-->

niedziela, 7 lutego 2021

Inwentarz Bogumiłów (1832)

Źródło inwentarza:
Akta notariusza Antoniego Pstrokońskiego w Sieradzu z roku 1832, akt nr 287. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu) Inwentarz przepisał Piotr Tameczka."Działo się na gruncie wsi Bogumiłowa Powiatu Sieradzkiego dnia dwudziestego trzeciego września roku tysiąc ośmset trzydziestego drugiego."

Katarzyna z Pągowskich wdowa po właścicielu dóbr Bogumiłowa Stefanie Szołowskim, pani dożywotnia majątku po mężu, w Bogumiłowie zamieszkała zawezwała Rejenta Powiatu Sieradzkiego Antoniego Pstrokońskiego w celu spisania stanu dóbr Bogumiłowa.


Budynki dworskie.
1.Dwór murowany pod dachówką maiący kominy dwa murowane, sklepy trzy małe pod spodem z dwiema okienkami o kratach żelaznych, pokoi sześć, garderobę iednę, okna poiedyńcze z okiennicami wewnątrz malowanemi, drzwi na zawiasach malowane z zamkami, u których kluczy czterech brakuie, podłogi z tarcic, niektóre wyprężone, sufity wyrzucane, ieden trochę na sali zły, piece dwa z kafli białe, kominki dwa moskiewskie i polskie dwa, w oknie przy garderobie brakuie szyb dwóch, sień większa iedna z oknem o kratach żelaznych, z tej sieni wschody na górę, a drugie do sklepu, sionkę drugą małą między garderobą i pokoikiem, na górzę idąc po schodach są koyce na iedney stronie do sypania zboża.
2. Za dworem ogród owocowy o kwaterach ieszcze niezupełny w nim prewet stary z tarcic.
3. Stodoła na przeciw dworu za drogą z drzewa różnego, stara, niska maiąca dach słomiany, klepiska dwa do którey wdowa przystawiła samsiek nowy, a drugiego nadstawiła i dachu połowę nowego zbudowała.
4. Studnia idąc do gorzelni po prawey stronie potrzebuiąca z wierzchu nad stawy, przy niey iest słupiątko z krzyżem i drągiem oraz wiadrem bez okucia.
5. Staynia stara łatana z dachem słomianym starym złym do którey są drzwi na biegunach z wrzecądzem i szkobelkami i wrota na biegunach do wozowni z drągów postawioney przy których wrotach wrzecądz z szkoblami dwiema.
6. Gorzalnia z browarem z drzewa kostkowego maiąca dach szkudlany stary dziurawy, komin murowany, izbę gorzelnianą z oknem iednym, na drugiey stronie izbę z komorą i izdebką, drzwi czworo na zawiasach, a piąte zabite do komory, w gorzalni posowa z łat łupanych dziurawa i po części przegniła. Od gorzalni są trzy rynny do sadzawki na słupkach wiszące, gdzie iest słup z krzyżem niby do studni. Przy ścianie gorzalni iest koryto sosnowe w ziemi na wywar.
7. Przy gorzalni obora na bydło z drzewa kostkowego i po części rzniętego o dachu słomianym, drzwiach dwoygu przy iednych wrzecądz z szkoblami, koryta są po obu stronach.
8. Chałupka nad drogą, stara pod snopkami, maiąca cztery izby, w którey mieszkaią owczarz, garncarz i dway komornicy.
9. Stodoła stara z drzewa kostkowego maiąca dach słomiany stary, klepisko iedno z wrotami o iednym wrzecądzu i dwóch szkoblach.
10. Owczarnia z drzewa rzniętego wewnątrz pochylona i słupkami podparta, bo belka złamana, maiąca dach słomiany o szkudłach u dołu i po bokach, szczyty z tarcic, wrot dwoie, drzwiczek dwoie z wrzecądzem i szkobelkami dwiema.
11. Karczma stara po lewey stronie dworu z drzewa różnego maiąca komin murowany, izbę wielką o czterech oknach naprawianych, u których i kilka szybek brakuie. Izdebki dwie, komory trzy. W izdebkach dwa drzwi do izb na zawiasach żelaznych z klamkami i hakami, drzwi zaś do komór maią wrzecądze z szkoblami. Przy karczmie iest staynia wiezdna z drzewa [w ba]le danego, ściany wyprężone, wrot dwoie na biegunach, okna łatane, w stayni niemasz żłobów ani drabin, dach na karczmie i stayni z dranic stary dziurawy.
12. W tyle karczmy kuźnia z drzewa kostkowego, maiąca sień do roboty, dach z desek i komin murowany.
13. Ogrodzenie gdzie potrzeba są po części przez woysko na ogień rozebrane.
14. Mostki gdzie koniecznie potrzebne są sporządane i łatane.
Zasiewy (pomijam)
16. Karczma na Żeglinie przy Trakcie Sieradzko Widawskim murowana, z staynią wiezdną murowaną pod szkudłami, maiąca izbę wielką, izdebki dwie, komorę, sklep, sień, okien pięć, drzwi na zawiasach z wrzecądzami i szkoblami, po części klamkami, podłogi i posowy w izbach z tarcic.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza