-->

czwartek, 3 sierpnia 2017

Sędzimirowice Błonie

Sędzimirowice Błonie, kolonia położona w gminie Błaszki, nie odnaleziona na mapach.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 85

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Franciszku Łata vel Łatkowskim, właśc. 3 dzies. 2024 sąż. z maj. Sędzimirowice-Błonie, pow. Kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 12 maja 1924 r. w którym to dniu osoby interesowane winny zgło­sić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 6

O postępowaniach spadkowych.
Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
8) Ludwiku Wilczyńskim, właśc. 3 dzies. 2024 sąż. z maj. Sędzimirowice Błonie, pow. kaliskiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 25 lipca 1927 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 18

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcji I, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
8) Józefie Kolasa, współwł. 15 m. z maj. Sędzimirowice-Błonie, powiatu kaliskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 19 września 1932 roku. W powołanym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wy­dziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
XV. Obszar gminy wiejskiej Staw dzieli się
na gromady:
18. Sędzimirowice, obejmującą: wieś Sędzimirowice, os. Sędzimirowice, kol. Sędzimirowice Jesion, kol. Sędzimirowice Błonie, folw. Sędzimirowice.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 54

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcja I-sza obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Annie Stępniak, współwł. 15 mórg z majątku Sędzimirowice Błonie, powiatu kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 26 stycznia 1937 roku.

W powołanym terminie osoby zainteresowane winne zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wydziale hipotecznym pod skutkami prekluzji.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza