-->

piątek, 27 grudnia 2019

Gorywódka / Gorywodka

Gorywódka vel Gorywodka, dawniej nazwa majątku wydzielonego z terytorium wsi Kłocko w obecnej gminie Sieradz.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 83

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kali­szu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte po­stępowania spadkowe po zmarłych:
5) Michale Borkowskim, właścicielu działek gruntu z majątku Gorywódka, w pow. sieradzkim, mianowicie: działki Nr. 8 o pow. 3 ha 3592 mtr. i 1/2 działki Nr. 9 o pow. 1 ha 6796 mtr.;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 27 kwietnia 1932 roku w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 22

Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Są­dzie Okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwar­te zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Tomaszu Krawczyku, właścicielu dział­ki gruntu nr 12, o pow. 3 dzies. 180 saż. z maj. Gorywodka, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spad­kowych wyznaczony został na dzień 18 wrze­śnia 1939 roku, w którym to terminie osoby in­teresowane winny zgłosić swoje prawa w kan­celarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecz­nego, pod skutkami prekluzji. 47/39.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza