-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Madaje Nowe

Słownik Geograficzny:  
Madaje Nowe, kol., pow. łódzki, gm. Puczniew, par. Kazimierz. M. Nowe, kol., 13 dm., 80 mk., 213 mr. Br. Ch.

Spis 1925:
Madaje Nowe, wś, pow. łódzki, gm. Puczniew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 22. Ludność ogółem: 135. Mężczyzn 63, kobiet 72. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 135. Podało narodowość: polską 135.

Wikipedia:
Madaje Nowe-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Lutomiersk. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Rozwój 1912 nr 113

Kary administracyjne. Gubernator piotrkowski skazał za nielegalne utrzymywanie broni: mieszkańców wsi Madeje Nowe, gm. Puczniew, w pow. łódzkim: Franciszkę i Władysława Kierzkowskich, pierwszą na zapłacenie 10 rb., a drugiego na 7 dni aresztu, oraz mieszkańców wsi Szczukwin, gminy Górka — Kazimierza i Józefa Paturajów, pierwszego na zapłacenie 25 rb., a drugiego na 2 tygodnie aresztu.


Godzina Polski 1918 nr 12

Napad bandycki.
We wsi Madaje Nowe pod Poddębicami. W dniu 5 stycznia około godz. 7 wiecz. uzbrojeni bandyci napadli na dom sołtysa Markowskiego. Sześciu rabusiów wtargnęło do mieszkania i zażądało wydania pieniędzy. Kiedy sołtys odmówił, bandyci zaczęli strzelać, ciężko go przytem raniąc. Pięciu współtowarzyszy napastników wtargnęło tymczasem do mieszkania syna sołtysa, gdzie zrabowali 1,200 rb., konia i wóz. Następnie wszyscy napastnicy rzucili się do ucieczki. Konia i wóz znaleziono później w lesie pod Lutomierskiem.

Komisja walki z bandytami aresztowała kilka podejrzanych osób, z których dwie zostały poznane jako uczestnicy napadu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 19 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/10/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łódzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwalą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Puczniew dzieli się na gromady:
6. Madaje-Nowe, obejmującą wsie: Madaje-Nowe, Orzechów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łódzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza