-->

czwartek, 25 czerwca 2020

Inwentarz Słomków Mokry (1832)

Źródło inwentarza:
Akta notariusza Wojciecha Morkowskiego z Warty z roku 1832. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu, akt nr 19)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.

Dobra Słomków Mokry na Mapie Kwatermistrzowskiej

Rejent Kancelarji Powiatu Wartskiego Wojciech Morkowski dnia 6 lipca 1832 roku przybywa do Słomkowa Mokrego, aby opisać stan dóbr Słomkowa Mokrego z przyległościami, które należały do zmarłego Jana Roli Zbijewskiego, a teraz oddane w dzierżawę zostały Majerowi Laychter, starozakonnemu z miasta Warty. Kiedy spisanie inwentarza dobiegło końca, komornik wezwał wszystkich włościan w dobrach osiadłych i oświadczył im że Mandel Laychter stał się dzierżawcą tychże dóbr na okres lat sześciu i że powinni mu być posłuszni oraz wypełniać jego rozkazy.
Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że tak jak w przypadku Włynia i Bukowca, tak też na obszarze Słomkowa Mokrego istniały w tym samym czasie dwa budynki dworskie- stara i nowa siedziba.


Opis zabudowań dworskich.

1o Dwór składa się na dole z trzech pokoi z dwóch schowań i kuchni, na górze z dwóch pokoi gontami pokryty potrzebuie gwałtowney reperacyi dachu, sufitów które przez zacieki deszczu w niektórych mieyscach powypadały. Na górze brakuie kawałka muru. Dwór drewniany w ryglówkę stawiany,z resztą stan budynku tego iest w dobrym stanie, zamki u drzwi i klucze są wszystkie.
2o Dwór stary w ryglówkę stawiany częścią słomą, częścią gontami pokryty całkiem spustoszony z powodu wielkiey dezelacyi na teraz nie zdatny do użytku.
3o Gorzelnia w bale stawiana gontami pokryta zupełnie zdezelowana, zruynowana. Dach częścią małą szkudłami pobity, lecz większa część dachu zupełnie zruynowana, posowa zgniła niebespieczeństwu zagraża, przyciesie naokół pogniłe iako i wewnątrz ściany popruchniałe na okół strzałami popodpierana i wewnątrz zruynowana.
4o Chlewy z bali stawiane, słomą pokryte, potrzebuią reperacyi przyciesi, dachu, podług drzwi i. t. d.
5o Wozownie dwie z bali słomą pokryte potrzebuią reperacyi dachu, przyciesi i w tyle ściany iedney.
6o Obory w bale stawiane, słomą pokryte, dach w dobrym stanie i przy nich szopa pokryta słomą potrzebuią reperacyi przyciesi i ściany powyginane. Żłoby są dobre w illości sztuk piętnaście, drabin ośmnaście.
7o Owczarnia z bali stawiana, słomą pokryta potrzebuie reperacyi dachu, drzwi, przyciesi pogniłe a nawet od tyłu zgniły iuż się pochyliła tylko podporami wsparta, w iednym końcu posowy zupełnie brakuie, a w drugim w części.
8o Stodoła o dwóch klepiskach, stara, w bale stawiana, słomą pokryta, dach dobry, przyciesi zupełnie nie masz, ściany w tyle zdezelowane, podporami opatrzona.
9o Stodoła nowsza o dwóch klepiskach z bali stawiana, słomą pokryta, potrzebuie reperacyi przyciesi od tyłu i słupa iednego, dach w średnim stanie.
10o Stodoła naynowsza o dwóch klepiskach z bali stawiana słomą pokryta, znayduie się w dobrym stanie, oprócz przyrzniętego iednego słupa, i wrot potrzebuiących reperacyi.
11o Spichrz w bale stawiany, słomą pokryty, zaś obydwa szczyty szkudłami pobity, co do dachu słomianego iest w dobrym stanie, zaś szczyty potrzebuią reperacyi, zresztą oprócz iedney przyciesi od szczytu z północy przyciesi spruchniałe.
12o Drwalnik czyli komorki cztery z bali stawiany słomą pokryte, dach stary zupełnie zruynowany, wewnątrz potrzeba dania dwóch ścian nowych, z resztą iest w dobrym stanie.
13o Sklepy masyw murowane słomą pokryte, lecz dach stary zupełnie zruynowany potrzebuiący reperacyi murów wewnętrznych, iest bezużyteczny.
14o Studni iest cztery, które są zruynowane i potrzebuią obcembrowania.
15o Ogrodzenia około iednego ogrodu płot iest stary zruynowany, około drugiego ogrodu i podwórza i wrot niemasz żadnych, również i płotów.
16o Mosty ku Bliźniewu i drugiego przy ogrodzie, zruynowane są.

Zabudowania wieyskie w wsi Słomkowie Mokrym.

17. Dom wraz z kuźnią i iedney izby w ryglówkę stawiany, gontami pokryty, potrzebuie gwałtowney reperacyi dachu z dodaniem znaczney ilości materyału oraz ścian, stan zaś ogólny budynku tego iest nie naylepszy.
18o Chałup dwanaście, które ogólnie potrzebuią różney reperacyi tak dachu, ścian i przyciesi.
19o Stodół chłopskich jedenaście, które także ogólnie wszystkie potrzebuią reperacyi dachów, ścian i przyciesi.
20o Oborkow chłopskich ośm także potrzebuią reperacyi dachu, ścian i przyciesi.
21o Karczma o trzech izbach i dwóch komorach w ryglówkę stawiana, szkudłami pokryta, dach z iedney strony od tyłu i szczytów zupełnie zruynowany, potrzeba nowego pobicia, potrzeba przyciesi na okoł, pieca przestawienia, u okien ramy pogniłe, iest przy studni łańcuch.
22o Staynia wiezdna massyw murowana, słomą pokryta z iedney strony z frontu dach nowy pod rugiey stronie dach stary zupełnie zruynowany, potrzeba wrot zreperowania i muru naprawienia, zresztą iest w dobrym stanie. Żłoby i drabiny są w dobrym stanie.
23o Karczma Kopiec zwana do Słomkowa należąca w ryglówkę stawiana, słomą pokryta, potrzebuie reperacyi dachu i okien.
24o Stodoła o jednym klepisku do teyże karczmy należąca z bali stawiana, słomą pokryta, potrzebuie reperacyi.
25o Na Budach tak zwanych są czworaki w ryglówkę stawiane, dach ze szczętem zruynowany i całe to mieszkanie potrzebuie znaczney reperacyi.

Ogrody dworskie.
26o Przy dworze są dwa ogrody owocowe, trzeci zaś warzywny, ten trzeci częścią kartoflami, częścią bobrem zasadzony dwie kwatery opylone a resztę chwastem zarosłe. Na kapuśniaku zasadzono kapusty zagonów siedemnaście.

W dalszej części spisano inwentarz żywy i inne ruchomości gospodarskie do gruntu przywiązane, a więc trzodę dworską, inwentarz rogaty po gospodarzach podupadłych jako załoga do dworu zabrana, przedmioty znajdujące się w gorzelni, browarze, sprzęty gospodarskie, powinności włościan i ich rekwizyta, rzeczy młynarskie i kowalskie, które nie przepisywałem.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza