-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Morgi

Wikipedia:
Morgi - wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Dobroń. W wakacje do wsi można dostać się z Pabianic za pośrednictwem autobusu linii L dojeżdżającym do Ldzania. Stamtąd należy udać się na pieszą 2-km wędrówkę przez Kolonię Ldzań aż do Morgów. Kilka metrów od zachodniej granicy wsi przepływa rzeka Grabia wypływająca z miejscowości Zimne Wody. Jeszcze w 1980 roku większość terenu wsi zajmowały lasy i łąki. Obszar działek letniskowych drastycznie się zwiększa i w okresie wakacji jest tu szczególnie tłoczno.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:

§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Dobroń dzieli się na gromady:
7. Morgi, obejmującą: wieś Brogi, kolonję Ldzań, wieś Morgi, wieś Zimne-Wody.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Echo Łódzkie 1935 październik

PORYWCZY WIEŚNIAK. Znany ze swej porywczości wieśniak ze wsi Morgi gminy Dobroń Strzelec Piotr, mając jakieś porachunki osobiste ze swymi znajomymi w Pabianicach wpadł do ich mieszkania i wywołał wielką awanturę. Na szczęście znajdował się wpobliżu posterunkowy PP., który utemperował Strzelca i odprowadził go do komisariatu PP, gdzie spisany został protokół.

Dziennik Łódzki 1962 nr 191

16 zabudowań spłonęło w pow. łaskim
Wczoraj we wsi Morgi (pow. Łask) wybuchł olbrzymi pożar. Spłonęło 16 zabudowań: 3 domy mieszkalne, 5 stodół, 4 obory oraz 4 szopy.

Pożar powstał od iskry z komina w gospodarstwie Wołoszów, gdzie palono słomą w piecu. (wit)Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza