-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Pędziwiatry

Czajkowski 1783-84 r.
Pedziwiatrowie att Godynic, parafia godynice, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: -.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Pędziwiatr, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Godynice, własność rządowa. Ilość domów 3, ludność 20, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Pędziwiatr,   os., pow. sieradzki, gm. i par. Godynice, odl. od Sieradza 24 w., ma 5 dm.; ob. Godynice.

Spis 1925:
Pędziwiatry, wś, pow. sieradzki, gm. Godynice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 5. Ludność ogółem: 37. Mężczyzn 15, kobiet 22. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 37. Podało narodowość: polską 37.

Wikipedia:
Pędziwiatry-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Kaliszanin 1874 nr 36

Wypadki nagłej śmierci: d. 16 marca, we wsi Błotna, gminie Klonowo, powiecie sieradzkim, włoścjanin wsi Pędziwiatr, Tomasz Pędziwiatr, wieku lat 32, ścinając w lesie drzewo, takowem przywalony i zabity został na miejscu; (...)

Dziennik Warszawski 1874 nr 86

Dnia 4(16) marca, we wsi Błocie, w gminie Kleniewie, w powiecie Sieradzkim, w gubernji Kaliskiej, włościanin wsi Pędziwiatr, Tomasz Pędziwiatr, lat 32 mający, rąbiąc w lesie drzewo, przy jego spadnięciu został zabity na miejscu.

Gazeta Kaliska 1901 nr. 176

We wsi Pędziwiatry, pow. sieradzkiego, spalił się dom mieszkalny włościanina Wojciecha
Stangreta, ubezpieczony na 400 rb. Straty poniesiono w nieubezpieczonym majątku ruchomym około 350 rb.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Godynice dzieli się na gromady:
14. Zadębiniec, obejmującą: pustkowie Jonczyki, wieś Pędziwiatry, wieś Pluty, wieś Szczesie, wieś Zadębiniec.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza