-->

niedziela, 23 lipca 2017

Władysławów

Spis 1925:
Władysławów, kol., pow. wieluń, gm. Radoszewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 11. Mężczyzn 5, kobiet 6. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 11. Podało narodowość: polską 11.

Wg. skorowidza Bystrzyckiego znajdowała się 16 km od stacji kolejowej Wieluń, przy drodze Wieluń-Szczerców.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Radoszewice dzieli się na gromady:
25. Zmyślona, obejmującą: kol. Ptakowe, kol. Władysławów, kol. Zmyślona.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza