-->

niedziela, 20 grudnia 2015

Helenówek

Helenówek, kolonia znajdująca się  w gminie Łask. Obecnie występuję jako Helinówek i jak podaje geoportal jest to nazwa lasu w gminie Łask.

1992 r.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1842 nr 12

Podaje do publicznej wiadomości iż dobra Stryje Paskowe oraz Wola Stryjowska lit. A i B. w Pcie Szadkowskim położone, do Józefa Załuskowskiego, oraz Maxymiljana Hipolita i Xawery braci i siostry rodzeństwa Sulimierskich, ostatnich dwojga małoletnich, należące; sprzedane zostaną na popieranie Józefa Załuskowskiego w drodze działów w dniu 10/22 Kwietnia r. b. o godzinie 4tej z południa jako terminie do tymczasowego przysądzenia wyznaczanym, przed W. Sędzią Leśniewskim delegowanym w Sali Trybunału Kaliskiego w Kaliszu, a to pod warunkami jakie w Biórze Pisarza Trybunału tegoż złożone, a w dniu 24 Lutego (8 Marca) r. b. na Audyencyi wspomnionego Trybunału ogłoszone zostały. — Opiekunem wyż wymienionych nieletnich Hipolita i Xawery Sulimierskich jest Jan Gowarszewski obrońca przy Sądzie Pokoju Powiatu Sieradz­ kiego w Sieradzu; a podopiekunem Jan Karśnicki dziedzic dóbr Morawek w tychże dobrach Pcie Wartskim zamieszkali.— Dobra Stryje Paskowe wraz z pustkowiami Helmowsk* i Budy obejmujące rozległości włók 32 morg 23 prtk. 192. miary Nowopolskiej a w przestrzeni tej lasu morgów 444 prtk. 112. oszacowane zostały na złtp. 86,653 gr. 11 rubli 12,998 kop. pół. zaś dobra Wola Stryjewska lit. A. B. obejmująca włók 17 morg 11 pr. 43 takiż miary otaxowane zostały na rubli 8,825 kop. 70.
Kalisz, dnia 26 Lutego (10 Marca) 1842 r.
Nowicki Patron Tryb:

*Helenówek?

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 174

(N. D. 3515) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Zapozywa niniejszem Pawła Bursztynowicza, ostatnio w kolonii Helenówka gminy Stryje Paskowe Ogu Szadkowskim, jako Pisarz leśny zamieszkałego, obecnie z pobytu niewiadomego, aby się w ciągu dni 30 od daty niniejszego zapozwu licząc, w Sądzie tutejszym stawił, lub o miejscu teraźniejszego swego pobytu doniósł, a to pod skutkami prawa.
Piotrkow d. 12 (24) Lipca 1861 r.
Sędzia Prezydujący,
Assesor Kollegialny, Chmieleński.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza