-->

niedziela, 28 kwietnia 2013

Cichosze

Czajkowski 1783-84 r.
Cichos Pustkowie att Klonowy, parafia unkow (uników), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: -.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Cichorz, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Woyków, własność rządowa. Ilość domów 3, ludność 21, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Cichosze,  pustkowie, pow. sieradzki, gm. i par. Klonowa; 79 morg ziemi, 30 mk. Żdż

Spis 1925:
Cichosze, wś, pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 11. Ludność ogółem: 56. Mężczyzn 27, kobiet 29. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 56. Podało narodowość: polską 56.

Cichosze , obecnie część wsi Pawelce w gminie Klonowa.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
11. Pawelce, obejmującą: pustk. Cichosze, pustk. Huzarki, pustk. Kapie, pustk. Kupisze, pustk. Pasie, wieś Pawelce, pustk. Wrony.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki


Wicewojewoda


Echo Łódzkie 1936 sierpień

Krwawy występ wiejskich nożowników.
JEDEN TRUP, JEDEN RANNY.
SIERADZ. 14.8. We wsi Cichosz gm. Klonowa w czasie bójki został zabity mieszkaniec tejże wioski Jan Nawrocki, zaś Stanisław Sala — ciężko ranny.
Jak się dowiadujemy, do spokojnej wioski przybyli na zabawę Władysław Oszczęda i Ludwik Szal mieszkańcy wsi Przybył, gm. Lututów i wszczęli sprzeczkę o dziewczynę, następnie zaatakowali nożami konkurentów. Podczas bójki otrzymał głęboką ranę w bok Nawrocki, który padł trupem, nieco lżejszą ranę w szyję otrzymał Sal, którego prawdopodobnie uda się utrzymać przy życiu.
Po dokonaniu zbrodniczego czynu sprawcy zbiegli.
Zaalarmowane władze policyjne wkrótce ujęły zabójców i osadziły w więzieniu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza