-->

wtorek, 13 czerwca 2017

Legionowo / Mironówka

Spis 1925:
Mironówka, kol., pow. sieradzki, gm. Brzeźno. Spisano łącznie z wsią Gozdy.

Legionowo (dawniej Mironówka), obecnie część wsi w gminie Brzeźnio.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 45

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Aleksander Rudzki, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych otwarte zostały postępowania spadkowe, mianowicie:
3) Andrzeju Kałuża, właśc. działki gruntu Nr 8, przestrzeni 3 dzies. 1710 sąż., czyli 7 mórg 73 pręt. ze składu majątku Mironówka, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 12 grudnia 1923 r. w kancelarji wymienionego wyżej notarjusza, gdzie interesowane osoby winny w powyższym terminie zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 19

L. Pr. 1298/3. Łódź, dnia 12 lipca 1927 r.
W Monitorze Polskim z dnia 4 lipca 1927 roku Nr. 149 zostało zamieszczone Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 czerwca 1927 r. o zmianie nazw kolonji w gminie Brzeźno powiatu Sieradzkiego Województwa Łódzkiego:
2) „Mironówka" na „Legjonowo".

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Brzeźno dzieli się na gromady:
7. Gozdy, obejmującą: wieś Borowiska, wieś Gozdy, kolonję Legjonów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza