-->

niedziela, 28 kwietnia 2013

Huta Klonowska

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Huta pustkowie, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Uników, własność prywatna. Ilość domów 11, ludność 89, odległość od miasta obwodowego 4.


Spis 1925:
Klonowska Huta, kol., pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne11. Ludność ogółem: 139. Mężczyzn 65, kobiet 74. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 132, mojżeszowego 7. Podało narodowość: polską 139.

Huta Klonowska, obecnie część wsi Klonowa w gminie Klonowa.

1992 r.

Ziemia Sieradzka 1921 czerwiec

Z gm. Klonowa. W dniu 28 maja b r. odbyło się w Hucie Klonowskiej, w miejscowej szkole, przedstawienie amatorskie na które złożyły się:"Wybory do rady miejskiej" — komedja w 1 akcie i "Stryjek Fonsio" — farsa operetka w 2 aktach.
W komedji "Wybory do rady miejskiej" odznaczyli się: p. A. Kiełbaska w roli Lennickiego, p. J. Polowy -w roli Szmyta, p. Stefan Juszczak — w roli Sielewicza, p. J Ottówna — w roll Heleny i p. Zieliński — w roli Franusia.
Zaś w farsie "Stryjek Fonsio" na szczególne uznanie zasługuje pan Bereszko w roli Stryjka Fonsia z której wywiązał się nadpodziw; nie mniej zasługują na uznanie: p. J. Ottówna — w roli Ireny, p. A. Zabłocka w roli Krysi, p. L. Sztolcówna — w roli Piastunki, p. Fr. Hamny (mężczyzna) — w roli cioci Filci, p. Stefan Juszczak — w roli Romana i p. Stanisław Juszczak w roli Edwarda.
Jako reżyserowi, Wielebnemu ks. Dolakowi, należy się wdzięczność ogółu za jego ofiarną pracę na tem polu gdyż jako inicjator podobnych widowisk, przy współudziale miejscowego nauczyciela oddziaływa wielce na stronę psychiczną widzów.
Wogóle z żywości ruchów amatorów dało się wyczuć, iż należą do zgranego, od szeregu lat miejscowego koła amatorskiego, amatorów którego nie krępuje na scenie, obecność widzów.
To też małe usterki w śpiewie niektórych osób w farsie "Stryjek Fonsio" bledną wobec świetnie oddanej całości, czego były dowodem huczne oklaski publiczności. B. K.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 91a


Dnia 10 września 1928 r.
9342. „Chemja Iland", sklep kolonialno-spożywczy we wsi Huta- Klonowska, gm. Klonowa, pow. sieradzkiego. Właśc. Chemja Iland, zam. tamże.

9360. „Jan Szmil", sklep kolonialno-spożywczy, sprzedaż wyrobów mięsnych i tytoniowych we wsi Huta-Klonowska, gm. Klonowa, pow. sie­radzkiego. Właśc. Jan Szmil, zam. tamże.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
3. Klonowa, obejmującą: pustkowie Bogusy, folwark Górka Klonowska, kolonję Górka Klonowska, wieś Huta Klonowska, wieś Klonowa, leśniczówkę Klonowa, wieś Klonowa Poduchowna, pustkowie Kiełbasy, pustkowie Morasy.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda

Echo Łódzkie 1939 maj

Wojna dwu rodzin
Ranny wieśniak zmarł w drodze do szpitala.
SIERADZ, 2.5. — We wsi Huta Klonowska, gm. Klonowa pow. sieradzkiego doszło w ostatnim czasie na tle osobistych sporów i porachunków dwóch rodzin do krwawej bójki.
Oto bracia Franciszek, Michał i Józef Piankowie posprzeczali się z braćmi Stanisławem i Józefem Szmielami. W czasie sprzeczki krewki Stanisław Szmiel uderzył kołem w głowę Michała Piankę, który straciwszy przytomność upadł na ziemię. To rozpętało ogólną bójkę, w której Franciszek Pianka i Franciszek Szmiel odnieśli lekkie rany.
Michał Pianka w drodze do szpitala w Sieradzu zmarł nie odzyskawszy przytomności.
Policja wszczęła dochodzenia. Stanisław i Józef Szmiel oraz Józef Pianka zostali zatrzymani.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza