-->

czwartek, 15 czerwca 2017

Dębina

Dębina, obecnie część wsi Socha w gminie Warta. W połowie XIX wieku odnotowana na mapie jako grunt o nazwie Dąbrowa. Na początku XX wieku występuje pod obecną nazwą Dębina.

Kopia mapy z 1847 r. (źródło AP Poznań)

1919 r.  (źródło AP Poznań)

1965 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 7

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 12. I. 1928 r. postanowił: rozszerzyć obszar scalenia wsi Socha, gminy Grzybki, pow. Tureckiego, ustalony orzeczeniem Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie, z dnia 27 czerwca 1927 r. przez włączenie około 44,8 ha gruntów hipotecznych z maj. Socha w granicach:
1) około 15 ha gruntów, położonych w miejscowości „Dębina", będących w posiadaniu Feliksa Szymańskiego, Marjanny Janaszkiewicz, Marcina Bartczaka, Szymona Bartczaka i Tomasza Bartosza;
2) około 4,5 ha gruntów, położonych w miejscowości „Dzięcioły", będących w posiadaniu Józefa Kurzawy i Franciszka Janiaka;
3) około 4,3 ha gruntów Kozłowskiego, położonych przy gruntach wsi Socha i około 0,3 ha gruntów Franciszka Trybuły, położonych przy wsi Socha;
4) około 20,5 ha gruntów, położonych w miejscowości „Lipie", będących w posiadaniu Młynarskiego, Bartosza, Marjanny Zimnoch, Antoniego Zimnocha, Ignacego Juszczaka, Marcina Lipki, Kwarczyka, Kurzawy i Jasiaka;
5) około 9 ha gruntów hipotecznych z maj. Ustków, będących w posiadaniu Szczepana Frątczaka, położonych pomiędzy gruntami wsi Żerochów, przy gruntach wsi Socha i gruntach dóbr Ustków.
Orzeczenie to zostało zatwierdzone decyzją Ministra Reform Rolnych z dnia 20. IV. 1928 r. (Spr. Nr. 339/28).
Z polecenia Prezesa
K. Jaroński
Naczelnik Wydziału.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza