-->

środa, 24 kwietnia 2013

Nacesławice

Taryfa Podymnego 1775 r.
Naczęsławice, wieś, woj. kaliskie, powiat kaliski, własność szlachecka, 15 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Nacesławice, parafia chlewo, dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo kaliskie, własność: 3 części, pierwsza Sawicki, druga Zieromski, trzecia Stanisławski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Nacesławice, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Kaliski, parafia Chlewo, własność prywatna. Ilość domów 11, ludność 93, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Nacesławice,  w dok. Naczeslavycze, wś nad strum. Olszyną, i folw., pow. kaliski, gm. Staw, par. Chlewo, odl. od Kalisza w. 24; wś dm. 7, mk. 53; folw. dm. 3, mk. 19. W 1827 r. 11 dm., 93. mk. Wspomina tę wś Lib. Ben. Łask. (t. II, 60) w opisie par. Chlewo. Według regestr. pobor. z 1579 r. wś N. (par. Chlewo) był własnością Naczesławskich, do których należało 5 części i Laurent. Desczyńskiego, posiadającego 1 łana, oraz Jakóba Osczeklińskiego, posiad. 1 łana (Pawiński, Wielkop. t. I: 111). Obecnie folw. i wś N. rozl. m. 456: grun. or. i ogr. m. 388, łąk m. 44, past. m. 7, nieuż. i place m. 17; bud. mur. 4, z drzewa 8; płodozmian 4 i 10-polowy. Wś N. os. 17, z grun. m. 20.

Spis 1925:
Nacesławice, wś i folw., pow. kaliski, gm. Staw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 17, folw. 4. Ludność ogółem: wś 97, folw. 90. Mężczyzn wś 46, folw. 44, kobiet wś 51, folw. 46. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 97, folw. 90. Podało narodowość: polską wś 97, folw. 90.

Wikipedia:
Nacesławice-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki.W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Dawniej wieś szlachecka. Po istniejącym niegdyś założeniu dworskim, w otoczeniu zaniedbanego parku, została ruina dworu zbudowanego na pocz. XX w. przez Sucharskich, później w posiadaniu Sokolnickich. Na południe od wsi – ruina wiatraka sprowadzonego tu ok. 1916-1917 r. spod Sieradza.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
NACESŁAWICE par. Chlewo, p. sieradzki w 1783 r. własność Żeromskiego, Stanisławskiego i Sawickiego. W 1912 r. wieś i folwark mają 456 mg gruntu, własność uwłaszczonych włościan i Macieja Suchorskiego.

1965 r.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1667

Dnia 13 czerwca ochrzciłem imieniem Zofia, córkę Szlachetnych Piotra i Marianny Krąkowskich z Naczesławic. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Andrzej Tomicki i Zofia Małuska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1667

Naczesławice
Dnia 17 lipca. Ja Grzegorz Kazimierz Stanisławski proboszcz chlewski, ochrzciłem imieniem Albert, syna Szlachetnego Jana Głuchowskiego i Marianny jego małżonki. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Pan Baltazar Biernacki z Chodenic? i Szlachetna panna Zofia Malczewska z Morawek.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1680

Styczeń
Naczesławice
24 Teresa córka Urodzonego Tomasza Naczesławskiego i Anny, małżonków, ochrzczona została przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Modlibowski i Marianna ?

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1684

Maj
Naczesławice
21 Jan syn Jana Miniszewskiego i Małgorzaty, prawowitych małżonków, ochrzczony przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Władysław Tarchalski z Gaci i Urodzona Anna Górska z Trzebieni.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1685

Luty
Naczesławice
16 Konstancja córka Urodzonego Marcina Chlewskiego i Marianny, małżonków, ochrzczona przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Adam Waliszewski z Moskorni i Urodzona Anna Tarchalska z Naczesławic.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1685

Listopad
Naczesławice
21 listopada Andrzej Tomasz syn Urodzonego Sebastiana Żeromskiego i Anny, małżonków, ochrzczony przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Jan Zakrz[ewski] z Wojsławic i Marianna Naczesłaska z Naczesławic.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1700

Wrzesień
Naczesławice
8 tego samego, Przewielebny Mikołaj Koźmiński proboszcz chlewski, gacki, błogosławił związek małżeński Urodzonego Stanisława Zdzenickiego ze Zdzenic z Urodzoną Jadwigą Otoroską z Naczesławic. Asystenci Urodzony Stefan Kotkowski, Urodzony Stanisław Borzęcki, Urodzona Zofia Kotkowska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1703

Nacesławice
Ja Mikołaj Koźmiński, roku jak wyżej, dnia 16 kwietnia, ochrzciłem Alberta, syna Szlachetnych Władysława i Jadwigi Stawskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Andrzej Piekarski i Urodzona Katarzyna Biernacka z Morawek.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1704

Naczesławice
15 stycznia. Ja Marcin Pawłowicz, błogosławiłem związek małżeński Urodzonego Macieja Ziołkowskiego z Urodzoną Katarzyną Tarchalską. Świadkami byli Urodzony Wojciech Otoroski etc.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1705

Naczesławice.
10 lutego. Ja ten sam ochrzciłem Macieja Walentego, syna Szlachetnych Kazimierza i Anny Tarchalskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Maciej Biernacki z Morawek i Urodzona Anna Górska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1705

Naczesławice.
3-go maja, ten sam jak wyżej, ochrzcił Zofię Konstancję, córkę Szlachetnych Stanisława i Jadwigi Zdzieneckich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Stanisław Kobielski i Urodzona Zofia Modliboska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1705

Naczesławice.
16 czerwca Przewielebny Mikołaj Koźmiński dziekan staw?, proboszcz chlewski, ochrzcił Antoniego Jana, syna Szlachetnych Władysława Stawskiego i Szlachetnej Jadwigi Tarchalskiej. Rodzice chrzestni Szlachetny Świętosław Suchorski, Szlachetna Zofia Kotkowska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1707

Naczesławice
19 sierpnia. Ja Marcin Pawłowicz, błogosławiłem związek małżeński Szlachetnych osób, Szlachetnego Zygmunta Korytkowskiego ze Szlachetną An[ną] Tarchalską, poprzedziwszy ? w obliczu kościoła. Asystenci Krzywański ...

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1708

Maj
Naczesławice
19 tego samego. Znakomity Przewielebny Mikołaj z Iwanowic Koźmiński, dziekan staw? kapłan chlewski, gacki, ochrzcił Mariannę, córkę Szlachetnych Zygmunta i Anny Korytkowskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Szlachetny Wojciech Siewierski, Szlachetna Zofia Madaleńska z Chlewa

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1708

Naczesławice
3. czerwca. Ja ten sam, ochrzciłem Mariannę Elżbietę, córkę Szlachetnego Stanisława i Szlachetnej Jadwigi Zdzienickich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Szlachetny Jan Sawicki i Szlachetna Katarzyna Biernacka z Morawek.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1711

Naczesławice.
Poprzedziwszy trzema zapowiedziami w obliczu kościoła, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Macieja Mroczkowskiego z Katarzyną Tarchalską, w obecności świadków Urodzonego Jana Stawskiego i Urodzonego Michała Naczesławskiego i wielu innych wiarygodnych. Dnia 10 sierpnia, roku , jak wyżej także 1711.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1712

Naczesławice
Roku jak wyżej, dnia 17 maja. Ja, jak wyżej wikary chlewski, ochrzciłem Józefa Urodzonego Kazimierza i Konstancji Bogusławskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni jego Urodzony Marcin Kozenicki i Urodzona Katarzyna Kociołkowska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1713

Naczesławice
9 kwietnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem Rozalię prawowitych Urodzonego Łukasza i Zofii Stawskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Pstrokoński i Urodzona Anna Korzennicka.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1713

Naczesławice
Październik

Ja, ten sam, jak wyżej, dnia 19 tego ochrzciłem Jadwigę Teresą urodzoną 12 tego Urodzonych Alberta i Zofii Żelislawskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Żeromski i Bona Skąpska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1714

Wrzesień
Naczesławice

16 Ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem Jadwigę prawowitych Urodzonych Kazimierza i Konstancji Bogusławskich. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Józef Żuromski i Urodzona Jadwiga .

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1715

Czerwiec
Naczesławice

5-go tego. Ja jak wyżej proboszcz, ochrzciłem Reginę prawowitych Urodzonego Macieja i Katarzyny Mroczkowskich. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Józef Zuromski i Urodzona Modlibowska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1715

Wrzesień
Morowki dwór
Roku i dnia jak wyżej, ochrzciłem Rozalię prawowitych Urodzonego Macieja i Urodzonej Katarzyny z domu Madalińskiej Biernackich. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Marcin syn tego Biernackiego i Urodzona panna Bona Skąpska z Naczesławic.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1716

Czerwiec
Naczesławice
11 tego. Ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem Antoniego, Urodzonego Stanisława i Jadwigi Zdzenickich. Jego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Władysław Biernacki i Urodzona Zofia Skorczyńska.Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1717

Luty
Naczesławice
6-tego. Ja, jak wyżej proboszcz chlewski, ochrzciłem dwoma imionami Franciszka Marianna, [córkę] Urodzonych Macieja i Katarzyny Mroczkowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stefan Porowski z Urodzoną swoją małżonką Wiktorią z domu Biskupskich Porowską.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1720

Luty
Naczesławice
Tego samego dnia i roku, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Walenty Maciej ojca Urodzonego Józefa i Marianny Żeromskich, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Sebastian ze swoją małżonką Korzenniccy z Moskurni.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1721

Grudzień
6-go grudnia zmarł w Nacesławicach Urodzony Szymon Bogusławski, opatrzony sakramentami i pochowana w ? zgodnie ze zwyczajem katolickim.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1722

Naczesławice
31 maja. Ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem Antoniego, Urodzonych Kazimierza Bogusławskiego i Konstancji, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzeni Jan Małkowski? i panna Konstancja Ła?szowna.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1740

Naczesławice
14 marca roku 1740 zasnął w Panu Urodzony Michal Skąpski opatrzony sakramentami, pochowany w kościele chlewskim.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1742

Naczesławice
Roku tego samego 1742 zmarł Urodzony Michał Sawicki posesor części dóbr Naczesławic, opatrzony sakramentami i pochowany w kościele.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1743

Nacesławice.
A.D. 1743, dnia 14 lipca. Ja, Franciszek Ry? proboszcz ?, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami,błogosławiłem w obliczu kościoła małżeństwo Urodzonych Stanisława Pstrokońskiego z Urodzoną Marcjanną z Piaszczyńskich Sawicką wdową.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1747

Naczesławice
5 lutego. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w obecności świadków Urodzonego Stanisława Pstrokońskiego i Urodzonego Franciszka Żelisławskiego, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Franciszka Wilxyckiego z Urodzoną Petronelą Żeromską.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1755

Naczesławice
10 listopada. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, w obecności świadków Urodzonego Stanisława Pstrokońskiego, Skrzyńskiego z Motek, Marcina Kiedrzyńskiego i innych wiarygodnych, błogosławiłem w obliczu kościola parafialnego chlewskiego związek małżeński Urodzonego Józefa Głuszkoskiego z Anną Sawicką panną.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1762

Czartki Małe Koźminek i Naczesławice
Ten sam, jak wyżej, dnia 6 czerwca potwierdziłem małżeństwo Szlachetnych i Urodzonych osób Gabriela Sawickiego z Naczeslawic z Franciszką wdową z Wolskich z Koźminka, poprzedziwszy dwoma zapowiedziami, na trzecią jest indult Znakomitego oficjała Radolińskiego i z pozwoleniem ? Stawający świadkowie aktu Urodzony Tomasz Otocki, Jakub Łubiński, Jakub Górski, Aleksy Charkowski i wielu innych.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1773

Roku 1773, dnia 9 grudnia | Ja jak wyżej | Morawki | Franciszek Ksawery Mikołaj | Urodzony Andrzej Milewski i Urodzona Franciszka ze Stanisławskich Milewska, prawowite małżenstwo | Wielmożny Pan Jan Wolski z Korzenic i Urodzona Katarzyna z Wolskich Ottoc[ka] z Naczesławic |

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1775

Morawki
Roku Pańskiego 1775, dnia 17 lutego. Ja, ? Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem dwoma imionami Apolonia Eufrozyna, córkę Urodzonych Mikołaja Gajewskiego i Urodzonej Marianny z Balickich Gajewskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kazimierz Stanisławski z Naczesławic ? Franciszka Milewska z Morawek.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1775

Nacesławice, dnia 10 kwietnia zmarła żona Urodzonego Sawickiego imieniem Franciszka z Wolskich lat około 50, opatrzona wszystkimi sakramentami. Pochowana w grobowcu kaplicy chlewskiej koło ambony.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1777

Naczesławice
26 styczeń
Roku jak wyżej. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Dorota, dziecko pracowitych Tomasza i Franciszki Zagraników, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jakub Stanisławski i Urodzona Jadwiga Pstrokońska z Naczesławic.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1780

Naczesławice
Roku 1780, dnia 26 stycznia. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem z wody imieniem Jan Chryzostom, chore po porodzie dziecko Urodzonych Gabriela i Franciszki z Ostroskich Sawickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli uczciwy Franciszek Lewicki organista chlewski i Urodzona panna Jadwiga Pstrokońska z Naczesławic. Asystentami byli Wielmożny Seweryn Pągowski skarbnik poznański i Wielmożna Katarzyna Paruszewska ze Stajanowa.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1782

Nacesławice, dnia 26 lutego zmarł Urodzony Jakub Stanisławski lat około 40, opatrzony sakramentami. Pochowany na cmentarzu ku północy przed drzwiami.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1783

Nacesławice, dnia 19 grudnia zmarł Urodzony Paweł Franciszek Stanisławski lat 96, opatrzony sakramentami, pochowany dnia 24 tego samego w kościele parafialnym.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1786

Nacesławice, dnia 27 sierpnia zmarło dziecko Stefan jeden rok mające, Urodzonych Sebastiana i Klary Bogusławskich, pochowane w kościele.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1796

Nacesławice.
Dnia 3 sierpnia o godzinie 4 po południu ? zmarła Urodzona Antonina Bogusławska ze Stanisławskich lat około 42, opatrzona sakramentami, pochowana w kościele.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1797

Nacesławice
Dnia 12 maja o godzinie 5 rano, zmarła na opuchliznę Wielmożna Pani Franciszka z Małachoskich Frankenberkowa łowczyni ? lat 70, opatrzona sakramentami, pochowana w kościele.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1780

Morowki
Roku 1780, dnia 29 kwietnia. Ja Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem imieniem Katarzyna, dziecko Urodzonych Wojciecha i Doroty z Balickich Biernackich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Sebastian Bogusławski i Urodzona panna Jadwiga Pstrokońska z Naczesławic.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1780

Naczesawice
Roku 1780, dnia 12 lipca. Ja, Józef Więckoski kapelan chlewski, ochrzciłem imieniem Joanna, dziecko Urodzonych Sebastiana i Klary Boguslawskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kazimierz Wajkoski z parafii Staw i Urodzona Marianna Stanisławska z Naczesławic.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1781

Naczesławice
Roku Pańskiego 1781. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dnia 17 września imionami Mikołaj Józef, urodzone 15 tego miesiąca, dziecko Urodzonych Gabriela i Franciszki z Ostroskich Sawickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Michał Paruszewski i Wielmożna panna Balbina Paruszewska z ze Stajanowic kruszwckich (córka i syn).

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1782

Naczesławice
Roku 1782, dnia 20 stycznia Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Agnieszka, dziecko Urodzonych Sebastiana i Klary Bogusławskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mateusz Żeromski i Urodzona Franciszka Sawicka, wszyscy z Naczesławic

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1782

Naczesławice
Roku Pańskiego 1782, dnia 18 czerwca. Ja Jan Karwat proboszcz chlewski, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Kazimierza Bogusławskiego z Morowki z Urodzoną Antoniną Stanisławską z Naczesławic. Obecni świadkowie Urodzony Maciej Zierumski, Urodzony Walenty Bogusławski i inni wiarygodni.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1782

Waliszewice
Roku Pańskiego 1782. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem imieniem Ignacy, urodzone dnia 27 lipca, dziecko Urodzonych Mateusza i Elżbiety z Frankenberków Jerzmanowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mateusz Żeromski z Naczesławic i Wielmożna Franciszka Frankerberkowa łowczyni z Tymińca.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1782

Morowki
Roku Pańskiego 1782, dnia 8 września. Ja Jan Karwat proboszcz chlewski, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel mianowicie, 14 15 16 po pięćdziesiątnicy, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Bernarda Turobolskiego z Urodzoną Agatą Balicką. Obecni świadkowie Urodzony Maciej Żerumski z Naczesławic, Urodzony Walenty Bogusławski, Urodzony Gajewski i inni wiarygodni.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1783

Naczesłwice
Roku Pańskiego 1783, dnia 1 września. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Rozalia, dziecko Urodzonych Konstantego i Barbary z Frankenberków Wilkszyckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Walenty Jerzmanowski z Waliszewic i Urodzona Zofia Pretwiczowa z Mroczka niekatoliczka z parafii stawskiej

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1783

Naczesławice
Roku Pańskiego 1783, dnia 10 października. Ja Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem z wody podczas porodu, urodzone dnia 8, dziecko Urodzonych Gabriela i Franciszki z Ostroskich Sawickich, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Dionizy. Ceremonię dopełniłem 10 tego samego. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Chleboski kawalerzysta królewski i Urodzona Justyna Ostroska z Przędzin.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1784

Naczesławice
Roku Pańskiego 1784, dnia 10 maja. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Stanislaw Antoni, dziecko Urodzonych Sebastiana i Klary Bogusławskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Ludwik Bogusławski z parafii maline? i Urodzona panna Katarzyna Staszewska z Wojcinka.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1784

Naczesławice
Roku Pańskiego 1784. Ten sam, jak wyżej, 23 sierpnia ochrzciłem urodzone dnia 18 sierpnia, dziecko Urodzonych Gabriela i Franciszki z Ostroskich Sawickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mateusz Umiński z ? parafii stawskiej i Urodzona Klara Bogusławska z Naczesławic. Dziecku nadano dwa imiona Stefan Bartłomiej.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1785

Naczesławice
Roku Pańskiego 1785. Ten sam , jak wyżej, dnia 13 stycznia ochrzciłem urodzone zaś dnia 9 tego samego, dziecko Urodzonych Konstantego i Barbary z Frankenberków Wilkszyczkich, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Feliks Paweł. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mateusz Żeromski z Naczesławic i Wielmożna Franciszka Frankenberkowa łowczyni krzemien? z Mroczek

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1785

Naczesławice
Roku Pańskiego 1785, dnia 6 września. Ja Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem urodzone 2 tego samego, dziecko, któremu nadałem imię Stefan, Urodzonych Sebastiana i Klary Bogusławskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Gabriel Sawicki z Naczesławic i Urodzona panna Teodora Wilxrzycka z Mroczków parafii stawskiej.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1786

Naczesławice
Roku jak wyżej, dnia 31 sierpnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia ... imieniem Ludwik, dziecko Urodzonych Gabriela i Franciszki z Ostrowskich Sawickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Marcjan Pstrokoński z Sieradza i wielmożna Franciszka Frankenberkowa z Mroczków parafii stawskiej.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1787

Naczesławice
Roku Pańskiego 1787, dnia 15 marca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Krystyna, dziecko Urodzonych Sebastiana i Klary Bogusławskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mateusz Żeromski i Urodzona Franciszka Sawicka z Naczesławic.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1788

Naczesławice
Roku 1788, dnia 28 sierpnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, dziecko Urodzonych Gabriela i Franciszki z Ostrowskich Sawickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Sebastian Bogusławski z Naczesławic i Urodzona panna Antonina Jerzmanowska z Waliszewic.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1789

Naczesławice.
Tego samego dnia 22 października ochrzciłem urodzoną 8-go tego samego, córkę , której nadałem dwa imiona Jadwiga i Teresa, Urodzonych Sebastiana Bogusławskiego i Klary, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Wawrzyniec Stanisławski, Wielmożna Franciszka Frankenberkowa.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1797

Naczesławice
Roku Pańskiego 1797, dnia 26 sierpnia. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, poprzedziwszy trzy zapowiedzi w dniach niedziel, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Wielmożnego Tomasza Rzelisławskiego sędiego kaliskiego wdowca z Urodzoną Teklą Miaskoską. Obecni świadkowie Urodzony Stanisław Kłoszowic z Naczesławic, Jakub Jezierski z Chlewa i inni wiarygodni.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1798

Naczesławice
Roku Pańskiego 1798, dnia 11 czerwca. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Franciszka Wolskiego kawalera lat 25 z Urodzoną Wiktorią Chełmińską panną lat 22. Obecni świadkowie Urodzony Stefan Smogorzewski z Mrocków, Urodzony Jakub Jezierski z Naczesławic i inni wiarygodni.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1819 nr 147

Nro 50,238— Wydział Woyskowy.
KOMMISSYA WOIEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Zamieszczaiąc poniżéy listę imienną popisowych, którzy chroniąc się przed poborem rekrutów; z Gmin swego zamieszkania z Woiewództwa. Kaliskiego zbiegli; Kommissya Woiewodzka, odwołując się do urządzenia swego z dnia 26 Lutego r. z w Dzienniku Woiewódzkim w Nr 89 zamieszczonego, wzywa ninieyszym Woytów i Burmistrzów miast, aby w Gminach swych, popisowych bez zyskanego świadectwa, przesiedlenia ukrywaiących się, ściśle śledzi, wyśledzonych pod strażą właściwemu Kommissarzowi odesłali, lub o wykonanym bezskutecznym śledztwie donieśli.
w Warszawie dnia 9. Mca. Stycznia 1819 r.
za Prezesa Wichliński Filipecki. Sekr: Jener:  
(...) 11. Mateusz Wasilewski z Gminy Nacestany, Obwodu Kaliskiego, lat 27. wzrost mierny, twarzy ściągłey, oczu siwych, nosa miernego, włosów czarnych.(...)

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1828 nr 17

OBWIESZCZENIE
Dobra Nacesławice w Pcie i Woiewództwie Kaliskiem leżące, Eufrozyny Radoszowskiey, Edwarda i Józefy nieletnich Sawickich własne, prócz cząstki Miaskoszczyzna zwaney (gdyż ta do kogo innego należy), w drodze publiczney licytacyi w Kaliszu przed Rejentem Woiewódzkiem Słanisławem Kobyłeckim, lub w razie słabości tegoż, w zastępstwie przed Rejentem Ignacym Główczewskim, w dniu 2. Czerwca 1828. r. o godzinie 3 z południa na lat 6, pod warunkami w zamieszkaniu podpisanego Podopiekuna pod Nrem. 93. przy ulicy Panny Maryi w Kaliszu do przeyrzenia zlożonemi, przed podpisaną opiekunką wypuszczone zostaną; o czem zawiadomia się strony interessowane.
w Kaliszu dnia 21. Kwietnia 1828 r.
Karol Wojakowski, Opiekun.

Wincenty Radoszowski, Podopiekun.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1828 nr 20

OSTRZEŻENIE
Z odwołaniem się do Nro. 18. Dziennika Wojewódzkiego, niżey podpisany ma honor ostrzedz Interessentów życzących sobie zadzierżawienia dóbr Nacesławice w Powiecie Kaliskim, iż ma Kontrakt pod nieustąpieniem dotąd, dopókąd pretensye gruntowe, należność z Kontraktu opłacone mu nie zostaną. Dla tego też podpisany wcześniey z Dóbr nie ustąpi.
Kalisz dnia 7. Maia 1828 r.

Wincenty Żelisławski.

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 81

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego. Wieś folwarczna Nacesławice część druga, w powiecie i obwodzie kaliskim położona, sądownie zaięta, na lat 3, poczynaiąc od dnia 24 czerwca r. b. przez licytacyę publiczną, w terminie dnia 1 maia r. b. przed W. Józefem Białobrzeskim reientem powiatu kaliskiego, w mieście Kaliszu w kancellaryi iego, o godzinie 10 zrana odbyć się maiącą, naywięcey daiącemu wydzierżawioną będzie. Warunki pod iakiemi wydzierżawienie to nastąpi, w biórze tegoż reienta każdy z interessentów w czasie właściwym przeyrzeć może. Z wsi tey dotychczasowy dzierżawca W. Józef Szlachciński płaci roczney dzierżawy po 1000 złotych polskich. Co podaię do publiczney wiadomości. Kalisz d. 3 marca 1830 r. Józef Narczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 248

Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po nastąpionej śmierci:
2. Maryana Miaskowskiego, wierzyciela summy 5,000 złp. na dobrach Nacesławice części II powiatu Kaliskiego, w dziale IV pod Nr. 1 ubezpieczonej; ogłasza się wiadomość otwarcia postępowań spadkowych, z wyznaczeniem terminu do regulacyi tych spadków w kancellaryi ziemiańskiej gubernii Kaliskiej przed podpisanym Rejentem, co do pierwszego na dzień 3 (15), co do drugiego nа dzień 4 (16 maja 1839 r.
Każdy zatem kogo to interesuje w dniach powyżej oznaczonych winien się zgłosić z prawami swemi jeżeli niechce być narażony na straty któreby poniósł z opóźnienia.
Kalisz dnia 15 (27) października 1838 r.
Fr. Nowosielski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 10

Po nastąpioney śmierci:
2. Tomasza Zelisławskiego, wierzyciela summy zp. 11500, z większego kapita­łu 18000 zp. na dobrach Nacesławice części I i II. Ptu Kaliskiego, w Dziale IV. pod Nr. 3. hypotekowanego.
3. Michała Lutosławskiego właściciela Schedy z części II. dóbr Mroczki ma­łe w Pcie Kaliskim leżące iemu przypadaiącey,
4. Barbary z Frankenbergów Wilksyckiey, wierzycielki summy zp, 5400 napowyższych dobrach Mroczki małe części II. w Dziale IV. pod Nr. 1. ubespieczoney, ogłasza się wiadomość otwarcia postępowań spadkowych, z wyznaczeniem terminów do regulacyi tychże spadków w Kancellaryi Ziemiańskiey Gubernii Kaliskiey przed podpisanym Reientem.
(...) Co do drugiego na dzień 5/17 Września 1839 r.
Co do trzeciego na dzień 6/18 Września 1839 r.
Co do czwartego na dzień 7/19 Września 1839 r.
Każdy zatem kogo interessować może, w dniach powyżey oznaczonych, winien się zgłosić z prawami swemi, ieżeli nie chce bydź narażony na straty któreby poniósł z opóźnienia.
Kalisz d. 18 Lutego (2 Marca) 1839 r.

Fr. Nowosielski. Rej. Kanc. Ziem.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 121

(Ν. D. 2901) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:
1. Henryka Dehnel, właściciela dóbr Nacisławic część I. II. i III. oraz dóbr Morawki część II. i współwłaścicielu dóbr Morawki części I. wszystkich z Okręgu Kaliskiego.
(...)  toczą się ponich postępowania spadkowe, do ukończenia których termin na dzień 1 (13) Grudnia r. b. w Kaliszu w kancellaryi Ziemiańskiej wyznacza.  
w Kaliszu d. 18 (30) Maja 1846 roku.
Nep. Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 213

(N. D. 4828) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
3. Honoraty z Kostrów Nieniewskiej co do summy rs. 2250 na dobrach Sędzice z Ogu Wartskiego w dziale IV pod N. 10 k, a, a, hypotekowanej oraz w dziale IV pod N. 3 wykazu dóbr Nacesławice część II. z tegoż Ogu subintabulowanej.
Otworzyły się spadki do regulacyi których oznacza się termin na d. 21 Marca (2 Kwietnia) 1855 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 3 (15) Września 1854 r.
Jan Niwiński.

Kurjer Warszawski 1866 nr 86

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 459 k. 47, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z d. 13 (25) Kwietnia r. b., Filipinie, Karolinie i Władysławowi Pokrzywnickim, właścicielom dóbr Nacesławice, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Kaliskim, Gminie Chlewo, wysłane zostało do Kassy Ptu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Dziennik Warszawski 1868 nr 183

(Kronika prowincjonalna).
W ciągu pierwszej połowy lipca r. b., w gubernjach tutejszego kraju zaszły następujące nadzwyczajne zdarzenia.
Pożary. W gubernji kaliszskiej 4 (16) lipca we wsi Naciesławicach (w pow. kaliszskim), stodoła ze zbożem, dwie młockarnie i inne narzędzia gospodarcze ubezpieczone na rs. 2,500.

Kaliszanin 1873 nr 46

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:

(Dalszy ciąg probostw w dekanacie kali­skim). — 7) Chlewo, kościół parafjalny pod w. Ś. Benedykta, murowany, data erekcji niewiado­ma. Parafja ta liczy dusz 2050; należą, do niej wsie: Chlewo, Wójcinek, Morawki, Nacesławice, Chwalęcice, Waliszewice, Zacisze, Świnice, Moskurnia, Gać (z kościołem filjalnym, murowanym Ś. Małgorzaty), Kolonja Gacka, Raszawy, Trzebiny Stare i Nowe, Wola Tłumakowa, Ciepielów, Izorów, Sulmówek vel Chrosne, Stajnów, Modła, Wilkrzyce i Woisławice. Proboszczem od r. 1869 jest W. Iks. Józef Akaliński (ur. w r. 1835, kapłan od r. 1860). Kaliszanin 1887 nr. 100

NACZESŁAWICE. Naczesławicze, Naczeslawycze, Naceslawice, wieś, na północ Błaszek, między Stawem i Chlewem, istniała przed r. 1523. Między r. 1579 i 1610 siedziało na tej wsi óśmiu odn. dziewięciu właścicieli przeważnie Naczesławskich; z pomiędzy innych wymieniają odnośne Regestra poborowe Wawrzyńca Deszczyńskiego, Jakóba Oszczeklińskiego, Marcina Zdzienieckiego i Jadwigę Borzewicką.


Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1894 nr 38

Przemysł mleczarski.
W d. 15-ym z. m. w urzędzie gminnym w Błaszkach odbyła się narada okolicznych ziemian.
Przedmiotem obrad był projekt założenia wielkiej mleczarni w dobrach Borysławice.
Właściciel tego majątku, p. Stefan Arnold, zbuduje wielką centryfugę parową pod kierunkiem specjalisty z Oldenburga.
Roboty około jej budowy mają być ukończone już w maju r. b., obok centryfugi założony będzie chlew na 100 wieprzy do tuczenia.
Do centryfugi tej całą produkcję mleka dostarczać mają dominia: Bronczyn, Stok, Gzików, Główczyn, Suliszewice, Maciszewice, Woleń, Smaszków, Zawady, Dziebendów, Słomków, Łubna, Gruszczyce, Żelisław, Emiljanów, Równa, Kobierzysko, Smardzew, Nacesławice, Świnice, Trzebiny, Stace i Szczytniki, które wszystkie razem posiadają około 600 krów.
Kontrakt ma podpisać także p. Greve z Biskupic, posiadający około 100 krów.
Cena mleka, dostarczanego do mleczarni, ustanowiona została na lat sześć w miesiącach: maju, czerwcu, lipcu i sierpniu po 12 kop. za garniec czterolitrowy: we wrześniu, październiku, marcu i kwietniu po 14 kop.; w listopadzie, grudniu, styczniu i lutym po 16 kop.
Dostawcy mleka do każdych 100 rs., wziętych na dostarczone mleko, mają dodać po 1 1/2 korca kartofli dla wieprzów.

Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 62

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Sta­nisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Szczepanie Kazimierczaku, współwłaśc. os. Nacesławice Kazimierczaków, star. kaliskiego, powierzchni 22 morgi 109 prętów.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 5 lutego 1926 r. w kancelarji notarjusza, Stanisława Bzowskiego, w Kaliszu.

Echo Łódzkie 1932 kwiecień

Huk wystrzału w pokoju hotelowym. Kalisz. 2 kwietnia. W dniu wczorajszym w kaliskim hotelu "International" przy ulicy Górnośląskiej zajął pokój niejaki Stanisław Grabowski, zamieszkały we wsi Nacesławie, gminy Staw. W godzinę po zainstalowaniu się gościa, z pokoju jego dobiegł odgłos wystrzału rewolwerowego. Przerażona służba wbiegła do pokoju, gdzie oczom jej przedstawił się okropny widok. Na podłodze, w kałuży krwi leżał trup Grabowskiego z przestrzeloną głową. Kula wyrwała denatowi czaszkę, powodując wypłynięcie mózgu. Przyczyny samobójstwa Grabowskiego narazie nieustalono.Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
XV. Obszar gminy wiejskiej Staw dzieli się
na gromady:
15. Nacesławice, obejmującą: wieś Nacesławice, folw. Nacesławice, folw. Mroczki- Małe, wieś Mroczki-Małe.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.


(—) Hauke-Nowak Wojewoda.


Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 37

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:


1. Okrąg Kaliski.
15. Wierzycieli hipotecznych dóbr NACESŁAWICE, część I, II i III, powiatu ka­liskiego, a mianowicie: 1) Inżyniera Józefa Tuchołkę, 2) Halinę Tuchołkę, żonę Józefa.

Echo Łódzkie 1934 maj

Gdy dwu pokocha jedną.., Błędne drogi miłości. Rywale konają a panna szlocha... ŁÓDŹ, 5 maja. Krwawa tragedja rozegrała się wczoraj wieczorem we wsi Nacesławice, gminy Staw. pow. kaliskiego. Tragedja ta miała podłoże miłosne. Dwaj synowie zamożnych gospodarzy 22-letni Józef Ludwiczak i 24 letni Józef Ketner konkurowali do jednej panny. Obaj zamożni wieśniacy mieli jednakowe względy u dziewczyny, która nie mogła zdecydować się na ostateczny wybór. Wreszcie szala zwycięstwa przechyliła się na stronę Józefa Ketnera. Ludwiczak zapałał gniewem i postanowił krwawo policzyć się ze szczęśliwym rywalem. Niebawem we wsi rozeszły się pogłoski, że Ludwiczak zamierza zabić Ketnera. Ten jednakże pogróżek tych nie przywiązywał większej wagi. Wczoraj, około godziny 7 wieczorem Ludwiczak wreszcie spotkał przeciwnika na drodze tuż przy zagrodzie narzeczonej Ketnera. Rozmowa obu rywali była niezwykle ostra. Doszło do bójki, zakończonej tragicznym finałem. Ludwiczak wydobył w pewnej chwili rewolwer i strzelił dwukrotnie, raniąc Ketnera obiema kulami w głowę. Gdy ranny Ketner upadł na ziemie, zabójca strzelił sobie czterokrotnie w klatkę piersiową. Strzały zaalarmowały wieśniaków, którzy tłumnie pośpieszyli na miejsce krwawej tragedii. Na ziemi w kałużach krwi leżeli obaj rywale. Obaj dawali jeszcze oznaki życia, wobec czego przewieziono ich niezwłocznie do szpitala powiatowego w Kaliszu. Stan zdrowia Ketnera tak i Ludwiczaka jest beznadziejny. Krwawa tragedja w Nacesławicach wywołała w całej okolicy duże wrażenie, tembardziej że obaj rywale cieszyli się jaknajlepszą opinią.


Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

Zagadkowe strzały do przyjaciela. Niezwykle zagadkowe zdarzenie miało miejsce na drodze, prowadzącej ze wsi Nacesławice, gm. Staw, do wsi Chlewo. Mieszkaniec Nacesławic, Józef Ludwiczak, dość zamożny rolnik, wraz z swym serdecznym przyjacielem Józefem Gertnerem, szedł szosą, omawiając z nim sprawy osobiste. W pewnej chwili z niewiadomego powodu Ludwiczak wyjął rewolwer i strzelił trzykrotnie w kierunku swego przyjaciela, raniąc go w szyję, głowę i ramię. Po dokonaniu tego czynu Ludwiczak oddalił się o kilka kroków i strzelił do siebie, raniąc się dość niebezpiecznie. Tło tej sprawy przedstawia się niezwykle tajemniczo i ani dochodzenie policyjne, ani rozprawa sądowa, tocząca się przed sądem okręgowym w Kaliszu, nie zdołała rozświetlić mroków tej zagadki. Sąd skazał Józefa Ludwiczaka na 2 lata więzienia z zaw. na 5 lat. W obronie oskarżonego występował mec. Dąbrowski. Powództwo cywilne z ramienia Gertnera wnosił mec. Nejman.


Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

Chciał popełnić morderstwo a potem odebrać sobie życie. Widownią wstrząsającego zajścia była droga wiejska w pobliżu wsi Nacesławice, gm. Staw. Mieszkaniec tej wsi, 22-letni Józef Ludwiczak, pozostawał w nieprzyjaznych stosunkach z niejakim 23 letnim Józefem Ketnerem. Onegdaj Ludwiczak, spotkawszy swego wroga na drodze, wydobył nagle rewolwer i strzelił dwukrotnie do Ketnera, raniąc go w głowę. Na widok zbroczonego krwią wieśniaka, Ludwiczak, chcąc popełnić samobójstwo, oddał do siebie 4 strzały rewolwerowe. Stan zdrowia Ketnera i Ludwiczaka jest b. groźny.


Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

Straszliwa śmierć żebraka. Trup w stercie zboża. Na polach maj. Nacesławice, gm. Staw, znaleziono trupa nieznanego mężczyzny. jak się następnie okazało, zmarłym był włóczęga-żebrak, który chodził po prośbie we wsiach gminy Staw. Trzy dni przed śmiercią żebrak przybył na pola maj. Nacesławice i tu położył się z wycieńczenia pod jedną ze stert zboża. Ludność okolicznych wiosek, litując się nad nieszczęsną dolą żebraka, przynosiła mu jedzenie. Krytycznego jednak dnia jedna z kobiet, przybyła z pożywieniem, zastała już trupa żebraka. Nazwiska zmarłego narazie nie udało się ustalić. Dalsze dochodzenie w tej sprawie trwa.
4 komentarze:

 1. Poszukuje informacji o mojej praprapraprababci Michalinie Deux-Lilles Dehnel, żony Kazimierza Keszyckiego, wlascicielki Neceslawic, zm w 1916 r. W Czestochowie

  OdpowiedzUsuń
 2. Podziwiam włożony ogrom pracy. Mogę zaproponować jeszcze jako źródło poszukiwań ,,Tekę Dworzaczka ". Poszukując informacji na temat nazwiska Koska ( moje nazwisko rodowe) znalazłam informacje związane z Naczesławicami. Idąć za Kaliszaninem 1887 nr 100 jednym z właścicieli był Marcin Zdzieniecki, ale zgodnie z opracowaniem prof. Włodzimierza Dworzaczka w 1584 od Marcina Zdzienieckiego kupił jego część Jan Naczesławski Koska dla syna Macieja Koska. Maciej Naczesławski Koska 1/2 przekazał jako posag swojej przyszłej żonie Jadwidze Boguckiej.Link http://teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html
  Polecam wrzucić w regest Naczesławice,jest wiele cennych informacji spisanych przez prof Dworzaczka

  OdpowiedzUsuń
 3. Dziękuję za informacje o Tekach Dworzaczka. Nie wiedziałem, że są dostępne online. W przyszłości zamierzam dodać zawartość do poszczególnych postów. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 4. ciekawy zapewne wpis z roku 1417 dotyczący Naczesławic odnaleźć można również na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, link :http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=20113
  ''812
  Kalisz, 4 grudnia 1417 Jan ze Szczekocin kasztelan lubelski i starosta generalny Wielkopolski zaświadcza, że Marcin z Radliczyc zastawił swoją dziedzinę Dąbrowę Spytkowi z Nacesławic"
  pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń