-->

środa, 9 sierpnia 2017

Białkowizna

Białkowizna, osada młyńska leżąca w gminie Złoczew, nie odnaleziona na mapach.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 24 maja 1934 r. L. SA. II. 12/14/33.
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544, rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33. o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5. VII. 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam, co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33, o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544) ulega następującym zmianom:
23) w § 1. p. XIX. w gromadzie Uników, oznaczonej liczbą 15, zamiast „osadę młyn. Uników" winno być „osadę młyn. Uników vel Białkowizna", po słowach zaś „osadę młyn. Uników vel Białkowizna" dodaje się „osadę Uników".
Wojewoda
(—) Aleksander Hauke-Nowak.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza