-->

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Babin

Słownik Geograficzny:
Babin,   por. Okalew.

Spis 1925:
Babin, wś, pow. wieluń, gm. Skrzynno. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 14. Ludność ogółem: 82. Mężczyzn 39, kobiet 43. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 82. Podało narodowość: polską 82.

Babin, obecnie część wsi Okalew w gminie Ostrówek.

1992 r.


Gazeta Kaliska 1893 nr. 63

Śmierci wypadkowe we wrześniu: dnia 24 we wsi Babinie pow. wieluńskim, zmarła nagle 25-letnia Ewa Janczak.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXIII. Obszar gminy wiejskiej Skrzynno dzieli się na gromady:
8. Okalew, obejmującą: wieś Babin, kol. Brzeście, Bolków-Chojny lasy, kol. Górne, folw. Henryków, kol. Marynkę, wieś Okalew, kol. Okalew A., kol. Okalew B., kol. Pączyńskie*, kol. Staropole, folw. Staropole, grunty rozparc. Zapółpole.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

*Raczyńskie? Przypis autora bloga.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza