zadębiniec, obejmującą: pustkowie Jonczyki, wieś Pędziwiatry, wieś Pluty, wieś Szczesie, wieś Zadębiniec.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki


Wicewojewoda

Dziennik Łódzki 1946 nr 108

Z Sieradza
Banda Kensa w potrzasku.
Przed Sądem Doraźnym w Kaliszu na sesji wyjazdowej w Sieradzu stanęli mieszkańcy gminy Klonowa, pow. sieradzkiego Czesław Kens, Feliks Urban i Czesław Nawrocki oskarżeni o dokonanie w grudniu ub. roku w Czajkowie napadu rabunkowego z bronią w ręku na tamtejszą Spółdzielnie. Straty Spółdzielni przekraczała 80.000 złotych.
Tej samej nocy, także w Czajkowie, ograbili Urząd Pocztowy, oraz usiłowali rozbić kasę Zarządu Gminnego.
W kilka dni później zrabowali Władysławowi Tyszkiewiczowi 85.000 zł. w gotówce i towarze i piekarnie w Brąszewicach.
Do poszkodowanych przez nich należą również: Jan Pluta ze wsi Pluty, któremu skradli 30 kg mięsa, 10.000 zł. gotówką, materiały, mydło itp. Bronisław Pawelski z Kurp, okradziony na sumę 6.000 zł., Stanisław Lipka (27.000 zł.) i w końcu Feliks Smanych — 2.000 złotych.
Oskarżeni do winy się nie przyznali.
Przewód sądowy wykazał jednak, że byli oni winni zarzuconych im napadów rabunkowych i skazał: Czesława Kensa na 12 lat więzienia, Feliksa Urbana na 8 lat więzienia, Jana Urbana na 6 lat więzienia i Nawrockiego na 4 lata więzienia.
Rozprawie przewodniczył wiceprezes Sądu Okręgowego sędzia Nowak.

Bronili adwokaci: Krzywański, Gzowski i Sobański.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza