-->

niedziela, 6 sierpnia 2017

Henryków

Henryków, folwark leżący w gminie Ostrówek, nie odnaleziony na mapach.

Echo Sieradzkie 1932 14 kwiecień

Nr. spr. E. 1547-31.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Łazarza Kamińskiego w dn. 14 kwietnia 1932 r. od godziny 10 rano w Henrykowie gm. Skrzynno u Budów będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Michała i Antoniny małż. Buda składający się z maszyny do młócenia zboża, jałówki, 3 byczków, 2 cielaków, źrebaka 4 świń, woza siewnika i bryczki — i oszacowany do sprzedaży na sumę osiemset trzydzieści pięć (835) zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dn. 23 marca 1932 r.

Komornik. M. Paszkowski

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXIII. Obszar gminy wiejskiej Skrzynno dzieli się na gromady:
8. Okalew, obejmującą: wieś Babin, kol. Brzeście, Bolków-Chojny lasy, kol. Górne, folw. Henryków, kol. Marynkę, wieś Okalew, kol. Okalew A., kol. Okalew B., kol. Pączyńskie*, kol. Staropole, folw. Staropole, grunty rozparc. Zapółpole.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

*Raczyńskie? Przypis autora bloga.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza