-->

czwartek, 27 kwietnia 2017

Babicka Góra

Babicka Góra, wzniesienie znajdujące się we wsi Babice, wspomniane w czasopiśmie "Orędownik" jako miejsce egzekucji grupy Polaków, zadenuncjowanych okupacyjnym władzom niemieckim przez Abrama Icka Strykowskiego. Na wzniesieniu tym pobudowane były również budynki dworskie majątku Babice. Według mapy "wigowskiej" Babicka Góra liczy sobie 179,9 m. n. p. m.

Babicka Góra, zaznaczona czerwonym trójkątem

 Orędownik 1936 nr. 64

POD PRĘGIERZ
Żydofile defilują. Lutomiersk pod Łodzią choć przoduje w popieraniu polskiego handlu i przemysłu, posiada jeszcze nieliczne jednostki, które przez kupowanie wszystkiego u Żydów wyłamują się z szeregów całego społeczeństwa lutomierskiego, które postanowiło sobie odżydzić całkowicie handel w mieście. Oto ich nazwiska: Bracia Stanisław i Piotr Bujnowicz, Poszepczyński Feliks, Olejnik Wincenty, Zakrzewski Zygmunt, Słomkowski Stanisław, Poszepczyński Paweł, Pawłowski Władysław, Zakrzewski Władysław, Szkudlarek Tadeusz, Bujnowicz Marcin, Maciej i Norbek syn Macieja, Poszepczyński Marceli i t. d. Wszyscy ci wyżej wymienieni Polacy kupują wszelkie artykuły spożywcze u Żyda Mordki przy ul. Kilińskiego, nierzadko odwiedzając Żyda tego w dni świąteczne i niedziele. Czyż panowie ci zapomnieli całkowicie o tem, że są chrześcijanami? Prócz tego cały Lutomiersk jest wielce oburzony postępowaniem p. Wiktora Woźniackiego, właść. składu win i wódek, który goli się wyłącznie u Żyda Jakuba Strykowskiego. Jest to syn słynnego Abrama Icka Strykowskiego, który za czasów okupacji niemieckiej służył Niemcom jako konfident i w roku 1914 wydał cały szereg obywateli lutomierskich, w rezultacie czego zostali oni rozstrzelani na Babickiej Górze. („Orędownik" wydrukował cały reportaż o tej wielkiej aferze żydowskiej.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza