-->

środa, 17 kwietnia 2013

Opojowice

Rosin: 
OPOJOWICE -(1386, 1417 Opoyewycze, Opyowycze) 4 km na N od Wielunia. 1386 wzmianka (OW 1, 44); 1417 Andrzej z O., h. Łazęki (ZH 45); 1419-25 Kilian z O. (Wp 309; MK 24, 196, o dacie ? Cieszęcin); 1421 Tomasz z O., kleryk (AGd 3443); 1454 Jakub z O., s. Kiliana, kupił 1/2 mł. Dąbrowskiego położonego k. granic O., śwd. Mikołaj z O. (BC 3345, 3); 1459 Stanisław, Jakub, Piotr i Wacław z O. (BC 5012, 556); 1497 sprawa Anny z O. o zniesławienie (AC 2, 875); 1511 abpowi dzies. w miodzie od 6 osadników, od jednego dzies. snop. (VG 388); pow. wiel., 1 1/4 ł.; 1518 – 1 ł. (ŹD 212); 1520 par. Wydrzyn, plebanowi dzies. snop. z folw., a od 3 kmieci unam cassulam siliginis i 15 snopów owsa (Ł 2, 136, 137); 1552 Grzeg. Opojowski i A. Jaworski po 1/2 ł., Gabr. Opojowski 3 kmieci; 1553 cz. Grzeg. Opojowskiego 1 1/2 ł. (ŹD 291).

Taryfa Podymnego 1775 r.
Opoionice, wieś, woj. sieradzkie, ziemia wieluńska, własność szlachecka, 12 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Ossoiowice, parafia wydrzyn, dekanat rudzki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: Brzostowski, eks. kas. pło.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827r.
Opoiowice, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Wydrzyn, własność prywatna. Ilość domów 15, ludność 151, odległość od miasta obwodowego 1/2.

Słownik Geograficzny:
Opojowice, w dok. Opagyewicze, Opoiowicze, wś nad strum. Łęg, pow. wieluński, gm. Wydrzyn, par. Czarnożyły, odl. od Wielunia 4 w., ma 12 dm., 142 mk., dzieli się na dwie części. Według Lib. Ben. Łask. (II, 137) O. należały do par. Wydrzyn; z łanów szlacheckich pleban pobierał dziesięcinę, trzej kmiecie zaś dawali snopek (cassula) żyta i piętnaście garści (manipulos) owsa. Według regestr. poborowych z 1511-1518 r. wś O. w par. Wydrzyn należała do częściowych właścicieli: Grzegorz Opojowski miał 1 łana, Andrzej Jaworski 1 łana, Gabryel Opojowski 3 kolonistów (Pawiński: Wielkop. II, 291). Obecnie fol. O. rozl. mr. 425: gr. or. i ogr. mr. 393, łąk mr. 21. past. mr. 1, nieuż. mr. 10; bud. mur. 3, z drzewa 7; płodozmian 15-polowy. Wś O. os. 10, z gr. mr. 42. Br. Ch.

Spis 1925:
Opojowice, wś i folw., pow. wieluń, gm. Wydrzyn. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 18, folw. 5. Ludność ogółem: wś 101, folw. 83. Mężczyzn wś 45, folw. 36, kobiet wś 56, folw. 47. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 101, folw. 83. Podało narodowość: polską wś 101, folw. 83.

Wikipedia:
Opojowice – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Czarnożyły. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.
_______________________________________________________________________________

1839 r.

1992 r.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 270

(Ν. D. 5398) Sąd Policyi Poprawczéj Wydziału Piotrkowskiego.
W dniu 8 (20) Lipca r. b. w gminie Opojewice, blisko karczmy tegoż nazwiska, w rowie nad traktem z Wielunia do Sieradza znaleziony został człowiek nieżywy nakryty płaszczem wojskowym, obok niego były buty, torba mieszcząca w sobie mundur wojskowy z guzikami, rajtuzy, dwoje spodni płóciennych igła, nici i szuwax, gdy śledztwo imienia nazwiska ani pochodzenia człowieka tego wykryć niezdołało, wzywa więc każdego aby posiadającу o tych szczegółach wiadomość doniósł Sądowi naszemu.
Piotrków d. 4 (16) Listopada 1849 r.
Sędzia Prezydujący, Bóbr.Kurjer Warszawski 1855 nr 118

W d. 18 z. m., we wsi Mierzyce Pow: Wieluńskim, odbył się obrzęd zaślubin Wgo Józefa Pągowskiego, Urzędnika Dyrekcji Drogi Żelaznej, Syna ś.p. Hipolita, b. Majora b. W. P., i Heleny z Eminowiczów małżonków Pągowskich; z Panną Józefą Skąpską, Córką W. Franciszka i Florentyny z Łubieńskich, Właścicieli dóbr w W.X. Poznańskiem. Błogosławił Nowożeńcom W. JX. Proboszcz Ignacy Bolewski, Kanonik Dyecezji Kaliskiej. Po odbytem obrzędzie, odprowadzili Pannę Młodą od Ołtarza, J W. Radca Tajny, Senator Łubieński, Wuj Jej, i W. Marcin Paciorkowski, Dziedzic dóbr Opojowic, Krewny Pana Młodego. Nowożeńca zaś, Matka Jego wraz z W. Józefą z Łubieńskich Jarmund, Ciotką Panny Młodej, która otaczając od lat kilku swem przywiązaniem, zastępowała Jej miejsce nieobecnej Matki. Licznie zebrana Rodzina obojga Państwa Młodych, podejmowaną była w domu Ciotki, starodawną gościnnością, a życzenia pomyślności w dalszem życiu dozgonnym węzłem połączonych, były ogólnym głosem, na ten obrzęd zaproszonych.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 268

(N. D 6567) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Maryi Serafiny 2 imion Kwaskowskiej właścicielki summ rs. 2400 i rs. 473 kop. 33 1j3 na dobrach Opojowice z Ogu Wieluńskiego w dziale IV pod N. 13 hypotekowanych.  
(…) Otworzyły się spadki do regulacyi których wyznacza się termin na d. 27 Maja (8 Czerwca) 1857 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 13 (25) Listopada 1856 r.
Jan Niwiński.


Gazeta Codzienna 1858 nr 148

Wieś Opojewice w powiecie Wieluńskim, 3 mile od granicy Pruskiej dziesiatyn około 250, ziemi pszennej, nieużytków żadnych, z inwentarzem lub baz inwentarza jest do sprzedania z wolnej ręki od 8-go Jana r. b. bliższa wiadomość na gruncie.Dziennik Warszawski 1864 nr 260

(N. D. 5553) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7, Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na pierwszą, sprzedaż przymusową przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.    
Termin sprzedaży d. 27. Maja (8 Czerwca) 1865 r.
25. Opojowice z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Wieluńskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 332 kop. 60 i pół, vadjum do licytacji rs. 1050, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 7774 przed Rejentem Kanc. Ziem. Edwardem Milewskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 19 (31) Paździer. 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1864 nr 286

(N. D. 6323) Pisarz Trybunału Cywilnego 1-ej Instancji Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Na skutek artykułu 682 K. P. S. podaje do wiadomości, iż na żądanie Franciszka Bakowicza Naczelnika Powiatu Kaliskiego, oraz Ignacego Błeszyńskiego Patrona Trybunału Kaliskiego, w mieście Kaliszu zamieszkałych, zamieszkanie prawne do tego interesu obrane mających u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w mieście Kaliszu mieszkającego, który subhastacją dóbr Opojowice popiera, w poszukiwaniu sumy Rubli sr. 6000 z procentem aktem Komornika Trybunału Franciszka Roweckiego w dniu 10 (22) i 11 (23) Lipca 1864 roku na gruncie dóbr sporządzonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie
DOBRA ZIEMSKIE OPOJOWICE,
składające się z wsi zarobnej i folwarku tegoż nazwiska Opojowice, z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi, inwentarzem żywym i martwym, do gruntu przywiązanym, robocizną włościan i ich powinnościami, rolami, łąkami, pastwiskami, czynszami, propinacją, polowaniem i rybołóstwem, położone w Okręgu i Powiecie Wieluńskim, Gubernji Warszawskiej, należące do Gminy Staw, Parafji Wydrzyn, w posiadaniu samego dłużnika Marcina Paciorkowskiego właściciela dóbr Opojowice będące, w tychże dobrach zamieszkałego, i zamieszkanie prawne mającego.—
Rozległość rzeczonych dóbr sposobem przybliżonym w których grunta należą do klasy II-ej, III ej, IV-ej jest następująca, a mianowicie:
1. Grunta dworskie, włók 13, mórg 20 pr. kw. 150.
2. Łąk dworskich, włók 1, mórg15.
3. Pod zabudowaniami dworskiemi i podwórzem, mórg 4, pr. kw. 150.
4. Ogrody owocowe i warzywne przy dworze, mórg 3.
5. Grunt orny, który posiadają włościanie, włók 1, mórg 5, pr. kw. 100.
6. Łąk, które posiadają włościanie, mórg 4.
7. Dróg, morg 5, pr. kw. 200.
8. Wodów, mórg 1.
9. Pod zabudowaniami wiejskiemi i podwórzem, mórg 2 pr. kw. 100.
Razem włók 17, mórg 1, pr. kw. 100, czyli dziesiatyn dwieście pięćdziesiąt siedm.
Gospodarze: Andrzej Marciniak, Bartłomiej Karczmarek, Piotr Boruń, Franciszek Ciach, Tomasz Ramuś, i komornicy: Wojciech Witaszczyk, Franciszek Florczak, Benjamin Barański, dawniej odrabiali pańszczyznę dla dworu, Stanisław Barański kowal pobiera rocznie rubli ar. 12 i ordynarją odrabia dworowi robotę kowalską i Wojciech Witaszczyk komornik i Szczepan Ramuś gościnny szynkują trunki dworskie za wynagrodzeniem 31 procentu, a Ramuś posiada grunt, z którego opłaca czynszu dworowi rocznie złp. 36.
Według aktu urzędowego z dnia 10 (22} Czerwca 1861 roku inwentarz żywy i martwy na gruncie dóbr Opojowice będący, jako własność Izabelli z Rutkowskich Paciorkowskiej stanowiący, z pod zajęcia wyłączony został.
Akt zajęcia powyżej z daty powołany Wojciechowi Pietrzak Wójtowi Gminy Staw, Piotrowi Dembskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wieluńskiego, oraz Marcinowi Paciorkowskiemu jako ustanowionemu dozorcy i dłużnikowi w dniu 17 (29) Września 1864 roku doręczony, następnie do księgi wieczystej nieruchomości dóbr ziemskich Opojowice w Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu w dniu 9 (21) Listopada 1864 roku wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 19 Listopada (1 Grudnia) 1864 roku wpisany został.
Sprzedaż dóbr rzeczonych przez licytacją odbywać się będzie na andencji publicznej Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki licytacji oraz zbiór objaśnień obejmujący szczegółowe opisanie dóbr tych w biurze Pisarza Trybunału w Kaliszu i u popierającego sprzedaż Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału przejrzane być mogą.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży tych dóbr na audjencji Trybunału tutejszego w dniu 31 Grudnia 1864 roku (12 Stycznia 1865) roku o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz dnia 19 Listopada (1 Grudnia) 1864 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1865 nr 186

(N. D. 5006) W dniu 28 b. m. o godzinie 9 rano, rozpocznie się licytacja, na różne meble palisandrowe, z orzecha amerykańskiego i z pierwszych fabryk berlińskich, prawie nieużywane wielkie zwierciadła, przy tych dwa z marmurowemi konsolami, kosztowne firanki, zegar bronzowy, lampy kandelabry, zgoła wielka ilość sprzętów domowych kredensowych, zbytkownych oraz i niektórych przedmiotów gospodarczych. Licytacja ta odbywać się będzie we wsi Opojowice w Powiecie Wieluńskim od 2 wersty od miasta Wielunia położone, w domu mieszkalnym nowego obecnie właściciela tejże wsi jako i przedmiotów sprzedawać się mających.
Woźny Kwieciński. (12976)


Kurjer Warszawski 1866 nr 163

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: Kassy Ptu Warszawskiego, celem wypłaty komu należy; w ilości rs. 788 kop. 15, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 7 (19) Lipca r. b., Bronisławowi Łuczyckiemu, właścicielowi dóbr Opojewice, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Wieluńskim, Gminie Wydrzyn, wysłane zostało do Kassy Powiatu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Dziennik Warszawski 1870 nr 236

N. D. 8375. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci Wojciecha Pułaskiego, właściciela nieruchomości jako to: domu w Kaliszu pod Nr 500. dóbr: Grochowy, Janiszew, Grzymiszew, Siąszyce, Pieronów, Okręgu Konińskiego, wierzyciela: na dobrach Opojewice pod Nr. 8*, 24 i 25 sumę razem rs. 5,150* działu 4 wynoszącą, Okręgu Wieluńskiego, (...) Smaszków Okręgu Wartskiego działu 4 ad Nr 19 b. rsr. 1,500, (…) wszystkie powyższe z procentami. Wrząca Okręgu Wartskim dział 4 Nr. 31. rsr. 1514 kop. 78 z procentem. kosztów rs. 26 i Nr. 19, 20, 25, 26, otworzył się spadek, do uregulowania takowego termin na dzień 7 (19) Maja 1871 r. w Kancelarji Ziemiańskiej przed podpisanym Rejentem w Kaliszu, wyznacza się.
Kalisz d. 14 (26) Października 1870 r.
J. Białobrzeski.

*nieczytelne

Kaliszanin 1872 nr 36

Do sprzedania
MAJĄTEK ZIEMSKI
z wolnej ręki, w każdym czasie, i odebrania wposiadanie zaraz, wieś
Opojowice
w powiecie Wieluńskim gub. Kaliskiej przy szosse od Sieradza do Częstochowy, przez Wieluń, prowadzącej położona, a tylko wiorst trzy od Wie­lunia oddalona, od granicy pruskiej i egzystują­cej tamże nawet kolei żelaznej stacji Podżamcze (Wieruszów) mil 3 odległa. Budynki nowe mu­rowane a drewniane, również w dobrym stanie. Rozległość ogólna włók 14 mórg 17 prętów 150 gruntów czysto folwarcznych, bez żadnych a ża­dnych nieużytków; grunta wyborne, pszenicę wszę­dzie wydawać mogące. Gospodarstwo w zupełnie dobrym porządku, obsiewy kompletne. Sprzedaż nastąpić może z inwentarzem żywym i martwym, lub bez tegoż, według okoliczności i życzenia interessenta. Wypłata może być bardzo udogodnioną; połowa szacunku zostaje na gruncie. Bliższe porozumienie za ogłoszeniem się na miejsce, lub pocztą przez Wieluń listownie, adresując do p. Byszewskiej, lub w hotelu Berlińskim u W. J. E. Peszke w Kaliszu.

Kaliszanin 1872 nr 52

Licytacja

Z powodu zwinięcia gospodarstwa w Opojowicach pod Wieluniem i wsku­tek tego translokacji do miasta, odbędzie się licytacja w Wieluniu w dniu 23 Lipca r. b. Różne sprzęty gospodarskie, bryczki, miedziane naczynia, nieco szkła i porcelany, pościel, futra, meble różne, srebrna wielka taca i imbryk, oraz forte­pian fasonu zwanego Royal doskonały, mało używany, z pierwszorzędnej zagranicznej fabryki Jemlera w Lipsku, sprzedawane będą.


Gazeta Świąteczna 1891 nr. 553

 (...)Jednocześnie z tą wiadomością, nadesłaną przez jednego z czytelników naszych, słyszymy o tak wielkiej liczbie podobnych wypadków, że nie sposób tu pisać o wszystkich. Zobaczmy, ile to niebożątek zginęło taką śmiercią choćby w dwóch tylko guberńjach: Kaliskiej i Piotrkowskiej. W powiecie Wieluńskim utonęli: Wikcia Marciniakówna we wsi Opojewicach.


Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1897 nr 49

Ś.† P.
Wanda z Koczorowskich
PRZERADZKA,
wdowa po b. obywatelu ziemskim,
opatrzona św. Sakramentami, po krótkich cierpieniach, zasnęła w Bogu dnia 5-go lutego 1897 r. w Opojowicach, w wieku lat 67, pochowana na cmentarzu parafjalnym w Czarnożyłach pod Wieluniem.
Pokój cieniom zacnej kobiety i cześć pamięci najlepszej matki.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 61

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Helenie Pilaskiej, wierzycielce sumy 8.000 rb. zabezpieczonej pod Nr 29 w dziale IV księgi dóbr Opojewice, pow. Wieluńskiego;
Termin do zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony zostaje na 15 lutego 1921 roku, w kancelarji notarjusza Bzowskiego.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 65

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu B, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto d. 3 czerwca 1922 r. następującą firmę pod Nr. 41:
Spółka Drzewna i Budowlana w Wieluniu z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Wieluniu, ul. Szpitalna 10. Czynności swe przedsiębiorstwo rozpoczęło d. 7 marca 1922 r. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie handlu drzewem i materjałami budowlanemi, sprzedaż na warunkach komisowych, oraz przyjmowanie przedstawicielstw stosownie do wyżej wymienionej branży. Wspólnikami są: 1) Ignacy Parnowski, zamieszkały w Krzeczowicach, 2) Franciszek Biernacki w Mokrsko, 3) Bronisław Bokalski, 4) Bronisława Bokalska, 5) Tadeusz Świderski, 6) Feliks Godlewski, zamieszkali w Wieluniu, 7) Tadeusz Kozarski w Konopnicy, 8) Walenty Stadnicki, 9) Bolesław Górski, 10) Stefan Łukowski, 11) Bolesław Małuszyński, 12) Karol Mosz, 13) Henryk Ossowski, 14) Stanisław Dawid, 15) Andrzej Kowalski, zamieszkali w Wieluniu, 16) Konstanty Rembowski w Teklin-Rembowie, 17) Kazimierz Grabiński, 18) Wincenty Rozmarynowski, 19) Witold Nowicki w Wieluniu, 20) Adam Mieloszyk w Stawie, gm. Wydrzyn, 21) Franciszek Kossak, 22) Karol Gucztan w Wieluniu, 23) Teofil Szubała w Tyble, 24) Franciszek Łytka w Czastorach, 25) Włodzimierz Zarzycki w Białej, 26) Ernest Wekwert, 27) Felicja Wagner, 28) Antoni Szymczak, 29) Idzi Krawczyk w Wieluniu, 30) Józef Bielarski w Łubnicach, 31) Kazimierz Oraczewski w Wieluniu, 32) Sabela Mazurek w Praszce, 33) Wacław Panicz, 34) Władysław Skiba, 35) Edward Sobczak, 36) Stanisław Nurkiewicz, 37) Zdzisław Rylski, 38) Ludwik Krakowski, 39) Stanisław Kubacki, 40) Władysław Frejusz, 41) Jan Rappard, 42) Józef Łebkowski, 43) Józef Helman, 44) Józef Kasprowicz, 45) Ludwik Domagała, 46) Helena Domagała, 47) Janina Sobocińska, 48) Marja Kubacka, zamieszkali w Wieluniu, 49) Stanisław Domagalski w Opojowica, 50) Józef Burchaciński, 51) Tadeusz Sędzimir w Wieluniu, 52) Józef Szmaj w Gdańsku, 53) Feliks Burchaciński, 54) Stanisław Szmidel w Wieluniu, 55) Gustaw Taczanowski w Rudzie, 56) Ludwik-Stefan Zawadziński w Wieluniu, 57) Mieczysław Kiełkiewicz, 58) Mieczysław Kadzidłowski, 59) Marjan Liberski, 60) Stanisław Kluczyński, 61) Franciszek Biernacki, 62) Józef Szuster, 63) Piotr Szmigielski, 64) Stanisław Ruszkowski, 65) Stanisław Piotrowicz, 66) Karol Polankiewicz, 67) Józaf Kasiński, 68) Teodor Kaczmarek, 69) Antoni Ślósarz, 70) Kazimierz Wojciechowski, 71) Marja Kohenówna, 72) Jan Marcinkiewicz, 73) Wacław Kotyłowski, 74) Wincenty Przygodzki, 75) Henryk Grzanowski, 76) Karolina Szmidt, 77) Wanda Szulcowa, 78) Helena Kutyłowska, 79) Wincenty Szudejka, zamieszkali w Wieluniu, 80) Franciszek Baranowski w Bronikowie, 81) Jadwiga Wodzyńska w Krzeczowie, 82) Kazimiera Dramińska w Wróblewie, 83) Jan Merta w Wieluniu, 84) Adam Duś w Cieszęcinie, 85) Zofja Wilczyńska w Cieszęcinie, 86) Adolf Jamroziński, 87) Stanisław Nowojewski, 88) Juljan Jamroziński, zamieszkali w Wieluniu, 89) Aloiza Jakowicka w Mokrsku, 90) Józef Kręski w Wachlinowach, 91) Piotr Koczorowski w Kopydłowie, 92) Wincenty Kobylański w Pytnuwku, 93) Ignacy Bąkowski w Skomlinie, 94) Aleksander Głąbski, 95) Władysław Godecki, 96) Ludwig Wagner, 97) Józef Ciesielski, 98) Władysław Markowski, zamieszkali w Wieluniu, 99) Franciszek Gark, 100) Halina Ponińska, 101) Wanda Ponińska, zamieszkali w Mokrsku, 102) Edward Kręski w Masłowicach, 103) Ludwik Panina w Chotowie, 104) Andrzej Kramplicz w Gronówku, 105) Franciszek Kalinowski w Skomlinie, 106) Wincenty Wiśniewski, 107) Władysław Wiśniewski, 108) Bronisław Godlewski, 109) Zofja Zawadzińska, zamieszkali w cukrowni Wieluń, 110) Jan Fedecki, 111) Władysław Fedecki, 112) Aleksander Herman, zamieszkali w Kaliszu, 113) Helena Daszkiewiczowa w Kopydłowie, 114) Janina Jacuńska w Mierzycy, 115) Wincenty Gontkiewicz w Rychłowicach, 116) Jan Pietrzak w Niedzielsku, 117) Laura Zawadzińska, 118) Konstanty Mierzejewski w Warszawie, 119) Franciszek Juraszek, 120) Zofja Parnowska, 121) Kazimierz Parnowski, 122) Leonard Stawicki, zamieszkali w Praszce, 123) Janina Taczanowska w Rudzie, 124) Henryka Kościelna i 125) Stowarzyszenie Budowlane w Wieluniu. Kapitał zakładowy całkowicie wpłacony wynosi 5.000.000 mk. podzielony na 1000 udziałów po 5.000 mk. każdy, z których to udziałów posiadają: 1) Ignacy Parowski — 2 udz., 2) Franciszek Biernacki — 2, 3) Bronisław Bokalski — 2, 4) Bronisława Bokalska — 2, 5) Tadeusz Świderski — 40, 6) Feliks Godlewski — 2, 7) Tadeusz Kozarski — 10, 8) Walenty Stadnicki — 4, 9) Bolesław Górski — 4, 10) Stefan Łukowski — 5, Bolesław Małuszyński — 3, 12) Karol Mosz — 20, 13) Henryk Ossowski — 20, 14) Stanisław Dawid — 1, 15) Andrzej Kowalski — 1, 16) Konstanty Rembowski — 25, 17) Kazimierz Grabiński — 4, 18) Wincenty Rozmarynowski — 1, 19) Witold Nowicki — 4, 20) Adam Mieloszyk — 3, 21) Franciszek Kossak—2, 22) Karol Kucztan—1, 23) Teofil Szukała — 20, 24) Franciszek Łytka — 1, 25) Włodzimierz Zarzycki — 20, 26) Ernest Wekwert — 2, 27) Felicja Wagner — 5, 28) Antoni Szymczak — 1, 29) Idzi Krawczyk — 1, 30) Józef Bielarski — 1, 31) Kazimierz Oraczewski — 7, 32) Sabela Mazurek — 4, 33) Wacław Panicz—1, 34) Władysław Skiba—1, 35) Edward Sobczak — 2, 36) Stanisław Nurkiewicz — 2, 37) Zdzisław Rylski — 30, 38) Ludwik Krakowski — 1, 39) Stanisław Kubacki — 2, 40) Władysław Frejusz — 2, 41) Jan Rappard—1, 42) Józef Łebkowski—2, 43) Józef Helman—1, 44) Józef Kasprowicz — 4, 45) Ludwik Domagała—5, 46) Helena Domagała — 4, 47) Janina Sobocińska — 1, 48) Marja Kubacka — 1, 49) Stanisław Domagalski — 20, 50) Józef Burchaciński — 1, 51) Tadeusz Sędzimir — 10, 52) Józef Szmaj — 100, 53) Feliks Burchaciński — 10, 54) Stanisław Szmidel — 20, 55) Gustaw Taczanowski — 40, 56) Ludwik-Stefan Zawadziński — 20, 57) Marjan Liberek — 5, 58) Mieczysław Kadzidłowski — 6, 59) Mieczysław Kiełkiewicz — 1, 60) Stanisław Kłaczyński — 1, 61) Franciszek Biernacki — 1, 62) Józef Szuster — 4, 63) Piotr Szmigielski — 4, 64) Stanisław Ruszkowski — 1, 65) Stanisław Piotrowicz — 2, 66) Karol Polankiewicz — 1, 67) Józef Kasiński — 5, 68) Teodor Kaczmarek — 10, 69) Antoni Ślósarz — 1, 70) Kazimierz Wojciechowski — 4, 71) Marja Kohenówna — 1, 72) Jan Marcinkiewicz — 1, 73) Wacław Kutyłowski — 11, 74) Wincenty Przygodzki — 10, 75) Henryk Grzanowski — 1, 76) Karolina Szmidt — 6, 77) Wanda Szulcowa — 1, 78) Helena Kutyłowska — 1, 79) Wincenty Szudejka — 1, 80) Franciszek Baranowski—1, 81) Jadwiga Wodzyńska—4, 82) Kazimiera Dramińska—10, 83) Jan Merta — 1, 84) Adam Duś — 1, 85) Zofja Wilczyńska — 5, 86) Adolf Jamroziński — 2, 87) Stanisław Nowojewski — 2, 88) Juljan Jamroziński — 10, 89) Aloiza Jakowicka — 4, 90) Józef Kręski — 20, 91) Piotr Koczorowski — 20, 92) Wincenty Kobylański — 2, 93) Ignacy Bąkowski — 20, 94) Aleksander Głąbski—8, 95) Władysław Godecki — 1, 96) Ludwik Wagner — 5, 97) Józef Ciesielski — 2, 98) Władysław Markowski — 20, 99) Franciszek Gark — 10. 100) Halina Ponińska — 4, 101) Wanda Ponińska — 1, 102) Edward Kręski — 20, 103) Ludwik Papina — 2, 104) Andrzej Kramplicz — 2, 105) Franciszek Kalinowski — 5, 106) Wincenty Wiśniewski — 5, 107) Władysław Wiśniewski—5, 108) Bronisława Godlewska—4, 109) Zofja Zawadzińska—20, 110) Jan Fedecki—20, Władysław Fedecki — 10, 112) Aleksander Herman 20, 113) Helena Daszkiewiczowa — 1, 114) Janina Jacuńska—30, 115) Wincenty Gontkiewicz — 10, 116) Jan Pietrzak — 1, 117) Laura Zawadzińska—5, 118) Konstanty Mierzejewski — 10, 119) Franciszek Juraszek — 10, 120) Zofja Parnowska — 4, 121) Kazimierz Parnowski—3, 122) Leonard Stawicki—12, 123) Janina Taczanowska — 6, 124) Henryka Kościelna — 2 i 125) Budowlane Stowarzyszenie w Wieluniu — 60 udziałów. Zarządcami są: 1) Gustaw Taczanowski, zamieszkały w majątku Ruda Star., pow. Wieluńskiego, 2) Stanisław Domagalski, zamieszkały w maj. Opojowice, pow. Wieluńskiego, 3) Karol Mosz w Wieluniu i 4) Ludwik-Stefan Zawadziński w Wieluniu. Na wychodzących od spółki ważniejszych dokumentach, czekach, pokwitowaniach pieniężnych, przekazach i plenipotencjach potrzebne są podpisy trzech członków zarządu pod stemplem firmy. Rachunki i korespondencję bieżącą, oraz odbiór wszelkich posyłek pocztowych—może podpisywać każdy z członków zarządu oddzielnie pod pieczęcią firmy. Firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązaną na czas nieograniczony na mocy aktów z d. 7 marca i 22 kwietnia 1922 r. za Nr. Nr. 619 i 943, sporządzonych przed notarjuszem Nagajewskim w Wieluniu.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 16

Do rejestru handlowego, Działu B, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto w d. 20 grudnia 1923 r. następujący wpis pod Nr. 82:
"Wieluński Przemysł Drzewny i Budowlany, spółka akcyjna" z siedzibą w Wieluniu. Celem spółki jest prowadzenie handlu drzewem i dokonywanie czynności, przewidzianych w § 2 statutu. Kapitał zakładowy stanowi 200.000.000 mk., z których 170.820.604 mk. wniesiono gotowizną i 29.179.396 mk. pokryto nabyciem ruchomego i nieruchomego majątku Spółki Drzewnej i Budowlanej w Wieluniu. Kapitał spółki akcyjnej „Wieluński Przemysł Drzewny i Budowlany" podzielony został na 20.000 akcji bezimiennych po 10.000 mk. każda akcja. Zarząd stanowią: 1) Karol Mosz z Wielunia, 2) Dr. Stanisław Domagalski z Opojowic, 3) Gustaw Taczanowski z Rudy, 4) Kazimierz Oraczewski z Wielunia i 5) Ludwik Zawadziński z Cukrowni WieluńZastępcy członków: Władysław Góralik i Wanda Szulcowa. Wszelkie zobowiązania, pełnomocnictwa, umowy, akty notarjalne i hipoteczne podpisuje trzech członków zarządu; czeki podpisuje dwóch członków zarządu; wszelką korespondencję pocztową, telegraficzną, pie­niężną, posyłki, jak również odbiór pieniędzy i dokumentów podpisuje jeden członek zarządu. Spółka akcyjna. Statut jej zatwierdzony przez Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu i opublikowany w Nr 103 „Monitora Pol­skiego" z d. 7 maja 1923 r. Akt organizacyjny zeznany przed notarjuszem w Wieluniu, Michałem Nagajewskim, w d. 7 lipca 1923 r., Nr 1280.
Spółkę Drzewną i Budowlaną z ograniczoną odpowiedzialnością w Wie­luniu z Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Kaliszu z pod Nr 41 wykreśla się.

 Echo Sieradzkie 1931 marzec

OBWIESZCZENIE. Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Lajba Żelichowskiego w dniu 25 marca 1931 r. o godzinie 10 rano w majątku Opojowice, gm. Wydrzyn u Domagalskiego będą sprzedawane przez licytacje ruchomości należące do Stanisława Domagalskiego składające się z 2 koni i bryczki i oszacowane do sprzedaży na sumę jeden tysiąc dwieście zł., których spis i szacunek przejrzane być mogą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji. Wieluń, dnia 14 marca 1931 roku. Komornik M. Paszkowski.

 Echo Sieradzkie 1931 kwiecień

OBWIESZCZENIE. Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Idla Jakubowicza w dniu 8 kwietnia 1931 r. o godzinie 10 rano w Opojowicach, gm. Wydrzyn u Domagalskiego będą sprzedawane przez licytacje ruchomości należące do Stanisława Domagalskiego składające się z 2 krów i jałówki i oszacowane do sprzedaży na sumę jeden dziewięćset (900) zł., których spis i szacunek przejrzane być mogą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji. Wieluń, dnia 23 marca 1931 roku. Komornik M. Paszkowski.

 Echo Sieradzkie 1931 czerwiec

OBWIESZCZENIE. Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sad. cyw. obwieszcza, że na żądanie Szlamy Freilicha w dn. 25 czerwca 1931 r. od godziny 10 rano w Opojowicach, gm. Wydrzyn u Domagalskiego będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Stanisława Domagalskiego składający się z 2 krów, jałówki 2 koni, źrebaka, powozu i bryczki i oszacowany do sprzedaży na sumę trzy tysiące pięćdziesiąt (3050) złotych, którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji. Wieluń, dn. 12 czerwca 1931 r. Komornik (—) M. Paszkowski.

 Echo Sieradzkie 1931 lipiec

OBWIESZCZENIE. Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Fiszla Besserglika w dn. 15 lipca 1931 r. od godziny 10 rano w Opojowicach, gm. Wydrzyn u Domagalskiego będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Stanisława Domagalskiego składający się z 4 krów i oszacowany do sprzedaży na sumę 1200 (tysiąc dwieście) zł., którego spis i szacunek przejrzane być mogą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji. Wieluń, dn. 24 czerwca 1931 roku. Komornik: (-) M. Paszkowski.

 Echo Sieradzkie 1931 sierpień

OBWIESZCZENIE. Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Fiszla Besserglika w dn. 19 sierpnia 1931 r. od godziny 10 rano w Opojowicach, gm. Wydrzyn u Domagalskiego będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Stanisława Domagalskiego składający się z 4 krów i oszacowany do sprzedaży na sumę 1200 (tysiąc dwieście) zł., którego spis i szacunek przejrzane być mogą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji. Wieluń, dn. 29 lipca 1931 roku. Komornik w. z. (-) Krupski.

 Echo Sieradzkie 1931 sierpień

OBWIESZCZENIE. Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Kasy Kupieckiej w Wieruszowie w dn. 20 sierpnia 1931 r. od godziny 10 rano w Opojowicach, gm. Wydrzyn u Domagalskiego będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Stanisława Domagalskiego składający się z 100 korcy żyta i oszacowany do sprzedaży na sumę 2200 (dwa tysiące dwieście) zł., którego spis i szacunek przejrzane być mogą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji. Wieluń, dn. 25 lipca 1931 roku. Komornik w. z. podpis nieczytelny.

Echo Sieradzkie 1931 31 październik

Nr. spr. E. 1017/31.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Zjedn. Banku Ziemiańskiego Sp. Akc. Oddział w Wieluniu i innych w dn. 5 listopada 1931 r. od godziny 10 rano w Opojowicach, gm. Wydrzyn u Domagalskiego, będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Stanisława Domagalskiego składający się z 25 wozów jęczmienia niemłóconego i lokomobili fabryki „Ramomes" i oszacowany do sprzedaży na sumę siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt (7250) zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dn. 26 października 1931 r.
Komornik: Mieczysław Paszkowski.

Echo Sieradzkie 1931 31 październik

Nr. spr. E. 649/31.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Fiszla Besserglika w dn. 5 listopada 1931 r. od godziny 10 rano w Opojowicach, gm. Wydrzyn u Domagalskiego, będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Stanisława Domagalskiego, składający się z 4 krów i oszacowany do sprzedaży na sumę tysiąc dwieście (1.200) zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Na zasadzie art. 1070 ust. post. cyw., licytacja może być rozpoczęta i niżej szacunku.
Wieluń, dn. 26 października 1931 r.
Komornik: Mieczysław Paszkowski.

Echo Sieradzkie 1931 31 grudzień

Nr. spr. E. 1154/31 r.
OBWIESZCZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Fiszla Besserglika, Jakóba Rozentala i Ajzyka Erlicha, w dn. 5 stycznia 1932 r. od godziny 10 rano w Opojowicach, gm. Wydrzyn u Domagalskiego, będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Stanisława Domagalskiego, składający się z 4 koni, 2 bryczek, 8 krów, 2 jałówek, powozu, źrebaka, 100 korcy żyta, 200 mtr. pszenicy, 25 wozów jęczmienia, lokomobili fabryki „Ramomes" i oszacowany do sprzedaży na sumę dwadzieścia tysięcy osiemset (20.800) zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dn. 21 grudnia 1931 r.
Komornik. M. Paszkowski.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 82

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:

Okrąg Kaliski (I Sekcja):
22. Wierzycieli hipotecznych dóbr OPOJEWICE, powiatu wieluńskiego, a mianowicie: 1) Icka Kohna, 2) Szlamę Klingera, 3) Bank Gospodarstwa Krajowego — oddział w Katowicach.

Echo Sieradzkie 1932 2 luty

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Banku Kredytowego Ludowego w Wieluniu w dniu 11 lutego 1932 roku od godziny 10 rano w Opojowicach gm. Wydrzyn u Domagalskiego będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Stanisława Domagalskiego składający się z 10 krów, 8 jałówek, i 2 źrebaków i oszacowany do sprzedaży na sumę cztery tysiące sześćset (4600) złotych., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dnia 9 stycznia 1932 roku.
Komornik M. Paszkowski.

Echo Sieradzkie 1933 23 styczeń

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
W myśl §§ 83 i 84 rozp. Rady Ministrów z dnia 25.6- 32 r. o postępowaniu Władz Skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 380) podaje się do ogólnej wiadomości, że dnia 24 stycznia 1933 r. od godz. 9 rano, celem pokrycia zaległych podatków skarbowych odbędzie się sprzedaż z licytacji majątku ruchomego należącego do:
2) Dr. Domagalskiego Stanisława w maj. OPOJEWICE gm. Wydrzyn.
Zajęte przedmioty reflektanci mogą oglądać dnia 24 stycznia 1933 r. od godz. 9 do 16-ej we wspomnianych majątkach.

Urząd Skarbowy w Wieluniu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 22

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 31 października 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 19 z dnia 16. IX. 1933 r. poz. 242, str. 473 rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 16. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/15/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu wieluńskiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 16. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/15/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu wieluńskiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 19 z dnia 16. IX. 1933 r. poz. 242, str. 473) ulega następującym zmianom:
30) w § 1 p. XXV. po słowach: „11. Urbanice, obejmującą: kol. Góry-Olewińskie, wieś Urbanice, grunty rozparc. maj. Urbanice" dodaje się: „12. Opojowice, obejmującą: wieś Opojowice, folw. Opojowice", oraz „13. Wydrzyn, obejmującą: wieś Wydrzyn, kol. Wydrzyn".
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Echo Łódzkie 1933 październik

Trzech sołtysów odpocznie za kratami. Przywłaszczyli sobie pieniądze skarbowe. Wieluń, 2 października. Józef Boroń mieszkaniec wsi Opojowice gm. Wydrzyn, będąc sołtysem wsi Opojowice przywłaszczył sobie 275 zł. pobranych tytułem podatków od mieszkańców wsi. Niesumienny sołtys pociągnięty został do odpowiedzialności sadowej. Sąd , Grodzki w Wieluniu skazał go na pół roku więzienia oraz poniesienie kosztów sądowych. Za takież przywłaszczenie sobie 573 zł. pobranych tytułem podatku od mieszkańców wsi Wróblew — sołtys wsi, Kazimierz Jarawski — skazany został na 8 miesięcy więzienia i uiszczenie opłat i kosztów sądowych. Do kompletu dwóch wyżej wymienionych dochodzi jeszcze sołtys Osjakowa Maciej Gilski, który przywłaszczył sobie 885 zł. pochodzących również z zebranych podatków — za co skazany został na 6 miesięcy więzienia i koszty sądowe.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 38

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO
W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia właścicieli i wie­rzycieli hipotecznych niżej wymienionych dóbr:
III. Okrąg Kalisz.
Sekcja I-sza.
12.OPOJEWICE, powiatu wieluńskiego: 1) Szlamę Klingera, 2) Bank Gospodarstwa Krajowego, oddział w Katowicach.


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 24 maj

Z SĄDU.

Sąd Grodzki w Wieluniu skazał: Ig. Kawińskiego zam. w majątku Opojowice gm. Wydrzyn na 6 mies. więzienia z zawieszeniem kary na przeciąg 2-ch lat za usunięcie zajętego przez komornika sądowego zboża ocenionego na 6 tysięcy złotych.

Echo Łódzkie 1937 grudzień

OLBRZYMI BUHAJ POTURBOWAŁ JUŻ DWU DOZORCÓW. WIELUŃ, 14. 12. — W tych dniach w majątku Opojewice, należącym do dr Domagalskiego miał miejsce po raz drugi niebezpieczny wypadek stratowania człowieka przez potężnego buhaja. Przed kilku tygodniami rozdrażniony czymś buhaj poturbował niebezpiecznie swego dozorcę Konstantego Wojtyrę, który dotychczas leży chory. W tych dniach buhaj rzucił się znów na znajdującego się w jego przegrodzie zastępcę Wojtyry, 42-letniego Wincentego Stefaniaka, którego stratowawszy kopytami i wziąwszy na pół już żywego na rogi wyrzucił z przegrody. Stefaniaka, który doznał niebezpiecznych wewnętrznych obrażeń i ogólnego potłuczenia przewieziono do szpitala W. W. Św. w Wieluniu.


Dziennik Łódzki 1953 nr 167

Jedni jeszcze koszą — inni już zwożą do stodół
Każda godzina zmienia wygląpól naszego województwa
Gorączka żniwna" ogarnęła już wszystkie gromady, wszystkie spółdzielnie produkcyjne, wszystkie państwowe gospodarstwa rolne, żniwiarze na przelotne deszcze nie narzekają, pod wpływem bowiem wiatru i słońca, które po każdym deszczu przygrzewa wydaje się — jeszcze silniej, szybko obsycha zboże na polu i w stygach, natomiast wilgotne ścierniska łatwiej podorywać czy kultywatorywać. Po za tym wilgoć gwarantuje szybkie wschody nasion poplonów.
Nie tylko każdy dzień, ale każda godzina wydatnie zmienia krajobraz pól w naszym województwie. Meldunki z wczoraj wysoce różnią się od meldunków z dziś.
gm. Widawa, Pruszków, Wodzierady już tylko gdzieniegdzie widać wśród coraz mocniej złocących się pszenicy i owsa, wśród bielejących jęczmieni, wśród kwitnących pół ziemniaczanych — poletka jeszcze nie skoszonego żyta.
Żniwna gorączka pracy trwa. Sąsiedzka, międzygromadzka i międzygminna atmosfera współzawodnictwa wpływa jak najdodatniej na przebieg tak żniw, jak i podorywek czy siania poplonów.
W poniedziałek wielu chłopów z pow. łaskiego, sieradzkiego i wieluńskiego rozpoczęło już zwózkę żyta.
ŻNIWA W GMINIE KONOPNICA
W 11 gromadach, wchodzących w skład gm. Konopnica, nie ma pola, na którym nie tętniłaby praca. W Szynkielewie w nieustannym ruchu znajduje się snopowiązałka ośrodka maszynowego. Po ukończeniu kośby żyta w Strobiniu, gminna komisja żniwno-omłotowa przerzuciła GOM-owską żniwiarkę do gromady Konopnica. Druga żniwiarka GOM kosiła w Rychłocicach — niestety, po 5 dniach nienagannej pracy pękł wał trybowy. Następnego dnia kierownik GOM Ignacy Pabianiak wyjechał do Opojowic, siedziby państwowego ośrodka maszynowego w pow. wieluńskim, aby wał wymienić lub zreperować w tamtejszych warsztatach reperacyjnych.
gm. Konopnica w akcji żniwnej przodują gromady Bębnów i Walków. Po skoszeniu żyta, niemal wszyscy chłopi podorali ścierniska i obsiali je własnymi nasionami poplonów.
W gminie sprawnie przebiega pomoc sąsiedzka — objętych nią zostało 130 gospodarstw bezkonnych. Nie było wypadku, aby ktoś ze świadczących pomoc uchylił się od terminowego wykonania sąsiedzkiego obowiązku. Obowiązuje bowiem zasada „dziś koń mi pracuję u siebie, jutro u ciebie".
W myśl zobowiązań podjętych w celu uczczenia Święta Wyzwolenia, chłopi z wszystkich gromad gm. Konopnica postanowili natychmiast po żniwach przystąpić do omłotów i obowiązkowej odstawy zboża na punkt skupu.
Chłopi z gromady Krzętle zobowiązali się ukończyć omłoty w ciągu dwu dni, a następnie zbiorowo i manifestacyjnie odwieźć całość przypadającego na nich zboża do magazynu GS w Konopnicy.
Według harmonogramu opracowanego przez gminną komisję żniwno-omłotową, 5 młocarń motorowych i 8 kieratowych będzie młócić w następującej kolejności:
Najpierw w gromadach Chorzyna, Kuźnica Strobińska i Strobin — gromady te nie wywiązały się w roku ub. z obowiązku odstawy w 100 proc.
W drugiej kolejności akcja omłotowa obejmie Szynkielew, największą gromadę w gminie, oraz Konopnicę. Następnie młocarnię motorowe zostaną przerzucone na gromady Rychłocice, Walków, Bębnów, MałWieś, Krzętle i Anielin.
Opracowując harmonogram omłotów, gminna komisja wzięła pod uwagę 2 młocarnie szerokomłotne GOM oraz 3 młocarnie prywatne, również o napędzie spalinowym. Okazuje się jednak, że GOM ma tylko jedną młocarnię, ponieważ druga od marca br. nie zdążyła jeszcze nadejść do Konopnicy z POM Opojowice.
Ponieważ monity Prezydium GRN w Konopnicy nie skutkują, zwracamy się do kierownictwa POM Opojowice z apelem: „Przetransportujcie jak najrychlej młocarnię do GOM Konopnica. Czas bowiem nagli. Chłopi już zaczynają zwozić żyto. Lada dzień przystąpią do omłotów. Nie wolno zwlekać ani dnia!"


C. M.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza