-->

czwartek, 3 sierpnia 2017

Sędzimirowice Jesion

Sędzimirowice Jesion, kolonia położona w gminie Błaszki, nie odnaleziona na mapach.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 45

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Jan Wyganowski, ob­wieszcza, że po śmierci Witolda Garczyńskiego—właśc. maj. Sędzimirowice, os. Sędzimirowice-Jesionki Nr 1 i części folw. Zborów, pow. Kaliskiego— otwarte zostało postępowanie spadkowe.

Termin zamknięcia tego postępowania spadkowego wyznaczony został na d. 10 listopada 1924 r. i w dniu tym osoby w spadku zainteresowane winny stawić się do kancelarji notarjusza, Jana Wyganowskiego, w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 7

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
9) Marcelim Gutowskim, właśc. działki gruntu z majątku Sędzimirowice Jesionki, pow. kaliskiego, ozn. Nr. 5, o pow. 7 mórg 189 pr.,
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 28 lipca 1927 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 99

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Feliks Bruśnicki, mający kancelarję w gmachu tegoż sądu, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po śmierci następujących osób:
1) Piotra Kowalskiego, właśc. działki ziemi o przestrzeni 5 dzies. 1211 sąż. ze składu majątku Sędzimirowice-Jesionki, pow. kaliskiego, zapisanej w II dziale wykazu hipotecznego pod Nr. 2, oznaczonej na pla­nie Nr. 3;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 15 czerwca 1931 roku, w którym to terminie osoby intere­sowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej notariusza, celem ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
XV. Obszar gminy wiejskiej Staw dzieli się
na gromady:
18. Sędzimirowice, obejmującą: wieś Sędzimirowice, os. Sędzimirowice, kol. Sędzimirowice Jesion, kol. Sędzimirowice Błonie, folw. Sędzimirowice.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza